Kağıt Üretimi

Kağıt Üretimi

Kağıt iki bin yıldan daha uzun bir süre önce icat edilmiştir.

Teknoloji

Etiketler

kağıt üretimi, kâğıt, üretim, selüloz, lif, ağaç, geri dönüşüm, odun üretimi, ormanın yok edilmesi, çevre kirliliği, Kağıt ürünleri, beta-D-glukoz, glikoz, su, polisakkarit, enerji, çevre, teknik

İlgili ekstralar

Görüntüler

Tesisler

 • odun üretimi
 • kağıt fabrikası
 • geri dönüşüm fabrikası

Kağıt yazı yazmada ve paketlemede kullanılan bir malzeme olup bitkilerden elde edilen selüloz liflerinden yapılır. Günümüzdeki kağıt üretim teknolojisinin temelleri 2. yüzyılın başında Çin'de ortaya çıkmıştır, ancak büyük ölçüde kağıt üretimi sadece 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. En iyi hammaddeler yumuşak ağaçlardır (ör. huş ağacı ve çamgiller). Atık ayrıştırma sayesinde kağıdın geri dönüşümü de mümkün hale gelmiştir.

Süreç

 • kütüklerin kabuklarının soyulması - Kütükler, kabuklarının soyulması için dönen bir tambura yerleştirilir.
 • parçalama - Kütükler küçük parçacıklara ayrılır.
 • kağıt hamurunun hazırlanması - Odun parçacıklarına su eklenir ve kağıt hamuru pişirilir. Oluşan hamur yalnızca düşük kaliteli kağıtlar üretmek için uygundur. Yüksek kaliteli kağıtlar üretmek için hamura kimyasal maddeler ilave edilir ve selüloz lifleri odunun diğer bileşenlerinden ayrılana dek yüksek basınçta pişirme işlemine devam edilir.
 • hamurun temizlenmesi - Liflerden oluşan selüloz hamuru yıkandıktan sonra kalburdan geçirilir.
 • hamurun öğütülmesi - Liflerden oluşan hamur tekrardan öğütülür, sonra istenilen kaliteyi ve rengi elde etmek için içerisine çeşitli katkı maddeleri eklenir.
 • elekten geçirme - Kağıt hamuru bir elek üzerine yayılır. Elekten geçirildikten sonra içinde kalan su silindirlerin yardımıyla sıkıştırılır. Bundan sonra lifler sürekli bir kağıt şeridi oluşturur.
 • kağıdın sıkıştırılması ve kurutulması - Sıcak silindirler suyu sıkıştırır ve kağıdı kurutur. Bu sırada lifler sıkıştırılarak kağıda istenilen kalınlık verilir.
 • kağıdın düzleştirilmesi - Kağıt bir dizi silindirden geçirilerek düzleştirilir.
 • kağıdın rulolara sarılması - Hazır olan kağıt rulolara sarılır.

Kağıt üretiminin ilk aşamasında kütüklerin kabukları soyulur ve bu kütükler küçük parçacıklara ayrılır. Daha sonra hamur haline getirmek için su ile karıştırılır.

Hamura kimyasal maddeler ilave edilir ve karışım selüloz lifleri ile onları bir arada tutan lignin maddesi birbirinden ayrılana dek pişirilir. Sonra hamur tekrardan temizlenir, elekten geçirilir ve öğütme işlemine tabi tutulur. İstenilen kaliteyi ve rengi elde etmek için içerisine çeşitli katkı maddeleri eklenir.

Kağıt hamuru bir elek üzerine yayıldığı zaman %90'dan biraz fazla su içerir. Elekten geçirildikten sonra kalan su silindirlerin yardımıyla sıkıştırılır. Bundan sonra lifler sürekli bir kağıt şeridi oluşturur. Kurutma ve düzleştirme işleminden sonra kağıt rulolara sarılır ve işleme tesislerine götürülür.

Selüloz

 • yapraklar
 • bitki hücreleri
 • selüloz lifleri

Ağaç yaklaşık %50 selüloz içerir. Selüloz bitkilerdeki hücre duvarının bir unsurudur ve Dünya'daki en yaygın polisakkaritlerden biridir.

Bir selüloz molekülü birkaç bin beta-D-glukozun uzun, doğrusal zincirinden oluşur. Uzun zincirler yana yana gelerek birbirine hidrojen bağlarıyla bağlanırlar ve böylece iplik şeklindeki mikrofibrilleri oluştururlar. Bunlar da birleşerek selüloz liflerini meydana getirirler.

Son ürün

 • kitap
 • fotokopi kağıdı
 • banknot
 • zarf
 • kağıt kutu
 • afiş

Kağıt üretiminin son ürünleri kitaplardan banknotlara, banknotlardan ambalaj kağıtlarına dek çok çeşitli olabilmektedir.
Bununla birlikte kağıt üretimi ve kullanımı çevreye zarar verir.
Odunun yanı sıra kağıt üretimi büyük miktarda su ve enerji de gerektirir: 1 kg fotokopi kağıdı yapmak için 2,5 kg odun ve 100 litre su gerekir.

Kağıdı geri dönüştürerek kullanılacak enerjinin ve suyun %50'sini tasarruf edebiliriz. Ayrıca ne kadar çok kağıt geri dönüşümü yapılırsa o kadar az ağaç kesilecektir. Sonuç olarak kağıdın geri dönüşümü çevrenin korunmasına katkıda bulunur.

Animasyon

 • odun üretimi
 • kağıt fabrikası
 • geri dönüşüm fabrikası
 • kütüklerin kabuklarının soyulması - Kütükler, kabuklarının soyulması için dönen bir tambura yerleştirilir.
 • parçalama - Kütükler küçük parçacıklara ayrılır.
 • kağıt hamurunun hazırlanması - Odun parçacıklarına su eklenir ve kağıt hamuru pişirilir. Oluşan hamur yalnızca düşük kaliteli kağıtlar üretmek için uygundur. Yüksek kaliteli kağıtlar üretmek için hamura kimyasal maddeler ilave edilir ve selüloz lifleri odunun diğer bileşenlerinden ayrılana dek yüksek basınçta pişirme işlemine devam edilir.
 • hamurun temizlenmesi - Liflerden oluşan selüloz hamuru yıkandıktan sonra kalburdan geçirilir.
 • hamurun öğütülmesi - Liflerden oluşan hamur tekrardan öğütülür, sonra istenilen kaliteyi ve rengi elde etmek için içerisine çeşitli katkı maddeleri eklenir.
 • elekten geçirme - Kağıt hamuru bir elek üzerine yayılır. Elekten geçirildikten sonra içinde kalan su silindirlerin yardımıyla sıkıştırılır. Bundan sonra lifler sürekli bir kağıt şeridi oluşturur.
 • kağıdın sıkıştırılması ve kurutulması - Sıcak silindirler suyu sıkıştırır ve kağıdı kurutur. Bu sırada lifler sıkıştırılarak kağıda istenilen kalınlık verilir.
 • kağıdın düzleştirilmesi - Kağıt bir dizi silindirden geçirilerek düzleştirilir.
 • kağıdın rulolara sarılması - Hazır olan kağıt rulolara sarılır.
 • yapraklar
 • bitki hücreleri
 • selüloz lifleri
 • selüloz molekülü - Birkaç bin glikozun uzun, doğrusal zincirinden oluşur.
 • beta-D-glukoz - Halkalı yapıdaki bir monosakkarittir.
 • kitap
 • fotokopi kağıdı
 • banknot
 • zarf
 • kağıt kutu
 • afiş

Anlatma

Kağıt yazı yazmada ve paketlemede kullanılan bir malzeme olup bitkilerden elde edilen selüloz liflerinden yapılır. Günümüzdeki kağıt üretim teknolojisinin temelleri 2. yüzyılın başında Çin'de ortaya çıkmıştır, ancak büyük ölçüde kağıt üretimi sadece 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. En iyi hammaddeler yumuşak ağaçlardır (ör. huş ağacı ve çamgiller). Atık ayrıştırma sayesinde kağıdın geri dönüşümü de mümkün hale gelmiştir.

Ağaç yaklaşık %50 selüloz içerir. Selüloz bitkilerdeki hücre duvarının bir unsurudur ve Dünya'daki en yaygın polisakkaritlerden biridir.

Bir selüloz molekülü birkaç bin beta-D-glukozun uzun, doğrusal zincirinden oluşur. Uzun zincirler yana yana gelerek birbirine hidrojen bağlarıyla bağlanırlar ve böylece iplik şeklindeki mikrofibrilleri oluştururlar. Bunlar da birleşerek selüloz liflerini meydana getirirler.

Kağıt üretiminin ilk aşamasında kütüklerin kabukları soyulur ve bu kütükler küçük parçacıklara ayrılır. Daha sonra hamur haline getirmek için su ile karıştırılır.

Hamura kimyasal maddeler ilave edilir ve karışım selüloz lifleri ile onları bir arada tutan lignin maddesi birbirinden ayrılana dek pişirilir. Sonra hamur tekrardan temizlenir, elekten geçirilir ve öğütme işlemine tabi tutulur. İstenilen kaliteyi ve rengi elde etmek için içerisine çeşitli katkı maddeleri eklenir.

Kağıt hamuru bir elek üzerine yayıldığı zaman %90'dan biraz fazla su içerir. Elekten geçirildikten sonra kalan su silindirlerin yardımıyla sıkıştırılır. Bundan sonra lifler sürekli bir kağıt şeridi oluşturur. Kurutma ve düzleştirme işleminden sonra kağıt rulolara sarılır ve işleme tesislerine götürülür.

Kağıt üretiminin son ürünleri kitaplardan banknotlara, banknotlardan ambalaj kağıtlarına dek çok çeşitli olabilmektedir.
Bununla birlikte kağıt üretimi ve kullanımı çevreye zarar verir.
Odunun yanı sıra kağıt üretimi büyük miktarda su ve enerji de gerektirir: 1 kg fotokopi kağıdı yapmak için 2,5 kg odun ve 100 litre su gerekir.

Kağıdı geri dönüştürerek kullanılacak enerjinin ve suyun %50'sini tasarruf edebiliriz. Ayrıca ne kadar çok kağıt geri dönüşümü yapılırsa o kadar az ağaç kesilecektir. Sonuç olarak kağıdın geri dönüşümü çevrenin korunmasına katkıda bulunur.

İlgili ekstralar

Selüloz (C₆H₁₀O₅)n

Bitkilerde hücre duvarlarının ve liflerinin yapı malzemesidir.

Beta-D-glukoz (C₆H₁₂O₆)

D-glikozların stereoizomerlerinden biri.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Gutenberg'in Basımevi (Mainz, 15. yüzyıl)

Life dergisinin listesine göre Gutenberg'in adına bağlanan kitap basım yöntemi 2. bin yılın en önemli olayıdır.

Hidroksit İyonu (OH⁻)

Su, proton verdiği zaman oluşan çok atomlu iyon.

Ormansızlaştırma

Ormansızlaştırmanın çevre üzerinde pek çok olumsuz etkisi vardır.

Selobiyoz (C₁₂H₂₂O₁₁)

Selobiyoz, selülozun temel yapı birimidir.

Su Değirmeni

Suyun kinetik enerjisiyle çalışan mekanik yapılar Orta Çağ'da bile kullanılıyordu.

Tükenmez Kalem Nasıl Çalışır?

Tükenmez kalemin icadı yazı yazmayı çok daha kolaylaştırdı.

Added to your cart.