Kafatası ve Omurga

Kafatası ve Omurga

Kafatasının koruduğu beyin ile omurganın koruduğu omurilik, merkezi sinir sisteminin iki önemli parçasıdır.

Biyoloji

Etiketler

kafatası, omurga, savunma, yüz kemikleri, kafa kemikleri, omur, elmacık kemiği, alın kemiği, Şakak kemiği, oksipital kemik, burun kemiği, çene, boyun omurları, sırt omuru, bel omuru, sağrı kemiği, kemik, omurilik, beyin, insan, iskelet, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Kafatası ve
omurga

 • yüz kemikleri
 • kafa kemikleri
 • boyun omurları (7 adet)
 • sırt omurları (12 adet)
 • bel omurları (5 adet)
 • sağrı kemiği omurları (5 adet)
 • kuyruk sokumu kemiği omurları (3-5 adet)

Kafatası

 • alın kemiği - Kafatası boşluğunun ön kısmını oluşturan tek kemiktir. Doğumda iki parça olan bu kemik ikinci yılda kaynaşarak tek bir kemik halini alır.
 • gözyaşı kemikleri
 • burun kemiği
 • elmacık kemiği - Yüz kemiklerinden bir çift kemik. Çıkıntısı şakak kemiğinin çıkıntısı ile birlikte elmacık kemerini oluşturur. Elmacık kemeri yüzün şeklinin ve genişliğinin oluşmasında önemli rol üstlenir.
 • üst çene kemiği - Ağız boşluğu, burun boşluğu ve göz çukurunun oluşmasında rol oynar. Üst dişleri taşır.
 • alt çene kemiği - Kafatasında eklem ile bağlanan tek kemiktir. İnsanlarda üzerinde bulunan çene çıkıntısı kaslar için önemli tutunma yüzeyidir ve net telaffuz için vazgeçilmezdir. Kavisli diş çukurunda alt dişler yer alır.
 • yan kafa kemikleri - Kafatasının tepesini oluşturan iki büyük güçlü kemik.
 • dikişler
 • şakak kemiği - Kafa kemiklerinin iki yan tarafında bulunup üzerlerinden birer çıkıntı öne doğru uzanır.
 • art kafa kemiği - Kafa kemiklerinin arka kısmında bulunan tek kemik. Kafa tabanına da uzanıp art kafa deliğini çevreler.
 • art kafa deliği - Kafa tabanında bulunan açılık; omurilik bundan geçerek beyne bağlanır. İki yanında birer eklem çıkıntısı bulunur; birinci boyun omuru bu çıkıntılara eklem ile bağlanır.

Omurga

 • boyun omurları (7 adet)
 • sırt omurları (12 adet)
 • bel omurları (5 adet)
 • sağrı kemiği omurları (5 adet)
 • kuyruk sokumu kemiği omurları (3-5 adet)

Boyun omurları

 • birinci boyun omuru (atlas) - Kafatasına iki eklem ile bağlanır. Başın öne arkaya doğru hareketini mümkün kılar. Üzerinde omur gövdesi ve dikensi çıkıntı bulunmayıp sadece omur kemerinden oluştuğundan tipik bir omur değildir.
 • ikinci boyun omuru (aksis) - Atlasın açıklığına giren dikey çıkıntısı vardır. Atlas bu çıkıntının etrafında dönerek başın sağa sola dönmesini sağlar.

Sırt omuru

 • omur gövdesi - Omurun en büyük olan ve en büyük ağırlığı taşıyan kısmı. İçi süngerimsi kemik doku, dışı sert kemik dokudur.
 • enine çıkıntı
 • dikensi çıkıntı - Omur kemerlerinin birleşmesiyle meydana gelip aşağı ve arkaya doğru uzanır. Yüzeyine önemli kaslar tutunur ve omurganın fazla arkaya eğilmesini engeller.
 • omur deliği - Omur kemerleri ve omur gövdesi ile çevrili boşluk. Üst üste yer alıp içinde omuriliğin bulunduğu omurga kanalını oluştururlar.
 • omur kemeri
 • eklem çıkıntısı - Aşağı ve yukarıya doğru uzanan çiftleri komşu olan omurlara eklemlerle bağlanır, böylece omurların birbirlerine sıkıca yapışmasını mümkün kılar.

Bel omuru

 • omur gövdesi - Omurun en büyük olan ve en büyük ağırlığı taşıyan kısmı. İçi süngerimsi kemik doku, dışı sert kemik dokudur.
 • enine çıkıntı
 • dikensi çıkıntı - Omur kemerlerinin birleşmesiyle meydana gelip aşağı ve arkaya doğru uzanır. Yüzeyine önemli kaslar tutunur ve omurganın fazla arkaya eğilmesini engeller.
 • omur deliği - Omur kemerleri ve omur gövdesi ile çevrili boşluk. Üst üste yer alıp içinde omuriliğin bulunduğu omurga kanalını oluştururlar.
 • omur kemeri

Yerine koy!

İskelet ve iç
organlar

İlgili ekstralar

Başın Hareket Etmesi

Animasyonda başın hareket etmesinde rol oynayan omurların ve başlıca kasların çalışması tanıtılıyor.

İnsan Beyni

Beynin başlıca bölümleri beyin sapı, ara beyin, ön beyin ve beyinciktir.

İnsan Beyninin Bölümleri

Beynin başlıca bölümleri beyin sapı, beyincik, ara beyin ve loblardan oluşan ön beyindir.

Omuriliğin Yapısı

Omurilik, merkezi sinir sisteminin omurgada bulunan kısmıdır, içinden omurilik sinirleri çıkar.

İnsan İskeleti

İskelet kaslarının tutunduğu sert iç yapı iskeletimizdir.

Alt Taraf Kemikleri

Alt taraf kemikleri kavşak kemikleri ile serbest alt taraf kemiklerinden oluşur.

Diz Eklemi

Diz eklemi, uyluk, kaval ve diz kapağı kemiklerinden oluşur.

Diz Kapağı Refleksi

Refleks merkezi omurilikte olan diz kapağı refleksi, açıcı kasın uzamasına verilen yanıttır.

Eklem Çeşitleri

Eklemler sağladıkları hareket yönlerine göre de sınıflandırılabilir.

Homo erectus

"Dik insan" araçlar yapmış, ateş de kullanmıştır.

İnsan Dişleri

İnsan dişleri; kesici dişler, köpek dişleri, küçük ve büyük azı dişlerinden oluşur.

İnsanın Evrimi Yolu

İnsanın evrim yolundaki kilometre taşlarını kafatasının ve beynin özellikleri açığa vurur.

İnsan Vücudu (erkek)

Görüntüde insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

Kasın Yapısı

Bu animasyonda kasın yapısı ve çalışması ile moleküler düzey gösteriliyor.

Kemik yapısı

Bu görüntü kemiklerin yapısını ve işlevlerini tanıtır.

Kemikler Arası Birleşmeler

Kaynamış ya da dikişsi şekilde birleşmiş kemiklerimizden başka kıkırdak aracılığıyla yarı oynar ya da oynar eklemlerle birbirine bağlı kemiklerimiz de vardır.

Kulak ve İşitme Süreci

İşitme organımız, hava titreşimlerini beyin tarafından değerlendirilecek elektriksel uyartılara dönüştürür.

Limbik Sistem

Limbik sistem duyguların oluşmasında ve öğrenmede önemli rol oynar.

Omurga Hastalıkları

Skolyoz, omurga kemiklerinin hareketinden kaynaklanan omurganın yana doğru kaymasıdır.

Orta Kulak İltihabı

Animasyonda irinli orta kulak iltihabının olası sonuçları ve tedavileri gösteriliyor.

Üst Kol Kasları

Kol birbirine zıt yönde çalışan bükücü ve açıcı kaslar aracığıyla hareket eder.

Bilgisayarlı Tomografi Cihazı Nasıl Çalışır?

Animasyonda bilgisayarlı tomografi cihazının yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Göğüs Kafesindeki Kemikler

Göğüs kafesinin kemik iskeletini kaburgalar ve göğüs kemiği ile omurga oluşturur.

İnsan Kasları

İskelet kasları hareket sisteminin aktif kısmını oluşturur; kaslar kemiklere tutunarak hareket etmemizi sağlar.

Omugalıların Beyin Evrimi

Evrim sırasında omurgalıların beyin bölümlerinin gelişmişliği göreceli olarak değişti.

Üst Taraf Kemikleri

Üst taraf kemikleri kavşak kemikleri ile serbest üst taraf kemiklerinden oluşur.

Giyotin

Öncekilerden daha "insancıl" idam aracı, adını yapımını öneren Fransız doktordan aldı.

Added to your cart.