İnsanın Evrimi Yolu

İnsanın Evrimi Yolu

İnsanın evrim yolundaki kilometre taşlarını kafatasının ve beynin özellikleri açığa vurur.

Tarih

Etiketler

Neandertal insanı, Australopithecus, Homo sapiens, Homo habilis, dik insan, Homo erectus, akıllı insan, ilkel insan, insansı, evrim, kafa kemikleri, yüz kemikleri, insan, şempanze, maymun, beyin hacmi, gelişme, tarih

İlgili ekstralar

Görüntüler

Evrim

 • şempanze
 • güney maymunu
 • yetenekli insan
 • dik insan
 • Neandertal insanı
 • akıllı insan
 • 360-400 cm³
 • 500 cm³
 • 700-800 cm³
 • 850-1100 cm³
 • 1400-1450 cm³
 • 1300-1400 cm³

Şempanze

 • 360-400 cm³

Güney maymunu (Australopitekus)

 • 500 cm³

Yetenekli insan (Homo habilis)

 • 700-800 cm³

Dik insan (Homo erectus)

 • 850-1100 cm³

Neandertal insanı

 • 1400-1450 cm³

Akıllı insan (Homo sapiens)

 • 1300-1400 cm³

Beyin

İlgili ekstralar

Homo erectus

"Dik insan" araçlar yapmış, ateş de kullanmıştır.

Homo Sapiens'in Dünyaya Yayılması

"Akıllı (bilge) insan" Afrika'dan başlayarak dünyanın diğer kıtalarına yayıldı.

Tarih Öncesi Mağara

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerleri, atalarımızın yaşam biçimi hakkında pek çok bilgi sunar.

Altamira Mağarası

Muhteşem duvar resimleri saklayan dünyaca ünlü kireç taşı mağarası Paleolitik Çağ sanatının en önemli arkeolojik alanlarından biridir.

Kafatası ve Omurga

Kafatasının koruduğu beyin ile omurganın koruduğu omurilik, merkezi sinir sisteminin iki önemli parçasıdır.

Niş

Niş, canlıların veya popülasyonların çevresel ihtiyaçlarını belirleyen soyut bir kavramdır.

Nuh'un Gemisi

Kuran, Kitab-ı Mukaddes ve Tevrat'a göre Tanrı, Nuh'a ailesini ve hayvanları tufandan kurtarmak için büyük bir gemi inşa etmesini emretti.

Taş Çağı'ndan Demir Çağı'na

Görüntü, baltanın gelişimini arkeolojik dönemler boyunca göstermektedir.

Yeni Taş Çağı'nda Yerleşim Yeri

Neolitik Devrim olarak adlandırılan gelişimin etkisinden dolayı ilk kalıcı yerleşim yerleri kuruldu.

Zaman Sarmalı

Zaman sarmalında tarihsel olayları yerleştir!

Kılıç Dişli Kaplan

Nesli tükenmiş dev kedilerdir; adlarını kocaman köpek dişlerinden aldı.

Tüylü Mamut

Fillerle yakın akrabalığı olan nesli tükenmiş bir hortumludur. Buzul Çağı'nda insanların av hayvanlarından biriydi.

Buz Adam Ötzi

Büyük olasılıkla erken Bakır Çağı'nda yaşayan buz adamın mumyası, Alpler'deki bir buzul içinde bulundu.

Added to your cart.