İnsan Vücudu (erkek)

İnsan Vücudu (erkek)

Görüntüde insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

Biyoloji

Etiketler

gövde, erkek vücudu, insan vücudu, vücut, sindirim sistemi, solunum sistemi, cilt, kan dolaşımı, kaslar, iskelet, lenf dolaşımı, lenf sistemi, boşaltım sistemi, üreme organları, sinir sistemi, hormon sistemi, solunum, dış örtü, kan dolaşım sistemi, sindirim, bağışıklık sistemi, boşaltım, erkek, kafatası, üreme organı, duyu organı, sinaps, büyük kan dolaşımı, omurga, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum, ağız boşluğu, burun boşluğu, akciğer, soluk borusu, gırtlak, aort, kalp, toplardamar, bademcik, lenf damarı, lenf düğümü, böbrek, idrar kesesi, idrar kanalı, idrar yolu, testis, sperm keseciği, prostat bezi, beyin, hipofiz bezi, hipotalamus, tiroit bezi, paratiroid bezler, pankreas, safra, omurilik, sinir, penis, timüs bezi, uzuv, üst taraf kemikleri, bacak, göğüs, karaciğer, küçük kan dolaşımı, böbrek üstü bezi, hormon, organ sistemi, organ, biyoloji, insan

İlgili ekstralar

Görüntüler

Deri

Deri en büyük organımızdır. Yetişkin bir insanın deri yüzeyi 1,5 metrekare, ağırlığı (alt derinin yağ içeriği ile birlikte) ortalama 12 kilodur. Deri mekanik etkilerden, UV ışınlarından ve mikroplardan korur; keratin içeren dış tabakası, su kaybını engeller. Isı düzenlenmesinde de derinin önemli rolü vardır. Deri en büyük duyu organımızdır; reseptörleri sıcaklık, soğukluk ve mekanik uyarıların algılanmasında da önemlidir.

İskelet kasları

 • baş kasları
 • göğüs kasları
 • karın kasları
 • baldır kasları
 • boyun kasları
 • üst kol kasları
 • ön kol kasları
 • uyluk kasları
 • sırt kasları

Hareket sisteminin aktif organları kaslardır. İnsanın kas sisteminde, vücut ağırlığının %50'sine ulaşan 350 civarında iskelet kası bulunur. Kasları uzun, kısa, yassı ve halka şekilleri ile ayırt ederiz. Kaslar kemiklere kas kirişleriyle bağlanır.

İskelet

Yetişkin bir insanın iskeleti 206 kemikten oluşur. Kemikler sert ve esnek oldukları için büyük ağırlıkları taşıyabilir. Kemik metabolizması çok yavaş olduğundan kırıldığında kaynaması için en az 6 hafta gerekir. Kemik erimesini önlemek için her gün yeterli miktarda kalsiyum tüketilmeli. Bu miktar gençler için 1.500 miligramdır.

Sindirim sistemi

 • mide - Proteinlerin sindirimi midede başlar. Mide suyunun pH değeri çok asidiktir.
 • ince bağırsak - Proteinlerin, karbonhidratların ve yağların sindiriminin tamamlanması ve sindirilmiş besinlerin emilmesi ince bağırsakta gerçekleşir.
 • kalın bağırsak - Su ve minerallerin emilimi burada gerçekleşir. İçinde B ve K vitaminlerini üreten bağırsak bakterileri yaşar.
 • rektum (son bağırsak)
 • karaciğer - Zehirli maddeleri arındırmada önemli rol oynar, ürettiği safra ile yağların sindirimine yardımcı olur.
 • pankreas bezi - Pankreas öz suyunu salgılar; bu öz su, ince bağırsağa geçerek yağların, karbonhidratların ve proteinlerin sindirimini sağlar. Kan şekeri düzeyini düşüren insülin hormonunu da pankreas bezi salgılar.
 • yemek borusu
 • ağız boşluğu
 • safra kesesi - Safra geçici olarak saklandığı armut şeklinde bir organ. Burada depolanırken safra konsantre olur.

Sindirim sistemimiz, besin maddelerinin sindirimi ve emilmesinden sorumludur. Ağızda dişler besinleri parçalar; karbonhidratların sindirimi de burada başlar. Proteinlerin sindirilmeye başlandığı yer ise çok asidik olan midedir.
Daha sonra ince bağırsakta her üç temel besinin, yani proteinlerin, karbonhidratların ve yağların sindiriminin tamamlanması ve emilimi gerçekleşir. Pankreasın salgıladığı sindirim enzimleri içeren pankreas öz suyu ile karaciğerin salgıladığı yağların sindirimine yardımcı olan safra, ince bağırsağa akar.
Kalın bağırsakta ise su ve minerallerin emilimi ile bakteriler yardımıyla vitamin üretimi gerçekleşir.

Solunum sistemi

Enerji (yadımlama) metabolizması süreci için oksijene gereksinim vardır ve bu sırada karbondioksit üretilir. Oksijenin alınması ve karbondioksidin verilmesi, akciğer aracılığıyla gerçekleşir. Dinlenme sırasında soluk alıp verme sayısı dakikada ortalama 15-20 arasındadır ve her nefeste yaklaşık 0,5 litre hava değiştirilir. Sigara içme, ciddi bir hastalık olan akciğer kanserinin oluşum riskini büyük ölçüde arttırır.

Kan dolaşımı

 • kalp - Küçük ve büyük kan dolaşımıyla kanı pompalar.
 • aort - Büyük kan dolaşımının (sistemik dolaşımın) ana atardamarıdır. Kalbin sol karıncığından çıkar.

Vücudumuz iki kan dolaşımını oluşturan kan damarları ağı ile örülüdür. Büyük kan dolaşımı, organlarımıza oksijen yüklü kanı taşır ve metabolizma süreçleri sonucunda oluşan karbondioksidi onlardan uzaklaştırır. Küçük kan dolaşımı ya da diğer adıyla akciğer dolaşımı ise karbondioksit yüklü kanın temizlenmesi için akciğere iletilmesi ve akciğerlerde oksijence zenginleşen kanın kalbe geri gelmesi olayıdır. Kan akışını kalbin kasılmaları sağlar. Damarlarımızın ve kalbimizin sağlığını düzenli egzersiz yaparak, yağ oranı düşük besinler tüketerek ve sigara içmeyerek koruyabiliriz.

Sinir sistemi

 • beyin - Kafatası içindedir.
 • omurilik - Omurga içindedir.
 • sinirler - Merkezi sinir sisteminden çıkıp organlarımıza giden sinir liflerinden oluşur.
 • şakak kası
 • elmacık kemiği kası
 • çiğneme kası
 • sternokleidomastoid kas
 • ağız çevresi kası
 • alın kası
 • göz çevresi kası
 • gülme kası
 • boyun deri kası
 • ağız köşesini aşağı çeken kas

Sinir sistemi, endokrin sistem ile birlikte vücudumuzun uyumlu ve düzenli çalışmasından sorumludur. Merkezi sinir sistemi omurilik ve beyinden oluşur. Merkezi sinir sistemiyle organlar arasında elektriksel sinyaller biçiminde bilgileri ileten sinirler, çevresel sinir sistemini oluşturur. Beyinden 12 çift kafa siniri, omurilikten ise 31 çift omurilik siniri çıkar.

Boşaltım sistemi

 • böbrek - Boşaltım işlemini yapar; vücut için gereksiz ve zararlı maddeleri kandan süzer.
 • idrar kanalı
 • idrar kesesi - İdrarı boşaltılana kadar depolar.
 • idrar yolu

Vücut için gereksiz ve zararlı maddelerin atılmasını böbrekler yapar. Böbrekler günde 1,5 litre idrar oluşturur. İdrar, idrar kesesinde depolanıp idrar yoluyla boşaltılır.
Boşaltım sisteminde sıklıkla görülen böbrek iltihabı hastalığı sırasında idrarda protein tespit edilir. Böbrek taşı da sık görülen hastalıklardandır; yol açtığı mekanik hasarlardan dolayı idrarda kan bulunur.

Animasyon

Lenf dolaşımı

 • bademcik
 • dalak - Akyuvarların olgunlaşmasında, böylece bağışıklık sisteminin çalışmasında önemlidir.
 • timüs bezi - Akyuvarların olgunlaşmasında, böylece bağışıklık sisteminin çalışmasında önemlidir.
 • lenf düğümü - Akyuvarların olgunlaşmasında, böylece bağışıklık sisteminin çalışmasında önemlidir.
 • göğüs lenf kanalı - Lenflerin kanla karışıp kalbe ulaştığı üst toplardamarda sonlanır.
 • lenf kılcal damarı

Lenf, diğer adıyla doku sıvısı, dokular arasındaki sıvıdır. Kandan kılcal damarların duvarlarından sızmasıyla oluşur. Doku hücrelerinin metabolizma ürünleri lenfe geçer. Lenf, lenf damarlarıyla ana toplardamara ulaşır. Lenf, lenf düğümlerinden de geçer. Lenf tarafından taşınan patojenler lenf düğümlerinde beyaz kan hücreleriyle karşılaşır, bu olay ise
bağışıklık sisteminin çalışmasında önemlidir.
Lenf sisteminin önemli organlarından olan timüs bezi, dalak ve bademcikler de beyaz kan hücrelerinin olgunlaşmasında ve bağışıklık sisteminde önemli rol oynar.

Üreme organları

 • testis - Sperm adı verilen erkek üreme hücrelerini üretir. Ayrıca üreme hücrelerini olgunlaştıran, cinsel istek uyandıran ve ergenlik döneminde erkeksi vücut yapısı ile kılların oluşmasına neden olan testosteronu (erkek cinsiyet hormonunu) da salgılar.
 • yan testis - Testiste üretilen erkek üreme hücrelerini depolar.
 • sperm kanalı
 • meni keseciği - Sperm oluşumunda önemli.
 • prostat bezi - Sperm oluşumunda önemli.

Üreme organları, üreme hücrelerini üreterek üreme görevini üstlenir. Erkek üreme hücresi döllenme sırasında yumurta ile birleşir ve zigot oluşur; zigottan ise çocuk gelişir. Erkeklerin eşey bezi, erkek üreme hücrelerini, yani spermleri üreten ikili testistir. Erkek üreme hücreleri yan testislerde depolanır ve ejekülasyon, yani boşalma sırasında meni ile birlikte idrar yolundan dışarı atılır. Sperm oluşumunda prostat bezi ile meni kesecikleri de görev alır.

Hormon sistemi

 • paratiroit bezler - Kandaki kalsiyum düzeyini arttıran parathormonu salgılar. Tiroit bezinde salgılanan kalsitonin, parathormonuyla ters etkiye sahiptir.
 • böbrek üstü bezleri - Başlıca kısımları kabuk ve öz bölümleridir. Kabukta kandaki tuz ve şeker düzeyini etkileyen hormonlar ile az miktarda cinsiyet hormonları üretilir. Özde acil durumlardaki tepkilerin oluşmasında önemli bir stres hormonu olan epinefrin (adrenalin) üretilir.
 • testis - Sperm adı verilen erkek üreme hücrelerini üretir. Ayrıca üreme hücrelerini olgunlaştıran, cinsel istek uyandıran ve ergenlik döneminde erkeksi vücut yapısı ile kılların oluşmasına neden olan testosteronu (erkek cinsiyet hormonunu) da salgılar.
 • pankreas bezi - Kan şekeri seviyesini azaltan insülini salgılar. İnsülin hormununun az salgılanmasi halinde şeker hastalığı ortaya çıkar.
 • tiroit bezi - Biyolojik oksidasyonu arttıran tiroksin hormununu salgılar. Bu hormon beynin uygun gelişmesi ve vücudun normal büyümesi için önemlidir. Hormonun aşırı salgılanması Basedow hastalığına, yetersizliği ise guatr ve kreten hastalığına (doğuştan itibaren az salgılandığında) neden olur.
 • hipofiz bezi - Hipotalamus ile birlikte hormon sistemimizin merkezi olan hipotalamus-hipofiz sistemini oluşturur.

Hormonlar iç salgı bezleri tarafından üretilir. Örneğin adrenalini böbrek üstü bezlerinin özü, insülini pankreas bezi, tiroksini ise tiroit bezi salgılar. Hormon sistemimizin kontrol merkezi, hipotalamus-hipofiz sistemidir. Hipotalamusun ürettiği hormonlar hipofizi etkiler ve hipofiz, tiroit bezi, böbrek üstü bezleri ve eşey bezleri olmak üzere diğer iç salgı bezlerinin çalışmasını hızlandıran hormonlar salgılar. Pankreas bezi, hipotalamus-hipofiz sisteminin kontrolünün altında değildir.

Vücut bölümleri

 • baş
 • boyun
 • gövde
 • uzuvlar
 • omuz
 • üst kol
 • önkol
 • el
 • uyluk
 • baldır
 • ayak
 • göğüs
 • karın
 • leğen
 • sırt
 • bel
 • kalça
 • göz
 • burun
 • ağız
 • kulak
 • alın
 • başın tepesi
 • boyun
 • ense
 • çene
 • omuz
 • göğüs
 • karın
 • leğen
 • sırt
 • bel
 • kalça
 • göbek
 • üst kol
 • önkol
 • el
 • dirsek
 • bilek
 • parmaklar
 • uyluk
 • paça
 • baldır
 • diz
 • ayak bileği
 • taban
 • penis
 • testis torbası

Anlatma

Deri en büyük organımızdır. Yetişkin bir insanın deri yüzeyi 1,5 metrekare, ağırlığı (alt derinin yağ içeriği ile birlikte) ortalama 12 kilodur. Deri mekanik etkilerden, UV ışınlarından ve mikroplardan korur; keratin içeren dış tabakası, su kaybını engeller. Isı düzenlenmesinde de derinin önemli rolü vardır. Deri en büyük duyu organımızdır; reseptörleri sıcaklık, soğukluk ve mekanik uyarıların algılanmasında da önemlidir.

Hareket sisteminin aktif organları kaslardır. İnsanın kas sisteminde, vücut ağırlığının %50'sine ulaşan 350 civarında iskelet kası bulunur. Kasları uzun, kısa, yassı ve halka şekilleri ile ayırt ederiz. Kaslar kemiklere kas kirişleriyle bağlanır.

Yetişkin bir insanın iskeleti 206 kemikten oluşur. Kemikler sert ve esnek oldukları için büyük ağırlıkları taşıyabilir. Kemik metabolizması çok yavaş olduğundan kırıldığında kaynaması için en az 6 hafta gerekir. Kemik erimesini önlemek için her gün yeterli miktarda kalsiyum tüketilmeli. Bu miktar gençler için 1.500 miligramdır.

Sindirim sistemimiz, besin maddelerinin sindirimi ve emilmesinden sorumludur. Ağızda dişler besinleri parçalar; karbonhidratların sindirimi de burada başlar. Proteinlerin sindirilmeye başlandığı yer ise çok asidik olan midedir. Daha sonra ince bağırsakta her üç temel besinin, yani proteinlerin, karbonhidratların ve yağların sindiriminin tamamlanması ve emilimi gerçekleşir. Pankreasın salgıladığı sindirim enzimleri içeren pankreas öz suyu ile karaciğerin salgıladığı yağların sindirimine yardımcı olan safra, ince bağırsağa akar. Kalın bağırsakta ise su ve minerallerin emilimi ile bakteriler yardımıyla vitamin üretimi gerçekleşir.

Enerji (yadımlama) metabolizması süreci için oksijene gereksinim vardır ve bu sırada karbondioksit üretilir. Oksijenin alınması ve karbondioksidin verilmesi, akciğer aracılığıyla gerçekleşir. Dinlenme sırasında soluk alıp verme sayısı dakikada ortalama 15-20 arasındadır ve her nefeste yaklaşık 0,5 litre hava değiştirilir. Sigara içme, ciddi bir hastalık olan akciğer kanserinin oluşum riskini büyük ölçüde arttırır.

Vücudumuz iki kan dolaşımını oluşturan kan damarları ağı ile örülüdür. Büyük kan dolaşımı, organlarımıza oksijen yüklü kanı taşır ve metabolizma süreçleri sonucunda oluşan karbondioksidi onlardan uzaklaştırır. Küçük kan dolaşımı ya da diğer adıyla akciğer dolaşımı ise karbondioksit yüklü kanın temizlenmesi için akciğere iletilmesi ve akciğerlerde oksijence zenginleşen kanın kalbe geri gelmesi olayıdır. Kan akışını kalbin kasılmaları sağlar. Damarlarımızın ve kalbimizin sağlığını düzenli egzersiz yaparak, yağ oranı düşük besinler tüketerek ve sigara içmeyerek koruyabiliriz.

Vücut için gereksiz ve zararlı maddelerin atılmasını böbrekler yapar. Böbrekler günde 1,5 litre idrar oluşturur. İdrar, idrar kesesinde depolanıp idrar yoluyla boşaltılır. Boşaltım sisteminde sıklıkla görülen böbrek iltihabı hastalığı sırasında idrarda protein tespit edilir. Böbrek taşı da sık görülen hastalıklardandır; yol açtığı mekanik hasarlardan dolayı idrarda kan bulunur.

Sinir sistemi, endokrin sistem ile birlikte vücudumuzun uyumlu ve düzenli çalışmasından sorumludur. Merkezi sinir sistemi omurilik ve beyinden oluşur. Merkezi sinir sistemiyle organlar arasında elektriksel sinyaller biçiminde bilgileri ileten sinirler, çevresel sinir sistemini oluşturur. Beyinden 12 çift kafa siniri, omurilikten ise 31 çift omurilik siniri çıkar.

Hormonlar iç salgı bezleri tarafından üretilir. Örneğin adrenalini böbrek üstü bezlerinin özü, insülini pankreas bezi, tiroksini ise tiroit bezi salgılar. Hormon sistemimizin kontrol merkezi, hipotalamus-hipofiz sistemidir. Hipotalamusun ürettiği hormonlar hipofizi etkiler ve hipofiz, tiroit bezi, böbrek üstü bezleri ve eşey bezleri olmak üzere diğer iç salgı bezlerinin çalışmasını hızlandıran hormonlar salgılar. Pankreas bezi, hipotalamus-hipofiz sisteminin kontrolünün altında değildir.

Lenf, diğer adıyla doku sıvısı, dokular arasındaki sıvıdır. Kandan kılcal damarların duvarlarından sızmasıyla oluşur. Doku hücrelerinin metabolizma ürünleri lenfe geçer. Lenf, lenf damarlarıyla ana toplardamara ulaşır. Lenf, lenf düğümlerinden de geçer. Lenf tarafından taşınan patojenler lenf düğümlerinde beyaz kan hücreleriyle karşılaşır, bu olay ise
bağışıklık sisteminin çalışmasında önemlidir. Lenf sisteminin önemli organlarından olan timüs bezi, dalak ve bademcikler de beyaz kan hücrelerinin olgunlaşmasında ve bağışıklık sisteminde önemli rol oynar.

Üreme organları, üreme hücrelerini üreterek üreme görevini üstlenir. Erkek üreme hücresi döllenme sırasında yumurta ile birleşir ve zigot oluşur; zigottan ise çocuk gelişir. Erkeklerin eşey bezi, erkek üreme hücrelerini, yani spermleri üreten ikili testistir. Erkek üreme hücreleri yan testislerde depolanır ve ejekülasyon, yani boşalma sırasında meni ile birlikte idrar yolundan dışarı atılır. Sperm oluşumunda prostat bezi ile meni kesecikleri de görev alır.

İlgili ekstralar

İnsan Vücudu (kadın)

Görüntüde insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

Dolaşım Sistemi

Büyük kan dolaşımı dokulara oksijen taşırken, küçük kan dolaşımı kanın akciğerde oksijen almasını sağlar.

Duyu Organları

Çevreden veya vücuttan gelen uyarıları algılayıp sinirlerden beyne doğru impuls olarak ileten organlar.

İnce Bağırsağın Yapısı

Sindirim kanalının en uzun kısmıdır; sindirimin büyük kısmı ve besin maddelerinin emilimi burada gerçekleşir.

İnsan İskeleti

İskelet kaslarının tutunduğu sert iç yapı iskeletimizdir.

İnsan Kasları

İskelet kasları hareket sisteminin aktif kısmını oluşturur; kaslar kemiklere tutunarak hareket etmemizi sağlar.

Lenf Sistemi

Lenf damarları, lenfi kana taşır, lenf düğümleri ise bağışıklık sisteminin çalışmasında önemli rol oynar.

Sinir Sistemi

Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten, çevresel sinir sistemi ise sinirler ve gangliyonlardan (sinir düğümlerinden) oluşur.

Vücut bölümleri

Görüntüde insan vücudunun bölümleri bir erkek model üzerine tanıtılmaktadır.

What is the human body composed of?

This scene presents the basic components of the human body.

Derinin Tabakaları

Dış örtümüz deri, üç tabakadan oluşur: üst deri, alt deri ve derialtı.

Göğüs Kafesi

İçerisinde kalp ve akciğerin bulunduğu göğüs kafesi; göğüs kemiği, kaburga kemikleri ve omurlardan oluşur.

Göz

En önemli duyu organlarımızdandır. Işık etkisiyle alıcı hücrelerinde ışık etkisiyle elektriksel uyarılar oluşur.

İnsan Beyni

Beynin başlıca bölümleri beyin sapı, ara beyin, ön beyin ve beyinciktir.

İnsan Beyninin Bölümleri

Beynin başlıca bölümleri beyin sapı, beyincik, ara beyin ve loblardan oluşan ön beyindir.

İnsanda Dişi Üreme Sistemi

Üreme sistemi üremeyi sağlayan organlardan oluşur.

Kafatası ve Omurga

Kafatasının koruduğu beyin ile omurganın koruduğu omurilik, merkezi sinir sisteminin iki önemli parçasıdır.

Kalın Bağırsağın Yapısı

Sindirim kanalının ince bağırsaktan sonraki kısmıdır, içinde su, mineraller ve vitaminlerin emilimi gerçekleşir.

Kalp

Kalp, damar sisteminin merkezi pompasıdır ve ömrümüz boyunca milyarlarca kasılma yapar.

Kasın Yapısı

Bu animasyonda kasın yapısı ve çalışması ile moleküler düzey gösteriliyor.

Üreme Hücreleri

Üreme hücrelerinin birleşmesiyle yeni bireyin ilk hücresi olan zigot oluşur.

Üst Sindirim Bölümü

Alınan besin ağız boşluğundan geçip üst sindirim bölümünün son basamağı olan mideye ulaşır.

Alt Taraf Kemikleri

Alt taraf kemikleri kavşak kemikleri ile serbest alt taraf kemiklerinden oluşur.

Boşaltım Sistemi

Zararlı ve gereksiz maddelerin vücuttan atılmasını boşaltım sistemi sağlar.

Eklem Çeşitleri

Eklemler sağladıkları hareket yönlerine göre de sınıflandırılabilir.

Karaciğer

Karaciğer yağların sindiriminde, zehirli maddelerin etkisiz hale getirilmesinde (detoksifikasyonda) ve metabolizmada önemli bir rol oynayan organdır.

Kemikler Arası Birleşmeler

Kaynamış ya da dikişsi şekilde birleşmiş kemiklerimizden başka kıkırdak aracılığıyla yarı oynar ya da oynar eklemlerle birbirine bağlı kemiklerimiz de vardır.

Kulak ve İşitme Süreci

İşitme organımız, hava titreşimlerini beyin tarafından değerlendirilecek elektriksel uyartılara dönüştürür.

Omugalıların Beyin Evrimi

Evrim sırasında omurgalıların beyin bölümlerinin gelişmişliği göreceli olarak değişti.

Omuriliğin Yapısı

Omurilik, merkezi sinir sisteminin omurgada bulunan kısmıdır, içinden omurilik sinirleri çıkar.

Üst Taraf Kemikleri

Üst taraf kemikleri kavşak kemikleri ile serbest üst taraf kemiklerinden oluşur.

Vücudun Bölümleri

Bu görüntüde baş, gövde ve uzuvların bölümleri gösteriliyor.

Bireyin Altındaki Organizasyon Düzeyleri

Görüntü bireyin altındaki organizasyon düzeylerini (organlar, dokular, hücreler) tanıtır.

Derin Ven Trombozu ve Akciğer Embolisi

Alt uzuvların toplardamarlarında oluşan kan pıhtısı akciğere ulaşınca ölümle de sonuçlanabilen akciğer embolisine yol açar.

Diz Eklemi

Diz eklemi, uyluk, kaval ve diz kapağı kemiklerinden oluşur.

Diz Kapağı Refleksi

Refleks merkezi omurilikte olan diz kapağı refleksi, açıcı kasın uzamasına verilen yanıttır.

Erkek Üreme Sistemi

Üreme sistemi üremeyi sağlayan organlardan oluşur.

Homo erectus

"Dik insan" araçlar yapmış, ateş de kullanmıştır.

İnsanda Dişi Üreme Sistemi (Temel Düzey)

Üreme sistemi üremeyi sağlayan organlardan oluşur.

Kalp Krizi

Kalp krizi koroner damarların tıkanması nedeniyle meydana gelir. En sık rastlanan ölüm nedenlerinden biridir.

Kan Damarı Tipleri

Vücudumuzda bulunan kan damarları atardamar, toplardamar ve kılcal damar olmak üzere üç ana tipe ayrılır.

Omurga Hastalıkları

Skolyoz, omurga kemiklerinin hareketinden kaynaklanan omurganın yana doğru kaymasıdır.

Üst Kol Kasları

Kol birbirine zıt yönde çalışan bükücü ve açıcı kaslar aracığıyla hareket eder.

Added to your cart.