İlginç Coğrafya Bilgileri - Fiziki coğrafya

İlginç Coğrafya Bilgileri - Fiziki coğrafya

Görüntü fiziki coğrafya alanında ilginç bilgiler sunar.

Coğrafya

Etiketler

fiziki coğrafya, ilginç şey, yerküre katmanı, kara, okyanus, mevsim, biyosfer, su küre, stratosfer, atmosfer, su, tatlı su, tuzlu su, süperkıta, mevsim değişikliği, kuşaklanma, tropikal bölge, ılıman kuşak, Soğuk Kuşak, Dünya küresi, Dünya, Dünya haritası, harita, Ülkeler, sınır, doğa, coğrafya

İlgili ekstralar

Deniz Derinlik Haritası

Deniz derinliğinde levhaların sınırları iyice görünür.

Denizler, Körfezler

Görüntüde Dünya üzerindeki başlıca büyük denizler ve körfezler gösterilmektedir.

Dünya

Dünyamız oksijen içeren atmosfere ve sağlam kabuğa sahip kayaç gezegen.

Dünya

Dünya ve çeşitli üç boyutlu görüntüleri.

Dünya Ülkeleri

Üç zorluk seviyesine sahip sınamalar yardımıyla dünyanın ülkeleri, ülkelerin başkentleri ve ülkelerin bayrakları öğrenebilir.

İklim Kuşakları

Dünya'da çok sayıda sıcaklık ve iklim tipleri görülmektedir.

İlginç Coğrafya Bilgileri - Astronomi

Görüntü Güneş Sistemi'miz hakkında bize çok sayıda ilginç bilgi sunar.

İlginç Coğrafya Bilgileri - Toplum

Bu görüntü toplumla ilgili bize çok sayıda ilginç bilgi sunar.

İnsan vücudu nelerden oluşur?

Görüntü insan vücudu nelerden oluştuğunu hakkında bilgi sağlar.

Kıtaların Yer Değiştirmesi

Kıtalar, Yerküre'nin oluşumundan beri hareket etmiştir ve bu süreç günümüzde de sürmektedir.

Kıtalar ve Okyanuslar

Dünyamız aralarında okyanusların bulunduğu kıtalara bölünmekte.

Mevsimlerin Değişmesi (Orta Düzey)

Dünya'nın eksen eğikliği nedeniyle güneş ışınlarının açısı yıl boyunca değişir.

Added to your cart.