İdeal Gazların P-V-T Diyagramı

İdeal Gazların P-V-T Diyagramı

İdeal gazların basıncı, hacmi ve sıcaklığı arasındaki ilişkiyi birleşik gaz yasası açıklar.

Fizik

Etiketler

P-V-T diyagramı, ideal gaz, gaz yasaları, Boyle-Mariotte yasası, Gay-Lussac Kanunu I., Gay-Lussac II. kanun, yüzey durumu, izokorik hal değişimi, izotermal süreç, izobarik süreç, değişken, hal fonksiyonu, termodinamik, sıcaklık, basınç, hacim, gaz, sıcaklık değişimi, hacimce genleşme, fiziksel özellik, fizik, fiziki

İlgili ekstralar

Görüntüler

P-V-T diyagramı

 • P - Basınç
 • V - Hacim
 • T - Sıcaklık
 • P ₁
 • P ₂
 • P ₃
 • P ₄
 • T ₁
 • T ₂
 • T ₃
 • T ₄
 • V ₁
 • V ₂
 • V ₃
 • V ₄

Sabit sıcaklık

 • P - Basınç
 • V - Hacim
 • T= sabit

P-V-T diyagramına T ekseninden baktığımızda sabit sıcaklıktaki gazın hacmi ve basıncı arasındaki ilişkiyi açıklayan iki boyutlu P-V diyagramını görüyoruz.

Gaz sabit sıcaklıkta sıkıştırıldığında hacmi artar. Bunun için gazın sıkıştırıldığında ısı vermesini, genişletildiğinde ise ısı almasını sağlamak gerekir.

Bu hal değişimi Boyle-Mariotte yasasında şöyle açıklanır: belirli miktardaki bir ideal gazın sabit sıcaklıkta basıncı, hacmi ile ters orantılıdır.

Değişim, her sıcaklık değerine ait izotermler boyunca gerçekleşir.

Sabit hacim

 • P - Basınç
 • V = sabit
 • T - Sıcaklık

P-V-T diyagramına V ekseninden baktığımızda sabit hacimdeki gazın basıncı ve sıcaklığı arasındaki ilişkiyi açıklayan iki boyutlu P-T diyagramını görüyoruz.

Gaz, sabit hacimde tutularak ısıtıldığında basıncı artar.
Bu hal değişimi, Gay-Lussac ikinci yasasında şöyle açıklanır: belirli miktardaki bir ideal gazın sabit hacimde basıncı, sıcaklığı ile doğru orantılıdır.
Değişim, her hacim değerine ait izokorlar boyunca gerçekleşir.

Sabit basınç

 • P = sabit
 • V - Hacim
 • T - Sıcaklık

P-V-T diyagramına P ekseninden baktığımızda sabit basınçtaki gazın sıcaklığı ve hacmi arasındaki ilişkiyi açıklayan iki boyutlu V-T diyagramını görüyoruz.

Gaz, sabit basınçta ısıtıldığında hacmi artar.
Bu hal değişimi Gay-Lussac birinci yasasında şöyle açıklanır: belirli miktardaki bir ideal gazın sabit basınçta hacmi, sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Değişim, her basınç değerine ait izobarlar boyunca gerçekleşir.

Yüzey durumu

Belirli miktardaki bir ideal gazın basıncı, hacmi ve sıcaklığı arasındaki ilişki, üç boyutlu bir kartezyen koordinat sistemiyle gösterilebilir. Olası haller üç boyutlu bir yüzeyi belirler. İdeal gazlar bu yüzeyde bulunan hallerde var olabilir. Bu nedenle P, V, T değişkenlerinden ikisi bilindiğinde üçüncüsü de belirlenebilir. Örneğin sıcaklık ve basınç bilindiğinde gazın hacmi de hesaplanabilir.

İlgili ekstralar

Buzdolabı Nasıl Çalışır?

Animasyonda buzdolabının yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Klima Nasıl Çalışır?

Klima, ısıyı iç ortamdan dış ortama taşıyarak içerideki havayı soğutur.

Dizel Motor

Alman mühendis Rudolf Diesel, 1893 yılında içten yanmalı motorun patentini aldı.

Dört Zamanlı Motor

Animasyon, otomobillerde en çok kullanılan motor tipinin çalışması gösteriliyor.

İki Zamanlı Motor

İki zamanlı motor, çalışması iki aşamadan oluşan içten yanmalı bir motor tipidir.

Stirling Motoru - Sıcak Hava Motoru

Stirling motorunun özelliği dıştan yanmalı olmasıdır. Yanma içten yanmalı motorların (örneğin Otto motoru) tersine silindirin dışında gerçekleşir.

Wankel Motoru

Döner pistonlu, yüksek verimli motor.

Yıldız motor

Yıldız motor öncelikle uçaklarda ve helikopterlerde kullanılır.

Erime ve Donma

Donma sırasında su molekülleri arasında hidrojen bağları oluşur ve kristal yapı meydana gelir.

Faz Geçişleri

Faz geçişleri olarak maddenin gaz, sıvı ve katı halleri arasındaki geçişleri adlandırılır.

Gayzer

Gayzer, düzenli aralıklarla sıcak su ve buhar fışkırtıyor.

James Watt'ın Buhar Makinesi (18. yüzyıl)

İskoç mühendis James Watt tarafından mükemmelleştirilen buhar makinesi, teknolojide devrim yaratmıştır.

Okyanusun Katmanları

Okyanusun fiziksel özellikleri, flora ve faunası derinlikle değişir.

Termometreler

Sıcaklığı ölçmek için çeşitli termometreler kullanılır.

Hacim Merkezli Kübik Kafes

En gevşek şekilde istiflenen metal örgüsü.

Hegzagonal Kristal Kafes

Altıgen (hegzagonal) biçiminde kristal kafes sert ve işlenmesi zor olan metaller oluşturur.

Köprülerin Genleşmesi

Köprülerin metal yapısının uzunluğu sıcaklığa bağlı olarak değişir.

Yüzey Merkezli Kübik Kristal Kafes

Yüzey merkezli kübik kristal kafes, metal atomların en sıkı şekilde paketlenmesini mümkün kılar.

Added to your cart.