İç Salgı Bezleri

İç Salgı Bezleri

İç salgı bezleri kan yoluyla taşınan hormonları üretip salgılar.

Biyoloji

Etiketler

iç salgı bezi, hormon, hormon sistemi, endokrin, hipofiz bezi, paratiroid bezler, tiroit bezi, pankreas, böbrek üstü bezi, yumurtalık, testis, düzenleme, oksitosinin, vazopressin, tiroksin, kalsitonin, parathormon, ensülin, estrojen, progesteron, testosteron, glukokortikoid, aldosteron, adrenalin, noradrenalin, glukagon, bez, ACTH, insan, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

İlgili ekstralar

Erkek Üreme Sistemi

Üreme sistemi üremeyi sağlayan organlardan oluşur.

Hipotalamus-Hipofiz Sistemi

Hipotalamus ve hipofiz bezi, hormon sistemimizin kontrol merkezidir.

İnsanda Dişi Üreme Sistemi

Üreme sistemi üremeyi sağlayan organlardan oluşur.

İnsanda Dişi Üreme Sistemi (Temel Düzey)

Üreme sistemi üremeyi sağlayan organlardan oluşur.

Tiroit Bezi

Vücudumuz için önemli hormonlar salgılayan bir bezdir. Tiroit bezi hormonları metabolizmanın hızını ve kalsiyum dengesini etkiler.

Üreme Hücreleri

Üreme hücrelerinin birleşmesiyle yeni bireyin ilk hücresi olan zigot oluşur.

Sinir Sistemi

Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten, çevresel sinir sistemi ise sinirler ve gangliyonlardan (sinir düğümlerinden) oluşur.

Adrenalin (Yüksek Düzey)

Epinefrin olarak da bilinen adrenalin vücudumuzda stresli durumlarda üretilir ve kavga et-kaç tepkisine neden olur.

Apandisit

Kör bağırsağa bağlı olan apandisin iltihaplanması acil cerrahi müdahale gerektirir. Animasyonda iltihaplanmanın nedeni, sonuçları ve ameliyat gösteriliyor.

Böbrek Üstü Bezleri

Homeostazın sürdürülmesinden ve stresli durumlarda hızlı tepki vermekten sorumlu iç salgı bezi.

Dolaşım Sistemi

Büyük kan dolaşımı dokulara oksijen taşırken, küçük kan dolaşımı kanın akciğerde oksijen almasını sağlar.

İnsan Kanı

Kan hücrelerinden (alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklarından) ve kan plazmasından oluşur.

Lenf Sistemi

Lenf damarları, lenfi kana taşır, lenf düğümleri ise bağışıklık sisteminin çalışmasında önemli rol oynar.

Limbik Sistem

Limbik sistem duyguların oluşmasında ve öğrenmede önemli rol oynar.

Onikiparmak Bağırsağına Bağlı Bezler

Onikiparmak bağırsağına pankreasın ve vücudumuzun en büyük bezi olan karaciğerin sindirim sıvısı boşaltılır.

Boşaltım Sistemi

Zararlı ve gereksiz maddelerin vücuttan atılmasını boşaltım sistemi sağlar.

Added to your cart.