Husit Araba Kalesi

Husit Araba Kalesi

Savaş arabalarının kullanılması 15. yüzyılda Bohemyalı Husitler tarafından en üst düzeye çıkarılmıştır.

Tarih

Etiketler

Husit, Husitizm, araba kalesi, savaş arabası, Jan Hus, Çek, top, topçu birliği, Bohemya Krallığı, istihkâm, asker, Orta Çağ, tarih, askeri tarih, savaş, savaş taktiği, silah, piyade birliği, Avrupa, Orta Avrupa, 15. yüzyıl

İlgili ekstralar

Sorular

 • Jan Hus'un uyruğu nedir?
 • Husit dini hareketi kimin tarafından kurulmuştur?
 • Husit hareketi hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?
 • Jan Hus nerede yargılanmıştır?
 • Jan Hus nasıl ölmüştür?
 • Hangi Kutsal Roma-Germen imparatoru Jan Hus'un çağdaşıydı?
 • Jan Hus hangi yılda ölmüştür?
 • Husit hareketi hangi olay dizisinin öncüsüydü?
 • "Husitler 15. yüzyılın ortalarında Avrupa'nın en mükemmel askerleri sayılırdı."\nifadesi doğru mu?
 • Husitler arabaları genellikle ne ile birbirine bağlardı?
 • Husit araba kalelerine özgü şekil hangisiydi?
 • Husit araba kalelerine özgü şekil hangisiydi?
 • Aşağıdakilerden hangisi tipik Husit silahı değildir?
 • Aşağıdakilerden hangisi Husitlerin tipik silahları arasına girMEZ?
 • Harman döveni ne tip bir silahtır?
 • "Husitler ateşli silahlar kullanMAmıştır."\nifadesi doğru mu?
 • Aşağıdakilerden hangisi etkili Husit savaş taktiğinde rol oynaMAmıştır?
 • "Husit savaş taktiğinin birkaç elemanı başka ülkelerin ordusunda da uygulanmıştır."\nifadesi doğru mu?
 • O dönemde hangi milletin ordusu araba kalesi kullanMAmıştır?
 • Bir savaş arabasının mürettebatı kaç kişilikti?
 • Husit savaş taktiğinin en önemli unsurları Avrupa'nın hangi bölgesinde yaygınlaşmıştır?
 • "Pavise" nedir?
 • Özel, büyük kalkanın adı nedir?
 • Tipik bir Husit ordusunda aşağıdakilerden hangisi sayıca daha üstündü?
 • Husit savaş arabasında savaşan askerler hangi silaha sahip DEĞİLdi?

Görüntüler

Araba kalesi

 • zincirlerle birbirine bağlı savaş arabaları
 • yük arabası
 • top
 • çadırlar
 • ahşap duvar

Savaş arabaları Antik Çağ'da da kullanıldığı halde savaş alanında kullanılması sadece Orta Çağ'da Husitler tarafından en üst düzeye çıkarılmıştır. 15. yüzyılda Bohemya'da ortaya çıkan savaş kültürü arabalar arasında savaşan piyade ve topçu birliklerinin kullanılmasını ön planda tutmuştur. Hafif süvarileri sayıca daha az olmasına rağmen savaş taktiğinde önemli bir rol oynamıştır.

Arabalardan oluşturulan kamplar genellikle kare veya daire şeklindeydi. Arabalar zincirlerle birbirlerine bağlanmış, tekerlekleri ise sabitlenmiştir. (Bir yerde uzun süre kaldıklarında savunma hattı hendek ve toprak tabya ile de güçlendirilmiştir.) Kampın iç, korunmalı kısmına çadırlar kurulmuş ve yük arabaları yerleştirilmiştir.

Husitler savaş alanında sayısız başarı elde etmiştir. Taktikleri çağdaş ordulara bir emsal teşkil etmiştir. Yazılı kaynaklara göre bu özel savaş kültürü Doğu ve Orta Avrupa'daki (örneğin Avusturya, Macaristan, Polonya) orduların yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusunu da önemli ölçüde etkilemiştir.

Savaş arabası

 • kalkanlar
 • rampa
 • silahlar
 • destek direği
 • taşlar için sandık
 • mazgal
 • kalın tahtalar

Husit ordularının kuşkusuz en karakteristik özelliği savaş arabalarının kullanılmasıydı.
Ordunun en küçük birimi sayılan arabanın mürettebatı göreve göre değişiyordu, ama genelllikle 10-20 kişiydi. Aralarında ateşli silahlarla (ör. tüfek, kundaklı yay) ve diğer yakın dövüş silahlarıyla (ör. kılıç, harman döveni, mızrak) donatılmış askerler, kalkan taşıyıcılar ve sürücüler bulunuyordu.
Kamp oluşturulurken arabalar zincirlerle birbirlerine bağlanmıştır. Katlanır, mazgallı ahşap duvar savaş arabalarındaki askerlerin korunmasını sağlamıştır.

Silahlar

 • gürz - Bir saptan ve bu sapa bağlı bir baştan oluşan silahtır. Orta Çağ'ın en önemli soğuk silahlarından biridir.
 • teber - Kesme ve delme için uygun, uzun sapa sabitlenen soğuk silah. Birçok çeşidi ortaya çıkmıştır.
 • mızrak
 • harman döveni - Ezici silahlar arasına girer. Uzun bir saptan ve sapa zincirle bağlı olan silindirik bir cisimden (veya gürz başından) oluşur. Bu soğuk silah gürzün zincirli versiyonu olarak da düşünülebilir. Husit Savaşları sırasında popüler hale gelmiştir.
 • kundaklı yay - Soğuk silahlar arasına girer. Aslında bir sapa sabitlenen ve mekanik sistem ile donatılan bir yaydır.
 • tüfek - Ateşli silahlar arasına girer. Birçok tipi ortaya çıkmıştır. Bu tip bir ahşap sap ile onun üzerine sabitlenen demir borudan oluşur. Kullanıldığı sırada bir şeyin üzerine yerleştirilirdi. Sabitliği alt kısmındaki diken ile sağlanırdı.
 • balta
 • hançer

Top

 • top namlusu
 • top arabası
 • tekerlek

Husit

 • tüfek - Ateşli silahlar arasına girer. Birçok tipi ortaya çıkmıştır. Bu tip bir ahşap sap ile onun üzerine sabitlenen demir borudan oluşur. Kullanıldığı sırada bir şeyin üzerine yerleştirilirdi. Sabitliği alt kısmındaki diken ile sağlanırdı.
 • barut mahfazası
 • kalkan - Bütün vücudu koruyan büyük kalkan. İlk olarak İtalya'daki Pavia şehrinde yapıldığı için pavise olarak da adlandırılır. Piyadenin popüler savunma silahıydı. Tipik şeklini ortasında dikey olarak yer alan sırt kısmından alır.
 • kartuş çuval
 • matara
 • kılıç

Husit toprakları

Husitler Jan Hus'un başlattığı ve Reformasyon’un önemli öncüsü sayılan dini hareketin takipçileridir.
Jan Hus Bohemyalı bir papazdı. Prag Üniversitesi'nde öğrenim görmüş, daha sonra da aynı üniversitede öğretmen (dekan ve rektör) olmuştur.

Bir papaz ve öğretmen olarak da John Wycliffe'in çalışmalarına dayanan yenilikçi düşüncelerini açıklamıştır. Husitizm ilk başlarda Bohemyalı siyasi ve dini liderler tarafından da desteklenmiştir.

Ancak daha sonra papa Hus'a karşı çıkıp onu aforoz etmiştir. Reformcu Hus Konstanz Konsili'ne Sigismund'dan aldığı güvenli geçiş mektubuyla katılmıştır. Buna rağmen orada ilk önce hapse atılmış, sonra yargılanmış ve 1415 Temmuz'unda da kazığa bağlanıp yakılmıştır.

Ölümünden sonra Husit hareketi bölünmesine rağmen takipçileri siyasi ve dini liderlere karşı silahlı mücadeleye uzun yıllar boyunca devam etmiştir (Husit Savaşları).

Animasyon

 • kalkanlar
 • rampa
 • silahlar
 • destek direği
 • taşlar için sandık
 • mazgal
 • kalın tahtalar

Anlatma

15. yüzyılda Avrupa'nın kalbinde özel bir savaş kültürü ortaya çıkmıştır. Bohemyalı din reformcusu olan Jan Hus tarafından başlatılmış dini hareketin takipçileri dini ve siyasi liderlere karşı silahlı savaş başlatmıştır.

Husit Savaşları'nın en önemli karakteristik özelliklerinden biri savaş arabalarının en üst düzeyde kullanılmasıdır. Kare veya daire şeklinde birbirine bağlanan arabalardan bir kale oluşturulmuştur.

Araba kalesinde savaşan piyade ve topçu birlikleri iki en önemli birimdi.
Yeni tip savaş taktiği o kadar etkili ve başarılı olmuştur ki Husitlerin yeniliklerini birçok ülke kendi ordusunda uygulamaya başlamıştır.

İlgili ekstralar

15. Yüzyılda Macar Ordusu (Piyadeler)

Piyadeler Matthias Corvinus'un mükemmel paralı ordusunda önemli bir rol oynadı.

15. Yüzyılda Macar Ordusu (Süvariler)

Matthias Corvinus'un ordusundaki süvari birlikleri savaş alanlarında çok etkiliydi.

Gemi Topu (17. yüzyıl)

Toplar karada yaygınlaştıktan sonra deniz savaşlarında da kullanılmaya başladı.

Muhi Muharebesi (11-12 Nisan 1241)

Moğollara karşı savaşta birçok yanlış karar Macarların yıkıcı yenilgisine neden oldu.

Slav Savaşçıları

Orta Çağ Avrupası'nda Slav savaşçılarına karşı büyük saygı gösterilirdi.

Slavlar

Üç ana gruba ayrılan Slavların çoğunluğu 14 Avrupa ülkesinde yaşar.

Ukrayna Kozakları (17. yüzyıl)

17. yüzyılda Ukrayna bozkırlarında ortaya çıkan bağımsız askerî toplulukların üyeleri olan Kozaklar Ukrayna tarihinde önemli bir rol oynamıştır.

Kare Şeklindeki Gotik Kale (Gyula, Macaristan, 16. yüzyıl)

Güneydoğu Macaristan'daki taş kalenin en eski bölümleri muhtemelen 14. yüzyılda inşa edilmiştir.

Orta Çağ Şövalyesi

Şövalyeler Orta Çağ'da savaşlarda hizmet eden, ata ve zırha sahip vasallardı.

Savaş Topunun Çalışması (18. yüzyıl)

Hem karada hem de denizde kullanılabilen top, Yeni Çağ'daki ateşli silahların en önemlisiydi.

Toprak Kale, Macaristan

Bu büyük, üçgen temelli yapı, Yurt tutan Macar boylarından birinin reisinin yerleşim yeriydi.

Varaždin Kalesi (16. yüzyıl)

Bu çok iyi derecede korunmuş olan kale kuzey Hırvatistan'da bulunmaktadır.

Zırhlı Araba - Leonardo da Vinci'nin Buluşu (1485 civarında)

Leonardo güvenilirlik, taşınabilirlik ve büyük ateş gücü problemine zırhlı araba tasarısıyla cevap verdi.

Şövalyeler Salonu

Özel mobilyalı ve süslü şövalyeler salonu Orta Çağ Avrupası'nda kalelerin en önemli odasıydı.

Orta Çağ'da Hristiyan Kilise Hiyerarşisi (11. yüzyıl)

Animasyonda Orta Çağ Hristiyan kilisesinin hiyerarşik yapısı tanıtılıyor.

Added to your cart.