Hunebed

Hunebed

Günümüzdeki Hollanda'da bulunan ve yaklaşık 5.000 yıl önce inşa edilen özel dolmenlerdir.

Tarih

Etiketler

dolmen, hunebed, Hollanda, Neolitik Dönem, Taş Devri, Tarih Öncesi Çağlar, Neolitik, Erken Bakır Çağı, hayvancılık, tarım, yerleşim, konut, mezar odası, yaşam biçimi, yerleşme, arkeoloji, buz tabakası, megalit, tarih, el sanatları, inşaat, buzul, buzullaşma, araçlar, teknoloji

İlgili ekstralar

Sorular

 • Hunebed olarak adlandırılan özel dolmenler günümüzdeki hangi ülkede bulunur?
 • Hunebedlerin ana fonksiyonu büyük olasılıkla neydi?
 • Hangi ünlü arkeolojik alan Hollanda'daki hunebedlerin "akrabası"dır?
 • Hunebedleri oluşturan taşlar nereden Hollanda'ya götürüldü?
 • Hunebedleri oluşturan devasa taşlar Hollanda'ya nasıl taşınırdı?
 • Hollanda'da kaç hunebed bulunur?
 • Hunebedlerin çoğu Hollanda'nın hangi ilinde bulunur?
 • Hunebedler yaklaşık kaç yıl önce inşa edildi?
 • Hangisi en eskidir?
 • Hollanda'daki hunebedlerin diğer adı hangisi olabilir?
 • Hunebed sözcüğü hangi sözcüklerin birleşimidir?
 • Hollanda'da bulunan en büyük hunebedin simgesi nedir?
 • Hunebedi oluşturan en ağır taşın ağırlığı yaklaşık ne kadardır?
 • Hunebed D49 hangi şehir yakınında bulunur?
 • Hangi terim hunebedle ilgilidir?
 • Hangisi Yeni Taş Çağı'nda yaşayanlara özgü bir faaliyet ait DEĞİLDİ?
 • Hangi taş hunebedi oluşturan taşlar arasında DEĞİLDİR?
 • Aşağıdakilerden hangisi Yeni Taş Çağı'nda yerleşim yerleri kurulurken dikkate alınan faktörlerden biri DEĞİLDİ?
 • Aşağıdaki terimlerden hangisi Yeni Taş Çağı anlamına gelir?
 • Hangi alet Yeni Taş Çağı'nda kullanılMAdı?
 • Büyük olasılıkla dolmenler neleri simgeler?
 • Hangisi Yeni Taş Çağı'nda inşa edilen evlerin malzemesi DEĞİLDİ?
 • "Yeni Taş Çağı'nda inşa edilen evlerde ocak da vardı."\nifadesi doğru mu?
 • "Arkeologlar sadece Avrupa'da dolmenler bulmuştur."\nifadesi doğru mu?

Görüntüler

Yeni Taş Çağı yerleşim yeri

Yeni Taş Çağı (Neolitik Çağ), Eski Taş Çağı (Paleolitik Çağ) ile Bakır Çağı (Kalkolitik Çağ) arasında olup Taş Çağı'na son veren dönemdir.

Yeni Taş Çağı insanlarının yaşamlarındaki en büyük değişimler tarım ve hayvancılığın ortaya çıkışı ile gerçekleşti. Yerleşik yaşam biçimine geçilmesine paralel olarak daha dayanıklı ve rahat konutlardan oluşan yerleşim yerleri oluşturuldu.
İlk yerleşmeler, yakınında su (insan ve hayvanlar için gerekli içme suyu ), orman (ev ve aletlerin yapımında gerekli ahşap için), otlak ve tarım için uygun toprağın olduğu yerlerde kuruldu.
Hayvanlar için konutlara yakın ağıllar da inşa edildi.

Kuş bakışı

Ev

Yerleşik yaşam biçimi daha dayanıklı ve rahat konutların inşasını gerektirdi.
Eski Taş Çağı'nda görülen mağaraların ve kulübelerin yerini ilk evler aldı.
Bunların duvarları başlarda ahşaptan ya da ince dalların çit gibi örülüp çamurla sıvanması ile inşa edildi. Daha sonraları güneşte kurutulmuş kerpiç tuğlalar da kullanıldı.
Çatılar iklime bağlı olarak düz veya eğimli de olabilirdi. Evlerin içinde samandan yapılmış, hayvan derisi ve kürk ile kaplanmış yataklar dışında başka bir şey yoktu. Ocak da evlerin içindeydi.

Evin kesidi

 • yan duvar
 • çatı yapısı
 • aletler
 • yatacak yer
 • bastırılmış toprak taban
 • ocak
 • fırın

Aile

Tarım ve hayvancılığın ortaya çıkışı, Yeni Taş Çağı'ndaki yaşam koşullarında büyük değişiklikler meydana getirdi. Bu değişim sosyal yapıyı da etkiledi ve geniş ailelerin birlikte çalışmasına yol açtı. Geniş ailelerde üç nesil yani dedeler, anne babalar ile çocuklar birlikte yaşıyordu.

Yeni Taş Çağı'nın giysileri Eski Taş Çağı'nınkinden çok daha çeşitliydi. Hayvancılık ve tarımın ortaya çıkmasıyla yün, pamuk, keten ve kenevir gibi doğal materyaller kolaylıkla kullanılabilir hale geldi. Bu malzemeler eğirme ve dokuma yoluyla tekstil üretiminde kullanılıyordu. Bu şekilde yapılmış giysiler daha rahat ve daha dayanıklıydı.

Hunebed

 • höyük
 • girişin kapak taşı
 • kapak taşı
 • halka oluşturan taşlar
 • giriş
 • girişin destek taşları
 • destek taşı

Ölülerin gömülmesi Eski Taş Çağı'nda bile bir gelenekti. Ölüler mağaralar içinde oturur pozisyonda ya da cenin pozisyonunda gömüldü.
Değişen yaşam biçimine paralel olarak, Yeni Taş Çağı'nda yaşayan insanlar ölülerini gömmek için yeni yollar geliştirdiler: Yerleşmelerin sınırlarına mezarlar inşa ettiler.

Megalitik kültürde yapılan dolmenler büyük olasılıkla özel taşlardan inşa edilen mezarlardı. Ölülerin ruhlarına ev sahipliği yapan dolmenin içerisi mağarayı simgeliyor olabilirdi. Arkeologlar dolmenlerin içerisinde iskeletlerin yanında silahlar, araçlar, kaplar ve takılar da buldu.

Taşların gelişi

Hunebedlerin çoğunluğunun bulunduğu Drenthe ilinde dağlar veya kayalıklar yoktur. Dolmenler için gereken taşlar buzul çağı sırasında bugünkü Hollanda bölgesine ulaşmıştır. Bu büyük granit taş bloklar, İskandinavya'dan buz tabakalarının güneye doğru ilerlemesiyle birlikte yavaş hareket eden buzullarla taşınmıştır.

Taşların taşınması

Günümüzdeki Hollanda'da bulunan dolmenler özel bir teknikle inşa edildiler.
Bunlar çok güçlükle taşınabilen devasa taşlardan oluşturuldu. Taşlar insan ve hayvan gücüyle hatlar ve makaralar yardımıyla istenilen yere götürüldü.

Öncelikle yan taşların yerleştirileceği yerlerde çukurlar kazıldı ve içlerine destek taşları yerleştirildi. Bunların üzerine toprak rampaları, haletler ve kollar yardımıyla kapak taşı da yerleştirildi.

Hollandalılar dev taşlardan oluşan yapılara "hunebed" adını verdi. Sözcük dev anlamına gelen "hune" ile yatak anlamına gelen "bed" sözcüklerinin birleşimidir. Çünkü bu devasa yapılar devler tarafından yapılan yataklar gibi görünür.

Yürüme

Animasyon

 • höyük
 • girişin kapak taşı
 • kapak taşı
 • halka oluşturan taşlar
 • giriş
 • girişin destek taşları
 • destek taşı

Anlatma

Yeni Taş Çağı'nın getirdiği en önemli değişikliklerden biri ilk yerleşmelerin kurulmasıydı.

Tarih öncesi insanların yaşam biçimine karşıt olarak, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Yeni Taş Çağı insanlarının yerleşik yaşam biçimi, daha dayanıklı ve rahat konutların inşasını gerektiriyordu. Bunun bir sonucu olarak, ilk evler ve aynı zamanda zanaatler de ortaya çıktı.

Bazı kıtalarda bulunan dolmenler, Yeni Taş Çağı'nın özel megalitik yapılarıdır. Hollanda'da bulunan dolmenler "hunebed" yani "devlerin yatakları"olarak adlandırıldı. Fakat bunlar yatak değildi, büyük olasılıkla yerleşim yerlerinin dışında mezarlar olarak kullanıldı ve mağaraları simgeledi.

Hunebedleri oluşturan taşlar buzul çağı sırasında İskandinavya'dan Hollanda'ya buzullar tarafından götürüldü.
5000 yıl önce özel teknikle inşa edilen yapılar bugüne kadar pek çok sır içerisinde barındırır.

İlgili ekstralar

Buz Adam Ötzi

Büyük olasılıkla erken Bakır Çağı'nda yaşayan buz adamın mumyası, Alpler'deki bir buzul içinde bulundu.

Stonehenge (Büyük Britanya, Tunç Çağı)

İngiltere'deki dünyaca ünlü, Tunç Çağı'ndaki taş yapı, günümüzde bile çok sayıda sır saklıyor.

Taş Çağı'ndan Demir Çağı'na

Görüntü, baltanın gelişimini arkeolojik dönemler boyunca göstermektedir.

Avrupa'daki Megalitik Kültürler

Devasa taş bloklardan oluşan binlerce yıllık yapılar megalitik kültürlere aittir.

Buzullaşma

Son buzul dönemi yaklaşık 13 bin yıl önce sona ermiştir.

Hollanda'nın İdari Haritası

Görüntü Hollanda'nın idari bölümlerini gösterir.

Yeni Taş Çağı'nda Yerleşim Yeri

Neolitik Devrim olarak adlandırılan gelişimin etkisinden dolayı ilk kalıcı yerleşim yerleri kuruldu.

Arkeolojik Kazı (Çukur Evin Kazısı)

Günümüzdeki büyük inşaat alanları, maddi kalıntıları inceleyen arkeologlara pek çok iş veriyor.

Buzul (Temel Düzey)

Buzul, kardan oluşmuş buz kütlesidir ve sürekli, yavaşça hareket eder.

Homo Sapiens'in Dünyaya Yayılması

"Akıllı (bilge) insan" Afrika'dan başlayarak dünyanın diğer kıtalarına yayıldı.

Tarih Öncesi Mağara

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerleri, atalarımızın yaşam biçimi hakkında pek çok bilgi sunar.

Atreus Hazinesi (Miken, MÖ 14. yüzyıl)

Antik Miken'de inşa edilmiş daire şeklindeki mezar, efsanevi kralın adıyla anılır.

Gize Piramitleri (MÖ 26. yüzyıl)

Gize Piramitleri, Antik Dönem'in Yedi Harikası'nın hala yaşayan tek anıtıdır.

Tutankamon'un Mezarı (MÖ 14. yüzyıl)

20. yüzyılın en büyük arkeolojik buluntusundan biri, Mısır firavununun mezarının keşfiydi.

Zoser Piramidi (Sakkara, MÖ 27. yüzyıl)

MÖ 27. yüzyılda inşa edilen basamaklı piramit, Eski Mısır'ın ilk piramidi olarak bilinir.

Added to your cart.