Homo erectus

Homo erectus

"Dik insan" araçlar yapmış, ateş de kullanmıştır.

Tarih

Etiketler

Homo erectus, dik insan, dik duruş, Homo sapiens, ilkel insan, yontma taş elt, Tarih Öncesi Çağlar, yaşam biçimi, toplama, kafatası, beyin, alet yapma, el baltası, beyin hacmi, gelişme, yangın, araç kullanma, ateş kullanımı, tarih, tür, köken

İlgili ekstralar

Görüntüler

Homo erectus

 • erkek
 • kadın
 • atletik, kaslı vücut
 • orantılı kısa kollar
 • dik duruş
 • orantılı uzun bacaklar

Alet kullanımı

Toplama

Kafatası ve beyin

 • homo erectus
 • homo sapiens
 • geriye doğru eğimli alın
 • uzun, basık kafatası
 • kesintisiz, çıkıntılı kaş kemeri
 • kalın kafatası kemikleri
 • dik yüz kemikleri
 • geniş alt çene

El baltası

 • el baltası - Damla şeklindeki balta, ilk olarak tarihöncesi dönemde (Paleolitik Çağ'da) yontularak yapılmış. İki yüzeyli balta olarak da adlandırılan alet, çeşitli işlerde kullanılmış ve insanlığın en uzun süre kullandığı araç olmuştur.

Yaşam biçimi

Animasyon

 • erkek
 • kadın
 • atletik, kaslı vücut
 • orantılı kısa kollar
 • dik duruş
 • orantılı uzun bacaklar
 • homo erectus
 • homo sapiens
 • geriye doğru eğimli alın
 • uzun, basık kafatası
 • kesintisiz, çıkıntılı kaş kemeri
 • kalın kafatası kemikleri
 • dik yüz kemikleri
 • geniş alt çene

Anlatma

Homo erectus en ilkel insan türüdür. Latince adın ilk sözcüğü olan "homo" insan demektir, "erectus" ise dik durma anlamına gelir.
İlk "dik insanlar" yaklaşık bir buçuk milyon yıl önce yaşadı ve 200 bin yıl önce tükendiler. Ortaya çıkışlarının zamanı, kökeni ve sınıflandırılması bugün bile tartışılmaktadır. Kesin olan şey Homo erectusun Afrika'dan Avrupa'ya ve Asya'ya dağıldığıdır.

Dik durabilen Homo erectusların vücudu bugünkü insanlardan daha atletik ve kaslıydı. Vücut oranları bakımından bacakları daha uzun, kolları ise daha kısaydı.

Homo erectusların kafatası bizimkilerden çok daha farklıydı. Uzun, basık kafatasları, geriye doğru eğimli alınları, kesintisiz çıkıntılı kaş kemerleri ve geniş alt çeneleri vardı.

Homo erectuslar büyük olasılıkla yarı yerleşik, yarı göçebe hayat sürdürmüşlerdir. Muhtemelen avcı-toplayıcı gruplar halinde yaşamışlar, basit aletler yapmışlar ve yontarak taş aletlere istedikleri biçimi vermişlerdir.

Çeşitli işlerde kullandıkları su damlası şeklindeki el baltası onların özel aletiydi. Büyük olasılıkla kemikten ve ağaçtan yapılmış aletler de kullanmışlardır, ancak bu henüz arkeolojik kalıntılar ile kanıtlanamamıştır.

İlgili ekstralar

Homo Sapiens'in Dünyaya Yayılması

"Akıllı (bilge) insan" Afrika'dan başlayarak dünyanın diğer kıtalarına yayıldı.

İnsanın Evrimi Yolu

İnsanın evrim yolundaki kilometre taşlarını kafatasının ve beynin özellikleri açığa vurur.

Taş Çağı'ndan Demir Çağı'na

Görüntü, baltanın gelişimini arkeolojik dönemler boyunca göstermektedir.

Tarih Öncesi Mağara

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerleri, atalarımızın yaşam biçimi hakkında pek çok bilgi sunar.

Buzullaşma

Son buzul dönemi yaklaşık 13 bin yıl önce sona ermiştir.

Kılıç Dişli Kaplan

Nesli tükenmiş dev kedilerdir; adlarını kocaman köpek dişlerinden aldı.

Kafatası ve Omurga

Kafatasının koruduğu beyin ile omurganın koruduğu omurilik, merkezi sinir sisteminin iki önemli parçasıdır.

Tiktaalik

Balıklar ve dört bacaklı kara omurgalıları arasında evrimsel geçişi gösteren halkadır.

Tüylü Mamut

Fillerle yakın akrabalığı olan nesli tükenmiş bir hortumludur. Buzul Çağı'nda insanların av hayvanlarından biriydi.

Yeni Taş Çağı'nda Yerleşim Yeri

Neolitik Devrim olarak adlandırılan gelişimin etkisinden dolayı ilk kalıcı yerleşim yerleri kuruldu.

İnsan İskeleti

İskelet kaslarının tutunduğu sert iç yapı iskeletimizdir.

İnsan Vücudu (erkek)

Görüntüde insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

Amonitler

Katı dış kabuğa sahip nesli tükenmiş kafadan bacaklılar. Fosilleri yaşadığı dönemin önemli göstergesi.

Apatosaurus

Uzun boyunlu, dev boyutlu, otobur bir dinozor.

Archaeopteryx

Hem kuş hem de sürüngen karakteristiğine sahipti. Kuşların atası olabilir.

Buz Adam Ötzi

Büyük olasılıkla erken Bakır Çağı'nda yaşayan buz adamın mumyası, Alpler'deki bir buzul içinde bulundu.

Deinonychus

"Korkunç pençe" anlamına gelen Deinonychus antirrhopus, Dromaeosauridae dinozor ailesine ait, etçil bir dinozordu.

Ichthyostega

İlkel, 360 milyon yıl önce nesli tükenen iki yaşamlı. Dört ayaklı karasal omurgalılarının erken örneği.

Karbonifer Dönemi'nin canlıları

Devoniyen ve Permiyen Dönemlerin arasında (358-299 milyon yıl önce) yaşayan çok büyük canlılar.

Pteranodon Longiceps

Uçan ilkel sürüngenlerden biri, kuşlara benziyor, ama aralarında direkt evrimsel bağlantı yok.

Stegosaurus

İlkel sürüngen, sırtındaki kalkanları yardımıyla vücut ısısını ayarlardı.

Tyrannosaurus Rex "Zorba Kertenkelelerin Kralı"

İri yırtıcı sürüngen, en çok bilinen dinozor.

Triceratops

Kretase döneminde yaşamış bir dinozor; tipik yakası ve üç boynuzu ile kolayca tanınır.

Trilobitler

Trilobitler örümceğimsilerin ve kabukluların ataları arasında sayılır.

Added to your cart.