Hidrojen (H₂)

Hidrojen (H₂)

Renksiz, kokusuz, yoğunluğu havadan daha az bir gazdır. Evrendeki en yaygın elementtir.

Kimya

Etiketler

hidrojen, hidrojen gazı, hidrojen molekülü, molekül, element molekülü, indirgeyici, kovalent bağ, tek bağ, sigma bağı, apolar, knalgaz, Evren, yıldız, roket, inorganik kimya, kimya

İlgili ekstralar

Hidrojen Molekülünün Oluşumu

Hidrojen molekülündeki hidrojen atomları kovalent bağ ile bir arada tutulur.

Yakıt Hücresi

İçinde hidrojen ve oksijen suya dönüşerek araçların çevre dostu çalışmasını sağlar.

Hidroksit İyonu (OH⁻)

Su, proton verdiği zaman oluşan çok atomlu iyon.

Azot (N₂) (orta)

Renksiz, kokusuz, reaktif olmayan gazdır, atmosferin % 78'ini oluşturur.

Azot Molekülünde Bağlar

Animasyonda iki N atomunu birbirine bağlayan bir sigma ve iki pi bağı tanıtılıyor.

Hidrojen Bromid (HBr)

Hidrojen halojenürler arasındadır, alkil bromür üretiminde kullanılır.

Hidrojen ile Oksijenin Reaksiyonu

Hidrojen gazı ile oksijen gazının karışımı ateşlendiğinde patlayan knalgazdır.

Oksijen (O₂) (orta)

Dünya'da en bol bulunan ve yaşam için elzem elementtir.

Su (H₂O)

Yaşam için vazgeçilmez, hidrojenin ve oksijenin çok stabil bileşiği. Doğada sıvı, katı ve gaz halinde de bulunur.

Zeplin Hava Gemisi, LZ 17 Sachsen (1913)

Zeplin, sert iskelet yapısına sahip, yönlendirilebilen hava gemisi.

Hidrojen Florür (HF)

Hidrojen halojenürler arasındadır, o kadar agresif bir madde, cam ile de reaksiyona girer.

Hidrojen Halojenürlerin Karşılaştırılması

Hidrojen halojenürler içeren bileşiklerde atomlar birbirlerine kovalent bağlarla bağlanmıştır ve polar moleküller oluşturur.

Hidrojen Klorür (HCl)

Renksiz, keskin kokulu, sulu çözeltisi hidroklorik asit olan gazdır.

Hidrojen-iyodür (HI)

Renksiz, keskin kokulu, havadan daha yoğundur.

Hidronyum İyonu (H₃O⁺)

Kompleks iyon, asit pH için sorumludur.

Hidrojen Peroksit (H₂O₂)

Hidrojenin ve oksijenin bileşiği. Renksiz, kokusuz, sudan daha yoğun sıvıdır.

Hidrojen Sülfür (H₂S)

Renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gazdır. Maden ve kaynak sularda bulunur.

Added to your cart.