Heykel Sanatının Kilometre Taşları

Heykel Sanatının Kilometre Taşları

Animasyonda heykel sanatının beş ünlü eseri tanıtılmaktadır.

Görsel Sanatlar

Etiketler

Disk Atan Atlet, Venüs, Davut heykeli, Düşünen Adam, Myron, Aleksandros, Afrodit, Michelangelo, Rodin, Boccioni, heykel, heykelcilik, Görsel Sanat, sanat tarihi, Yunan, Louvre, British Museum, Floransa, New York, fütürizm, impresszionizmus, Helenizm, mermer, tunç, sanat, sanat eseri, dünyaca ünlü, tarih

İlgili ekstralar

Görüntüler

Discobolus (Disk Atan Atlet Heykeli)

Disk Atan Atlet

Eserin ismi: Disk Atan Atlet
(Diskobolus)
Sanatçı: Myron (Eleutheralı Myron)
Yapılış tarihi: MÖ 5. yüzyıl
Eserin malzemesi: bronz
Sergilendiği yer: orijinali kayıp

Antik Yunan sanatının "ciddi üslup" olarak adlandırılan safhasında faaliyet gösteren heykeltıraşın en bilinen eseri genç bir atleti tasvir eder.
Sanatçı disk atan bir adamın yaptığı özel hareket serisinin en önemli anını yakalamayı başarmıştır.
Sporcunun dönemin geleneklerine uygun olarak yarışta elbisesi bulunmaz.
İnsan vücudu orantılıdır, detayları anatomik açıdan doğrudur. Heykelin hareketsiz olmasına rağmen atletin hareketinin dinamiği mükemmel bir şekilde hissettirilir.
Orijinal bronz heykel (Myron'un diğer eserleri gibi) günümüze kadar kalamayıp daha sonra (özellikle Roma Dönemi'nde) yapılmış mermer kopyaları (ör. British Museum'da ve Museo Nazionale Romano'da) sergilenmektedir.

Venus de Milo

Milo Venüsü

Eserin ismi: Milo Venüsü
(Venus de Milo)
Sanatçı: Antakyalı Aleksandros (?)
Yapılış tarihi: MÖ 2. yüzyıl
Eserin malzemesi: mermer
Sergilendiği yer: Louvre (Paris, Fransa)

Antik Dönem'in en ünlü heykellerinden biri aşkın Yunan tanrıçası Afrodit'i temsil eder.
"Milo Venüsü" ifadesi heykelin keşif yeri ile tanrıçanın Roma mitolojisindeki ismini gösterir.
Geç Helenistik Dönem'de yapılan eser 2 metreden yüksektir. Tanrıçanın gövdesi çıplak, belden aşağısı örtülüdür. Kolları eksiktir.
Orijinali elinde muhtemelen Truva Prensi Paris'ten aldığı altın elmayı tutuyordu.
Paros mermerinden oyulmuş eser çok iyi tanınmış olmasını sadece güzelliğine değil, 19. yüzyıldaki Fransız propagandasına da borçludur. Günümüzde de dünyanın en ünlü Venüs heykellerinden biridir.

Michelangelo'nun Davut Heykeli

Michelangelo'nun Davut Heykeli

Eserin ismi: Davut
Sanatçı: Michelangelo Buonarroti
Yapılış tarihi: 1503
Eserin malzemesi: mermer
Sergilendiği yer: Galleria dell'Accademia (Floransa, İtalya)

Heykel Floransa Katedrali'nin inşaat sahasında bırakılmış devasa Carrara mermeri kalıbından yapılmıştır.
1463'te katedrali inşa eden şirket heykeltıraş Agostino di Duccio'dan bir "Davut" figürü yapmasını istemiştir. Ne var ki o, heykeli yalnız kabataslak şekillendirmiştir.
İşi nihayet 16. yüzyılın ilk yıllarında Michelangelo tamamlamıştır.
Dünyanın en ünlü Davut tasvirlerinden biri olan heykel gücün ve kararlılığın izlenimini verir.
5 metreden de yüksek eserde figür ağırlığını sağ bacağına vermiştir, sol bacağı ise kendine özgü eğik bir durumdadır. Genç, normalden büyük elinde bir sapan tutar. Anatomik açıdan doğru tasvir edilmiş vücuduna yana çevrilmiş başı ve ciddi bakışı hakimdir.

Düşünen Adam

Düşünen Adam

Eserin ismi: Düşünen Adam (Le Penseur)
Sanatçı: François-Auguste-René Rodin
Yapılış tarihi: 1880
Eserin malzemesi: bronz
Sergilendiği yer: Musée Rodin (Paris, Fransa)

Rodin modern heykelciliğin öncüsüdür.
Tarzında izlenimciliğin ve sembolizmin izleri de görülür.
Düşünen Adam, Fransız sanatçının en ünlü eserlerindendir. Heykel Dante'nin İlahi Komedya'sından esinlenilerek Cehennem Kapısı'nın bir figürü olarak tasarlanıp yapılmıştır.
Rodin klasik sanattan yola çıkarak eserinde onun ötesine ulaşmıştır. Heykelde düşünürken gösterilen çabayı biçimlendirmeye çalışmıştır. Dramatik erkek figürünün duruşu ve her kası odaklanmayı açığa vurur: Düşünme neredeyse el ile dokunulabilir.

Uzayda Sürekliliğin Benzersiz Biçimleri

Uzayda Sürekliliğin Benzersiz Biçimleri

Eserin ismi: Uzayda Sürekliliğin Benzersiz Biçimleri (Forme uniche della continuità nello spazio)
Sanatçı: Umberto Boccioni​
Yapılış tarihi: 1913
Eserin malzemesi: bronz
Sergilendiği yer: Museum of Modern Art (New York, ABD)

İtalyan sanatçı Fütürizm akımının öncülerindendir. Eserlerinde akıma özel hareket anlayışı yansıtılır: eşzamanlılık, dinamizm, kuvvet çizgileri, madde hareketleri.
Ona göre her nesne yönlerin hepsinde sonsuzluğa çıkmaya çalışır. Eserlerine durgunluk ve denge yerine hız ve uyumsuzluk hakimdir.
Harekette doyumsuzluk yalnız resimlerinde değil, heykellerinde de hissedilir.
Uzayda Sürekliliğin Benzersiz Biçimleri de uzayda yürümeyi ve kasların dinamiğini göstererek hareketi gerçekçi bir biçimde tasvir etmek için cesur ve özel bir denemedir.

Animasyon

Anlatma

Sanat, tarihin her döneminde sanatçıların düşüncelerini, arzularını ve duygularını yansıtmıştır. Tüm bireysel ifade biçimlerinin arkasında her zaman ortak ve evrensel düşünceler de bulunur.

Disk Atan Atlet heykeli MÖ 5. yüzyılda, Helenistik Dönem'de yapılmıştır. Bronzdan yapılan orijinal heykel, Myron'un en ünlü eserlerinden biridir. Heykel, genç bir atleti anatomik olarak doğru, disk atma eyleminde canlandırır. Maalesef orijinal heykel kaybolmuştur, günümüzde sadece mermerden yapılmış kopyaları hayranlıkla seyredilebilir.

MÖ 2. yüzyılda yapılan Venus de Milo, Helenistik Dönem'in en iyi tanınan eserlerinden biridir. Adının ikinci kısmı keşif yeri olan Yunanistan'ın küçük bir adasını belirtir. Dünya'nın en ünlü Venüs heykellerinden biri olarak kabul edilir. Mermerden yapılan heykel, kolları eksik olduğundan özeldir. Ellerinin birinde büyük olasılıkla Paris'ten aldığı altın elmayı tutuyordu.

Aşk tanrıçası gibi Davut da heykelciler arasında her zaman sevilen olmuştur. Bunlar arasında Rönesans ustası olan Michelangelo'nun Davut heykeli en çok tanınan olmuştur.
Muazzam heykel, Carrara mermerinden 16. yüzyılın başında yapılmıştır. Usta, Davut'u anatomik olarak doğru canlandırmıştır.

Fransız heykeltıraş olan Rodin'in Düşünen Adam heykeli, 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmışıtr. Adem'i tasvir eden heykel, izlenimciliğin ve sembolizmin etkilerini de gösterir. Rodin, Cehennem Kapısı üzerinde çalışırken Düşünen Adam heykelini yapıyordu. Etkileyici bronz heykel düşünme sırasındaki çabayı göstermektedir.

Fütürizm stilini kullanan Umberto Boccioni'nin bronz heykeli, fütürizm hareketi gösterdiğinin mükemmel bir örneğidir. Uzayda Sürekliliğin Benzersiz Biçimleri eseriyle hareketin dinamiklerini göstermeye çalışmıştır. I. Dünya Savaşı'nın arifesinde hazır olan heykele durgunluk ve denge değil, hız ve ahenksizlik egemendir.

İlgili ekstralar

Apoxyomenos Heykeli

Adriyatik Denizi'nin Hırvatistan kıyılarında bulunan heykel, Helenistik heykelciliğinin karakteristik özelliğini taşıyan eserlerden biridir.

Ivan Meštrović: Hırvatların Tarihi

Ünlü Hırvat heykeltraşın en önemli eserlerinden biri geleneksel kıyafet giymiş bir kadını tasvir etmektedir.

Venüs Heykelcikleri

Paleolitik Çağ'a ait heykelcikler büyük olasılıkla doğurganlığı ve refahı simgeliyor.

Dionysos Tiyatrosu (Atina, MÖ 4. yüzyıl)

Özel bir şekle ve mükemmel bir akustiğe sahip olan tiyatro Atina'daki Akropolis'in yamacında bulunuyordu.

Katedral Meydanı (Szeged, Macaristan)

Szeged'in ünlü meydanında Adak kilisesi ve kemerler altında Ulusal Portre Galerisi de bulunuyor.

Madara Atlısı

Kuzeydoğu Bulgaristan'da yer alan kaya kabartması büyük olasılıkla 7. yüzyılın sonunda ya da 8. yüzyılın başında oyulmuştur.

Miken (MÖ 2. binyıl)

Bir uygarlık dönemine de adını veren Miken, kalesi olan ilk şehirdi.

Olimpico Tiyatrosu (Vicenza, 16. yüzyıl)

Roma dönemi tiyatroları örnek alınarak inşa edilen ilk modern kapalı tiyatronun açılışı 1585'te yapıldı.

Özgürlük Heykeli (New York)

Heykel, Fransa halkı tarafından ABD'ye bağımsızlıklarını kazanmalarının 100. yılı anısına hediye edildi.

Pisa Kulesi (14. yüzyıl)

Pisa Katedrali'nin çan kulesi, dünyaca ünlü eğik kuledir.

Reök Sarayı (Szeged, Macaristan)

Szeged'in en güzel Sesesyon tarzında binalarından biri olan saray Ede Magyar tarafından tasarlandı.

Yunan Tanrıları

Yunan mitolojisindeki Olimpos tanrıları da insanlar gibi birbirinden çok farklıydı.

Antik Dönemin Harikaları

Günümüzde, Antik Dönemin Harikaları'ndan sadece Keops Piramidi ayaktadır.

Moai (Paskalya Adası, 16. yüzyıl)

Büyük Okyanus'ta bulunan küçük ada, özellikle taş heykelleriyle ünlüdür.

Olimpiya (MÖ 5. yüzyıl)

MÖ 776'da başlayarak her dört yılda bir dini törenlerin ve spor şenliklerinin düzenlenmesinden dolayı Eski Yunanistan'ın merkezlerinden biri oldu.

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Dünyanın en ünlü kalelerinden biri olan Akropolis Perikles barış döneminde inşa edildi.

Antik Yunan Seramikleri

Antik Yunan seramikleri günümüzde de önemli arkeolojik kaynaklardır.

Antik Yunan Sütun Tipleri

Dor, iyon ve korint sütunlar boyutlarında ve başlıklarının süslemelerinde de farklılık gösterir.

Leonardo da Vinci'nin Atölyesi (Floransa, 16. yüzyıl)

Rönesans'ın dahileri arasında anılan bilim adamının atölyesinde en önemli eserlerini görebiliriz.

Added to your cart.