Hemoglobin

Hemoglobin

Kırmızı kan hücrelerimizde oksijen taşıyan proteindir.

Kimya

Etiketler

hemoglobin, kan, proton, kompleks protein, kırmızı kan hücreleri, oksijen bağlama, oksijen taşıma, protein, dört alt birim, küresel, demir içeren, metalloprotein, porfirin halkası, konjuge çift bağ, anemi, miyoglobin, biokimya, kimya, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Hemoglobin

Hemoglobin

Özellikler

Hemoglobin kanımızda oksijen taşıyan karmaşık bir protein olup dört alt birimden oluşur. Dört alt birimin bağlanması molekülün dördüncül yapısını oluşturur. Alt birimler miyoglobin proteinine benzerdir. İçlerinde protein kısmına birer kırmızı renkli, demir içerikli hem bağlıdır.

Hemin temelini dört pirol halkasının birbirine bağlanmasıyla meydana gelen porfirin iskeleti ile demir (II) iyonu oluşturur. Porfirin iskeleti konjuge çift bağa sahiptir. Hem, protein zincirine demir (II) iyonuyla bağlanır. Koordine bağlar oksijen molekülünün demire bağlanmasını mümkün kılar.

Hemoglobinin omurgalı hayvanlardaki rolü oksijeni solunum organlarına, oralardan da dokulara taşımaktır. Kana karbonmonoksit girince hemoglobine oksijenden daha iyi bir şekilde bağlanır, dolayısıyla oksijenin taşınmasını engeller, böylece organizmanın hücrelerinin ölümüne yol açar.

Bulunma

Kanın hemoglobin içeriği yetişkin kadınlarda yaklaşık 140 g/l, yetişkin erkeklerde yaklaşık 160 g/l'dir. Vücut büyüklüğüne, kan miktarına, cinsiyete ve diğer özelliklere bağlı olarak vücudumuzda aşağı yukarı 700-900 g hemoglobin bulunur.

Animasyon

İlgili ekstralar

Amino Asitler

Amino asitler proteinlerin monomerleridir.

Enzimin İşlevi

Enzimler, biyokimyasal reaksiyonları katalize eden (hızlandıran) protein molekülleridir, çalışmaları kontrol edilebilir.

Fibroin

İpek böceği tarafından dışarı atılan fibril proteindir.

İnsan Kanı

Kan hücrelerinden (alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklarından) ve kan plazmasından oluşur.

Oksijen (O₂) (temel)

Dünya'da en bol bulunan ve yaşam için elzem elementtir.

Pirol (C₄H₅N)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir.

Proteinlerin İkincil Yapısı

Amino asitlerden oluşan polipeptit zincirlerler alfa sarmal ya da beta yaprak formunda görünür.

Proteinlerin Yapısı

Polipeptit zincir(ler)inin yapısı ve düzenlemesi proteinlerin uzaysal yapısını etkiler.

Added to your cart.