Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

Biyoloji

Etiketler

hücre, hücre organeli, hücre organelleri, ökaryot, hücre zarı, hücre duvarı, atom çekirdeği, sitoplazma, Golgi aygıtı, kloroplast, endoplazmik, mitokondri, endoplazmik retikulum (hücre içi iletim ağı), hücre iskeleti, koful, DNA, tilakoid, bitki hücre duvarı, salgı keseciği, granum, hücreler arası madde, iğnecik oluşturan hücre, kromatin, histon proteinler, dış lipit zar, nükleer membran, düz endoplazmik retikulum, GER, ribozom, vücut, sitoloji, bitki, hayvan, biyoloji, _javasolt

İlgili ekstralar

Sorular

 • Hangisi hücre çekirdeğine sahip ökaryot canlılar arasında DEĞİLDİR?
 • Hangi organel hücrenin enerji santralidir?
 • Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücrelerinde bulunMAZ?
 • Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücrelerinde bulunMAZ?
 • Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücrelerinde bulunMAZ?
 • Hücre içinde bulunan karmaşık bir zar sistemi olup içinde protein sentezi gerçekleşen organel hangisidir?
 • Fotosentez hangi organelde gerçekleşir?
 • Hangi organel gereksiz olan maddeleri sindirir?
 • Hangi organel kromatin içerir?
 • Yıkım süreçleri hangi organelde gerçekleşir?
 • "Hücre zarı, nişasta moleküllerinden oluşan tek katmanlı bir zardır."\nifadesi doğru mu?
 • "Kloroplast çift katmanlı zardan oluşur."\nifadesi doğru mu?
 • "Kaba endoplazmik retikulum üzerinde ribozomlar bulunur."\nifadesi doğru mu?
 • "Prokaryot hücrede hücre çekirdeği bulunur."\nifadesi doğru mu?
 • "Bütün hayvan hücreleri selülozdan oluşan hücre duvarı ile çevrilidir."\nifadesi doğru mu?
 • "Koful, hücrenin iç basıncının (turgorun) düzenlenmesinde önemli rol oynar."\nifadesi doğru mu?
 • "Hücre iskeleti, hücre elemanlarının konumundan ve yer değiştirmesinden sorumludur."\nifadesi doğru mu?
 • "Mitokondriler anabolizma süreçlerinde rol oynar."\nifadesi doğru mu?
 • Bitkilerin hücre duvarı hangi maddeden oluşur?
 • Hücre zarının çift katlı lipit tabakası hangi moleküllerden oluşur?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Bireyin Altındaki Organizasyon Düzeyleri

Görüntü bireyin altındaki organizasyon düzeylerini (organlar, dokular, hücreler) tanıtır.

Fotosentez

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

Kalıtsal Maddenin Organizasyonu

Hücrelerimizin birkaç mikrometre çapındaki çekirdeğinde yaklaşık 2 metre DNA sarmalı bulunur.

Prokaryot ve ökaryot hücrelerin yapısı

Canlılar aleminde iki temel hücre tipi vardır: Prokaryot ve ökaryot hücre.

Tatlı Su Amipi

Tatlı sularda yaygın olarak yaşayan heterotrof tek hücrelidir. Şeklini sürekli değiştirir.

Terliksi Hayvan

Sillilerin en bilinen örneği olarak tatlı sularda yaşayan tek hücreli ökaryot.

Yeşil Öglena (Euglena Viridis)

Kamçılılar sınıfından hem ototrof hem heterotrof olarak beslenen, tatlı sularda yaşayan tek hücrelidir.

Bitkinin Vejetatif Organları

Bitkinin yaşantısını sürdürmesi ve gelişmesi için gerekli organlar.

DNA

Hücrelerde genetik bilginin taşıyıcısıdır.

Mayoz Bölünme

Üreme hücrelerimiz haploit hücrelerdir ve diploit hücrelerden mayoz bölünme yoluyla, yani kromozom sayısının yarıya indirgenmesiyle oluşur.

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme, hücrelerin kromozom sayısının değişmediği bölünmedir.

Proteinlerin Yapısı

Polipeptit zincir(ler)inin yapısı ve düzenlemesi proteinlerin uzaysal yapısını etkiler.

Bakteriler (İleri düzey)

Bakteriler, hücre çekirdeğine sahip olmayan, birkaç mikrometre büyüklüğünde tek hücreli canlılardır.

Klorofil

Bitkilere yeşil renk veren pigment, ışık enerjisinin emilmesinde ve bu yüzden fotosentezde vazgeçilmezdir.

Taşıma Süreçleri

Animasyonda hücre zarından gerçekleşen aktif ve pasif taşıma süreçleri özetlenmektedir.

Tahıllar

Tahıllar arasına unlu tanelerinin gıda amaçlı kullanılması için yetiştirilen buğdaygiller girer.

Çiçek

Animasyon yardımıyla çiçeğin yapısını öğreniyoruz.

Bağ ve Destek Dokusu Çeşitleri

Gevşek ve sıkı bağ dokusu, yağ dokusu, kan dokusu, kıkırdak dokular ve kemik dokusu bu grupta yer alır.

Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler şekillerine göre de sınıflandırılabilir.

Fotosentez (Temel Düzey)

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

Kas Çeşitleri

Vücudumuzda düz kas, çizgili kas ve kalp kası olmak üzere üç çeşit kas bulunur.

Selüloz (C₆H₁₀O₅)n

Bitkilerde hücre duvarlarının ve liflerinin yapı malzemesidir.

Tohum ve Çimlenme

Çift çeneklilerde iki, tek çeneklilerde bir çenek yaprağı bulunur.

Yağ Molekülü

Doymamış yağ asitleri içeren trigliseritler, oda sıcaklığında sıvı halde bulunmaktadır.

Yağ Molekülü

Gliserin molekülüne üç doymuş yağ asidi bağlanır.

Virüsler

Virüsler proteinden ve DNA veya RNA'dan oluşur ve bulaştıkları hücreleri daha fazla virüs üretmeleri için yeniden programlar.

Yenilebilen ve Zehirli Mantarların Karşılaştırılması

Bazı mantarlar ölümcül zehirlenmelere neden olurken bazıları ise önemli besin maddesidir.

Added to your cart.