Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

Biyoloji

Etiketler

hücre, hücre organeli, hücre organelleri, ökaryot, hücre zarı, hücre duvarı, atom çekirdeği, sitoplazma, Golgi aygıtı, kloroplast, endoplazmik, mitokondri, endoplazmik retikulum (hücre içi iletim ağı), hücre iskeleti, koful, DNA, tilakoid, bitki hücre duvarı, salgı keseciği, granum, hücreler arası madde, iğnecik oluşturan hücre, kromatin, histon proteinler, dış lipit zar, nükleer membran, düz endoplazmik retikulum, GER, ribozom, vücut, sitoloji, bitki, hayvan, biyoloji, _javasolt

İlgili ekstralar

Sorular

 • Hangisi hücre çekirdeğine sahip ökaryot canlılar arasında DEĞİLDİR?
 • Hangi organel hücrenin enerji santralidir?
 • Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücrelerinde bulunMAZ?
 • Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücrelerinde bulunMAZ?
 • Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücrelerinde bulunMAZ?
 • Hücre içinde bulunan karmaşık bir zar sistemi olup içinde protein sentezi gerçekleşen organel hangisidir?
 • Fotosentez hangi organelde gerçekleşir?
 • Hangi organel gereksiz olan maddeleri sindirir?
 • Hangi organel kromatin içerir?
 • Yıkım süreçleri hangi organelde gerçekleşir?
 • "Hücre zarı, nişasta moleküllerinden oluşan tek katmanlı bir zardır."\nifadesi doğru mu?
 • "Kloroplast çift katmanlı zardan oluşur."\nifadesi doğru mu?
 • "Kaba endoplazmik retikulum üzerinde ribozomlar bulunur."\nifadesi doğru mu?
 • "Prokaryot hücrede hücre çekirdeği bulunur."\nifadesi doğru mu?
 • "Bütün hayvan hücreleri selülozdan oluşan hücre duvarı ile çevrilidir."\nifadesi doğru mu?
 • "Koful, hücrenin iç basıncının (turgorun) düzenlenmesinde önemli rol oynar."\nifadesi doğru mu?
 • "Hücre iskeleti, hücre elemanlarının konumundan ve yer değiştirmesinden sorumludur."\nifadesi doğru mu?
 • "Mitokondriler anabolizma süreçlerinde rol oynar."\nifadesi doğru mu?
 • Bitkilerin hücre duvarı hangi maddeden oluşur?
 • Hücre zarının çift katlı lipit tabakası hangi moleküllerden oluşur?

Görüntüler

Hücreler

 • hayvan hücresi
 • bitki hücresi
 • kloroplast - İçinde fotosentez gerçekleşir, bitki güneş ışığının enerjisini kullanarak karbondioksitten şeker üretir.
 • hücre duvarı - Selülozdan oluşur. Hücrenin korunmasını, şeklinin bozulmamasını ve bitkisel dokuların sertleşmesini sağlar.
 • koful - İçi hücre öz suyu ile dolu boşluk. Hücrenin iç basıncının (turgorun) düzenlenmesinde, bazı maddelerin boşaltılmasında ve depolanmasında önemlidir.
 • hücre çekirdeği - DNA'dan ve proteinlerden oluşan kromatini içerir. Hayvan, bitki ve mantar hücreleri ökaryotik, yani hücre çekirdeğine sahiptir. Prokaryotik hücrelerin (bakterilerin) hücre çekirdeği yoktur, DNA'ları ise sitoplazmada bulunur.
 • mitokondri - Hücrenin "enerji santralleri"; organik molekülleri ayrıştırarak ATP moleküllerini üretir. ATP hücreye enerji sağlayan bileşiktir.
 • hücre zarı - Hücreyi kaplayan lipit tabaka.
 • sitoplazma - Saydam ve akıcıdır. Hücredeki çeşitli metabolik süreçlerin yeridir.
 • endoplazmik retikulum (hücre içi iletim ağı) - Hücre içinde bulunan karmaşık zar sistemi. Protein sentezinde, proteinlerin olgunlaşmasında, lipit sentezinde ve bazı maddelerin ayrıştırılmasında rol oynar.
 • Golgi aygıtı - Proteinlerin olgunlaşmasında önemli rol oynar.

Hayvan
hücresi

 • hücre çekirdeği - DNA'dan ve proteinlerden oluşan kromatini içerir. Hayvan, bitki ve mantar hücreleri ökaryotik, yani hücre çekirdeğine sahiptir. Prokaryotik hücrelerin (bakterilerin) hücre çekirdeği yoktur, DNA'ları ise sitoplazmada bulunur.
 • mitokondri - Hücrenin 'enerji santralleri'; organik molekülleri ayrıştırarak ATP moleküllerini üretir. ATP hücreye enerji sağlayan bileşiktir.
 • hücre zarı - Hücreyi kaplayan lipit tabaka.
 • sitoplazma - Saydam ve akıcıdır. Hücredeki çeşitli metabolik süreçlerin yeridir.
 • endoplazmik retikulum (hücre içi iletim ağı) - Hücre içinde bulunan karmaşık zar sistemi. Protein sentezinde, proteinlerin olgunlaşmasında, lipit sentezinde ve bazı maddelerin ayrıştırılmasında rol oynar.
 • Golgi aygıtı - Proteinlerin olgunlaşmasında önemli rol oynar.
 • salgı keseciği - Maddeler hücre içinde zarla çevrili kabarcıklarla - salgı keseciğiyle (vezikül) - paketlenerek taşınır. Salgı keseciklerinin bir türü maddelerin sindrimini ve gereksiz maddelerin ayrıştırılması gerçekleştiren lizozomdur.
 • hücre iskeleti - Hücre elemanlarının konumundan, yer değiştirmesinden ve hücre duvarına sahip olmayan hayvan hücrelerinde hücre şeklinin korunmasından sorumludur.

Bitki
hücresi

 • kloroplast - İçinde fotosentez gerçekleşir, bitki güneş ışığının enerjisini kullanarak karbondioksitten şeker üretir.
 • hücre duvarı - Selülozdan oluşur. Hücrenin korunmasını, şeklinin bozulmamasını ve bitkisel dokuların sertleşmesini sağlar.
 • koful - İçi hücre öz suyu ile dolu boşluk. Hücrenin iç basıncının (turgorun) düzenlenmesinde, bazı maddelerin boşaltılmasında ve depolanmasında önemlidir.
 • hücre çekirdeği - DNA'dan ve proteinlerden oluşan kromatini içerir. Hayvan, bitki ve mantar hücreleri ökaryotik, yani hücre çekirdeğine sahiptir. Prokaryotik hücrelerin (bakterilerin) hücre çekirdeği yoktur, DNA'ları ise sitoplazmada bulunur.
 • mitokondri - Hücrenin 'enerji santralleri'; organik molekülleri ayrıştırarak ATP moleküllerini üretir. ATP hücreye enerji sağlayan bileşiktir.
 • hücre zarı - Hücreyi kaplayan lipit tabaka.
 • sitoplazma - Saydam ve akıcıdır. Hücredeki çeşitli metabolik süreçlerin yeridir.
 • endoplazmik retikulum (hücre içi iletim ağı) - Hücre içinde bulunan karmaşık zar sistemi. Protein sentezinde, proteinlerin olgunlaşmasında, lipit sentezinde ve bazı maddelerin ayrıştırılmasında rol oynar.
 • Golgi aygıtı - Proteinlerin olgunlaşmasında önemli rol oynar.
 • salgı keseciği - Maddeler hücre içinde zarla çevrili kabarcıklarla - salgı keseciğiyle (vezikül) - paketlenerek taşınır. Salgı keseciklerinin bir türü maddelerin sindrimini ve gereksiz maddelerin ayrıştırılması gerçekleştiren lizozomdur.
 • hücre iskeleti - Hücre elemanlarının konumundan, yer değiştirmesinden ve hücre duvarına sahip olmayan hayvan hücrelerinde hücre şeklinin korunmasından sorumludur.

Hücre
zarı

 • fosfatid molekülü - Lipitler arasında yer alır. Baş kısmı bir gliserinden ve bir fosforik asitten, kuyruk kısmı ise iki yağ asidinden oluşur. Baş kısmı polar (suda çözünür), kuyruk kısmı ise apolardır (suda çözünmez); bu nedenle fosfatid molekülü amfipatiktir, yani içinde hem suda çözünür hem de çözünmez gruplar bir arada bulunur ve çift katman oluşturabilir. Fosfatidler bir katmanın içinde serbestçe hareket edebilir, ama katmandan nadiren çıkar. Bu nedenle lipit tabakası iki boyutlu sıvıdır.
 • zar proteini - Bazı proteinler zardan geçer ve kanallar oluşturur, bazıları ise zarın iki yüzü arasında kimyasal sinyallerin taşınmasında rol oynar.

Hücre
çekirdeği

 • hücre çekirdekçiği
 • kromatin - Kromatin DNA'dan ve DNA'nın sarıldığı proteinlerden oluşur. DNA hücrenin ve hücrelerden oluşan organizmanın kalıtsal özelliklerini belirler.
 • çekirdek zarı - Çift katmanlı zar, dış katmanı endoplazmik retikulumun devamıdır.
 • çekirdek poru (gözenek) - Proteinlerden oluşur. Maddelerin sitoplazma ve çekirdek arasında geçişini sağlar.

Çekirdek
zarı

 • por proteinleri - Proteinlerden oluşur. Maddelerin sitoplazma ve çekirdek arasında geçişini sağlar.
 • dış lipit tabaka - Endoplazmik retikulumun devamıdır.
 • iç lipit tabaka

Endoplazmik
retikulum

 • kaba endoplazmik retikulum - Üzerinde protein moleküllerini sentezleyen ribozomlar bulunur.
 • düz endoplazmik retikulum - Lipitlerin sentezlenmesinde ve toksinlerin giderilmesinde önemlidir; bazı zararlı maddelerin ayrıştırılması da burada gerçekleşir.
 • ribozom - Protein moleküllerini sentezler. Kalıp olarak hücre çekirdeğindeki DNA'dan kopyalanan mRNA moleküllerini kullanır. Bağlı ribozomlar, kaba endoplazmik retikulum zarında bulunur, hücre dışına salınan ve hücre zarı yapısına katılan proteinleri üretir. Serbest ribozomlar sitoplazmada bulunur ve hücre içi proteinleri üretir.
 • çekirdek zarı - Çift katmanlı zar, dış katmanı endoplazmik retikulumun devamıdır.

Golgi
aygıtı

 • cis golgi - Golgi aygıtının hücre çekirdeğine yakın bölümü.
 • trans golgi - Golgi aygıtının hücre çekirdeğinden uzak bölümü. Proteinler trans golgiye ilerlerken olgunlaşır. Golgi aygıtının hücre dışına salınan proteinlerin hedeflerine ulaşmasında da rolü vardır. Proteinleri cis golgiden trans golgiye salgı kesecikleri taşır.

Plastit

 • dış zar
 • iç zar
 • granum - Tilakoidlerden oluşan sütun şekilli zar yapılar.
 • tilakoid - İç zarın kıvrılmasıyla oluşur. Fotosentez için önemli protein kompleksleri içerir.

Mitokondri

 • dış zar
 • iç zar - Yıkım süreçlerinde ve ATP üretiminde önemli protein moleküllerini içerir.

Kromatin

 • protein iskeleti
 • histon proteinler
 • DNA - Hücrenin kalıtsal maddesi DNA'dır, bu molekül hücrenin ve hücrelerden oluşan organizmanın kalıtsal özelliklerini belirler.

Animasyon

 • hayvan hücresi
 • bitki hücresi
 • kloroplast - İçinde fotosentez gerçekleşir, bitki güneş ışığının enerjisini kullanarak karbondioksitten şeker üretir.
 • hücre duvarı - Selülozdan oluşur. Hücrenin korunmasını, şeklinin bozulmamasını ve bitkisel dokuların sertleşmesini sağlar.
 • koful - İçi hücre öz suyu ile dolu boşluk. Hücrenin iç basıncının (turgorun) düzenlenmesinde, bazı maddelerin boşaltılmasında ve depolanmasında önemlidir.
 • hücre çekirdeği - DNA'dan ve proteinlerden oluşan kromatini içerir. Hayvan, bitki ve mantar hücreleri ökaryotik, yani hücre çekirdeğine sahiptir. Prokaryotik hücrelerin (bakterilerin) hücre çekirdeği yoktur, DNA'ları ise sitoplazmada bulunur.
 • mitokondri - Hücrenin "enerji santralleri"; organik molekülleri ayrıştırarak ATP moleküllerini üretir. ATP hücreye enerji sağlayan bileşiktir.
 • hücre zarı - Hücreyi kaplayan lipit tabaka.
 • sitoplazma - Saydam ve akıcıdır. Hücredeki çeşitli metabolik süreçlerin yeridir.
 • endoplazmik retikulum (hücre içi iletim ağı) - Hücre içinde bulunan karmaşık zar sistemi. Protein sentezinde, proteinlerin olgunlaşmasında, lipit sentezinde ve bazı maddelerin ayrıştırılmasında rol oynar.
 • Golgi aygıtı - Proteinlerin olgunlaşmasında önemli rol oynar.
 • hücre çekirdekçiği
 • kromatin - Kromatin DNA'dan ve DNA'nın sarıldığı proteinlerden oluşur. DNA hücrenin ve hücrelerden oluşan organizmanın kalıtsal özelliklerini belirler.
 • çekirdek zarı - Çift katmanlı zar, dış katmanı endoplazmik retikulumun devamıdır.
 • çekirdek poru (gözenek) - Proteinlerden oluşur. Maddelerin sitoplazma ve çekirdek arasında geçişini sağlar.
 • protein iskeleti
 • histon proteinler
 • DNA - Hücrenin kalıtsal maddesi DNA'dır, bu molekül hücrenin ve hücrelerden oluşan organizmanın kalıtsal özelliklerini belirler.
 • por proteinleri - Proteinlerden oluşur. Maddelerin sitoplazma ve çekirdek arasında geçişini sağlar.
 • dış lipit tabaka - Endoplazmik retikulumun devamıdır.
 • iç lipit tabaka
 • kaba endoplazmik retikulum - Üzerinde protein moleküllerini sentezleyen ribozomlar bulunur.
 • düz endoplazmik retikulum - Lipitlerin sentezlenmesinde ve toksinlerin giderilmesinde önemlidir; bazı zararlı maddelerin ayrıştırılması da burada gerçekleşir.
 • ribozom - Protein moleküllerini sentezler. Kalıp olarak hücre çekirdeğindeki DNA'dan kopyalanan mRNA moleküllerini kullanır. Bağlı ribozomlar, kaba endoplazmik retikulum zarında bulunur, hücre dışına salınan ve hücre zarı yapısına katılan proteinleri üretir. Serbest ribozomlar sitoplazmada bulunur ve hücre içi proteinleri üretir.
 • çekirdek zarı - Çift katmanlı zar, dış katmanı endoplazmik retikulumun devamıdır.
 • cis golgi - Golgi aygıtının hücre çekirdeğine yakın bölümü.
 • trans golgi - Golgi aygıtının hücre çekirdeğinden uzak bölümü. Proteinler trans golgiye ilerlerken olgunlaşır. Golgi aygıtının hücre dışına salınan proteinlerin hedeflerine ulaşmasında da rolü vardır. Proteinleri cis golgiden trans golgiye salgı kesecikleri taşır.
 • fosfatid molekülü - Lipitler arasında yer alır. Baş kısmı bir gliserinden ve bir fosforik asitten, kuyruk kısmı ise iki yağ asidinden oluşur. Baş kısmı polar (suda çözünür), kuyruk kısmı ise apolardır (suda çözünmez); bu nedenle fosfatid molekülü amfipatiktir, yani içinde hem suda çözünür hem de çözünmez gruplar bir arada bulunur ve çift katman oluşturabilir. Fosfatidler bir katmanın içinde serbestçe hareket edebilir, ama katmandan nadiren çıkar. Bu nedenle lipit tabakası iki boyutlu sıvıdır.
 • zar proteini - Bazı proteinler zardan geçer ve kanallar oluşturur, bazıları ise zarın iki yüzü arasında kimyasal sinyallerin taşınmasında rol oynar.
 • dış zar
 • iç zar
 • granum - Tilakoidlerden oluşan sütun şekilli zar yapılar.
 • tilakoid - İç zarın kıvrılmasıyla oluşur. Fotosentez için önemli protein kompleksleri içerir.
 • dış zar
 • iç zar - Yıkım süreçlerinde ve ATP üretiminde önemli protein moleküllerini içerir.

Anlatma

Hayvanlar ve bitkiler dünyamızdaki hücre çekirdeğine sahip canlıların iki büyük grubunu oluşturur. Dokulardan oluşan bitkiler, yaprak gibi organlar içerir. Organları dokular, dokuları ise yapısı ve çalışması birbirine benzer hücreler oluşturur. Animasyonda besin üreten bir temel doku hücresinin yapısı ve çalısması gösteriliyor. Bu hücreler özellikle yaprakta bulunuyor ve yoğun fotosentez gerçekleştiriyor.

Biz, insanlar da dokular halinde organize olmuş hayvanların grubunda yer alıyoruz. Animasyonda bir karaciğer hücresinin yapısı gösteriliyor.

Tipik bir bitki ve hayvan hücresini karşılaştırdığımızda hem benzerlikler hem farklılıklar buluruz. Her iki hücre tipinde hücre çekirdeği, hücre içi zar sistemi, yani endoplazmik retikulum ve Golgi aygıtı vardır. İçlerinde hücre iskeleti de bulunur, ve her ikisi de hücre zarıyla çevrili sitoplazmayla doludur.
Bitki hücreleri ayrıca hücre öz suyuyla dolu boşluk, diğer adıyla koful ve fotosentezi gerçekleştiren kloroplastlar da içerir. Bitki hücrelerinin hücre zarı, selüloz içerikli hücre duvarıyla çevrilir.

Hücre çekirdeği, çekirdek zarıyla çevrilidir, içinde ise ribozomların oluştuğu hücre çekirdekçiği bulunur. Hücre çekirdeği ağırlıkla kromatin içerir.

Kromatin, histon proteinlere sarılan DNA'dan oluşur. DNA proteinleri kodlar, böylece hücrenin ve hücrelerden oluşan organizmanın kalıtsal özelliklerini belirler.

Hücre çekirdeğinin zarı, çift katmanlı zardır, içinde proteinlerden oluşan maddelerin geçişini sağlayan çekirdek porları bulunur.

Hücre çekirdeği zarının dış katmanı, endoplazmik retikulumun devamıdır. Endoplazmik retikulumun hücre çekirdeğine yakın kısmı, üzerinde protein moleküllerini sentezleyen ribozomların bulunduğu kaba endoplazmik retikulumdur. Ribozomlar sentezleme sırasında kalıp olarak hücre çekirdeğindeki DNA'dan kopyalanan mRNA moleküllerini kullanır. Düz endoplazmik retikulum lipitlerin sentezlenmesinde ve toksinlerin giderilmesinde önemlidir, bazı zararlı maddelerin ayrıştırılması da burada gerçekleşir.

Golgi aygıtında kaba endoplazmik retikulumun ribozomlarında oluşan proteinler olgunlaşır. Golgi aygıtının ayrıca hücre dışına salınan proteinlerin hedeflerine ulaşmasında da rolü vardır.

Hücre zarını fosfatid molekülleri oluşturur. Fosfatid molekülün baş kısmı polar, yani suda çözünür, kuyruk kısmı ise apolar, yani suda çözünmez. Suda çözünmeyen kısımlar birbirine doğru döner ve çift katman oluşturur.
Fosfatidler bir katmanın içinde serbestçe hareket edebilir, ama katmandan nadiren çıkar. Bu nedenle lipit tabakası iki boyutlu sıvıdır.
Hücre zarının yapısında görevleri değişiklik gösteren zar proteinleri de vardır: bazı proteinler kanallar oluşturur, bazıları ise reseptör olarak sinyal moleküllerini bağlar.

Kloroplast bitki hücresinde fotosentezi gerçekleştiren önemli organeldir. Kloroplastlar çift katmanlı zara sahiptir, iç zarları disk biçimli tilakoidleri, tilakoidler ise üst üste dizilerek sütun biçimli granumu oluşturur.

Mitokondriler hem hayvan hem bitki hücrelerinde vardır. Mitokondriler, hücrenin "enerji santrali" olarak da adlandırılır, çünkü metabolik süreçler sırasında hücreye enerji sağlayan büyük miktarda ATP üretir.

Hücresel yapı canlı organizmalara özgüdür. Hücreler yaşamın temel birimidir; yaşam özelliklerini gösterdiği için canlı sayılırlar, ama hiç bir hücre elemanı tek başına yaşayamaz.

İlgili ekstralar

Bireyin Altındaki Organizasyon Düzeyleri

Görüntü bireyin altındaki organizasyon düzeylerini (organlar, dokular, hücreler) tanıtır.

Fotosentez

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

Kalıtsal Maddenin Organizasyonu

Hücrelerimizin birkaç mikrometre çapındaki çekirdeğinde yaklaşık 2 metre DNA sarmalı bulunur.

Prokaryot ve ökaryot hücrelerin yapısı

Canlılar aleminde iki temel hücre tipi vardır: Prokaryot ve ökaryot hücre.

Tatlı Su Amipi

Tatlı sularda yaygın olarak yaşayan heterotrof tek hücrelidir. Şeklini sürekli değiştirir.

Terliksi Hayvan

Sillilerin en bilinen örneği olarak tatlı sularda yaşayan tek hücreli ökaryot.

Yeşil Öglena (Euglena Viridis)

Kamçılılar sınıfından hem ototrof hem heterotrof olarak beslenen, tatlı sularda yaşayan tek hücrelidir.

Bitkinin Vejetatif Organları

Bitkinin yaşantısını sürdürmesi ve gelişmesi için gerekli organlar.

DNA

Hücrelerde genetik bilginin taşıyıcısıdır.

Mayoz Bölünme

Üreme hücrelerimiz haploit hücrelerdir ve diploit hücrelerden mayoz bölünme yoluyla, yani kromozom sayısının yarıya indirgenmesiyle oluşur.

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme, hücrelerin kromozom sayısının değişmediği bölünmedir.

Proteinlerin Yapısı

Polipeptit zincir(ler)inin yapısı ve düzenlemesi proteinlerin uzaysal yapısını etkiler.

Bacteria (advanced)

Bacteria are unicellular organisms that have no nuclei and are a few micrometres in length

Klorofil

Bitkilere yeşil renk veren pigment, ışık enerjisinin emilmesinde ve bu yüzden fotosentezde vazgeçilmezdir.

Taşıma Süreçleri

Animasyonda hücre zarından gerçekleşen aktif ve pasif taşıma süreçleri özetlenmektedir.

Tahıllar

Tahıllar arasına unlu tanelerinin gıda amaçlı kullanılması için yetiştirilen buğdaygiller girer.

Çiçek

Animasyon yardımıyla çiçeğin yapısını öğreniyoruz.

Bağ ve Destek Dokusu Çeşitleri

Gevşek ve sıkı bağ dokusu, yağ dokusu, kan dokusu, kıkırdak dokular ve kemik dokusu bu grupta yer alır.

Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler şekillerine göre de sınıflandırılabilir.

Fotosentez (Temel Düzey)

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

Kas Çeşitleri

Vücudumuzda düz kas, çizgili kas ve kalp kası olmak üzere üç çeşit kas bulunur.

Selüloz (C₆H₁₀O₅)n

Bitkilerde hücre duvarlarının ve liflerinin yapı malzemesidir.

Tohum ve Çimlenme

Çift çeneklilerde iki, tek çeneklilerde bir çenek yaprağı bulunur.

Yağ Molekülü

Doymamış yağ asitleri içeren trigliseritler, oda sıcaklığında sıvı halde bulunmaktadır.

Yağ Molekülü

Gliserin molekülüne üç doymuş yağ asidi bağlanır.

Virüsler

Proteinden ve DNA veya RNA'dan oluşur ve bulaştığı hücreleri daha fazla virüs üretmeleri için yeniden programlar.

Yenilebilen ve Zehirli Mantarların Karşılaştırılması

Bazı mantarlar ölümcül zehirlenmelere neden olurken bazıları ise önemli besin maddesidir.

Added to your cart.