Haydular (Macar Asker Grubu)

Haydular (Macar Asker Grubu)

Önceleri silahlı sığır çobanları olarak çalışan haydulardan István Bocskai etkili bir ordu kurdu.

Tarih

Etiketler

Haiduk, Bocskai, ordu, sığır serserisi, silahlı, Macar, piyade, asker

İlgili ekstralar

Sorular

  • Orduya katılmadan önce hayduların mesleği aşağıdakilerden hangisiydi?
  • 16. yüzyılda batı pazarlarına haydular tarafından hangi mal götürüldü?
  • 16. yüzyılda batı pazarlarına haydular tarafından hangi mal götürülMEdi?
  • Arkebüz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru DEĞİLdir?
  • Haydular hangi bölgeye sığırlar götürdü?
  • Yatağana Avrupa'da ne denirdi?
  • Gürzün kullanım amacı nedir?
  • Hayduların karakteristik savaş tarzı aşağıdakilerden hangisiydi?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Kuruc Askeri

Kuruclar, 17-18. yüzyıllarda Habsburg Hanedanı’na karşı ayaklanmalara katılan birçok toplumsal tabakadan gelen Macar askerleridir.

Cromwell’in Demir Böğürlü Askeri (17. yüzyıl)

İngiliz İç Savaşı'nda Parlamento taraftarları yanında savaşan Oliver Cromwell etkili ordu kurdu.

Debrecen Protestan Koleji (Macaristan, 18. yüzyıl)

Pek çok ünlü öğrenci eğiten Macaristan'ın en eski okullarından biri.

Habsburg İmparatorluk Piyadesi

Habsburg İmparatorluk ordusunun piyadeleri Modern Çağ'da birçok savaş alanında şavaşıyordu.

Ukrayna Kozakları (17. yüzyıl)

17. yüzyılda Ukrayna bozkırlarında ortaya çıkan bağımsız askerî toplulukların üyeleri olan Kozaklar Ukrayna tarihinde önemli bir rol oynamıştır.

Macar Hussarı

Macar kökenli bu hafif süvariler 18-19. yüzyılda yaygındı.

Macar Özgürlük Savaşı Askerleri (1848-49)

Macar Özgürlük Savaşı'na Macar askerleri, Habsburg İmparatorluğu askerleri ve Rus askerleri katıldı.

Çiftlik Hayvanları

Mağazalarda kasap ve kümes hayvanlarının çeşitli parçaları satılır.

Added to your cart.