Halojenlerin Karşılaştırılması

Halojenlerin Karşılaştırılması

Periyodik tablonun VII. grubundaki elementler: flüor, klor, brom, iyot ve astatin. Astatin yalnızca radyoaktif izotoplar şeklinde bilinmektedir.

Kimya

Etiketler

halojen, VII. grup, 17. grup, element molekülü, flüor, brom, klor, iyot, İki atomlu, molekül, oksidan, apolar, apolar molekül, zehirli, polarizebilite, inorganik kimya, kimya

İlgili ekstralar

Görüntüler

İlgili ekstralar

Hidrojen Halojenürlerin Karşılaştırılması

Hidrojen halojenürler içeren bileşiklerde atomlar birbirlerine kovalent bağlarla bağlanmıştır ve polar moleküller oluşturur.

Brom (Br₂)

Halojenlerin biri. Deri tahrişine neden olabilir.

Flüor (F₂)

Halojenürlein biri. Kahverengimsi sarı renkte, çok reaktif, zehir gazdır. En tanınmış bileşiği teflondur.

İyot (I₂)

Gri, katı maddedir, ısıtıldığı zaman süblimleşir. İyot'un alkol icindeki çözeltisi tentürdiyottur.

Klor (Cl₂)

Halojenlerin grubundadır. Yeşilimsi sarı renkli, keskin kokulu, zehirli gazdır.

1,1,2,2-tetrafloroetilen

Renksiz, kokusuz gaz, teflonun monomeridir.

Berilyum Diklorür (BeCl₂)

Berilyum üretiminde ve katalizör olarak kullanılır.

İyodin Kristali

Gri, katı maddedir, ısıtıldığı zaman süblimleşir. İyot'un alkol icindeki çözeltisi tentürdiyottur.

Gümüş İyodür (AgI)

Gümüş nitrat ve potasyum iyodürün reaksiyonda oluşan açık sarı bir bileşiktir.

Katılma Tepkimeleri

İki molekül yan ürün oluşturmadan bileşir.

Bor Triflorür (BF₃)

Nemli havada beyaz dumanlar neşreden, renksiz, keskin kokulu, havadan daha yoğun bir gazdır.

Hipoklorit İyonu (OCl⁻)

Suya mikroplar öldürmek için klor karıştırıldığında oluşur.

Added to your cart.