Halife (7. yüzyıl)

Halife (7. yüzyıl)

Peygamber Hz. Muhammed’in ardılları olan halifeler, İslam dininin en önemli dini liderleriydi.

Tarih

Etiketler

Arap halifesi, halife, Muhammed, dini lider, İslam, Arapça, kilise, din, Orta Çağ, kıyafet, ikamet yeri

İlgili ekstralar

Sorular

 • Arap Yarımadası, hangi kıtaların buluşma noktasında yer alıyor?
 • Orta Çağ Arap ticaretini hangi hayvan simgeliyor?
 • Arap Yarımadası’nın iklimi nasıl?
 • Mekke’de hac sırasında hangisi ziyaret edilMEmekte?
 • Müslümanların inanışlarına göre Kâbe neden siyah?
 • Kâbe nerede?
 • 8. yüzyılda, İslam Devleti’nin merkezi hangi şehir oldu?
 • Hangisi İslam’ın beş şartı arasında DEĞİL?
 • İslam sözcüğünün anlamı nedir?
 • 622 yılı hangi olayla ilgilidir?
 • Muhammed ailesiyle birlikte ne zaman Medine’ye göç etti?
 • Muhammed nerede doğdu?
 • Halife sözcüğünün anlamı nedir?
 • Afrika ve Asya arasında hangi deniz bulunuyor?
 • Keravanların, Kızıldenize paralel olarak Arap Yarımadası’nda izlediği ticaret yolunun adı nedir?
 • ˝Arap Yarımadası’ndaki kabileler, konar göçer yaşam biçimini sürdürüyorlardı.˝\nifadesi doğru mu?
 • ˝Su kaynağına sahip, içinde hayvanların ve bitkilerin bulunduğu çöl içindeki bölge.˝\nifadesi, hangi sözcüğün açıklaması?
 • Arap Yarımadası’nda yaşayan kabilelerin en önemli ekonomik faaliyeti neydi?
 • İslam Devleti hangi kıtaya yayılMAdı?
 • Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne zaman geldi?

Görüntüler

Halife

Yakından

İlgili ekstralar

Arap Savaşçı (6. yüzyıl)

Orta Çağ'da Arap savaşçıların en önemli silahları yay ve kılıçtı.

16. Yüzyılda El Hamra Sarayı (İspanya)

Granada üstüne yükselen muhteşem bina kompleksinin Arapça kökenli isminin anlamı "kızıl"dır.

Bedevi Kampı

Çölde yaşayan, yarı göçebe Bedeviler çöl iklimine ve çevre koşullarına uyum sağlamıştır.

Efsanevi Orta Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

İsfahan Cuma Camisi (15. yüzyıl)

İran'ın İsfahan şehrinde bulunan ünlü cami, İslam sanatının şaheserlerinden biridir.

Kâbe (Mekke)

Mekke´de, Mescid-i Haram´da bulunan Kâbe, İslâm dininin ilk ve en kutsal yeridir.

Nizwa Kalesi (Umman, 17. yüzyıl)

Arap Yarımadası'ndaki en büyük kalenin kulesi, ustalıkla yapılmış bir savunma sistemine sahipti.

Orta Çağ’da Çin İmparatoru

Çin İmparatorluğu'nu yöneten hükümdarlar yaşam ve ölüm üzerine de karar verdiler.

Arap Kanat Tasarımı (Abbas İbn Firnas, 9. yüzyıl)

Arap mucit Abbas İbn Firnas'ın icadı havada süzülmek için uygundu.

Arap Torpido (Hasan el-Rammah, 13. yüzyıl)

Tarihte ilk torpido, Orta Çağ'da Arap mucit Hasan el-Rammah tarafından tasarlandı.

Orta Çağ Arap Su Pompası (El-Cezeri, 13.yüzyıl)

Orta Çağ Arap su pompası, o dönemde mükemmel bilim adamlarının var olduğunu gösterir.

Şarlman'ın Sarayı (Aachen, 9. yüzyıl)

Şarlman'ın sarayı hem Frank İmparatorluğu'nun hem de kültürün merkeziydi.

Geleneksel Arap Yelkenlisi (Zambuk)

En büyük Arap yelkenli tipi olan ve genelde ticari amaçla kullanılan zambuk, özellikle Basra Körfezi'nde kullanılmakta.

Hint Mihrace ve Karısı

Hindu dinine sahip Hint mihraceler birer büyük bölgede hükümdarlık yapmıştır.

Mısır Firavunu ve Eşi (MÖ 2. binyıl)

Antik Mısır'da firavunların tanrı olduğuna, yaşamı ve ölümü kontrol ettiğine inanılırdı.

Macar Kraliyet Mücevherleri

Orta Çağ hükümdarlarının yetkisini sembolize eden beş Macar kraliyet mücevherinden en ünlüsü Kutsal Taç'tır.

Moğol Kağanı (13. yüzyıl)

Moğol İmparatorluğu, kağanlar tarafından yönetildi.

Osmanlı Sultanı (16. yüzyıl)

Sultanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamın ve ölümün hakimiydi.

Suriye Su Çarkları (Hama, 13. yüzyıl)

Orta Çağ'da Arap su çarkları yardımıyla su uzak yerlere de iletilebildi.

Added to your cart.