Gladyatörler (MÖ 2. yüzyıl)

Gladyatörler (MÖ 2. yüzyıl)

Antik Roma'da gladyatörler, arenalarda halkı eğlendirmek için birbirleriyle ya da vahşi hayvanlarla dövüştü.

Tarih

Etiketler

gladyatör, Roma, köle, amfitiyatro, Colosseum, Római Birodalom, arena, Antik Çağ, vahşi hayvanlar, savaşçı, çatışma, silah donanımı, cenaze töreni, tarih, Etrüsk, İmparatorluk Çağı, eğlence, görenek

İlgili ekstralar

Sorular

 • Gladyatör sözcüğünün açıklanması aşağıdakilerden hangisidir?
 • Gladyatörlerin asıl görevi aşağıdakilerden hangisiydi?
 • Gladyatörler genellikle hangi sosyal sınıftandı?
 • "Gladyatörler arasında gönüllüler de vardı."\nifadesi doğru mu?
 • "Eski Roma'da kölelerin yaşam koşulları arasında büyük farklılıklar vardı."\nifadesi doğru mu?
 • Antik Çağ'ın en büyük köle pazarı hangi adada bulunuyordu?
 • Roma İmparatorluğu'nda en büyük köle ayaklanmasını kim yönetti?
 • Spartaküs'ün önderlik ettiği köle ayaklanması nerede başladı?
 • Spartaküs'ün önderlik ettiği köle ayaklanması hangi şehirde başladı?
 • Spartaküs'ün önderlik ettiği köle ayaklanmasını kim durdurdu?
 • Spartaküs'ün önderlik ettiği köle ayaklanmasından sonra ne oldu?
 • "Birbirleriyle dövüşen gladyatörlerin silahları her zaman aynıydı."\nifadesi doğru mu?
 • Spartaküs'ün önderlik ettiği köle ayaklanması ne zaman oldu?
 • En çok köle ayaklanması hangi adada çıktı?
 • MÖ 1. yüzyılda yaşayan Romalı vatandaş, köleleri hangi şekilde alaMAdı?
 • Gladyatörler genellikle nerede dövüştü?
 • İmparator, yenilen gladyatörün kaderi hakkındaki kararını nasıl gösterdi?
 • Aşağıdakilerden hangisi yenilen gladyatörün öldürülmesi anlamına geldi?
 • Gladyatörlerin arenaya girerken söylediği "Ave, Caesar, morituri te salutant!" tümcesinin anlamı nedir?
 • "Etrüsklerin döneminde bile gladyatör dövüşleri vardı, ama o zaman cenaze törenlerinde, mezarın üzerinde yapılıyordu."\nifadesi doğru mu?
 • "Gladyatör" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinden türetildi?
 • "Gladyatör öğrenciler" ilk dövüşlerinde özgüvenli çarpışırsa ne alırdı?
 • "Romalı vatandaşların gladyatöre sahip olma hakkı vardı."\nifadesi doğru mu?
 • "Arenalarda kadın gladyatörler dövüşMEdi."\nifadesi doğru mu?
 • Antik dönemdeki en büyük gladyatör okulunun adı hangisiydi?
 • Deniz savaşları canlandırılırken Colosseum'u suyla doldurmak için kaç litre su gerekirdi?
 • "Colosseum'u gladyatör okulları, demircilerin atölyeleri ve gladyatörlerin mezarları çevreliyordu."\nifadesi doğru mu?
 • Gladyatörler hangi hayvana karşı dövüşMEdi?
 • "MÖ 2. yüzyılda, zulüm gören Hıristiyanlar Colosseum'da vahşi hayvanların önüne atıldı."\nifadesi doğru mu?
 • Gladyatör dövüşleri sırasında düşmanın karnına bıçak saplanmak yasaktı. Neden?
 • "Gladyatörlerin silahları onların fiziksel yeteneklerine göre seçildi."\nifadesi doğru mu?
 • Gladyatör dövüşünü kazanan kişi ne aldı?
 • İmparatorun verdiği ölüm cezası yenilen gladyatöre nasıl uygulandı?

Görüntüler

Gladyatörler

 • Murmillo
 • Retiarius
 • Thraex (Trakyalı)
 • Secutor
 • amfitiyatro

Murmillo

 • düz kılıç
 • dikdörtgen biçiminde uzun kalkan
 • baldır zırhı
 • kolluk
 • siperli miğfer
 • kırmızı sorguç

Retiarius

 • kolluk
 • omuz kalkanı (galerus)
 • üç dişli mızrak
 • hançer

Thraex

 • eğri kılıç
 • siperli miğfer
 • demir sorguç
 • köşeli kalkan
 • kolluk
 • ayak zırhı

Secutor

 • düz yüzeyli miğfer
 • yuvarlak göz delikleri
 • kolluk
 • dikdörtgen biçiminde uzun kalkan
 • kalkan çıkıntısı
 • baldır zırhı
 • düz kılıç

Dövüşürken

Animasyon

Anlatma

Gladyatör sözcüğü kılıç anlamına gelen Latince "gladius", sözcüğünden türetildi. Gladyatörler seyircileri eğlendirmek amacıyla birbirleriyle ya da vahşi hayvanlarla dövüşen kılıç ustalarıydı.

İlk gladyatör dövüşleri Etrüsk cenaze törenlerinin parçası olarak ölmüş insanların mezarlarının yanında yapıldı. Roma Cumhuriyeti döneminden itibaren gladyatör dövüşleri düzenlendi, ama bu acımasız geleneğin parlak dönemi İmparatorluk döneminde gerçekleşti. Savaş esirlerinden, kölelerden ve gönüllülerden oluşan gladyatörler, sayısı her yıl artan amfitiyatrolarda seyiricileri eğlendirmek için hayatları pahasına savaştı.

Gladyatörler, gladyatör okullarında eğitim aldı ve çeşitli silahlarla donatıldı. Kimin, kime karşı dövüşeceğinin kesin kuralları vardı.

Büyük, dikdörtgen biçimli kalkanla donatılmış Murmillo genellikle küçük, köşeli kalkana sahip Thraex'e karşı dövüştü.

ve üç dişli mızrakla savaşan Retiarius çok sevilen bir gladyatör tipiydi.
Rakibi çoğu kez Murmillo'dan yalnızca miğferindeki iki küçük göz deliğiyle farklılaşan Secutor'du.

Gladyatörler arasında kadınlar da bulunuyordu. Kadın gladyatörler ilk olarak Neron zamanında dövüştü.
Gladyatör dövüşleri Roma İmparatorluğu'nun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Acımasız ve kanlı eğlence türünün anısını, ünlü Colosseum bugüne kadar koruyor.

İlgili ekstralar

Amfitiyatro (Pula, 1. yüzyıl)

Bugünkü Hırvatistan'da bulunan Pula Amfitiyatrosu Antik Çağ'daki en büyük Roma amfitiyatrolarından biriydi.

Colosseum (Roma, 1. yüzyıl)

Antik Roma'nın en ünlü, günümüzde de görkemli amfitiyatrosu MÖ I. yüzyılda inşa edildi.

Circus Maximus (Roma)

Antik Roma'daki görkemli hipodrom özellikle atlı araba yarışlarıyla ün kazandı.

Alesia (Fransa, MÖ 1. yüzyıl)

MÖ 52'de Julius Caesar (Jül Sezar) lejyonlarıyla birlikte Vercingetorix tarafından savunulan Galya şehri Alesia'yı kuşatma altına aldı.

Alesia Kuşatması (MÖ 52)

Vercingetorix tarafından savunulan Galya kenti MÖ 52'de Julius Caesar yönetimindeki Romalı askerler tarafından kuşatma altına alındı.

Antik Çağ'da Roma Senatörü ve Karısı

Antik Roma'daki sosyal sınıflar içerisinde en üst noktada yer alan senatör sınıfı üyeleri mor kenarlı toga giyerlerdi.

Antik Roma Piyade Taktikleri

Antik Roma İmparatorluğu'nun lejyonerleri askeri taktikte ustaydı.

Antik Yunan Evleri

Yunan evleri genellikle dikdörtgen biçimli, geometrik düzene sahip iki katlı binalardı.

Antik Yunan Seramikleri

Antik Yunan seramikleri günümüzde de önemli arkeolojik kaynaklardır.

Caracalla Hamamları (Roma, 3. yüzyıl)

Roma İmparatoru'nun muhteşem hamamları 3. yüzyılda inşa edildi.

Panteon (Roma, 2. yüzyıl)

"Tüm tanrıların tapınağı" günümüzdeki formunu İmparator Hadrianus döneminde aldı.

Roma Su Kemeri ve Yolu (İlk Çağ)

Bütün Roma İmparatorluğu'nu ağ gibi saran mükemmel yol ve su kemeri sistemi, Roma uygarlığının çok gelişmiş olduğunun göstergesidir.

Romalı Asker (MÖ 1. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu´nun ordusundaki askerler son derece yetenekli ve iyi donanımlıydılar.

Titus Kemeri (Roma, 1. yüzyıl)

Titus'un Yahudi Savaşı'nda kazandığı zaferi hatırlatmak için Forum Romanum'un girişinde bu kemer yaptırıldı.

Olimpiya (MÖ 5. yüzyıl)

MÖ 776'da başlayarak her dört yılda bir dini törenlerin ve spor şenliklerinin düzenlenmesinden dolayı Eski Yunanistan'ın merkezlerinden biri oldu.

Added to your cart.