Galileo Galilei'nin Atölyesi

Galileo Galilei'nin Atölyesi

Galileo Galilei fizik ve astronomi bilimlerinin gelişimine önemli katkıda bulundu.

Tarih

Etiketler

Galileo Galilei, atölye, icat, icatlar, teleskop, pusula, mikroskop, Dünya küresi, termometre, fizikçi, fizik, gök bilimi, gök bilimci, matematik, matematikçi, İtalya, bilge, Padova, Jüpiter, Jüpiter'in uyduları, mercek, Yeni Çağ, Pisa, tarih

İlgili ekstralar

Sorular

 • Galilei hangi yüzyıllarda yaşadı ve çalıştı?
 • Galilei'nin uyruğu nedir?
 • Galilei hangi gezegenin uydularını keşfetti?
 • Galilei teleskobuyla neleri gözlemleMEdi?
 • Galilei aşağıdakilerden hangisini inceleMEdi?
 • Galilei hangi bilim dalında şöhret kazanMAdı?
 • Aşağıdakilerden hangisi Galilei uyduları arasına girmez?
 • Galelilei'nin doğum yeri neresidir?
 • Galilei'nin mezarı nerededir?
 • Hangisi Galilei'nin çağdaşıdır?
 • Hangisi Galilei'nin çağdaşı DEĞİLdir?
 • Galilei'ye karşı hangi kuruluş tarafından dava açıldı?
 • "Hüküm açıklandıktan sonra Galilei hayatı boyunca ev hapsinde yaşamıştır."\nifadesi doğru mu?
 • "Davadan sonra Galilei yakılarak idam edildi."\nifadesi doğru mu?
 • Engizisyonun hükmünde Galilei'nin hangi görüşünden vazgeçmesi gerektiğine karar verilmiştir?
 • Heliosentrik dünya görüşünü ortaya atan kimdir?
 • Daha sonra "mikroskop" diye adlandırılan alete Galilei hangi ismi vermişti?
 • Galilei'nin yaptığı termometrenin çalışmasında hangi kavram anahtar rol oynar?
 • Efsaneye göre Galilei'nin bir deneyi hangi binada gerçekleşti?
 • Efsaneye göre Galilei'nin davasında mırıldadığı ve daha sonra özdeyiş haline gelen cümlesi nedir?
 • Galilei'nin yasasına göre durağan halden harekete geçip ivme kazanan nesnenin yolu ne ile orantılıdır?
 • Engizisyonun Galilei'ye karşı vermiş olduğu hüküm Papa tarafından hangi yılda geçersiz kılındı?
 • "İlk teleskopları Galilei yaptı."\nifadesi doğru mu?
 • "Galilei'nin pergeli askeri amaçlı kullanım için de uygundu."\nifadesi doğru mu?

Görüntüler

Galileo Galilei'nin atölyesi

Galileo Galilei 16-17. yüzyılda yaşayan İtalyan polimattır. Öncelikle fizik, astronomi, matematik ve felsefe alanlarında çalışmalar yaptı. Fizikte deney ve ölçüm yapma yöntemini ortaya atan Galilei'dir.

Astronomik objeleri ve olayları gözlemlemek için teleskoplar kullanan ilk bilim adamı da yine kendisidir.
Mucit olarak ise birçok değerli aletle evrensel bilimi zenginleştirdi.

İlk önce Pisa Üniversitesi'nde tıp bölümüne başladı, ancak maddi sıkıntılar yüzünden öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Bundan sonra matematik ve doğa felsefesi ile ilgilenmeye başladı. Arşimet'in çalışmalarını inceledi. İlk yazıları çağdaşlarınınki gibi Aristo'nun görüşlerini yansıttı. (Ne var ki ilk deneyleri Aristo'nun fizikle ilgili düşünceleriyle çelişkili çıktı.)
Daha sonra Padua Üniversitesi'ne profesör olarak atandı ve burada bilimsel kariyeri zirveye ulaştı: 18 yıl boyunca astronomi, geometri ve mekanik öğretti. Bu sırada sürekli deneyler de yapıyordu.

Aletler

Mikroskop

Galilei'nin mikroskobu ağaçtan, kartondan ve deriden yapıldı. Düzenek üç ayaklı bir destek yapısıyla sabitlendi. Mucit tarafından "küçük gözlük" (occhialino) olarak adlandırılan aletin dışı altın süslemeli yeşil deri ile kaplıydı. Mikroskop (microscopio) ismi Johannes Faber tarafından verildi.

Mikroskopta objektif, alan merceği ve oküler olmak üzere 3 mercek yer aldı. Objektifin çapı 11 mm, kalınlığı 3,5 mm'ydi. Alan merceği bundan daha büyüktü: Çapı 30 mm, kalınlığı 4,7 mm'ydi.

Uzun süre Galilei'nin mikroskobun atası olduğu düşünüldüğü halde mikroskop günümüzde artık Giuseppe Campani'ye atfedilir.

Pergel

Galilei 1597'den itibaren birçok pergel tasarladı. Görüntüdeki pergeli büyük olasılıkla Toskana Grandükü II. Cosimo için yaptı. Alet geometrik ve askeri amaçlı kullanım için tasarlandı. Bu hassas alet karmaşık geometrik ve aritmetik hesaplamalar için de uygundu.

Üçgen şekilli pergelin sayısal ölçekli iki kolu vardı. Kollardan birinde bir kelepçe bulunuyordu, bu bir yandan aletin dikey olarak sabitlenmesini, diğer yandan söz konusu kolun uzatılmasını da sağladı. Kolların uçları bir diske sabitlendi, diskten ise ipe bağlı bir ağırlık sarkıyordu. Bu sarkaç her zaman dikey yönü gösteriyordu. Kolların arasında ölçekli, çeyrek çember yayı şeklinde bir yapı elemanı bulunuyordu.

Termometre

Galilei deneyler yaparken sıvıların yoğunluğunun sıcaklıklarına göre değiştiğini fark etti. Galilei'nin bir öğrencisi olan Vincenzo Viviani'nin de katıldığı Floransa'daki bilim adamları grubu dünyanın ilk termometresini geliştirirken bu buluşu kullandı. Alet Galilei'nin ismini aldı.

Galilei termometreleri şeffaf camdan yapılan, saydam sıvı içeren kapalı fanuslardır. Sıvıda yoğunlukları ve renkleri farklı olan boncuklar bulunur. Sıcaklığın değişimini boncukların hareketleri gösterir. Sıcaklık azaldığında boncuklar yükselir, yükseldiğinde ise boncuklar iner. Boncukların hareket etmesinin nedeni sıvının yoğunluğunun değişmesinden dolayı boncuklar üzerine etki eden kaldırma kuvvetinin de değişmesidir.

Teleskop

Galilei birçok dürbün (teleskop) tasarladı ve yaptı. Görüntüdeki model ağaçtan yapılmıştır, dışı ise altın süslemeli kırmızı deri ile kaplıdır.

İki mercek (oküler ve objektif) için teleskobun uçlarında birer çerçeve yaptı. Bir tarafı düz, diğer tarafı dışbükey olan objektifin çapı 37 mm, (ortasındaki) kalınlığı ise 2 mm'dir.

Açıklığının çapı 15 mm, odak uzaklığı ise 980 mm'dir. Orijinal oküleri kaybolmuş olup günümüzde onun yerinde 19. yüzyılda yapılmış bir bikonkav mercek bulunur.

Mucit teleskopları için ustaca aksesuarlar da tasarlayıp onları güneş lekelerini gözlemlemeye ve Jüpiter ile en büyük uyduları (Galilei uyduları) arasındaki mesafesiyi ölçmeye uygun olacak şekilde yaptı.

Bazı görüşlere göre aletin ismini veren diğer bir İtalyan bilim adamı olan Federico Angelo Cesi'dir, o "uzak" ve "bakmak" anlamındaki Yunanca kelimelerden teleskop (telescopio) ifadesini yarattı.

Eğik düzlem

Galilei de animasyonda görülen 19. yüzyıl modeline benzer eğik düzlemler yaptı. Ahşap, demir ve bakırdan yapılan eğik düzlemde 5 zil, üst ucunda ise bir sarkaç bulunuyor. Alet yardımıyla fiziğin birçok yasası gösterilebilir.

Yamaçtan inen toplarla Galilei birçok deney yaptı. Topların kütlelerinden bağımsız bir şekilde hızlandığını fark etti.
İvme için bir matematiksel da ortaya koydu: Durağan halden harekete geçip ivme kazanan nesnenin katettiği yol geçen sürenin karesiyle orantılıdır.

Eğik düzleme yerleştirilmiş zillerin düzlemin üst ucundan olan uzaklığı bu yasaya göredir, böylece üstten inen top zillere eşit zamanda vurur.

Sarkaçla ilgili de önemli tespitler yaptı: Sarkacın periyodunun amplitüde değil, yalnızca sarkacın uzunluğuna bağlı olduğunu gözlemledi. Ancak yanlış olarak sarkaç periyodunun sabit olduğunu varsaydı. (Bu sadece küçük amplitüdler söz konusu olduğunda geçerlidir.)

Yürüme

İlgili ekstralar

Göksel mekaniğinin gelişimi

Animasyonda evrene bakış açımızı değiştiren ünlü astronomların ve fizikçilerin çalışmaları tanıtılıyor.

Jüpiter

Güneş Sistemi'mizin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in kütlesi, bütün gezegenlerin toplam kütlesinden 2,5 kez daha büyük.

Optik Teleskoplar

Animasyonda astronomik gözlemlerde kullanılan başlıca mercekli ve aynalı teleskoplar tanıtılıyor.

Darwin'in efsanevi yolculuğu

A 19. századi angol természettudós evolúciós elméletének kidolgozásában a Beagle vitorlással tett utazása fontos szerepet játszott.

Dünyayı Değiştiren Fizikçiler

Bu mükemmel fizikçiler fizik biliminin gelişimine önemli katkılarda bulundu.

Leonardo da Vinci'nin Atölyesi (Floransa, 16. yüzyıl)

Rönesans'ın dahileri arasında anılan bilim adamının atölyesinde en önemli eserlerini görebiliriz.

Newton'un Hareket Yasaları

Görüntüde Isaac Newton'un klasik mekaniğin temellerini atan üç hareket yasası gösterilir.

Pisa Kulesi (14. yüzyıl)

Pisa Katedrali'nin çan kulesi, dünyaca ünlü eğik kuledir.

Termometreler

Sıcaklığı ölçmek için çeşitli termometreler kullanılır.

Güneş Sistemi, Gezegenlerin Yörüngeleri

Güneş etrafında eliptik bir yörüngede 8 gezegen döner.

İlginç Coğrafya Bilgileri - Astronomi

Görüntü Güneş Sistemi'miz hakkında bize çok sayıda ilginç bilgi sunar.

Tarihsel Topoğrafya (Önemli Kişiler - Evrensel Tarih)

Önemli tarihsel kişilerle ilgili bugünkü ülkeleri bul!

Venedik'te Bir Tüccarın Evi (Orta Çağ)

Venedik Orta Çağda uzun mesafeli deniz ticareti sayesinde zengin oldu.

Added to your cart.