Etan Molekülünün Konformasyonları

Etan molekülünde atomlar, çakışık veya daha kararlı olan çapraz konformasyonda yer alabilir.

İlgili ekstralar

The effect of pressure change on chemical equilibrium (observation)

Examination of dissolved carbon dioxide in a bottle of carbonated water.

HCL’in Suda Çözünmesi

Hidrojen klorür gazın sudaki çözeltisi hidroklorik asittir.

Elementlerinden Amonyak Üretimi (Haber-Bosch yöntemi)

Amonyak sanayide elementlerinden yüksek sıcaklık ve basınçta, demir katalizörlü ortamda...

The viscosity of liquids

Have you ever thought about why honey flows so slowly from a spoon compared to water?

Ev yapımı yangın söndürme köpüğü

Sodyum hidrojen karbonat ve asetik asit kullanarak alevi söndüren karbon dioksit gazını...

Karışım nelerden oluşur?

Bu derste farklı karışım türleri ve karışımları oluşturan maddelerin birbirinden nasıl...

Amonyak ile Hidrojen Klorürün Reaksiyonu

Amonyak ile hidrojen klorürün reaksiyonu sonucunda amonyum klorür oluşur.

Endotermik Tepkime

Baryum hidroksit ile amonyum nitrat çevreden ısı alarak tepkimeye girer.

Added to your cart.