Erime ve Donma

Erime ve Donma

Donma sırasında su molekülleri arasında hidrojen bağları oluşur ve kristal yapı meydana gelir.

Kimya

Etiketler

erime, donma, faz geçişi, buz, su, erime noktası, donma noktası, maddenin hali, katı, sıvı, ısı aktarımı, ısının alınması, sıcaklık, sıcaklık değişimi, ekzotermik, endotermik, fiziksel özellik, kristalleşme, fizik, kimya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Buzun yapısı

Sıcaklığa ve basınca bağlı olarak, donmuş su çeşitli kristal yapılarda bulunabilir. Standart atmosfer basıncında buzun altıgen bir kristal yapısı vardır. Günlük yaşamımızda karşılaştığımız tip budur.

Su molekülleri hidrojen bağları ile bağlanır. Bu bağlar, bir su molekülünün bir hidrojen atomu ve diğer su molekülünün bir oksijen atomunun bağlanmayan elektron çifti arasında oluşur. Hidrojen bağı en güçlü ikincil bağ türüdür, birbirinden nispeten uzak olan su molekülleri arasında oluşabilir. Buzdaki su molekülleri birbirinden uzak bulunur bundan dolayı buzun yoğunluğu düşüktür.

Buz kristali

  • su molekülü
  • hidrojen bağı

Erime ve Donma

  • buz
  • su
  • buz/su
  • ısı verilmesi
  • ısı alınması
  • erime
  • donma

Suyun sıcaklığı sudan ısı alınması sırasında atmosfer basıncında 0°C sıcaklığa kadar, yani donma noktasına kadar azalır. Bu noktada sudan ısı alınmasının etkisiyle buz kristalleri oluşmaya başlar. Donma işlemi tamamlanana kadar sudan ısı alınmasına rağmen sıcaklık azalmaz.

Buzun sıcaklığı buza ısı verilmesiyle atmosfer basıncında 0°C sıcaklığa kadar, yani erime noktasına kadar yükselir. Bu noktada erime başlar ve verilen ısı tamamen buz kristallerinin dağılması için kullanılır. Bu nedenle sıcaklık erime işlemi tamamlanana kadar ısı verilmesine rağmen artmaz.

İlgili ekstralar

Faz Geçişleri

Faz geçişleri olarak maddenin gaz, sıvı ve katı halleri arasındaki geçişleri adlandırılır.

Buharlaşma ve Kaynama

Kaynama ve buharlaşma sırasında bir sıvıda hangi olaylar meydana gelir? Bir sıvının kaynama noktası nelere bağlıdır?

Buz dağları

Buz dağları denizde yüzen tatlı sudan oluşmuş çeşitli büyüklükteki buz kütleleridir.

İdeal Gazların P-V-T Diyagramı

İdeal gazların basıncı, hacmi ve sıcaklığı arasındaki ilişkiyi birleşik gaz yasası açıklar.

Metan Hidrat

Okyanus derinliğinde yüksek basınçta oluşan katı maddedir.

Su (H₂O)

Yaşam için vazgeçilmez, hidrojenin ve oksijenin çok stabil bileşiği. Doğada sıvı, katı ve gaz halinde de bulunur.

Termometreler

Sıcaklığı ölçmek için çeşitli termometreler kullanılır.

Buzdolabı Nasıl Çalışır?

Animasyonda buzdolabının yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Buzullaşma

Son buzul dönemi yaklaşık 13 bin yıl önce sona ermiştir.

Saç Kurutma Makinesi Nasıl Çalışır?

Animasyonda saç kurutma makinesinin yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Added to your cart.