Eğri Kalesi (16.yüzyıl, Macaristan)

Eğri Kalesi (16.yüzyıl, Macaristan)

Eğri Kalesi, günümüzdeki formunu 16. yüzyılda almış olup sınır kale zincirinin önemli bir parçası olmuştur.

Tarih

Etiketler

Castle of Eger, Eger, sınır kale zinciri, şato, kale mimarisi, istihkâm, sınır kalesi, burç, Osmanlı kuşatması, kule, Gárdonyi, Egri csillagok, katedral, saray, kuşatma, taret, mimari, Macar, Osmanlı, Yeni Çağ, tarih

İlgili ekstralar

Sorular

 • Géza Gárdonyi'nin "Eğri Yıldızları" adlı romanında kalenin kat planı hangi şekil ile betimlenir?
 • "Eğri Kalesi dış, orta ve iç kale olmak üzere üç büyük yapısal elemandan oluşuyordu."\nifadesi doğru mu?
 • "16. yüzyılda Osmanlılarca Macaristan Krallığı'nda yapılan kuşatmalardan yalnızca Eğri Kalesi'ndeki düşmüştür."\nifadesi doğru mu?
 • Eger kuşatması sırasında Osmanlı sultanı kimdi?
 • Kale içindeki piskopos sarayı ne zaman inşa edildi?
 • Eger, hangi kral tarafından dini merkez olarak seçildi?
 • Sivri kemerler altındaki alanın adı nedir?
 • Piskopos sarayının alt katı hangi mimari elemanla süslendi?
 • Piskopos sarayı hangi mimari tarzda inşa edilmiştir?
 • Piskopos sarayı ne zaman inşa edildi?
 • Eğri Kalesi'nde hangisi YOKtu?
 • Eğri Kalesi hangi dağın eteğinde bulunur?
 • Eğri Kalesi'nde hangi burç YOKtu?
 • Eğri Kalesi'nin ilk, başarısız kuşatması hakkında 16. yüzyılda şarkı yazan kimdir?
 • Eğri Kalesi'nde hangi burç YOKtu?
 • Eğri Kalesi Osmanlıların eline ne zaman geçti?
 • Türkçe'ye de çevrilmiş olan "Eğri Yıldızları" adlı romanın yazarı kimdir?
 • Eger piskoposu kalenin inşa edilmesi için hangi Macar kralından izin aldı?
 • 1552'deki kuşatmada kale içinde kim YOKtu?
 • 1552'deki kuşatma sırasında Eğri Kalesi'nin komutanı kimdi?
 • Eğri Kalesi'ni Osmanlılar ilk kez ne zaman kuşattı?
 • Eğri Kalesi, ne zaman Macaristan'ın sınır kale zincirinin bir parçası oldu?

Görüntüler

Eğri Kalesi

 • Eski Kapı Kulesi
 • Bebek Burcu
 • Bolyki Kulesi
 • dış kale
 • Csabi Burcu
 • Kilise Burcu
 • Sándor Burcu
 • Toprak Burcu
 • Zindan Burcu
 • piskopos sarayı
 • katedral
 • iç kale
 • Dobó Burcu
 • Varkoch Kapısı

Eğri Kalesi çevreden yüksek bir tepe üzerinde inşa edilmiştir. İstihkamı çevreleyen duvar ile dış kalenin bazı kısımları 13. yüzyılda oluşturulmuştur. Devamlı genişletmeler sonucunda animasyonda görülen halini 16. yüzyılda almış oldu.

Kalenin yapısı dış ve iç kale olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. İç kalede piskopos sarayı, kilise ve depolar yer alıyordu. Dış kalede daha küçük bir kilise ve evler bulunuyordu. Kaleyi çevreleyen duvarda burçlar da mevcuttu. 1552'deki kuşatmadan önce inşa edilen Dobó Burcu kalenin efsanevi savunucularından adlarını alan burçlardan da en önemlisidir. Kale duvarının iç tarafında uzanan koridor kaleyi savunan askerlerin hareket etmesini kolaylaştırdı.

İç kale

Eğri Kalesi

Bükk Dağları'nın eteğinde bulunan Eğri Kalesi'nin tarihçesi 11. yüzyılda, Aziz Stephen'in hükümdarlık yaptığı sırada burada inşa edilmiş olan katedrale kadar uzanır.
Moğol istilasından sonra Piskopos Lampert Kral IV. Béla'dan kale inşa etmek için izin alıp daha sonraki dış kalenin bir kısmı ile onu çevreleyen güçlü duvarı inşa ettirmişti. İstihkam devamlı genişletme ve düzenlemelerden sonra 16. yüzyılda klasik formuna ulaşıp üç bölgeye ayrılmış ülkenin yeni kale zincirinin önemli bir parçası oldu.

Bir tepenin üzerine inşa edilmiş kalenin yapısı dış ve iç kale olmak üzere iki bölüme ayrılmıştı. İstihkamı çevreleyen kale duvarında burçlar bulunuyordu. Kale duvarının içinde birçok önemli bina yer alıyordu. Bunlardan en önemlisi de kilise ve piskopos sarayıydı.

Kale 1552'deki başarısız Osmanlı kuşatması sayesinde ününü kazandı. Kale komutanı István Dobó ile küçük ordusunun gösterdiği kahramanlığın ölümsüz olmasına Géza Gárdonyi'nin romanı (Eğri Yıldızları) da katkıda bulundu.

Géza Gárdonyi

Piskopos
sarayı

Gotik piskopos sarayı

Piskopos sarayı 15. yüzyılda Eger Piskoposu János Bekensloer tarafından inşa ettirildi. İşlevi piskoposun çalışanlarının rahatlığını sağlamak ve önemli misafirleri kabul etmekti. O dönemde kral sık sık kenti ziyaret ettiği için zengince süslenmiş, kabul törenleri ile şenlikler düzenlemeye de uygun bir binaya ihtiyaç duyulmuştur.

1476'da tamamlanan Saray döneme özgü Gotik stilinde inşa edilmiştir. İki katlı binanın alt katı gösterişli sivri kemerlerle süslenmiştir. Her iki katta da birçok oda oluşturulmuştur. Sarayın altında yer alan geniş bodrum ihtiyaçlara göre kullanılmıştır (örn. Osmanlı Dönemi'nde zindan olarak işlev görmüştür).

Saray 1957 ile 1965 arasında yenilenmiş olup günümüzde yine orijinal ihtişamını gösterir durumdadır.

Katedral

Dobó Burcu

Efsanevi komutanın burcu

Burç, kalenin efsanevi komutanı István Dobó tarafından 1549 ile 1552 arasında Orta Çağ'dan kalma bir burç üzerine inşa ettirilmiştir. Beşgen temelli istihkam Dobó Dönemi'ndeki büyük ölçekli düzenleme ve güçlendirmenin bir parçasıydı.Yapısı Orta Çağ burç mimarisini yansıtır. Daha sonra bu tipin yerine İtalyan tipi burçlar yapıldı.

1552'deki kuşatmadan sonra kalenin diğer kısımlarıyla beraber bu burç da yenilendi. 18. yüzyılda bakıma muhtaç bir hale gelen burcun geriye kalan parçaları kazaları önlemek için 1976'da patlatılarak yıkıldı.

Yeniden inşa edilmesi iki aşamada gerçekleşti. 1980'li yıllarda yapısı yeniden kuruldu, 2002 ile 2005 arasında ise iç mimarlık işleri de yapıldı.

Yürüme

Animasyon

Anlatma

Eger Macaristan'ın kuzeyinde, Macaristan Ovası ile Kuzey Dağları'nın kesiştiği Bükk Dağları'nın eteğinde bulunur. Kentin kalesi çevreden yüksek bir tepe üzerinde inşa edilmiştir. Kale etrafındaki duvar ve dış kalenin bazı parçaları 13. yüzyılda, Macar kralı IV. Béla'nın Moğol istilasından sonraki politikasına istinaden (ve Eger piskoposunun emri üzerine) yapıldı.
Kale, sürekli genişletme ve yeniden düzenlenmelerden sonra 16. yüzyılda animasyonda da görülen şeklini almış oldu.

Yeni Çağ başında Eğri Kalesi, Osmanlılara karşı oluşturulan yeni sınır kale zincirinin önemli bir parçası oldu. Bu dönemde surlar modernleştirildi ve kale iç ile dış kaleye bölümlendi.
Bu yenilemeye oldukça ihtiyaç duyulmuştu, çünkü ilk inşaatında riyolitik tüf kullanılan kalenin eski yapısı dönemin ağır silahlarına karşı koyacak bir dayanıklıklığa sahip değildi.

Güçlendirme ve yenileştirme işleri bittikten sonra kale, çift kale duvarı, kapılar ve burçlar ile çevrilmiş oldu.
Bunların çoğu kalenin tarihçesinde yer alan bazı efsanevi kişilerden adını alır. Bunlardan en önemlisi 1552'deki kuşatma sırasında kale komutanı olan István Dobó'nun 1549 ile 1552 arasında Orta Çağ'dan kalma bir burç üzerine inşa ettirdiği ve kendi ismini alan Dobó Burcu'dur.
Kale duvarlarının iç tarafındaki koridorlar kuşatma sırasında kaleyi savunan askerlerin hareket etmesini kolaylaştırdı.
16. yüzyılda dış kalede kale sakinlerinin evleri ve diğer binaları ile Hristiyan cemaati için bir kilise bulunuyordu. İç ve dış kale arasında koruyucu bir duvar vardı.

Gotik piskopos sarayı, iç kalenin kuzeybatı tarafında bulunur. İki katlı binanın Gotik tarzını yansıtan alt katı 15-16. yüzyılda, Gotik ve Rönesans sanatının özelliklerini gösteren üst katı ise 18. yüzyılda inşa edildi. İç kalede bulunan Romanesk ve Gotik stilinde inşa eldilmiş üç nefli katedral kalenin Yeni Çağ'daki görüntüsünü büyük ölçüde belirlemiştir, bununla birlikte kulelerinin bölgenin her yerinden görülebilir olması onu ne yazık ki kuşatmacılar açısından kolay bir hedef haline getirdi.

Eğri Kalesi, Géza Gárdonyi'nin "Eğri Yıldızları" adlı romanı sayesinde iyice tanınmış oldu. 1552'de Osmanlı ordusunca yapılan kuşatma başarısızlıkla sonuçlanmış olup kale daha sonra 1596'da tekrar kuşatılarak Osmanlıların eline geçti. Eğri Kalesi Osmanlı Dönemi'nde de yok olmayıp daha da güçlendirildi. Ne yazık ki sonraki yüzyıllarda kale bozulmaya başladı. Ancak son yirmi yıldaki yenileme çalışmaları sonucunda kalenin bir kısmı eski halini geri almış durumda olup her yıl çok sayıda turist çekmektedir.

İlgili ekstralar

Ateşli Tekerlek

Gergely Bornemissza'nın icat ettiği ateşli tekerlek Eğri kalesine saldıran Osmanlılara karşı çok etkiliydi.

Belgrad (15. yüzyıl)

Belgrad (Nándorfehérvár) Kalesi Ortaçağ'da Macaristan'ın en önemli sınır kalelerinden biriydi.

Kare Şeklindeki Gotik Kale (Gyula, Macaristan, 16. yüzyıl)

Güneydoğu Macaristan'daki taş kalenin en eski bölümleri muhtemelen 14. yüzyılda inşa edilmiştir.

Osmanlı Askerleri (16. yüzyıl)

Osmanlı Ordusu'nda yeniçeriler ve tımarlı sipahiler hizmet ediyordu.

Osmanlı Sultanı (16. yüzyıl)

Sultanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamın ve ölümün hakimiydi.

Szigliget Kalesi (Macaristan, 17. yüzyıl)

İnşaatına 13. yüzyılda başlanan bu taş kale, Osmanlılara karşı savunma amacıyla yapılmış sınır kale zincirinin bir parçasıydı.

Şövalyeler Salonu

Özel mobilyalı ve süslü şövalyeler salonu Orta Çağ Avrupası'nda kalelerin en önemli odasıydı.

15. Yüzyılda Macar Ordusu (Piyadeler)

Piyadeler Matthias Corvinus'un mükemmel paralı ordusunda önemli bir rol oynadı.

15. Yüzyılda Macar Ordusu (Süvariler)

Matthias Corvinus'un ordusundaki süvari birlikleri savaş alanlarında çok etkiliydi.

Cami, Minare (17. yüzyıl, Macaristan)

Pecs'teki cami ve Eger'deki minare Osmanlı Dönemi'nde Macaristan'da inşa edilmiş yapıların örnekleridir.

Debrecen Protestan Koleji (Macaristan, 18. yüzyıl)

Pek çok ünlü öğrenci eğiten Macaristan'ın en eski okullarından biri.

İç Kale (Orta Çağ)

Donjonlar, Orta Çağ'ın özel yapıları olup zaman zaman kalelerden ayrı olarak da inşa edilmiştir.

Katedral Meydanı (Szeged, Macaristan)

Szeged'in ünlü meydanında Adak kilisesi ve kemerler altında Ulusal Portre Galerisi de bulunuyor.

Lavta ve Hurdy-gurdy

Telli müzik aletler arasında yer alan lavtanın ilk örneklerine Mezopotamya'da rastlanır.

Mir Şatosu

Belarus'un Mir şehrinde bulunan şato kompleksi Gotik-Rönesans tarzında inşa edilmiştir.

Oradea Kalesi (1775)

"Erdel'in kapısı" olarak bilinen Oradea Kalesi dönemin kale mimarisine iyi bir örnek teşkil eder.

Orta Çağ'da Kale Zindanı

Orta Çağ ve Erken Modern Çağ'daki kale zindanlarında çeşitli işkence aletleri kullanılırdı.

Orta Çağda Kale

I. Lajos'un inşa ettirdiği dört kuleli kale uzun süre düğün hediyesi olarak iş başındaki kraliçenin eline geçti.

Ortaçağ’da Kule ve Burç Tipleri

İstihkamların yapısı askeri teknoloji ile birlikte geliştirilmiştir.

Savaş Topunun Çalışması (18. yüzyıl)

Hem karada hem de denizde kullanılabilen top, Yeni Çağ'daki ateşli silahların en önemlisiydi.

Varaždin Kalesi (16. yüzyıl)

Bu çok iyi derecede korunmuş olan kale kuzey Hırvatistan'da bulunmaktadır.

Toprak Kale, Macaristan

Bu büyük, üçgen temelli yapı, Yurt tutan Macar boylarından birinin reisinin yerleşim yeriydi.

Added to your cart.