Efsanevi Orta Çağ İmparatorlukları

Efsanevi Orta Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Tarih

Etiketler

Bizans, Arapça, Frank, Moğol, KUTSAL ROMA CERMEN İMPARATORLUĞU, Osmanlı, Justinianus, Şarlman, El-Mansur, Konstantinopolis, Bağdat, Kufe, Aachen, Karakurum Dağları, Regensburg, Frankfurt, Prag, imparatorluk, Dünya, fetih, halife, hükümdar, başkent, savaşçı, harita, boş harita, harita bilgisi, Dünya küresi, Ülkeler, sınır, Orta Çağ

İlgili ekstralar

Görüntüler

Orta Çağ İmparatorlukları

İmparatorluk siyasi açıdan bakıldığında çeşitli milletleri ve ülkeleri egemenliği altında toplayan geniş alana yayılmış devlet biçimidir. Etnik ve kültürel bakımdan çok çeşitlidir.

Büyük imparatorluklar tarih boyunca fetihler (askeri güç kullanımıyla) ya da ekonomik ve siyasi baskı yoluyla kurulmuştur.
Güçlü bir merkezi iktidar tarafından yönetilmiş olmaları efsanevi imparatorlukların ortak özelliğidir.

Bizans İmparatorluğu (6. yy.)

 • Konstantinopolis (bugünkü İstanbul) - I. Konstantin tarafından 330'da Byzantion adlı Yunan şehir devletinin alanında kuruldu. Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları'nın başkentiydi.
 • Atina
 • Taranto
 • Sur
 • Palmira
 • İskenderiye
 • Kirene
 • Kartaca
 • Yeni Kartaca
 • Roma
 • Mediolanum
 • Akdeniz
 • Karadeniz

Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra, daha önce ikiye bölünen devletin doğu tarafı gelişmeye devam ediyordu. Bizans İmparatorluğu olarak da bilinen Doğu Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu'nun devamı olarak görüldü.
6. yüzyılda, Roma İmparatorluğu'nu eski ihtişamlı ve güçlü haline geri döndürmek isteyen I. Justinianos döneminde imparatorluk en geniş sınırlarına erişti.

İmparatorluğun alanı Orta Çağ sırasında sürekli azalıyordu. Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun Konstantinopolis'i fethetmesiyle sona erdi.

Arap İmparatorluğu (8. yy.)

 • Kufe - 639'da Ömer bin Hattab tarafından kuruldu. Ali bin Ebu Talib (Medine'nin yerine) başkent olarak seçti.
 • Bağdat - Abbasi halifesi Mansur tarafından 762'de kuruldu. Kısa süre içinde başkent, siyasi, ekonomik ve kültürel merkez haline geldi.
 • Kordoba
 • Tunus
 • İskenderiye
 • Mekke
 • Medine
 • Kudüs
 • Şam
 • Atlas Okyanusu
 • Akdeniz
 • Kızıldeniz
 • Umman Denizi
 • Karadeniz
 • Hazar Denizi
 • Arap Yarımadası

Muhammed tarafından birleştirilen Arap Yarımadası'ndaki kabileler 7. yüzyıl boyunca büyük alanları egemenlikleri altına aldılar. İmparatorluk 661 ve 750 arasında, Emevi halifeliği altında en geniş alanlara yayıldı.
Emevi halifeliği o kadar büyüktü ki sınırları Hindistan'dan İber Yarımadası'na kadar uzanıyordu.

İmparatorluk 10. yüzyılda parçalara ayrıldı ve halifelikler kuruldu.

Franklar Krallığı (9. yy.)

 • Aachen - Frank İmparatorluğu'nun başkenti, Şarlman'ın en çok sevdiği şehirdir. Tarih boyunca pek çok Kutsal Roma İmparatoru'nun taç giyme töreni burada düzenlendi.
 • Roma
 • Poitiers
 • Ravenna
 • Atlas Okyanusu
 • Akdeniz
 • Kuzey Denizi

Frankların ilk kralı I. Clovis 5. yüzyılın sonunda kabileleri bir araya topladı. Fetihleriyle birleşik bir imparatorluk yarattı.

Frank İmparatorluğu'nun parlak dönemi Karolenj Hanedanı'nın dönemindeydi. Kutsal Roma İmparatoru Şarlman Frankların Kralı da oldu. Bizans İmparatorluğu'yla eşit hale gelen Frank İmparatorluğu Şarlman'ın hükümdarlığı zamanında en geniş alanlara yayıldı.

Şarlman'ın ölümünden sonra imparatorluk güçsüzleşmeye başladı. 843'te imzalanan Verdun Antlaşması ile imparatorluğun toprakları üç krallığa bölündü.

Moğol İmparatorluğu (13. yy.)

 • Karakorum - Cengiz Han'ın mirasçısı Ögeday, burada kendisi için bir saray inşa ettirdi. Kısa bir süreliğine (1235-1260) Moğol İmparatorluğu'nun başkenti oldu.
 • Hanbalik (Pekin)
 • Lhasa
 • Kabil
 • Bağdat
 • Taşkent
 • Suzdal
 • Kiev
 • Akdeniz
 • Karadeniz
 • Hazar Denizi
 • Umman Denizi
 • Bengal Körfezi
 • Doğu Çin Denizi
 • Güney Çin Denizi
 • Japon Denizi

Moğol İmparatorluğu 13. yüzyıl başında Cengiz Han'in fetihleri sayesinde kuruldu.
Onun soyundan gelenler hemen hemen bütün Asya'yı ve Doğu Avrupa'yı egemenlikleri altına aldılar. Moğol İmparatorluğu 33 milyon km²'lik alanıyla dünya tarihinin en büyük imparatorluğu oldu.

Cengiz Han ölümünden önce imparatorluğu oğulları arasında böldü, ama 13. yüzyılın ikinci yarısında imparatorluk hanlıklara ayrıldı.

Kutsal Roma - Germen İmparatorluğu (15. yy.)

 • Regensburg - Kutsal Roma - Germen İmparatorluğu'nun en önemli şehirlerinden biriydi. 17. yüzyılın ortasından 19. yüzyılın başına kadar imparatorluğun genel kurulları burada düzenlendi.
 • Frankfurt am Main - Kutsal Roma - Germen İmparatorluğu'nun en önemli şehirlerinden biriydi. 16. yüzyılın ortasından 18. yüzyılın sonuna kadar taç giyme törenlerinin yapıldığı şehirdi.
 • Prag - IV. Karl (1346-1378) imparatorluğu sırasında Kutsal Roma - Germen İmparatorluğu'nun başkentiydi.
 • Lübeck
 • Bursa
 • Floransa
 • Viyana
 • Kuzey Denizi
 • Baltık Denizi
 • Akdeniz

Kutsal Roma - Germen İmparatorluğu 962'de I. Otto'nun taç giymesiyle kuruldu.
Kutsal Roma - Germen İmparatorluğu tek bir hanedan tarafından değil birçok hanedan tarafından yönetiliyordu. Orta Çağ'ın en güçlü Orta Avrupa'daki laik imparatorluk ve Papalığa karşı güç olarak sayıldı.
İmparatorluk yaklaşık 300 devlete ayrılmasına rağmen resmen sadece 1806'da, II. Franz Kutsal Roma - Germen İmparatoru görevinden vazgeçtikten sonra sona erdi.

İlgili ekstralar

Şarlman'ın Sarayı (Aachen, 9. yüzyıl)

Şarlman'ın sarayı hem Frank İmparatorluğu'nun hem de kültürün merkeziydi.

Arap Savaşçı (6. yüzyıl)

Orta Çağ'da Arap savaşçıların en önemli silahları yay ve kılıçtı.

Halife (7. yüzyıl)

Peygamber Hz. Muhammed’in ardılları olan halifeler, İslam dininin en önemli dini liderleriydi.

Moğol Kağanı (13. yüzyıl)

Moğol İmparatorluğu, kağanlar tarafından yönetildi.

Moğol Savaşçı (13. yüzyıl)

Moğollar müthiş savaşçıları sayesinde uçsuz bucaksız imparatorluklarını kurdular.

16. Yüzyılda El Hamra Sarayı (İspanya)

Gırnata üstüne yükselen muhteşem bina kompleksinin Arapça kökenli isminin anlamı "kızıl"dır.

Bizans İmparatoru (6. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu´nun devamı olan Bizans İmparatorluğu, imparator tarafından yönetildi.

Büyük Veba Salgını (Avrupa, 1347–1353)

Bir bakteriden kaynaklanan veba hastalığı insanlık tarihinin en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biridir.

Efsanevi binalar

İnsanlık tarihinin efsanevi binalarının koleksiyonu.

Efsanevi İlk Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Kâbe (Mekke)

Mekke´de, Mescid-i Haram´da bulunan Kâbe, İslâm dininin ilk ve en kutsal yeridir.

Moğol İmparatorluğu

Efsanevi Moğol İmparatoru Cengiz Han ardı ardına yaptığı fetihlerle devasa bir imparatorluk kurdu.

Modern İmparatorluklar

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

Çin Seddi

Savunma duvarlarının birleştirilme amacı, kuzeyden gelen göçebe boyların saldırısını engellemekti.

Kıtalar ve Okyanuslar

Dünyamız aralarında okyanusların bulunduğu kıtalara bölünmekte.

Added to your cart.