Düzgün Kare Piramit

Düzgün Kare Piramit

Tabanı kare olan dik piramit düzgün kare piramit olarak adlandırılır.

Matematik

Etiketler

matematik, geometri, uzay geometrisi, cisimler, geometrik cisimlerin gruplandırılması, piramit, yüzey, hacim, tanım, anakart, yanal alan, yüz, height, formül, dik piramit, dört yüzlü, Platonik cisimler, eğik piramit, köşeler, yüzeyler, ayrıt

İlgili ekstralar

Görüntüler

Piramidin türetilmesi

Bir çokgen ile düzleminin dışındaki bir nokta alalım. Bu noktaya çokgenin çizgisinin her noktasını bağlayalım. Çokgen ile doğru parçalarının oluşturduğu yüzeyin belirlediği cisim piramit olarak adlandırılır. (Yani piramit, tabanı bir çokgen olan konidir. Şu demek ki piramidin yan yüzleri üçgenlerdir.)

Piramitler

Piramitler tabanı oluşutran çokgenlere göre sınıflandırılabilir. Dolayısıyla üçgen, kare, beşgen, altıgen, vs piramitlerden bahsedilir. (Üçgen tabanlı piramit tetrahedron veya dört yüzlü olarak da adlandırılır.)

Düzgün piramitler

Düzgün piramidin tabanı düzenli çokgendir, ayrıtları ise aynı uzunluktadır. (Yani yan yüzleri eşleşik eşkenar üçgenlerdir.) Düzgün piramitlerde yüksekliğin taban noktası tabanın merkezindedir.

Düzgün kare piramit

Kare piramidin tabanı bir düzgün dörtgen (yani kare)'dir. Bu nedenle taban ayrıtları (a) aynı uzunluktadır. Ayrıtlarının (b) uzunluğu da birbirine eşittir. Bu nedenle yan yüzleri eşkenar üçgenlerdir. Yüksekliğinin taban noktası karenin merkezindedir (O).

Piramidin yan yüzleri piramidin yanal yüzeyini oluşturur. Düzgün kare piramit söz konusu olduğunda bu dört adet eşkenar üçgen anlamına gelir. Böyle bir üçgenin alanı piramidin taban ayrıtı (a) ile yan yüz yüksekliği (hy)'nin çarpımının yarısıdır. Kare şeklindeki tabanın alanı ise taban ayrıtı (a)'nın karesidir (a²). Yanal alan ile taban alanının toplamı piramidin yüzey alanına eşittir.

Piramidin hacminin hesaplanması tabanı ve yüksekliği piramidinkiyle eşit olan prizmanın hacmine dayanılabilir. Prizmanın hacmi tabnının alanı (A taban) ile yüksekliğinin (h) çarpımına eşittir. Piramidin hacmi prizmanın hacminin üçte birisidir. Başka bir deyişle piramidin hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımının üçte birisine eşittir.

Keops Piramidi

İlgili ekstralar

Üçgenin eksene göre yansıması

Bir düzlemde t ekseni ile ABC üçgeni verilmiştir. ABC üçgeninin yansımasını çizelim.

Geometrik Dönüşümler – Yansıma

Görüntüde geometrik dönüşümler arasında olan düzlemde ve uzayda gerçekleşen yansımalar...

Çevre, Alan, Yüzey Alanı ve Hacim Hesaplamaları

Animasyonda geometrik şekillerin çevre ve alan hesaplamaları ile geometrik cisimlerin...

3 Boyutlu Koordinat Sistemi

Açıklamalar ve mekansal algıyı geliştiren alıştırmalarla 3 boyutlu koordinat sistemi.

Dönel Cisimler

Bir geometrik şeklin kendi düzlemindeki bir doğru (dönme ekseni) etrafında...

Küp Oluşturma

Verilen görünümlere göre küp oluşturma, uzamsal görmenin yanında diğer becerileri de...

Kürenin Hacmi (gösteri)

Dört yüzlülerin hacmini toplayarak kürenin hacminin yaklaşık ne kadar olduğunu...

Geometrik Cisimlerin Gruplandırılması 2

Görüntüde geometrik cisimlerin gruplandırılması örneklerle gösteriliyor.

Added to your cart.