Döl Yatağında Embriyo Gelişimi

Döl Yatağında Embriyo Gelişimi

Animasyonda insan embriyosu ve fetusunun gelişimi gösteriliyor.

Biyoloji

Etiketler

hamilelik, dölleme, kadın üreme organı, cenin, gelişme, tutunma, yaşam döngüsü, rahim, yumurtalık, yumurta kanalı, vajina, endometrium mukozası, döl yatağı boynu, döl yatağı ağzı, sperm, zigot, amniyon boşluğu, plasenta, göbek bağı, yumurta, embriyo, dutçuk, blastula, germ tabakası, yolk kesesi, koriyon tüyleri, sinir borusu, uzuv tomurcuğu, düz kas, menstruasyon, ovulasyon, insan, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Kadın üreme organlarının konumu

 • döl yatağı
 • yumurtalık

Kadın üreme organlarının yapısı

 • yumurtalık - Yumurta hücrelerinin içinde olgunlaştığı organdır. Yaklaşık 28 günde bir defa yumurtalıktan bir olgun yumurta serbest bırakılır (buna ovulasyon denir) ve yumurta kanalına girerek döllenebilir.
 • yumurtalık bağı - Yumurtalığı sabitleyen bağ dokusundan oluşmuş bağ.
 • yumurta kanalı - Ovulasyon sırasında olgun yumurta yumurtalıktan serbest bırakılır ve yumurta kanalına girer. Döllenme burada gerçekleşir.
 • vajina - Çiftleşme sırasında sperm hücreleri vajina içerisine girer, sonra da döl yatağında ilerleyerek döllenmenin gerçekleşeceği yumurta kanalına ulaşır.
 • düz kaslar - Döl yatağının duvarı ağırlıkla doğumda önemli rol oynayan düz kaslardan oluşur.
 • endometriyum (rahim iç tabakası) - Döl yatağının iç kısmı mukoza tabakası ile astarlanmıştır. Döllenme gerçekleşmemişse mukoza tabakası yaklaşık her 28 günde bir kanama ile dışarı atılır, buna menstruasyon denir.
 • döl yatağı boynu - Döl yatağının alt, dar kısmı.
 • döl yatağı ağzı - Döl yatağı boşluğu ile vajina arasındadır. Döl yatağı ağzını örten ve böylece spermlerin vajinadan döllenmenin gerçekleşeceği yumurta kanalına ulaşmasını engelleyen diyaframdır.

Döllenme

 • sperm - Sperm hücresi ve yumurta tek kromozom takımına sahiptir (haploit). Döllenme sırasında üreme hücrelerinin iki kromozom takımı birleşerek 2n kromozomlu (diploit) hücre, yani zigot oluşturur. Zigottan diploit hücrelerden oluşan çocuk gelişir; çocuğun eşey bezlerinde ise kromozom sayısının yarıya indiği hücre bölünmesi ile haploit üreme hücreleri oluşur.
 • yumurta zarı - Yumurta hücresi iki zara sahiptir. Corona radiata olarak adlandırılan dış zar hücrelerden oluşur; görevi yumurta hücresini korumak ve beslemektir. Zona pellucida ("saydam kuşak") olarak adlandırılan iç zar proteinlerden oluşur; görevi döllenme sırasında sperm ve yumurta hücrelerinin birbirine bağlanmasını sağlamaktır.
 • polispermi blokajı - Yumurta hücresi ve hücre zarı arasındaki mesafe artar. Bu olay, önceden döllenmiş yumurta hücresinin yeni bir sperm hücresi tarafından tekrar döllenmesini engeller.

Gelişme

 • zigot - Döllenmiş yumurta hücresi. Bütün vücut hücrelerimiz bu zigottan gelişir.
 • dutçuk - Diğer adı morula'dır. Zigotun bölünmeleriyle oluşur. Dutçuk bölünerek ise blastula'yı oluşturur.
 • blastula - Dutçuk hücreleri bölünmeye devam edince iç hücreler sıvılaşır ve ortası sıvıyla dolu blastula'yı meydana gelir.
 • tutunma - Blastula, döllenmeden 7 gün sonra endometriyuma tutunur.
 • endometriyum (rahim iç tabakası)
 • ektoderm - Sinir sistemi ve örtü sistemi ektoderm'den gelişir.
 • endoderm - Sindirim kanalının ve solunum sisteminin epitel örtüleri endoderm'den gelişir.
 • amniyon boşluğu
 • yolk kesesi - Göbek bağı oluşana kadar embriyonun beslenmesini sağlar.
 • koriyon zarı
 • amniyon zarı
 • koriyon tüyleri - Tutunmadan sonra embriyonun beslenmesine yardımcıdır.
 • primitif çizgi - Hücreler bu çizgiden ektoderm ve endoderm arasındaki boşluk içine geçer ve mezoderm oluşturur.
 • mezoderm - Primitif çizgiden ektoderm ve endoderm arasındaki boşluğa geçen hücreler tarafından oluşturulur. Mezoderm'den hareket sistemi, boşaltım sistemi ve dolaşım sistemi gelişir.
 • sırt ipi - Nöral kıvrımların oluşmasını tetikler. Batrak gibi Kordalıların sırt ipinin kalıntısıdır. Omurlar arası disklerin iç bölümü sırt ipinden gelişir.
 • nöral oluk - Diğer adı sinir oluğudur. Kapanarak boru şeklinde sinir sistemi oluşturur. Nöral oluk döllenmeden 21 gün sonra kapanır.
 • nöral kıvrımlar
 • sinir borusu - Nöral tüp olarak da adlandırılır. Nöral oluk kapanarak sinir borusunu oluşturur. Sinir borusundan omurilik ve (ön bölgesinin genleşmiş kısımlarından) beyin ve beyincik gelişir.
 • kalp - Embriyonik gelişimin 22. gününde atmaya başlar. (Bu zaman embriyonik gelişimde 4. haftadır, ancak gebelikte 6. hafta sayılır, çünkü gebelik son adetten başlayarak hesaplanır.)
 • solungaç yayları - İnsan embriyosunun solungaç yaylarından çene, yüz kasları, kulak kemikleri ve gırtlak gibi birçok organ gelişir. 24. günde 3 çift, 26. günde 4 çift solungaç yayı görülür.
 • göbek bağı - Damarları plasenta içine girer. Plasentada embriyo kanı ve anne kanı arasında madde alış verişi gerçekleşir.
 • ayrılan yolk kesesi
 • uzuv tomurcuğu - 26. günde ön, daha sonra arka uzuv tomurcuğu ortaya çıkar.
 • göz - 30. günden itibaren görülür.

Hamilelik

İlgili ekstralar

Üreme Hücreleri

Üreme hücrelerinin birleşmesiyle yeni bireyin ilk hücresi olan zigot oluşur.

Duyu Organları

Çevreden veya vücuttan gelen uyarıları algılayıp sinirlerden beyne doğru impuls olarak ileten organlar.

Erkek Üreme Sistemi

Üreme sistemi üremeyi sağlayan organlardan oluşur.

İnsanda Dişi Üreme Sistemi

Üreme sistemi üremeyi sağlayan organlardan oluşur.

İnsanda Dişi Üreme Sistemi (Temel Düzey)

Üreme sistemi üremeyi sağlayan organlardan oluşur.

Kulak ve İşitme Süreci

İşitme organımız, hava titreşimlerini beyin tarafından değerlendirilecek elektriksel uyartılara dönüştürür.

Mayoz Bölünme

Üreme hücrelerimiz haploit hücrelerdir ve diploit hücrelerden mayoz bölünme yoluyla, yani kromozom sayısının yarıya indirgenmesiyle oluşur.

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme, hücrelerin kromozom sayısının değişmediği bölünmedir.

DNA

Hücrelerde genetik bilginin taşıyıcısıdır.

Böceklerin Üremesi ve Gelişmesi

Böceklerin gelişim evreleri başkalaşımsız gelişme, yarı ve tam başkalaşım olmak üzere üç türdür.

Added to your cart.