Demir Metalurjisi (Orta Düzey)

Demir Metalurjisi (Orta Düzey)

Ham demir yüksek fırında demir cevherinden elde edilir.

Coğrafya

Etiketler

demir üretimi, demir-çelik sektörü, demir eritme, ağır sanayi, çelik üretimi, yüksek fırın, demir cevheri, ham demir, kireç taşı, kok kömürü, cüruf, kömür, demir cevheri madenciliği, elektrik akımı, kömür madeni, enerji santrali, makine üretimi, maden ocaği, haddehane, sanayi, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Yerleşim koşulları

 • demir cevheri
 • hava
 • kireç taşı
 • kok kömürü
 • elektrik akımı

Demir, doğada elementel halde bulunmaz, üretim sırasında cevherlerden elde edilir. Üretilmesi için demir cevherinin yanı sıra kömür, kireç taşı veya dolomit ile elektrik enerjisini sağlayan elektrik santraline de gerek duyulur.

Tesisler

 • demir cevheri madeni
 • yüksek fırın
 • kireç taşı madeni
 • kömür madeni
 • elektrik santrali
 • çelik fabrikası
 • makine fabrikası

Yüksek fırın, ekonomik nedenlerden dolayı madenler ve elektrik santralleri yanında inşa edilir. Demir ergitme işlemi sırasında demir cevherinden ham demir üretilir ve bu daha sonra makine üretimi ve çelik üretimi gibi farklı amaçlar için kullanılır.

Ürünler

 • çelik ve çelik levhalar
 • çelik makineler ve parçaları
 • ham demir

Madende yüzeye çıkarılan demir cevheri yumruk büyüklüğünde parçalanır, düşük demir içerikli parçalar ise kaldırılır. Demir cevheri parçalarından kok kömürü yardımıyla yüksek fırında ham demir üretilir.
Ham demirin gri ve beyaz ham demir olmak üzere iki biçimi vardır. Gri olan ham demir yumuşak, kolay işlenir ve dökülebilir, bu nedenle demir döküm yöntemiyle işlenir. Beyaz olan ham demir çok serttir, işlenmez ve dökülmez, bu nedenle çelik üretiminde kullanılır. Çelik üretimi sırasında ham demirden karbon ve zararlı maddeler giderilir, sonra diğer maddelerle alaşımlanır.

Yüksek fırın

 • duman ve isin yönlendirilmesi
 • hava üfleme
 • erimiş ham demirin alınması
 • kok kömürünün, demir cevherinin ve kireç taşının eklenmesi
 • curufun alınması

Demir cevheri parçalarını eritmek için yüksek fırında kok kömürü kullanılır. Kokun yanması sırasında ısı ve indirgeyici gaz ortaya çıkar, bunun yanı sıra kok, demire karbon içeriği de verir.

Yüksek fırının kesiti

 • duman ve isin yönlendirilmesi
 • hava üfleme
 • erimiş ham demirin alınması
 • kok kömürünün, demir cevherinin ve kireç taşının eklenmesi
 • curufun alınması

Fırına üflenen hava yardımıyla kömür yanarak ortaya karbondioksit ile karbonmonoksit çıkar. Karbonmonoksit, demir cevherinde bulunan demiroksiti indirger, yani içinden oksijeni atar; karbondioksitten ise oksitlenerek karbonmonoksit oluşur.
Demir cevherinde curuf maddeleri de mevcuttur, bunlar kireç taşı veya dolomit yardımıyla toplanabilir. Erimiş halde bulunan demir yüksek fırının tabanında birikir, curuf ise üzerinde toplanır.
Üretim süreci sonunda ham demirden iki kat fazla curuf oluşur.

Yüksek fırının bölümleri

 • ön ısıtma bölmesi
 • indirgeme bölmesi
 • eritme bölmesi
 • 200 °C
 • 500 °C
 • 900 °C
 • 1.000 °C
 • 1.400 °C
 • 2.000 °C

Animasyon

 • demir cevheri
 • kireç taşı
 • kok kömürü
 • demir cevheri madeni
 • yüksek fırın
 • kireç taşı madeni
 • kömür madeni
 • elektrik santrali
 • çelik fabrikası
 • makine fabrikası
 • duman ve isin yönlendirilmesi
 • hava üfleme
 • erimiş ham demirin alınması
 • kok kömürünün, demir cevherinin ve kireç taşının eklenmesi
 • curufun alınması

Anlatma

Demir, doğada elementel halde bulunmaz, üretim sırasında cevherlerden elde edilir. Üretilmesi için demir cevherinin yanı sıra kömür, kireç taşı veya dolomit ile elektrik enerjisini sağlayan elektrik santraline de gerek duyulur.
Yüksek fırın, ekonomik nedenlerden dolayı madenler ve elektrik santralleri yanında inşa edilir. Demir ergitme işlemi sırasında demir cevherinden ham demir üretilir ve bu daha sonra makine üretimi ve çelik üretimi gibi farklı amaçlar için kullanılır.

Madende yüzeye çıkarılan demir cevheri yumruk büyüklüğünde parçalanır, düşük demir içerikli parçalar ise kaldırılır. Demir cevheri parçalarından kok kömürü yardımıyla yüksek fırında ham demir üretilir.

Demir cevheri parçalarını eritmek için yüksek fırında kok kömürü kullanılır. Kokun yanması sırasında ısı ve indirgeyici gaz ortaya çıkar, bunun yanı sıra kok, demire karbon içeriği de verir.

Fırına üflenen hava yardımıyla kömür yanarak ortaya karbondioksit ile karbonmonoksit çıkar. Karbonmonoksit, demir cevherinde bulunan demiroksiti indirger, yani içinden oksijeni atar; karbondioksitten ise oksitlenerek karbonmonoksit oluşur.
Demir cevherinde curuf maddeleri de mevcuttur, bunlar kireç taşı veya dolomit yardımıyla toplanabilir. Erimiş halde bulunan demir yüksek fırının tabanında birikir, curuf ise üzerinde toplanır. Üretim süreci sonunda ham demirden iki kat fazla curuf oluşur.

Ham demirin gri ve beyaz ham demir olmak üzere iki biçimi vardır. Gri olan ham demir yumuşak, kolay işlenir ve dökülebilir, bu nedenle demir döküm yöntemiyle işlenir. Beyaz olan ham demir çok serttir, işlenmez ve dökülmez, bu nedenle çelik üretiminde kullanılır. Çelik üretimi sırasında ham demirden karbon ve zararlı maddeler giderilir, sonra diğer maddelerle alaşımlanır.

İlgili ekstralar

Alüminyum Tesisi

Alüminyum tesislerinde alüminyum oksitten (alüminden) elektroliz yöntemiyle alüminyum metali üretilir.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Demir Metalurjisi (Temel Düzey)

Ham demir yüksek fırında demir cevherinden elde edilir.

Demirci Dükkanı (Orta Çağ)

İlk mesleklerden biri olan demircilik Orta Çağ'da daha da önem kazanmıştır.

Petrolün Arıtılması

Petrolden damıtma yoluyla mazot, benzin ve yağlama yağları gibi ürünler elde edilir.

Altın Madenciliği (19. yüzyıl)

"Altına hücum" denen hareket, 1848 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki San Francisco çevresinde başlamıştır.

Hacim Merkezli Kübik Kafes

En gevşek şekilde istiflenen metal örgüsü.

Hegzagonal Kristal Kafes

Altıgen (hegzagonal) biçiminde kristal kafes sert ve işlenmesi zor olan metaller oluşturur.

Metaller

Metal atomları düzenli örgü yapısı oluşturur.

Taş Çağı'ndan Demir Çağı'na

Görüntü, baltanın gelişimini arkeolojik dönemler boyunca göstermektedir.

Yüzey Merkezli Kübik Kristal Kafes

Yüzey merkezli kübik kristal kafes, metal atomların en sıkı şekilde paketlenmesini mümkün kılar.

Added to your cart.