Dalga Türleri

Dalga Türleri

Dalgalar hayatımızın birçok alanında son derece önemli bir rol oynamaktadır.

Fizik

Etiketler

dalga, dalga türleri, ses dalgası, yerçekimi dalgası, elektromanyetik dalga, mekanik dalga, uzunlamasına, çapraz, frekans, genlik, ses, dalga boyu, yayılma hızı, titreşim, salınım periyodu, polarize filtre, radyo dalgası, mikrodalga, ışık, görünür ışık, ultraviyole ışınım, kızılötesi radyasyon, kutuplanmış dalga, İnfrason, ultrason, anten, yer çekimi, mekanik

İlgili ekstralar

Görüntüler

Boyuna dalgalar

 • Boyuna dalga - Parçacıkların hareketinin yönü dalga yayılım yönüne paraleldir. Gazların içinde yayılan mekanik dalgalar her zaman boyuna dalgalardır.
 • hoparlör - Hoparlör boyuna dalgalar yayar. Sesin diğer herhangi bir dalga gibi dalga boyu, frekansı, dalga hızı ve genliği vardır.
 • dalga yayılımının yönü
 • parçacıkların hareketi

En basit mekanik dalgalar çeşitli gazlarda yayılan ses dalgalarıdır. Gaz parçacıkları bir tür ses kaynağı tarafından harekete geçirilir. Titreşen parçacıklar komşu parçacıklara çarpar, sonra onlar da komşu parçacıklara çarpar ve böylece titreşim yayılır.

Gazlarda yayılan mekanik dalgalar her zaman boyuna dalgalardır. Yani parçacıkların hareketinin yönü dalga yayılım yönüne paraleldir. Bunun nedeni, gazdaki parçacıkların birbirlerini çekmemeleri ve bu nedenle üzerlerine kesme kuvvetlerinin uygulanmamasıdır. Tek bir parçacık sadece önündeki parçacıkları harekete geçirebilir. Boyuna dalgalar polarize edilemez.

Enine dalgalar

 • Enine dalga - Parçacıkların hareketinin yönü dalga yayılım yönüne diktir.
 • dalga yayılımının yönü
 • parçacıkların sapması

Katılar veya sıvılar içinde yayılan mekanik dalgalar ya enine ya da boyuna olabilir.

Enine dalgalar parçacıkların hareketinin yönünün dalga yayılım yönüne dik olduğu dalgalardır. Bir gitar telini harekete geçirdiğimizde dalga tel boyunca ilerler, ancak titreşim dalganın hareketine diktir.

Titreşim aynı düzlem boyunca gerçekleşirse, dalganın doğrusal olarak polarize olduğundan söz ederiz.

Kompleks dalgalar - Su dalgaları

 • Su dalgası - Su dalgalarındaki parçacıklar dairesel hareket yaparlar. Dalga aynı zamanda boyuna ve enine dalgadır.

Doğada gözlenen dalgaların çoğu tamamen enine ya da boyuna dalgalar değildir. Enine dalgalar da her zaman bir düzlemde polarize olmuş değillerdir.

Belirli bir ortamdaki parçacıklar bu hareketleri genellikle aynı zamanda gösterir. Herhangi kompleks dalga hareketi bir boyuna ve bir ya da birden daha çok enine dalgaların kompleksi olarak tanımlanabilir. Örneğin sudaki dalgalara baktığımızda parçacıklar sadece yukarı ve aşağı değil, aynı zamanda geriye ve ileriye doğru da hareket ederler. Bunun için su dalgaları bir boyuna ve bir enine dalganın kombinasyonu olarak da tanımlanabilir.

Bunun nedeni suyun sıkıştırılabilir bir ortam olmamasıdır. Aşağıya doğru hareket eden parçacıklar altlarındaki parçacıkları sıkıştırmazlar, yanlara doğru iterler. Katı bir ortamda yayılan dalgalar, mesela deprem dalgaları daha da komplekstir.

Polarizasyon

 • dairesel polarize enine dalga - Birbirine dik olan iki enine dalganın kombinasyonu.
 • doğrusal polarize enine dalga - Parçacıklar tek bir düzlemde hareket eder, hareketlerinin yönü dalga yayılım yönüne diktir.
 • polarizatör - Dalgalar bu filtreden geçtiklerinde doğrusal olarak polarize olurlar.
 • dikey polarizatör

Eliptik olarak polarize edilmiş bir dalga iki enine dalganın bileşimidir, bu dalga özel durumlarda dairesel olarak polarize edilebilir.

Dairesel olarak polarize edilmiş bir dalga elastik bir ipin bir ucunun bir fan bıçağına bağlanması diğer ucunun çekilip gerdirilmesi ile kolayca oluşturulabilir.

Dairesel olarak polarize edilmiş bir dalgayı doğrusal olarak polarize edilmiş bir dalgaya dönüştürmek için onu bir polarizatörden geçirmek gerekir.
Mekanik dalgalar için polarizatör bir boşluktur. Dalga bu boşluktan geçtikten sonra doğrusal olarak polarize olur. Birincisine dik olan bir başka polarizatör koyarsak, dalga geçmeyecektir.

Elektromanyetik dalgalar

 • elektromanyetik dipol radyasyon - Antenin etrafındaki değişen elektrik alanı, değişen bir manyetik alanı oluşturur, bu da değişen bir elektrik alanı oluşturur ve bu süreç sonsuz olarak tekrarlanır.
 • anten - İçerisindeki şarj dağılımı periyodik olarak değişir, bu nedenle etrafında oluşan elektrik alanı da periyodik olarak değişir.

Elektromanyetik dalgalar bir madde ortamının titreşimleri değildir. Aslında yayılım için bir ortama ihtiyaç duymazlar hatta en hızlı vakumda yayılırlar.

Değişen elektrik alanı, değişen bir manyetik alanı oluşturur, bu da değişen bir elektrik alanı oluşturur ve bu süreç sonsuza dek tekrarlanır.

Elektromanyetik dalgalar oluştuğunda, titreşen parçacıklar yoktur, bu nedenle polarizasyonu yorumlamak kolay değildir. Bununla birlikte titreşimin yönünü değişen elektrik alan şiddeti vektörü ile tespit edersek, elektromanyetik dalgalar da enine dalgalar olarak kabul edilir, böylece polarizasyonları doğrusal veya kompleks olabilir.

Doğal ışık tek bir kaynaktan gelmediği için tek bir düzlemde polarize edilmiş bir dalga değildir. Çok sayıda molekül veya atom birbirinden bağımsız olarak onu farklı düzlemlerde polarize eder. Doğal ışık, optik polarizasyon filtresi ile polarize edilebilir.

Gravitasyonal dalgalar

 • Gravitasyonal dalgalar - Örneğin birbirlerinin etrafında dönen iki yıldız tarafından üretilebilirler.

Gravitasyonal dalgalar hızlanan kütleler nedeniyle oluşur. Uzay-zamanda dalgalanmalar olarak kabul edilirler. Gravitasyonal dalganın belirli bir noktadan geçmesi uzay-zamanın genişlemesine ve büzülmesine neden olur. Bu sadece çok hassas aletler ile algılanabilir. Sadece çok büyük ve hızlanan kütleler, örneğin birbiri etrafında dönen ikili yıldız sistemi tespit edilebilen miktardaki gravitasyonal dalgaları yaratabilir.

Dalga türleri

 • Kaynak
 • Mekanik
 • Elektromanyetik
 • Gravitasyonal
 • Titreşimin yönü
 • Boyuna
 • Enine
 • Kompleks
 • Frekans, dalga boyu
 • İnfrasonik ses - Depremlerde oluşur ama aynı zamanda balinalar ve filler tarafından da yayılır. Frekansı: 0-20 Hz.
 • Duyulabilir ses - İnsanlar tarafından duyulabilir ses dalgalarının frekansı 20 ve 20.000 Hz arasındadır.
 • Ultrasonik ses - Yarasalar ve yunuslar tarafından kullanılır; cenin tanı amaçlı görüntülemesinde kullanılır. 20.000 Hz'den daha yüksek bir frekansa sahiptir.
 • Radyo dalgası - [b]Uzun dalga[/b] - dalga boyu: 2.000-1.000 m, frekans: 1,5⋅10⁵-3⋅10⁵ Hz [b]orta dalga[/b] - dalga boyu: 600-150 m, frekans: 5⋅10⁵-2⋅10⁶ Hz [b]kısa dalga[/b] - dalga boyu: 50-15 m, frekans: 6⋅10⁶-2⋅10⁷ Hz [b]ultra kısa dalga[/b] - dalga boyu: 15-1 m, frekans: 2⋅10⁷-3⋅10⁸ Hz radyolar ve radarlar tarafından kullanılır.
 • Mikrodalga - Dalga boyu: 1 m-0,03 mm, frekans: 3⋅10⁸-10¹³ Hz Cep telefonları, Wi-Fi yönlendiriciler ve mikrodalga fırınlar tarafından kullanılır.
 • Kızılötesi radyasyon - Dalga boyu: 0,3-760 nm, frekans: 10¹²-3,9⋅10¹⁴ Hz Güneş, ısıtıcılar ve insan vücudu ısıyı kızılötesi radyasyon şeklinde de yayarlar.
 • Görünür ışık - Dalga boyu: 760-380 nm, frekans: 3,9⋅10¹⁴-7,8⋅10¹⁴ Hz Gözlerimiz tarafından algılanan ışık ve elektromanyetik dalgadır.
 • Morötesi radyasyon - Dalga boyu: 380-10 nm, frekans: 7,8⋅10¹⁴-3⋅10¹⁶ Hz Güneşten gelen UV ışınlarına aşırı maruz kalmak güneş yanığına neden olur.
 • Röntgen ışınımı - Dalga boyu: 1 nm-1 pm, frekans: 3⋅10¹⁶-3⋅10²⁰ Hz Tıbbi görüntülemede kullanılan X ışınlarına aşırı maruz kalmak hücrelerimize zarar verebilir.
 • Gama radyasyonu - Dalga boyu: 0,3 nm-30 fm, frekans: 10¹⁸-10²² Hz Kozmik kökenli ve nükleer reaksiyonlar sırasında oluşan gama ışınları en yıkıcı elektromanyetik dalgalardır.
 • Diğer mekanik dalgalar

Dalgalar hayatımızın sayısız alanında son derece önemli rol oynar. Çevremizi dalgalar yardımıyla hissederiz. Ses, ışık ve deprem de dalgadır. Ayrıca radyo, radar ve lazerin çalışması da dalgalara dayanır.

Dalgalar çeşitli özelliklerine, en çok da hareket ettikleri ortama göre gruplandırılır. Ayrıca polarizasyon ve frekansa göre de ayrılabilirler.

Ortama bağlı olarak dalgalar aşağıdaki şekilde gruplandırılır:

1) Mekanik dalgalar (ör. ses, ultrasonik ses, deprem, su dalgaları)
2) Elektromanyetik dalgalar (ışık, radyo dalgaları, kızılötesi radyasyon, morötesi radyasyon, röntgen ışınımı, gama radyasyonu, mikrodalga)
3) Gravitasyonal dalgalar
4) Sistemlerin kuantum durumunu tanımlayan fonksiyonlar da dalga olarak kabul edilebilir; bu nedenle bunlara dalga fonksiyonları da denir.

Animasyon

 • Boyuna dalga - Parçacıkların hareketinin yönü dalga yayılım yönüne paraleldir. Gazların içinde yayılan mekanik dalgalar her zaman boyuna dalgalardır.
 • hoparlör - Hoparlör boyuna dalgalar yayar. Sesin diğer herhangi bir dalga gibi dalga boyu, frekansı, dalga hızı ve genliği vardır.
 • dalga yayılımının yönü
 • parçacıkların hareketi
 • Enine dalga - Parçacıkların hareketinin yönü dalga yayılım yönüne diktir.
 • dalga yayılımının yönü
 • parçacıkların sapması
 • Su dalgası - Su dalgalarındaki parçacıklar dairesel hareket yaparlar. Dalga aynı zamanda boyuna ve enine dalgadır.
 • dairesel polarize enine dalga - Birbirine dik olan iki enine dalganın kombinasyonu.
 • doğrusal polarize enine dalga - Parçacıklar tek bir düzlemde hareket eder, hareketlerinin yönü dalga yayılım yönüne diktir.
 • polarizatör - Dalgalar bu filtreden geçtiklerinde doğrusal olarak polarize olurlar.
 • dikey polarizatör
 • elektromanyetik dipol radyasyon - Antenin etrafındaki değişen elektrik alanı, değişen bir manyetik alanı oluşturur, bu da değişen bir elektrik alanı oluşturur ve bu süreç sonsuz olarak tekrarlanır.
 • anten - İçerisindeki şarj dağılımı periyodik olarak değişir, bu nedenle etrafında oluşan elektrik alanı da periyodik olarak değişir.
 • Gravitasyonal dalgalar - Örneğin birbirlerinin etrafında dönen iki yıldız tarafından üretilebilirler.
 • Kaynak
 • Mekanik
 • Elektromanyetik
 • Gravitasyonal
 • Titreşimin yönü
 • Boyuna
 • Enine
 • Kompleks
 • Frekans, dalga boyu
 • İnfrasonik ses - Depremlerde oluşur ama aynı zamanda balinalar ve filler tarafından da yayılır. Frekansı: 0-20 Hz.
 • Duyulabilir ses - İnsanlar tarafından duyulabilir ses dalgalarının frekansı 20 ve 20.000 Hz arasındadır.
 • Ultrasonik ses - Yarasalar ve yunuslar tarafından kullanılır; cenin tanı amaçlı görüntülemesinde kullanılır. 20.000 Hz'den daha yüksek bir frekansa sahiptir.
 • Radyo dalgası - [b]Uzun dalga[/b] - dalga boyu: 2.000-1.000 m, frekans: 1,5⋅10⁵-3⋅10⁵ Hz [b]orta dalga[/b] - dalga boyu: 600-150 m, frekans: 5⋅10⁵-2⋅10⁶ Hz [b]kısa dalga[/b] - dalga boyu: 50-15 m, frekans: 6⋅10⁶-2⋅10⁷ Hz [b]ultra kısa dalga[/b] - dalga boyu: 15-1 m, frekans: 2⋅10⁷-3⋅10⁸ Hz radyolar ve radarlar tarafından kullanılır.
 • Mikrodalga - Dalga boyu: 1 m-0,03 mm, frekans: 3⋅10⁸-10¹³ Hz Cep telefonları, Wi-Fi yönlendiriciler ve mikrodalga fırınlar tarafından kullanılır.
 • Kızılötesi radyasyon - Dalga boyu: 0,3-760 nm, frekans: 10¹²-3,9⋅10¹⁴ Hz Güneş, ısıtıcılar ve insan vücudu ısıyı kızılötesi radyasyon şeklinde de yayarlar.
 • Görünür ışık - Dalga boyu: 760-380 nm, frekans: 3,9⋅10¹⁴-7,8⋅10¹⁴ Hz Gözlerimiz tarafından algılanan ışık ve elektromanyetik dalgadır.
 • Morötesi radyasyon - Dalga boyu: 380-10 nm, frekans: 7,8⋅10¹⁴-3⋅10¹⁶ Hz Güneşten gelen UV ışınlarına aşırı maruz kalmak güneş yanığına neden olur.
 • Röntgen ışınımı - Dalga boyu: 1 nm-1 pm, frekans: 3⋅10¹⁶-3⋅10²⁰ Hz Tıbbi görüntülemede kullanılan X ışınlarına aşırı maruz kalmak hücrelerimize zarar verebilir.
 • Gama radyasyonu - Dalga boyu: 0,3 nm-30 fm, frekans: 10¹⁸-10²² Hz Kozmik kökenli ve nükleer reaksiyonlar sırasında oluşan gama ışınları en yıkıcı elektromanyetik dalgalardır.
 • Diğer mekanik dalgalar

Anlatma

Dalgalar hayatımızın sayısız alanında son derece önemli rol oynar. Çevremizi dalgalar yardımıyla hissederiz. Ses, ışık ve deprem de dalgadır. Ayrıca radyo, radar ve lazerin çalışması da dalgalara dayanır.

Dalgalar çeşitli özelliklerine, en çok da hareket ettikleri ortama göre gruplandırılır. Ayrıca polarizasyon ve frekansa göre de ayrılabilirler.

Ortama bağlı olarak dalgalar mekanik, elektromanyetik ve gravitasyonal dalgalar olabilir. Sistemlerin kuantum durumunu tanımlayan fonksiyonlar da dalga olarak kabul edilebilir; bu nedenle bunlara dalga fonksiyonları da denir.

En basit mekanik dalgalar çeşitli gazlarda yayılan ses dalgalarıdır. Gaz parçacıkları bir tür ses kaynağı tarafından harekete geçirilir. Titreşen parçacıklar komşu parçacıklara çarpar, sonra onlar da komşu parçacıklara çarpar ve böylece titreşim yayılır.

Gazlarda yayılan mekanik dalgalar her zaman boyuna dalgalardır. Yani parçacıkların hareketinin yönü dalga yayılım yönüne paraleldir. Bunun nedeni, gazdaki parçacıkların birbirlerini çekmemeleri ve bu nedenle üzerlerine kesme kuvvetlerinin uygulanmamasıdır. Tek bir parçacık sadece önündeki parçacıkları harekete geçirebilir. Boyuna dalgalar polarize edilemez.

Katılar veya sıvılar içinde yayılan mekanik dalgalar ya enine ya da boyuna olabilir.

Enine dalgalar parçacıkların hareketinin yönünün dalga yayılım yönüne dik olduğu dalgalardır. Bir gitar telini harekete geçirdiğimizde dalga tel boyunca ilerler, ancak titreşim dalganın hareketine diktir.

Titreşim aynı düzlem boyunca gerçekleşirse, dalganın doğrusal olarak polarize olduğundan söz ederiz.

Doğada gözlenen dalgaların çoğu tamamen enine ya da boyuna dalgalar değildir. Enine dalgalar da her zaman bir düzlemde polarize olmuş değillerdir.

Belirli bir ortamdaki parçacıklar bu hareketleri genellikle aynı zamanda gösterir. Herhangi kompleks dalga hareketi bir boyuna ve bir ya da birden daha çok enine dalgaların kompleksi olarak tanımlanabilir. Örneğin sudaki dalgalara baktığımızda parçacıklar sadece yukarı ve aşağı değil, aynı zamanda geriye ve ileriye doğru da hareket ederler. Bunun için su dalgaları bir boyuna ve bir enine dalganın kombinasyonu olarak da tanımlanabilir.

Bunun nedeni suyun sıkıştırılabilir bir ortam olmamasıdır. Aşağıya doğru hareket eden parçacıklar altlarındaki parçacıkları sıkıştırmazlar, yanlara doğru iterler. Katı bir ortamda yayılan dalgalar, mesela deprem dalgaları daha da komplekstir.

Eliptik olarak polarize edilmiş bir dalga iki enine dalganın bileşimidir, bu dalga özel durumlarda dairesel olarak polarize edilebilir.

Dairesel olarak polarize edilmiş bir dalga elastik bir ipin bir ucunun bir fan bıçağına bağlanması diğer ucunun çekilip gerdirilmesi ile kolayca oluşturulabilir.

Dairesel olarak polarize edilmiş bir dalgayı doğrusal olarak polarize edilmiş bir dalgaya dönüştürmek için onu bir polarizatörden geçirmek gerekir.
Mekanik dalgalar için polarizatör bir boşluktur. Dalga bu boşluktan geçtikten sonra doğrusal olarak polarize olur. Birincisine dik olan bir başka polarizatör koyarsak, dalga geçmeyecektir.

Elektromanyetik dalgalar bir madde ortamının titreşimleri değildir. Aslında yayılım için bir ortama ihtiyaç duymazlar hatta en hızlı vakumda yayılırlar.

Değişen elektrik alanı, değişen bir manyetik alanı oluşturur, bu da değişen bir elektrik alanı oluşturur ve bu süreç sonsuza dek tekrarlanır.

Elektromanyetik dalgalar oluştuğunda, titreşen parçacıklar yoktur, bu nedenle polarizasyonu yorumlamak kolay değildir. Bununla birlikte titreşimin yönünü değişen elektrik alan şiddeti vektörü ile tespit edersek, elektromanyetik dalgalar da enine dalgalar olarak kabul edilir, böylece polarizasyonları doğrusal veya kompleks olabilir.

Doğal ışık tek bir kaynaktan gelmediği için tek bir düzlemde polarize edilmiş bir dalga değildir. Çok sayıda molekül veya atom birbirinden bağımsız olarak onu farklı düzlemlerde polarize eder. Doğal ışık, optik polarizasyon filtresi ile polarize edilebilir.

Gravitasyonal dalgalar hızlanan kütleler nedeniyle oluşur. Uzay-zamanda dalgalanmalar olarak kabul edilirler. Gravitasyonal dalganın belirli bir noktadan geçmesi uzay-zamanın genişlemesine ve büzülmesine neden olur. Bu sadece çok hassas aletler ile algılanabilir. Sadece çok büyük ve hızlanan kütleler, örneğin birbiri etrafında dönen ikili yıldız sistemi tespit edilebilen miktardaki gravitasyonal dalgaları yaratabilir.

İlgili ekstralar

Ses dalgalarının özellikleri

Animasyon dalgaların en önemli özelliklerini ses dalgaları aracılığıyla açıklar.

Hoparlör Nasıl Çalışır?

Hoparlör, elektromanyetik indüksiyonu kullanarak hava titreşimleri oluşturur.

Ay Radarı Deneyimi (Zoltán Bay, 1946)

Ay'dan gelen radar yankıları ilk olarak 1946'da bu cihaz yardımıyla algılandı.

Basit Harmonik Hareket ile Dairesel Hareketin İlişkisi

Düzgün dairesel hareket yapan cismin kendi çapı üzerindeki izdüşümünün yaptığı hareket basit harmonik harekettir.

Deniz Akıntıları

Tüm deniz akıntıları birlikte Dünya'nın iklimini büyük ölçüde etkileyen büyük okyanus taşıma bandını oluşturur.

Deniz Suyunun Oluşturduğu Şekiller

Deniz suyu, dış kuvvet olarak kıyının şekillenmesinde başlıca rol oynar.

Denizlerde Hareket

Ay'ın çekim kuvveti etkisiyle gelgit olayı olur.

Deprem

Deprem, Dünya'da meydana gelen en yıkıcı doğa olaylarından biridir.

Doppler etkisi

Yaklaşan bir ses kaynağının sesinin uzaklaşaninkinden daha yüksek olduğu bilinen bir olgudur.

Elektrik Zili

Elektromıknatısla çalışan mekanik bir cihazdır.

Gelgit Santrali

Deniz seviyesinin günlük yükselmesi ve alçalmasının, yani gelgitin yarattığı enerjiden elektrik üretilir.

Kütleçekimsel Dalga (LIGO Gözlemevi)

Kütlesi büyük olan bir cisim hareket ederken ivme kazanınca etrafındaki uzay-zamanda dalgalanma oluşur; oluşan dalgalar kütleçekimsel dalga olarak adlandırılır.

Magnetron

Mikrodalgaları oluşturan magnetron, mikrodalga fırının başlıca parçalarından biridir.

Radyoaktivite

Kararsız atom çekirdeklerinin bozunması radyoaktivite olarak adlandırılır.

Saydamlık

Animasyonda saydamlık, opaklık, röntgenin çalışma prensibi ve maddelerin ışık emme özelliği tanıtılıyor.

Şişe Burunlu Yunus

Şişe burunlu yunuslar, ses sinyallerinin yardımıyla yönlerini bulur.

Bilgisayarlı Tomografi Cihazı Nasıl Çalışır?

Animasyonda bilgisayarlı tomografi cihazının yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Concorde (1969)

Sesten bile hızlı uçan ilk yolcu uçağının tarifeli seferleri 1976'da başladı.

Evde Işık Kaynakları

Animasyonda geleneksel ampulden LED'lere kadar evde kullanılan ışık kaynaklarının çalışması ve özellikleri tanıtılıyor.

Küçük Nalburunlu Yarasa

Yarasalar, ultrason yardımıyla avlanır ve yönlerini bulur.

Mikrodalga Fırın Nasıl Çalışır?

Animasyonda mikrodalga fırının yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Nikola Tesla'nın Laboratuvarı (Shoreham, ABD)

Öncelikle elektroteknik alanda çalışan fizikçi ve mucit, İkinci Sanayi Devrimi'nin şüphesiz en parlak isimlerinden biri oldu.

Sesin Oluşumu

Sesin oluşumu sırasında akciğerden çıkan hava ses tellerini titretir.

Sonar Nasıl Çalışır?

Yaydığı ses dalgalarının yankısı aracılığıyla görüntü oluşturur.

Tsunami

Tsunami, yıkıcı güce sahip dev dalgaların oluşturduğu doğal afettir.

Güneş

Güneş'in çapı Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katıdır. Büyük ölçüde hidrojenden oluşur.

Added to your cart.