D-riboz (C₅H₁₀O₅)

D-riboz (C₅H₁₀O₅)

Nükleik asitlerde, koenzimlerde, nükleotitlerde ve nükleositlerde bulunan açık zincirli ribozdur.

Kimya

Etiketler

D-riboz, monosakkarit, karbonhidrat, şeker, basit şeker, aldoz, aldopentoz, pentoz, açık zincir, nükleik asit, RNA, organik kimya, kimya

İlgili ekstralar

Beta-D-riboz (C₅H₁₀O₅)

Nükleik asitlerde, koenzimlerde, nükleotitlerde ve nükleositlerde bulunan renksiz, kristalli madde.

RNA

Fosforik asitten, ribozdan ve bazlardan (sitozin, urasil, adenin ve guaninden) oluşan polinükleotittir.

2-deoksi-beta-D-riboz (C₅H₁₀O₄)

DNA'nın bileşenidir; β-D-ribozdan bir daha az hidroksil grubu içerir.

ADP ve ATP

ATP hücrelerin en önemli enerji kaynağı olan moleküldür.

NAD, NADP, NADPH

NAD katabolik, NADP ise özellikle anabolik süreçlerde hidrojen taşıyan önemli bir koenzimdir.

Molekül Alıştırmaları VI. (Karbonhidratlar)

Mono-, di- ve polisakkaritlerin sınıflandırılmasını ve yapısını tanıtan alıştırma.

Added to your cart.