Coğrafi Koordinat Sistemi (Temel Düzey)

Coğrafi Koordinat Sistemi (Temel Düzey)

Coğrafi koordinat sisteminin yardımıyla Dünya´nın herhangi bir yeri iki nokta ile tanımlanır.

Coğrafya

Etiketler

coğrafi koordinat sistemi, enlem, boylam, Kuzey Yarımküre, Güney Yarımküre, Batı Yarımküre, Doğu Yarımküre, önemli paraleller, tarih değiştirme çizgisi, Kuzey Kutup Dairesi, Yengeç Dönencesi, Ekvator, Oğlak Dönencesi, Güney Kutup Dairesi, Dünya, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Dünya

Enlemler

Başlangıç: 0° = Ekvator
Başlangıç enlemine göre yarım küreler:
Kuzeyde: Kuzey Yarım Küre, Güzeyde: Güney Yarım Küre
Yönleri: doğu–batı
Çevreleri / uzunlukları: kutuplara doğru azalır
Birbirine göre konumları: düzlemleri birbirine paralel
Numaralama: hem kuzey, hem güney yönde 0–90°; tam daireler

Boylamlar

Başlangıç: 0° = Baş Meridyen
Başlangıç boylamına göre yarım küreler:
Doğuda: Doğu Yarım Küre, Batıda: Batı Yarım Küre
Yönleri: kuzey–güney
Çevreleri / uzunlukları: birbirine eşit
Birbirine göre konumları: kutuplarda kesişiyorlar
Numaralama: hem doğu, hem batı yönde 0–180°; yarım daireler

Kavramlar:

Coğrafi Koordinat Sistemi: Dünya küresinde veya haritada enlem ve boylamların sistemi; yardımıyla Dünya'daki herhangi bir noktanın konumu belirlenebilir.

Enlem: Coğrafi koordinat sisteminin parçasıdır. Dünya'nın üzerindeki, Ekvator'a paralel ve hayali bir küresel daire. Dünya'nın bir küre veya küremsi bir biçim olduğu varsayıldığında yüzeyi dönme eksenine dik bir düzlem ile kesilince kesişim doğrusu kürenin yüzeyinde bir enlem çizer.

Boylam: Coğrafi koordinat sisteminin parçasıdır. Kutuplardan geçen ve Ekvator'u dik açı ile kesen, Dünya'nın üzerindeki hayali bir küresel yarım daire.

Önemli paraleller: Kuzey Kutup Dairesi, Yengeç Dönencesi, Ekvator, Oğlak Dönencesi, Güney Kutup Dairesi.

Önemli paraleller

Baş meridyen

Enlemler

Boylamlar

Koordinat sistemi

Animasyon

Anlatma

Dünya üzerindeki herhangi bir yeri belirtmek için en basit yol, onun koordinatlarını vermektir.
Coğrafi koordinat sistemi, enlemler ve boylamlardan oluşur.

Enlemler, Ekvator’a paralel ve düzlemleri dönme eksenine dik olan varsayımsal çemberlerin açısal değeridir.

Ekvator yani 0 dereceli enlem, yerküreyi Kuzey ve Güney Yarımküre olarak ikiye böler. Enlemlerin açısı Ekvator'dan uzaklaştıkça artar. Kutuplarda 90°’ye ulaşır. Enlem verilirken derecenin yanı sıra Kuzey ya da Güney Yarımküre'de olduğu da belirtilmelidir.

Önemli paralellerden Kuzey ve Güney Kutup Dairesi 66,5°'de başlar. 23,5° kuzey enlemine Yengeç Dönencesi, 23,5° güney enlemine Oğlak Dönencesi adı verilir. Önemli paraleller iklim bölgelerinin sınırlarını da belirler.

Boylamlar, Kuzey ve Güney Kutbu'nu en kısa yoldan birbirine bağlayan ve düzlemleri dönme ekseniyle çakışan varsayımsal yayların açısal değeridir. Başlangıç Meridyeni 0° boylamındadır ve doğu ya da batıya gidildikçe boylamların değeri de 180°’ye kadar artar. Londra'nın bir semti olan Greenwich, Başlangıç Meridyeni'nin geçtiği yer olarak kabul edilir.

Başlangıç Meridyeni'nin tam karşısında 180° boylamında Tarih Değiştirme Çizgisi bulunur. Boylam verilirken derecenin yanı sıra Doğu ya da Batı Yarımküre'de olduğu da belirtilmelidir.

İlgili ekstralar

Coğrafi Koordinat Sistemi (Orta Düzey)

Coğrafi koordinat sisteminin yardımıyla Dünya'nın herhangi bir yeri iki nokta ile tanımlanır.

Dünya

Dünyamız oksijen içeren atmosfere ve sağlam kabuğa sahip kayaç gezegen.

Navigational instruments of the past

Several ingenious instruments have been invented over the centuries to help in navigating the seas.

Saat dilimleri

Dünya içinde aynı standart zamanın kullanıldığı 24 zaman dilimine bölünür.

Yapay Uydu Çeşitleri

Dünya etrafında dönen yapay gök cisimleri, hem sivil hem de askeri amaçla kullanılır.

Coğrafi Keşifler (15-17. yüzyıl)

Modern Çağ'ın başlarında gerçekleşen efsanevi coğrafi keşifler haritaları yeniden çizmekle kalmadı çok yönlü etkiler de yarattı.

Uydu Tabanlı Navigasyon

Sistemi oluşturan 24 yapay uydudan anlık konumu tespit etmek için yalnızca 4 tanesi gerekiyor.

Added to your cart.