Çin Konutu

Çin Konutu

Geleneksel Çin siheyuanı, dikdörtgen şekilli kapalı bir avluyu çevreleyen bina kompleksidir.

Görsel Sanatlar

Etiketler

siheyuan, Çince, Çin, Feng Şui, bahçe, kapı, ana bina, konut, İmparatorluk Çağı, bina kompleksi, Yeni Çağ, Orta Çağ, yaşam tarzı tarihi, mimari, ev, gelenek, dikdörtgen, yaşam biçimi, kültür, plan, tarih, yerleşim, sanat tarihi

İlgili ekstralar

Sorular

 • Siheyuan hangi ülkede bir konut tipidir?
 • Çin hangi kıtada bulunur?
 • Çin'in büyük nehri aşağıdakilerden hangisidir?
 • Günümüzde Çin'in başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
 • Bir siheyuan hangi şekildedir?
 • Siheyuanların ekseni hangi yöndedir?
 • Siheyuanların ana binası hangi yöne doğru bakar?
 • Dış kapı bina kompleksinin hangi tarafında bulunur?
 • Siheyuanın içindeki avluların sayısı genellikle neye bağlıdır?
 • Ana binada kim yaşardı?
 • Siheyuanın plan yapısı hangi tip binada kullanılMAdı?
 • Siheyuanın ana binası aşağıdakilerden hangisi olarak kullanılMAdı?
 • Siheyuanın hangi bölümünde aile sunağı için yer oluşturuldu?
 • "Kötü ruhlar duvarı" nerede bulunur?
 • Siheyuanın ana binası Çince nasıl söylenir?
 • Ana bina iç avlunun hangi bölümünde yer alır?
 • Bina kompleksinde "kötü ruhlar duvarı"nın işlevi nedir?
 • İç kapı ve iç avlunun diğer yapısal unsurları neye göre yönlenmiştir?
 • Siheyuan bina komplenksinde aşağıdakilerden hangisi bulunMAZ?
 • "İç kapı dış kapıdan genellikle çok daha süslüdür."\nifadesi doğru mu?
 • "Siheyuanın en önemli binaları kuzey yönüne bakar."\nifadesi doğru mu?

Görüntüler

Siheyuan

Siheyuan bina kompleksi, özellikle Çin'in kuzey bölgelerinde yaygın konut tipiydi. Orta Çağ'dan başlayarak imparatorluk döneminin sonuna kadar servet sahiplerince tercih edilip hem şehirlerde hem taşrada kullanılırdı.

Özel dikdörtgen şekli ve yapısal unsurlarının hepsi önemli anlam taşır. Örneğin dış kapının büyüklüğü ve avluların sayısı sahibinin maddi durumunu yansıtırdı.

Bu yapısal şekil Çin'de konutların yanı sıra saraylar, tapınaklar, manastırlar ve devlet binalarının inşaatında da sevilerek kullanılırdı.

Yapısı

 • iç duvar - Zoulang. Bu bölüm koridor olarak da işlev görürdü.
 • ön bina - Daozuofang („Ters odalar”). Hizmetçilerin konutu.
 • dış avlu - Walyuan. İlk avlu olarak da adlandırılır.
 • iç kapı - Ermen/Chuihuamen. İkinci kapı olarak da adlandırılır. Genellikle çiçeklerle süslenmiştir.
 • dış kapı (ana kapı) - Damen. Büyüklüğü konut sahibinin maddi durumunu da yansıtırdı.
 • "kötü ruhlar duvarı" - Yingbi. „Gölge duvarı” olarak da adlandırılır.
 • doğu kanadı - Dongxiangfang. Evlenmiş oğulların konutu.
 • iç avlu - Neiyuan. İkinci avlu olarak da adlandırılır.
 • yan bina - Erfang. Odalar ve depolar burada bulunurdu.
 • dış duvar
 • arka bina - Houzhaofang. Kuzey köşkü olarak da adlandırılır.
 • ana bina - Zhengfang. Aile reisinin konutu.
 • arka avlu - Disanjinyuan. Üçüncü avlu olarak da adlandırılır.
 • batı kanadı - Xixiangfang. Daha evlenmemiş kızların konutu.

En önemli özelliği merkezinde dört tarafı binalarla çevrili avlunun bulunduğu ve dikdörtgenlerden oluşan planıdır. Binaların yönlenmesi de önemlidir: Kuzey-güney ekseni üzerine inşa edilen konutun ana binası güneye bakar.

Bina kompleksinin güney cephesindeki dış kapının karşısında "kötü ruhlar duvarı" veya "gölge duvarı" olarak çevirebileceğimiz duvar yer alır. Bu duvar ikili işlev görür: bir taraftan iç mekanı kapatır, diğer taraftan kötü ruhların konuta girmesini engeller.

"İkinci kapı", iç ile dış avlunun sınırında yer alır. Feng Şui'nin kurallarına göre yerleştirilen kapı çok renkli ve süslüdür, üzeri çiçek motifli oymalarla kaplıdır.

İnanç sistemi ve felsefe avlunun yapsısının oluşturulmasında da rol oynardı: Avluda evreni oluşturan beş element ve fal açmak için kullanılan Değişimler Kitabı'ndaki sekiz trigram da sembolik olarak tasvir edilir.

Ana bina

İç mekan

Ana binada her zaman ailedeki en yaşlı erkek olan aile reisi yaşardı. Aile üyeleri ise iç avluda bulunan daha küçük binalarda, hizmetçiler ise konutun güney kısmında, ana kapıya daha yakın yer alırdı.

Güneye bakan ana bina, iç avlunun kuzey bölümünün ortasında yer alır. Oturma odası, yatak odası ve kabul odası olarak da işlev görürdü. İçinde özel bir yerde aile sunağı oluşturuldu.

Yürüme

Anlatma

Siheyuan bina kompleksi, özellikle Çin'in kuzey bölgelerinde yaygın konut tipiydi. Orta Çağ'dan başlayarak imparatorluk döneminin sonuna kadar servet sahiplerince tercih edilip hem şehirlerde hem taşrada kullanılırdı. En önemli özelliği merkezinde dört tarafı binalarla çevrili avlunun bulunduğu ve dikdörtgenlerden oluşan planıdır. Binaların yönlenmesi de önemlidir.

Ana binada her zaman ailedeki en yaşlı erkek olan aile reisi yaşardı. Aile üyeleri ise iç avluda bulunan daha küçük binalarda, hizmetçiler ise konutun güney kısmında, ana kapıya daha yakın yer alırdı. Güneye bakan ana bina, iç avlunun kuzey bölümünün ortasında yer alır. Oturma odası, yatak odası ve kabul odası olarak da işlev görürdü. İçinde özel bir yerde aile sunağı oluşturuldu.

Bina kompleksinin güney cephesindeki dış kapının karşısında "kötü ruhlar duvarı" veya "gölge duvarı" olarak çevirebileceğimiz duvar yer alır. Bu duvar ikili işlev görür: bir taraftan iç mekanı kapatır, diğer taraftan kötü ruhların konuta girmesini engeller.

"İkinci kapı", iç ile dış avlunun sınırında yer alır. Feng Şui'nin kurallarına göre yerleştirilen kapı çok renkli ve süslüdür, üzeri çiçek motifli oymalarla kaplıdır.

İlgili ekstralar

Liuhe Pagodası (Hangzhou, 12. yüzyıl)

Altı Harmoni Budist Pagodası Çin'de, Qiantang Nehri'nin yanında bulunur.

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

Çin Seddi

Savunma duvarlarının birleştirilme amacı, kuzeyden gelen göçebe boyların saldırısını engellemekti.

Orta Çağ’da Çin İmparatoru

Çin İmparatorluğu'nu yöneten hükümdarlar yaşam ve ölüm üzerine de karar verdiler.

Orta Çağda Çin Askeri

Çin askerleri basit silahlara sahipti.

Çin'in idari bölümleri

Animasyonda Çin'in en önemli idari bölümleri gösterilmektedir.

Relief map of China

An introduction to the relief and hydrography of China.

Geleneksel Japon Evi

Görüntüde ahşaptan yapılmış geleneksel Japon tüccar evlerinin (machiya) yapısı tanıtılmaktadır.

Jung (Çin Yelkenli Gemisi)

Özel aşırmalı yelkenlerle donatılmış Kanton'a özgü junglar, hem ticari hem askeri amaçlarla kullanılırdı.

Antik Mısır Evi

Antik Mısır'daki bir evin odaları düzenli olarak inşa edilirdi.

Antik Roma Evi

Zengin antik Romalıların evleri çeşitli planlarla inşa edilen birçok odaya sahip geniş binalardı.

Antik Yunan Evleri

Yunan evleri genellikle dikdörtgen biçimli, geometrik düzene sahip iki katlı binalardı.

Namdaemun Kapısı (Seul, 14. yüzyıl)

Kore'nin en önemli ulusal hazinesi olan Namdaemun, eski zamanlarda Seul şehrinin ana giriş kapılarından biriydi.

Özgün Evler

Her dönemin ve kültürün kendine özgü evleri vardır.

Added to your cart.