Chichén Itzá (12. yüzyıl)

Chichén Itzá (12. yüzyıl)

Maya ve Toltek uygarlıklarının efsanevi başkenti, Meksika sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Tarih

Etiketler

Chichén Itzá, Mayalar, Toltek, Meksika, Yucatán Yarımadası, Orta Amerika, Dünya mirası, mimari, mezarlık, İspanyol fatihler, piramit, yerli, Orta Çağ, fetih, Amerika, tarih, başkent, iç savaş

İlgili ekstralar

Sorular

 • Chichén Itzá günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?
 • Chichén Itzá hangi uygarlığın kültür merkeziydi?
 • Cenote sözcüğünün anlamı nedir?
 • Chichén Itzá ne zaman kuruldu?
 • Chichén Itzá hangi halk tarafından kuruldu?
 • Chichén Itzá'yı kimler fethetti?
 • Chichén Itzá İspanyollar tarafından ne zaman fethedildi?
 • Chichén Itzá'yı fetheden İspanyol conquistador kimdi?
 • Chichén Itzá'da hangisi YOKtu?
 • Chichén Itzá'da en büyük tapınak kimin onuruna inşa edilmişti?
 • Chichén Itzá hangi yarımadada bulunuyor?
 • Kukulkan Piramidi ne kadar yükseklikteydi (üstündeki tapınak hariç?
 • Kukulkan Piramidi'nin her yüzünde kaç tane basamak bulunuyordu?
 • Maya-Toltek top oyunu sırasında topun neyin içine girmesi gerekiyordu?
 • Chichén Itzá'daki top sahasının uzunluğu ne kadardı?
 • "Salyangoz" adı verilen kubbenin bilim adamlarına göre işlevi neydi?
 • Savaşçılar Tapınağı'nın kapısındaki heykel kimdir?
 • Cenote Sagrado'nun çapı ne kadardır?
 • Yucatán Yarımadası ne tür kayaçlardan oluşur?
 • Kuraklık dönemlerinde Yağmur Tanrısı'na Cenote Sagrado'da neler kurban edildi?
 • Kukulkan Piramidi İspanyollar tarafından nasıl adlandırıldı?
 • Tzompantli'de neler toplanırdı?
 • Gözlemevine neden "Salyangoz" adı verildi?
 • Chichén Itzá'da aşağıdakilerden hangisi YOKtu?
 • Jaguar taht neredeydi?
 • Kukulkan Piramidi'nin taban uzunluğu ne kadardır?
 • Chichén Itzá'yı süsleyen kabartmalarda hangi hayvan görünür?
 • Chac Mool heykellerin pozisyonuyla ilgili hangisi doğrudur?
 • Top oyunda kullanılan top hangi maddeden yapılıyordu?
 • Jaguar taht, hangi yapının kazısında bulundu?
 • Jaguar tahttaki hayvan hangi yöne bakıyor?
 • Jaguar tahtın rengi nasıldır?
 • Jaguar tahttaki hayvanın gözleri hangi maddeden yapılmıştı?
 • Kukulkan Tapınağı'nın iç kısmında bulunan taht hangi hayvan şeklindedir?

Görüntüler

Chichén Itzá

 • Cenote Sagrado - Doğal bir obruk göl. Kuraklık dönemlerinde insanları burada kurban etmişlerdir.
 • Tzompantli - Kafatası platformu. Kurban edilen insanların kafataslarının toplandığı yer.
 • Venüs Platformu
 • "Kale" - İspanyolların verdiği El Castillo adıyla tanınan piramidin üstünde Kukulkan adlı tüylü yılan tanrısına adanmış tapınak bulunmaktaydı.
 • Savaşçılar Tapınağı - Toltek savaşçı figürleriyle süslenmiş sütunlu binadan geçilerek ulaşılan piramit tapınak.
 • pazar yeri
 • sütunlar
 • Xtoloc cenote
 • evler
 • tarım alanları
 • top sahası - Orta Amerikalıların dini bir ritüel olan top oyunlarını oynadıkları yer.
 • Kartallar ve Jaguarlar Platformu
 • Başrahibin Mezarı - Diğer adıyla Osario. Kukulkan Tapınağı'na benzer, ama ondan daha küçüktür. Bu adı, Edward H. Thompson kazı sırasında içinde bulduğu ve önemli birinin olabileceğini düşündüğü mezardan dolayı verir.
 • "Salyangoz" - El Caracol adıyla tanınan gözlemevi. Adını içindeki spiral taş merdivenden aldı. Dikdörtgen olmayan özel biçimiyle diğer Maya binalarından ayrılır. Büyük olasılıkla gözlemevi olarak kullanıldı.
 • Rahibeler Manastırı - İspanyollar tarafından verilen ad. Büyük olasılıkla yönetim sarayı olarak kullanıldı. Chichén Itzá'nın en iyi korunmuş yapılarından biridir.

Orta Amerika'da, bugünkü Meksika'da bulunan Chichén Itzá şehri 5. yüzyılda Mayalar tarafından kuruldu.
Kireç taşından oluşan Yucatán Yarımadası'nda yer alan yerleşim yeri 10. yüzyılda Toltekler tarafından ele geçirildi. Maya-Toltek askeri ittifakı kurulduktan sonra Chichén Itzá Maya-Toltek imparatorluğunun başkenti oldu.

13. yüzyılda patlak veren iç savaşta şehrin çok sayıda binası yanıp yok oldu. Chichén Itzá merkezi önemini kaybedip düşüşe geçti.
1531'de İspanyol fatihler Francisco de Montejo liderliğinde şehre ulaştılar. Şehri ele geçirdiler, Maya sakinleri ise yarımadanın içine çekildiler.
Şehir 19. yüzyılda Avrupalı gezginler tarafından yeniden keşfedildi ve çok geçmeden arkeolojik kazılar da başlatıldı.
Ancak bugün bile Chichén Itzá'da keşfedilmeyi bekleyen alanlar bulunmaktadır.

Bu özel harabe şehir 1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi.
2007'de – uluslararası bir oylamanın sonucunda – Dünya'nın Yeni Yedi Harikası arasında Chichén Itzá da yer aldı.
Bugünkü Meksika'nın en popüler gezilecek yerlerinden biri olan şehir yılda yaklaşık 1,2 milyon turist tarafından ziyaret edilir.

Cenote Sagrado

 • yaklaşık 60 m
 • yaklaşık 27 m
 • obruk göl - Karstik arazilerdeki mağaraların çökmesiyle oluşur. Genellikle yuvarlak şekilli ve önemli tatlı su kaynağıdır.
 • kurbanlar - Kuraklık dönemlerinde Yağmur Tanrısı’nı yatıştırmak için kurban edilirlerdi.

Kireç taşından oluşan Yucatán Yarımadası'nda nehirler yoktur. Ancak burada yüzeyin çökmesiyle oluşan çok sayıda doğal, daire şeklinde obruk bulunur. Cenote diye adlandırdıkları bu "kuyulardan" yarımada sakinleri içme suyu elde edebildi.

Cenote Sagrado muhtemelen Chichén Itza'nın en önemli kuyusuydu. Büyük olasılıkla kuraklık dönemlerinde burada Yağmur Tanrısı'na kurbanlar sunuldu. Arkeologlar tarafından cenotenin tabanında bulunmuş iskeletler bu törenlerde insanların da kurban edildiğini gösterir.

Top Sahası

 • Jaguar Tapınağı
 • platform
 • basamak
 • taş çember - Alanın merkezine, yaklaşık 6 m yüksekliğe dikey olarak yerleştirilmiştir.
 • oyun alanı - Şeklinden ve kullanılan malzemelerden dolayı akustiği çok iyi. Orta Amerika'daki bu tip yapıların en büyüğü.
 • 30 m
 • yaklaşık 95 m
 • 8 m

Orta Amerika'nın en büyük top sahası Chichén Itzá'da bulunur. 168 m uzunluğunda ve 70 m genişliğinde olan oyun alanının iki tarafında 90 m uzunluğunda birer platform bulunur.
Platformların ortasında genellikle 6 m yüksekliğinde birer taş halka bulunuyordu. Oyuncular kauçuktan yapılan dolgu topu uzuvlarını kullanmadan bu halkalardan geçirmek zorundaydı.

Top oyunu pek tabii olarak ritüel unsurlara da sahipti. Oyun alanı bu dünya ile öbür dünya arasındaki geçit olarak düşünülüyordu.
Duvarlardaki kabartmalara göre mağlup takımın üyeleri kurban edilirdi. Mağlup takımın kaptanını öldürmek büyük olasılıkla galip takımın kaptanının göreviydi.

Tzompantli

 • platform
 • kabartmalar - Platformun duvarları kafatası kabartmalarıyla süslü. Ayrıca kesik baş, iskelet, insan kalbini yiyen kartal ve jaguar kabartmalarını da görmek mümkün.

Tzompantli Aztek, Maya ve Tolteklere özgü özel yapıydı.
Yapıya kafatasları platformu da denilebilir.
Savaşlarda yenilen düşmanlar veya ritüel olarak kurban edilen kişilerin kafataslarına birer delik açılır ve bunlar dikey veya yatay bir kazığa geçirilirdi. Bu kazıklar sonra platforma yerleştirilip bütün halkın bunları görmesi sağlanırdı.

"Kale"

 • tapınak - Kale'nin üst kısmında 6 m yüksekliğinde Kukulkan Tapınağı bulunuyordu.
 • 91 basamak - Piramidin dört tarafında 45 derecelik açıyla yükselen 91 adet basamak vardır.
 • 9 teras - Kare şeklinde ve her biri yaklaşık 2,5 m yüksekliğindedir.
 • 6 m
 • 30 m
 • 55 m

Chichén Itzá'nın en önemli yapılarından biri İspanyol fatihler tarafından "Kale" (El Castillo) olarak adlandırılan basamaklı piramit tapınaktır. Tapınak Mayaların tüylü yılan tanrısı Kukulkan'a adandı.
İncelemelere göre piramit daha eski ve daha küçük bir piramidin üstüne inşa edildi. Yapının 55 metrelik taban kenarları dört ana yöne bakar. 30 metre yüksekliğinde olan piramit 9 kattan oluşur. Üstüne her biri 92 basamaktan oluşan ve 45 derecede yükselen 4 adet merdiven çıkar. En üst terasta 6 metre yüksekliğinde bir tapınak inşa edilmiştir.

Arkeolojik kazılar sırasında Kukulkan Piramidi'nin temelini oluşturan eski binanın iç odasında bir Chac Mool ve bir jaguar heykeli bulundu. Birincisi kurban törenlerinde, ikincisi büyük olasılıkla taht olarak kullanıldı.

Savaşçılar Tapınağı

 • basamaklı piramit
 • tapınak
 • Chac Mool - Kolomb öncesi sanatında Orta Amerika heykel türü. Yağmur Tanrısı olduğu düşünülmektedir. Kurbanlar, heykelin karnı üzerindeki düz yüzeye konulurdu.
 • sütunlar

Bina kompleksinin merkezi ögesi ismini kabartmaları savaşçıları temsil eden sütunlardan aldı.
Toplantı salonunun sütunlarındaki savaşçıların hepsinin farklı kişi olması oldukça ilginçtir.
Basamaklı piramidin üstünde, merdivenin karşısında bir Chac Mool heykeli duruyordu. Tapınağın girişi arkasında bulunuyordu.

Başrahibin Mezarı

 • tapınak
 • basamaklı piramit
 • basamaklar

Osario olarak da adlandırılan basamaklı piramit tapınak, "Kale"nin küçültülmüş kopyasıdır. Üstündeki tapınaktan içindeki, 12 metre daha aşağıda bulunan odaya bir merdiven geçer.
Arkeologlar odada mezarlara özgü buluntulara rastladılar, bu nedenle de tapınağa ilk adını (Başrahiplerin mezarı) 19. yüzyılın sonlarında burada çalışan arkeolog Edward H. Thompson koydu.
Günümüz arkeologları onunla aynı fikirde değildir, onların görüşüne göre oda bir mezar olarak işlev görmemiştir.

"Salyangoz"

 • gözlemevi - Kapı ve pencereleri çeşitli astronomik olayları gözlemlemeye olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.
 • kare biçimli platform

Kare biçimli büyük platformda yer alan kubbeli bina ismini içindeki döner merdivenden aldı (El Caracol-Salyangoz).
Temelinin dikdörtgen yerine daire şeklinde olması binanın Maya mimari tarzına uymadığını gösterir.
Bazı insanlara göre gözlemevi olarak işlev gördü, çünkü üzerindeki kapılar ve pencereler belirli astronomik olaylara (ör. Venüs'ün geçişi) uygun bir şekilde yerleştirilmiştir.

Rahibeler Manastırı

İspanyol fatihlerden "Rahibeler Manastırı" ismini alan bina günümüzde Chichén Itzá harabe şehrinde en sağlam kalmış binadır.
Toltek mimarisinin incisi – ismine aksine –büyük olasılıkla bir hükümet binası veya hükümet sarayıydı.

Chac Mool

Chac Mool heykelleri prekolombiyen Orta Amerika'ya özgü eserlerdir. Bu heykeller sırtını yaslayıp oturmuş, dirseklerini yere dayamış ve kafası 90 derecede bir tarafa dönük vaziyetteki bir insanı tasvir eder.
İsmi Kızılderililerden gelmeyip Chichén Itzá'yı araştıran Augustus Le Plongeon tarafından verildi.

Heykeller büyük olasılıkla kurban törenlerinde kullanıldı. Midelerindeki taş kase veya disk bunu gösterir. Hediyelik kurbanlar bunların içine yerleştirildi. Böylece Chac Mool tanrılar ile insanlar arasında bir aracı görevi üstlendi.

Animasyondaki Chac Mool heykeli Kukulkan Piramidi'nin içindeki eski piramidin odasında, Jaguar tahtın yakınında bulundu.

Jaguar taht

1920'li ve 1930'lu yıllarda Chichén Itza'da kazı yapan arkeologlar tarafından Kukulkan Piramidi'nin içinde gizli bir oda keşfedildi.
Odanın ortasında bir Chac Mool heykeli ve bu odaya ekli daha küçük bir odada ise jaguar şeklinde bir taht bulundu.
Başı 90 derecede sola doğru dönük jaguar orijinal halinde kırmızı gözlere sahipti. Sanatçı jaguarın gözlerini ve vücudundaki süsleri yeşimler kakarak yaptı.

Animasyon

Anlatma

Chichén Itzá, Meksika'nın Yucatán Yarımadası'ndadır. Mayalar tarafından kurulan şehir, daha sonra Toltekler tarafından ele geçirilir. Maya-Toltek ittifakı kurulduktan sonra başkent olur ve böylece Chichén Itzá'da iki halkın kültüründen ve sanatından özel bir karışım doğar.

Büyük önem taşıyan tapınaklar, şehrin merkezine inşa edilmiştir. En önemli tapınak, tanrı Kukulkan'a adanan basamaklı piramit tapınaktır.

İspanyollar tarafından El Castillo, yani Kale olarak adlandırılan yapının yakınında Orta Amerika'nın en büyük top sahası bulunur. Dini bir ritüel olan oyunun sonunda bu kültüre özgü insan kurban etme de burada yapılmıştır.

Çeşitli platformların yer aldığı merkezi açık alanın diğer tarafında kabartma sütunlarıyla tanınan Savaşçılar Tapınağı bulunmaktadır.

Sütunlarla çevrili alanın biraz ilerisinde Kukulkan Piramidi'nin küçük bir örneği olan Başrahibin Mezarı vardır.

"Salyangoz" diye adlandırılan, büyük olasılıkla gözlemevi olarak kullanılan yapı da buraya yakındır.

Şehir tarım alanlarıyla çevriliydi. Hayvanlara ve insanlara gereken içme ve sulama suyu da doğal obruklardan sağlanıyordu.
Evlerin çoğu ise şehrin dışındaydı.

İspanyolların gelişinden sonra şehir terk edilir ve önemini kaybeder.
Ama 19. ve 20. yüzyıl seyyahları ve arkeologları ihtişamını yeniden keşfeder. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yer alan Chichén Itzá, Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biridir.

İlgili ekstralar

Aztek İmparatoru (15. yüzyıl)

Despotik ve askeri Azteklerin başında imparator bulunuyordu.

Aztek Savaşçıları (15. yüzyıl)

Aztek savaşçıları basit silahlarıyla İspanyolları durduramadılar.

Tenochtitlan (15. yüzyıl)

Gelişmiş Aztek İmparatorluğu'nun ünlü başkenti, İspanyol fetihçilerini bile hayrete düşürdü.

Amerika Ülkeleri

Üç zorluk seviyesine sahip sınamalar yardımıyla Amerika'nın ülkeleri, ülkelerin başkentleri ve ülkelerin bayrakları öğrenebilir.

İnka Savaşçıları (15. yüzyıl)

İnkaların ilkel silahları İspanyol konkistadorlara karşı yeterince etkili değildi.

Machu Picchu (15. yüzyıl)

Peru'da bulunan antik İnka şehri Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

Modern İmparatorluklar

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Santa Maria (15. yüzyıl)

Kristof Kolomb'un çığır açan seferinin bayrak gemisi Santa Maria (Aziz Meryem) adlı üç direkli karakaydı.

Teotihuacan (4. yüzyıl)

Kalıntıları bile görkemli şehir, Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük ve en nüfuslu yerleşim yeriydi.

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

Ülkelerin Sembolik Yapıları ve Görülecek Yerleri

Görüntü yardımıyla ülkelerin sembolik yapıları ve görülecek yerleri hakkındaki bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.

Yönetim biçimleri ve resmi dilleri

Görüntüde dünyadaki hükümet biçimleri ve resmi devlet dilleri hakkında bilgi alırız.

Coğrafi Keşifler (15-17. yüzyıl)

Modern Çağ'ın başlarında gerçekleşen efsanevi coğrafi keşifler haritaları yeniden çizmekle kalmadı çok yönlü etkiler de yarattı.

Konkistador (16. yüzyıl)

İspanyol fatihleri elde ettikleri büyük başarıları zırh ve silahlarına borçludurlar.

Ziggurat (Ur, MÖ 3. binyıl)

Zigguratlar, eski Mezopotamya'da şehirlerin merkezinde inşa edilen özel kule tapınaklardır.

Zoser Piramidi (Sakkara, MÖ 27. yüzyıl)

MÖ 27. yüzyılda inşa edilen basamaklı piramit, Eski Mısır'ın ilk piramidi olarak bilinir.

Karstik Araziler (Temel Düzey)

Karstik arazilerde dolin ya da sütun gibi karstik oluşumlar görünür.

Added to your cart.