Çevre Kirliliği

Çevre Kirliliği

Çevre kirliliği insan faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileridir.

Coğrafya

Etiketler

çevre kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, sanayi, tarım, taşımacılık, yerleşim, hava, su, toprak, insan, yağ, atık su, atık, ısıtma, tüketim, enerji ihtiyacı, sera gazı, ozon tabakası, dumanlı sis, gübre, plastik, herbisit, enerji santrali, göç, ekosistem, çevre, doğa, çevre koruma, doğanın korunması, toplum, coğrafya, ham petrol türevleri, biyoloji

İlgili ekstralar

Su Kirliliği

Su kirliliğinin başlıca sebepleri kentler, sanayi ve tarımdır.

Toprak Kirliliği

Animasyonda toprak kirliliğinin başlıca kaynakları tanıtılıyor.

Hava Kirliliği

Animasyonda tarım, sanayi ve kent kaynaklı hava kirliliği tanıtılıyor.

Ozon Tabakası

Ozon tabakası Güneş'ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını süzer, bu yüzden Dünya üzerindeki yaşam için vazgeçilmezdir.

Sera Etkisi

Sera etkisi, insani aktiviteler nedeniyle artıyor ve küresel ısınmaya neden oluyor.

Termik Santral (hidrokarbon yakıt)

Termik santral, fosil veya yenilenebilir enerji kaynaklarının yakılması sırasında ortaya çıkan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.

Büyükşehir (Metropol)

Büyükşehirler 1 milyondan fazla nüfusa sahip şehirlerdir.

Güneş Pili ve Düzlemsel Güneş Kollektörü Nasıl Çalışır?

Güneş ışığının enerjisini güneş kollektörü ve güneş pili yardımıyla kullanıyoruz.

İlginç Coğrafya Bilgileri - Toplum

Bu görüntü toplumla ilgili bize çok sayıda ilginç bilgi sunar.

Ormansızlaştırma

Ormansızlaştırmanın çevre üzerinde pek çok olumsuz etkisi vardır.

Toprak Tipleri (toprak profilleri)

Animasyonda zonal, kalsimorfik ve hidromorfik toprakların yapısı tanıtılıyor.

Atık Su Arıtma Tesisi

Arıtılmış atık su, tarım ve sanayide kullanılabilir.

Biyogaz Santralı

Organik maddelerden (hayvan gübresi, bitkisel ve organik atıklar) bakteriler yardımıyla biyogaz üretilebilir. Biyogaz metan ve karbondioksidin karışımıdır;...

Füzyon Reaktörü

Nükleer birleşme enerjisi, çevre dostudur ve sınırsız enerji kaynağı olarak kullanılabilecektir.

Güneş Enerjisi Santrali

Güneş ışığının enerjisini kullanarak elektrik enerjisi üretir.

Jeotermal Enerji Santrali

Jeotermal enerji santrali, yer altındaki sıcak ve basınçlı suyun enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.

Karbondioksit gazı salmayan ev

Günümüzde ev planlarken ve inşa ederken çevreyi korumak adına yapabileceklerimizin sayısı oldukça fazladır.

Nükleer santral

Nükleer füzyon sırasında ortaya çıkan enerji elektrik enerjisine dönüştürülür.

Rüzgar Türbini

Rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Çevre Dostu Arabalar

Benzinli ve elektrikli tahrik sistemleri birleştirilerek araçların zararlı madde emisyonu azaltılabilir.

Altyapı Hizmetleri

Altyapı gaz, elektrik gibi enerji, telefon, kablolu TV, internet gibi iletişim ile su ve kanalizasyon hizmet türlerini kapsar.

Elektrikli Araba

Tesla Model S, günlük kullanıma uygun ilk elektrikli otomobildir.

Added to your cart.