Çevre, Alan, Yüzey Alanı ve Hacim Hesaplamaları

Animasyonda geometrik şekillerin çevre ve alan hesaplamaları ile geometrik cisimlerin yüzey alanı ve hacim hesaplama yöntemleri gösteriliyor.

İlgili ekstralar

Birim küplerden küp oluşturma

Eş küplerden yapılmış küp ve ona ait sınama küp hakkında öğrenilen bilgileri pekiştirmeyi...

Silindirik Cisimler

Animasyonda silindirik cisimlerin tipleri ve yüzeyleri tanıtılıyor.

Geometrik Dönüşümler – Öteleme

Görüntüde geometrik dönüşümler arasında olan düzlemde ve uzayda gerçekleşen ötelemeler...

Küp kesitleri

Küpün çeşitli pozisyondaki düzlemlerle kesilmesinden sonra oluşan cisimlerin verilerini...

Uzayda Doğrular ve Düzlemlerin Birbirlerine Göre Durumları

Animasyonda uzaydaki doğrular ve düzlemlerin birbirine göre durumları tanıtılıyor.

Silindir hacmi ile koni hacmi arasındaki ilişki

Deneyde, silindir hacminin koni hacminden tam üç kat büyük olduğunu ispatlarız.

Geometrik Cisimlerin Gruplandırılması 1

Görüntüde geometrik cisimlerin gruplandırılması örneklerle gösteriliyor.

Noktanın eksene göre yansıması

t ekseni ile P noktası verilmiştir. P noktasının t eksenine göre yansıması olan P\' noktasını...

Added to your cart.