Bitkinin Vejetatif Organları

Bitkinin Vejetatif Organları

Bitkinin yaşantısını sürdürmesi ve gelişmesi için gerekli organlar.

Biyoloji

Etiketler

bitki organları, organ, yaprak, gövde, kök, patates, mısır bitkisi, havuç, bezelye, kaktüs, ağsı damarlı yaprak, kazık kök, saçak kök, Yanal kök, kök saç, kök modifikasyonu, yaprak modifikasyonu, asma bıyığı, insektiv yaprak, yumru, soğan, etli gövde, ayraç kökleri, depolama muskozisi, bitki dokuları, iletim demeti, epidermis, odun borusu, floem, kambiyum, parenkima, besin üreten temel doku, gözenek, büyüme, fotosentez, buharlaşma, turgor basıncı, emilim, gaz değişimi, kendiliğinden devam, bitki, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Vejetatif organlar

 • kök
 • gövde
 • yaprak

Damarlı bitkilerin vejetatif organları kök, gövde ve yapraktır.

Kökün iki görevi vardır: Bir taraftan bitkiyi sabitler, diğer taraftan suyun ve minerallerin topraktan emilmesini mümkün kılar. Toprakta ilerleyen kökün ucunu kaliptra korur: Hücreleri jelatinimsi bir madde salgılayarak büyüyen kök ile toprak arasındaki sürtünmeyi azaltır.

Kökün büyümesine kök ucu merkezinin çevresindeki kök hücrelerinin sürekli bölünmesi neden olur. Bunlar aşağı doğru kaliptrayı, yukarı doğru kökün farklılaşmış hücrelerini oluşturur.

Kökün epidermis hücrelerinden emici tüyler gelişir; bunlar suyu ve çözünmüş mineralleri topraktan köke iletir. Emilen maddeler ksileme iki yolla taşınır: hücrelerin sitoplazmalarından ve hücre duvarlarından.

Kökün yanında gövde de bitkinin eksenini oluşturur. Bitkinin organları arasındaki sıvı akışını gövdenin iletim demetleri sağlar. İletim demetlerinde ksilem suyu ve mineralleri, floem ise fotosentez sırasında oluşan organik maddeleri taşır.

Yaprak fotosentez, gaz alış verişi ve terlemenin gerçekleştiği organdır. Şekli genellikle yassı ve geniştir. Yaprağın epidermisi tek katlıdır, üzerinde ise stomalar da görülür. Stomalarda fotosentetik gaz alış verişi ve terleme gerçekleşir. Su buharının dış ortama çıkması yaprağın içinde negatif basınç oluşturarak ksilemde suyun hareket etmesini sağlar.

Floemi çevresindeki besin üreten temel doku hücreleri glikoz molekülleri ile doldurur. Bu sayede floemde düşük su potansiyeli meydana gelir ve ksilemden floeme su molekülleri diffüze olur.
Floeme giren su yüksek turgor basıncı meydana getirir ve böylece sıvı akışı başlar.

Kök

 • ana kök
 • yan kök
 • emici tüyler

Gövde

 • boğum arası - Boğumların arasındaki kısım.
 • boğum - Yapraklar ve tomurcuklar buradan gelişir.

Yaprak

 • yaprak sapı
 • yaprağın üst yüzü
 • yaprağın alt yüzü
 • yaprak damarları
 • yaprak ayası

Animasyon

 • kök
 • gövde
 • yaprak
 • ana kök
 • yan kök
 • emici tüyler
 • kaliptra - Hücreleri büyüme konisini korur.
 • büyüme konisi - Hücreleri bölünerek kökü oluşturur.
 • kök ucu merkezi - Hücreleri nadiren bölünür.
 • ksilem (odun borusu) - Suyun ve içinde bulunan çözünmüş minerallerin kökten bitkinin diğer kısımlarına taşınmasını sağlar.
 • floem (soymuk borusu) - Organik maddelerin yapraklardan bitkinin diğer kısımlarına taşınmasını sağlar.
 • meristem doku - Yan köklerin oluşumunda rol oynar.
 • emici tüy - Suyu ve mineralleri emer.
 • hücre duvarı
 • epidermis hücresi
 • temel doku hücresi
 • ksilem (odun borusu) - Suyun ve içinde bulunan çözünmüş minerallerin kökten bitkinin diğer kısımlarına taşınmasını sağlar.
 • transmembran yolu - Su ile mineraller hücrelerin zarlarından ve sitoplazmalarından geçer.
 • apoplastik yol - Su ile mineraller hücre zarının dışında: hücre duvarından ve hücreler arasından geçer.
 • ksilem (odun borusu) - Suyun ve içinde bulunan çözünmüş minerallerin kökten bitkinin diğer kısımlarına taşınmasını sağlar.
 • floem (soymuk borusu) - Organik maddelerin yapraklardan bitkinin diğer kısımlarına taşınmasını sağlar.
 • temel doku hücresi
 • kambiyum - Gövdenin kalınlaşmasını sağlayan bölünen doku. Ksilem ve floem hücrelerini oluşturur.
 • stoma (gözenek) - Su buharının çıkış yeri.
 • ksilem (odun borusu) - Suyun ve içinde bulunan çözünmüş minerallerin kökten bitkinin diğer kısımlarına taşınmasını sağlar.
 • floem (soymuk borusu) - Organik maddelerin yapraklardan bitkinin diğer kısımlarına taşınmasını sağlar.
 • besin üreten temel doku hücresi - Bol miktarda kloroplast içerir; fotosentez kloroplastlarda gerçekleşir.
 • ksilem (odun borusu) - Suyun ve içinde bulunan çözünmüş minerallerin kökten bitkinin diğer kısımlarına taşınmasını sağlar.
 • floem (soymuk borusu) - Organik maddelerin yapraklardan bitkinin diğer kısımlarına taşınmasını sağlar.

Anlatma

Damarlı bitkilerin vejetatif organları kök, gövde ve yapraktır.

Kökün iki görevi vardır: Bir taraftan bitkiyi sabitler, diğer taraftan suyun ve minerallerin topraktan emilmesini mümkün kılar. Toprakta ilerleyen kökün ucunu kaliptra korur: Hücreleri jelatinimsi bir madde salgılayarak büyüyen kök ile toprak arasındaki sürtünmeyi azaltır.

Kökün büyümesine kök ucu merkezinin çevresindeki kök hücrelerinin sürekli bölünmesi neden olur. Bunlar aşağı doğru kaliptrayı, yukarı doğru kökün farklılaşmış hücrelerini oluşturur.

Kökün epidermis hücrelerinden emici tüyler gelişir; bunlar suyu ve çözünmüş mineralleri topraktan köke iletir. Emilen maddeler ksileme iki yolla taşınır: hücrelerin sitoplazmalarından ve hücre duvarlarından.

Kökün yanında gövde de bitkinin eksenini oluşturur. Bitkinin organları arasındaki sıvı akışını gövdenin iletim demetleri sağlar. İletim demetlerinde ksilem suyu ve mineralleri, floem ise fotosentez sırasında oluşan organik maddeleri taşır.

Yaprak fotosentez, gaz alış verişi ve terlemenin gerçekleştiği organdır. Şekli genellikle yassı ve geniştir. Yaprağın epidermisi tek katlıdır, üzerinde ise stomalar da görülür. Stomalarda fotosentetik gaz alış verişi ve terleme gerçekleşir. Su buharının dış ortama çıkması yaprağın içinde negatif basınç oluşturarak ksilemde suyun hareket etmesini sağlar.

Floemi çevresindeki besin üreten temel doku hücreleri glikoz molekülleri ile doldurur. Bu sayede floemde düşük su potansiyeli meydana gelir ve ksilemden floeme su molekülleri diffüze olur.
Floeme giren su yüksek turgor basıncı meydana getirir ve böylece sıvı akışı başlar.

İlgili ekstralar

Fotosentez

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

Yaprağın Yapısı

Animasyonda başlıca yaprak çeşitleri ile tek ve çift çenekli bitkilerin yaprakları arasındaki farklar tanıtılıyor.

Çiçek

Animasyon yardımıyla çiçeğin yapısını öğreniyoruz.

Bitkilerin Yaşam Döngüsü

Kara yosunları, eğrelti otları, açık tohumlular ve kapalı tohumluların yaşam döngüsünde döl değişimi görülür.

Elma Ağacı

Elma, dünyada en büyük miktarda tüketilen meyvelerden biridir.

İlkbaharda Açan Soğanlı Bitkiler

Animasyonda lale, nergis, kardelen ile çiçeklerinin yapısı tanıtılıyor.

Kamış ve Hasır Otu

Durgun suların kıyısında yetişen büyük, kozmopolit tek çenekli bitkiler.

Kapalı Tohumlu Bitkilerin Çiçekleri

Animasyon yardımıyla kapalı tohumlu bitkilerin çiçek türlerini öğrenebilirsiniz.

Kara Yosunlarının ve Eğrelti Otlarının Yaşam Döngüsü

Görüntüde kara yosunlarının ve eğrelti otlarının yaşam döngüsü karşılaştırılarak bitkilerin yaşam döngüsünün anlaşılmasına yardım ediliyor.

Mısır

En önemli tek çenekli kültür bitkilerinden biridir.

Tek ve Çift Çenekli Bitkilerin Karşılaştırılması

Kapalı tohumlu bitkiler tek ve çift çenekli iki büyük sınıftan oluşur.

Tohum ve Çimlenme

Çift çeneklilerde iki, tek çeneklilerde bir çenek yaprağı bulunur.

Yenilebilir Patlıcangiller

En önemli besin ürünlerimizin birçoğu patlıcangillerdendir.

Yüzey Gerilimi

Yüzey gerilimi sıvıların mümkün olan en küçük yüzey alanına sahip olma isteğidir.

Gerçek ve Yalancı Meyvenin Karşılaştırılması

Meyve çeperi gerçek meyvede meyve yapraklarından, yalancı meyvede ise çiçeğin diğer kısımlarından oluşur.

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

Tahıllar

Tahıllar arasına unlu tanelerinin gıda amaçlı kullanılması için yetiştirilen buğdaygiller girer.

Added to your cart.