Bireme (antik savaş gemisi)

Bireme (antik savaş gemisi)

Bireme özel bir mahmuza sahip, çift sıra kürekli, pek çok ordu tarafından kullanılan savaş gemisiydi.

Teknoloji

Etiketler

Birem, eski savaş gemisi, gemi, savaş gemisi, Antik Çağ, denizcilik, sivri baş bodoslaması, kare yelken, kürek sırası, oturaklar, kürekler, direksiyon kürekler, omurga, direk, teknoloji, taşımacılık

İlgili ekstralar

Görüntüler

Bireme

Bireme

Bireme çift sıra kürekleri olan savaş gemisiydi. Antik Çağ'da Fenikeliler, Yunanlılar, Etrüskler, Kartacalılar ve Romalılar tarafından da kullanılmıştı. İlk Yunan biremesi büyük olasılıkla MÖ 9. yüzyılda Fenikelilerin etkisiyle inşa edilmişti.
Geminin başlıca silahı pruvada yer alan, sivri, metal kaplı çıkıntı şeklindeki mahmuzdu. Gemi, bunun yardımıyla savaşlar sırasında düşman gemilerinde delik açarak onları etkisiz kılabiliyordu. Başarılı olmak için hız ve kolay manevra da önemliydi. Deniz savaşlarında gemi genellikle yelken kullanılmadan yalnızca küreklerle yürütülüyordu.
Biremelerin yerine daha sonra daha büyük ve daha hızlı olan, çok sıra küreklere sahip gemiler, örneğin triremeler kullanılmıştı.

Üstten görünüşü

Güvertesi

Bireme güvertesinde

Savaş gemisinin güvertesi oturaklarla doluydu. Hem sağ hem sol tarafta 12 çift kürek bulunuyordu. Kürekçilerin sayısı 50-100 arasında değişiyordu. Deniz savaşlarında en büyük hıza erişmek ve hızlı dönmek için daha fazla sayıda kürekçi çalışıyordu. Kürekçilerin etkili bir şekilde kürek çekmesi için ritim davul, flüt ve ritimli şarkılar ile sağlanıyordu.
Biremelerde yer çok az olduğundan pek çok kürekçinin yanında o kadar fazla askere yer yoktu. Bu biremelerin en büyük dezavantajıydı, bu sebeple sonraki gemiler daha büyük gövdeleri olacak şekilde inşa edilmişti. Dümen görevini gören küreklerden sorumlu kürekçiler çok önemli bir rol oynuyordu. Manevraların başarısı geminin kıç tarafına yerleştirilen bu dümen kürekleri ile sağlanıyordu.

Yapısı

 • mahmuz
 • yelken
 • oturaklar
 • dümen kürekleri
 • omurga
 • direk

Biremenin şekli ve yapısı

Geminin gövdesi dar, orta kısmı hafifçe yuvarlak ve kavisli, kıçı ince, pruvası ise birazcık genişti. Kıç kısmında omurga hafifçe yukarı doğru bükülüydü. Pruvayı özellikle yan taraflarına boyanmış bir kuşun başı ya da gözü süslüyordu. Düşman gemisinde delik açmayı sağlayan mahmuz da çıkıntı yapacak şekilde bu ön kısma konumlandırılmıştı.
Büyük yelkeni tutan direk güverte merkezine yerleştirilmişti. Halatlar kıç, pruva ve geminin arka kısmındaki kazıklara bağlanmıştı.
Bazı biremelerde çanaklık da bulunuyordu. Yunanlılar çapa kullanmamış, onun yerine genellikle halatlara bağlanmış büyük taşlar kullanmıştı.

Animasyon

 • mahmuz
 • yelken
 • oturaklar
 • dümen kürekleri
 • omurga
 • direk

Anlatma

Bireme çift sıra kürekleri olan savaş gemisiydi. Antik Çağ'da Fenikeliler, Yunanlılar, Etrüskler, Kartacalılar ve Romalılar tarafından da kullanılmıştı. İlk Yunan biremesi büyük olasılıkla MÖ 9. yüzyılda Fenikelilerin etkisiyle inşa edilmişti.

Geminin gövdesi dar, orta kısmı hafifçe yuvarlak ve kavisli, kıçı ince, pruvası ise birazcık genişti. Kıç kısmında omurga hafifçe yukarı doğru bükülüydü. Pruvayı özellikle yan taraflarına boyanmış bir kuşun başı ya da gözü süslüyordu. Düşman gemisinde delik açmayı sağlayan mahmuz da çıkıntı yapacak şekilde bu ön kısma konumlandırılmıştı.
Savaş gemisinin güvertesi oturaklarla doluydu. Hem sağ hem sol tarafta 12 çift kürek bulunuyordu. Kürekçilerin sayısı 50-100 arasında değişiyordu. Deniz savaşlarında en büyük hıza erişmek ve daha hızlı dönmek için daha fazla sayıda kürekçi çalışıyordu.

Biremelerde yer çok az olduğundan pek çok kürekçinin yanında o kadar fazla askere yer yoktu. Bu biremelerin en büyük dezavantajıydı, bu sebeple sonraki gemiler daha büyük gövdeleri olacak şekilde inşa edilmişti.
Dümen görevini gören küreklerden sorumlu kürekçiler çok önemli bir rol oynuyordu. Manevraların başarısı geminin kıç tarafına yerleştirilen bu dümen kürekleriyle sağlanıyordu.
Geminin başlıca silahı pruvada yer alan, sivri, metal kaplı çıkıntı şeklindeki mahmuzdu. Gemi bunun yardımıyla savaşlar sırasında düşman gemilerinde delik açarak onu etkisiz kılabiliyordu. Başarılı olmak için hız ve kolay manevra da önemliydi. Deniz savaşlarında gemi genellikle yelken kullanılmadan yalnızca küreklerle yürütülüyordu.
Biremelerin yerine daha sonra daha büyük ve daha hızlı olan, çok sıra küreklere sahip gemiler, örneğin triremeler kullanılmıştı.

İlgili ekstralar

Quinquereme (MÖ 3. yüzyıl)

Üç sıra kürekli yelkenliler, Helenistik Dönem'in özel savaş gemileriydi.

Eski Mısır Yelkenlisi

Eski Mısır'ın nehir ve deniz yelkenlileri tek direkli, kürekli gemilerdi.

Eski Yunan Ticaret Gemisi

Eski Yunanlılar yelkenlileriyle deniz ticareti ile uğraştılar.

Salamis Muharebesi (M.Ö. 480)

Yunan filosu, mükemmel taktiği ve gemilerinin hızı ile manevra kabiliyeti sayesinde başarılı oldu.

Antik Roma'nın Eyaletleri ve Şehirleri

Bu görüntü Antik Roma'nın yüzlerce yıllık tarihini sunmaktadır.

Antik Yunan Seramikleri

Antik Yunan seramikleri günümüzde de önemli arkeolojik kaynaklardır.

Antik Yunan Sütun Tipleri

Dor, iyon ve korint sütunlar boyutlarında ve başlıklarının süslemelerinde de farklılık gösterir.

Diocletianus Sarayı (Split, Hırvatistan)

Kale benzeri saray Roma İmparatoru Diocletianus tarafından doğum yerine yakın, deniz kıyısında inşa ettirildi.

İngiliz Savaş Gemisi (18. yüzyıl)

İngiltere'nin yelkenli savaş gemileri 17-19. yüzyılda en iyi gemiler arasındaydı.

Maraton Muharebesi (M.Ö. 490)

Atinalı hoplitlerin Perslere karşı kazandığı parlak zafer Maraton koşusu'na da esin kaynağı oldu.

Pers Gemi Köprüsü (MÖ 5. yüzyıl)

Anadolu'yu ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ilk köprüyü I. Darius İstanbul Boğazı'na, ikincisini Kserkses Çanakkale Boğazı'na sefer amaçlı inşa ettirdi.

Pers Kralı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers kralları, imparatorluklarının büyüklüğü ve hazinelerinin zenginliğiyle ünlüydü.

Pers Savaşçı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers İmparatorluğu´nun korku salan birliği, mükemmel okçulardan oluşuyordu.

Petrol Tankeri

19. yüzyılın sonlarından beri kullanılan petrol tankerleri günümüzde mevcut olan en büyük gemiler arasına girer.

Romalı Asker (MÖ 1. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu´nun ordusundaki askerler son derece yetenekli ve iyi donanımlıydılar.

Termopylae Muharebesi (MÖ 480)

Yunan-Pers savaşları zamanındaki muharebe Kral Leonidas'ın Spartalı askerlerinin kendi yaşamını feda etmesinden ün kazandı.

Viking Yelkenlisi (10. yüzyıl)

Mükemmel gemi yapımcısı ve gemici olan Viking erkekleri, deniz ve nehir yoluyla çok uzak yerlere bile gittiler.

Yunan ve Makedon Falanksı

Antik Yunanistan'da ortaya çıkan falanks, ağır silahlı piyadenin savaş düzeni ve temel birlikti.

Aurora Kruvazörü (1900)

Rus korumalı kruvazör 1917 Ekim Devrimi'nin başlangıcındaki rolüyle ünlüdür.

Clermont Buharlı Gemi (1807)

Amerikalı mühendis Robert Fulton, buharla çalışan ilk yandan çarklı buharlı gemiyi tasarladı.

Geleneksel Arap Yelkenlisi (Zambuk)

En büyük Arap yelkenli tipi olan ve genelde ticari amaçla kullanılan zambuk, özellikle Basra Körfezi'nde kullanılmakta.

Kisfaludy Buharlı Gemi (1846)

Macaristan'ın Balaton Gölü'ndeki ilk çarklı buharlı gemi deneme seferini 1846'da yaptı.

Santa Maria (15. yüzyıl)

Kristof Kolomb'un çığır açan seferinin bayrak gemisi Santa Maria (Aziz Meryem) adlı üç direkli karakaydı.

Yelkenli Gemiler

Genellikle ticaret amacıyla kullanılan uskuna, 17. yüzyılda Hollanda'da ortaya çıktı.

RMS Queen Mary 2 (2003)

Queen Mary 2, inşa edildiğinde dünyanın en büyük yolcu gemisiydi.

Tarawa LHA-1 (1976)

1940'lardan itibaren gitgide büyüyen uçak gemileri okyanusların efendileridir.

Titanic (1912)

RMS Titanic, 20. yüzyılın başında dünyanın en büyük yolcu gemisiydi.

Added to your cart.