Beyin Karıncıkları ve Başlıca Gri Madde Çekirdekleri

Beyin Karıncıkları ve Başlıca Gri Madde Çekirdekleri

Animasyonda beynin iç yapısı gösterilir.

Biyoloji

Etiketler

karıncık, beyin, beyin kabuğu, gri madde, ak madde, beyincik, beyin sapı, Bazal ganglion, hipotalamus, hipofiz bezi, merceksi çekirdek, talamus, amigdala, Beyin omurilik sıvısı, kuyruklu çekirdek, omurilik, beyin yarım küresi, sinir sistemi, beyin hacmi, limbik sistem, omurilik soğanı, köprü, orta beyin, insan, biyoloji

İlgili ekstralar

Sorular

 • Talamusu seç!
 • Amigdalayı seç!
 • Kuyruklu çekirdeği seç!
 • Merceksi çekirdeği seç!
 • Sağ yan karıncığı seç!
 • Sol yan karıncığı seç!
 • Üçüncü beyin karıncığını seç!
 • Dördüncü beyin karıncığını seç!
 • Agresif davranışın oluşmasından sorumlu çekirdeği seç!
 • Duyu yollarının başlıca aktarma istasyonunu seç!
 • Merkez kanala direkt bağlanan yapıyı seç!
 • İki tarafta bulunan talamus arasındaki karıncığı seç!
 • Beyin sapında bulunan karıncığı seç!
 • Ara beynin bir parçası olan yapıyı seç!
 • Ön beynin bir parçası olmayan gri madde çekirdeğini seç!
 • Ön beynin bir kısmı olmayan gri madde çekirdeğini seç!

Görüntüler

Beyin

 • ön beyin - Beynin en gelişmiş kısmıdır. Konuşma, hareketler, mantıklı düşünme, hafıza ve bazı duygular gibi en kompleks işlevlerin merkezidir. İki yarım küreye ayrılmıştır. Ön beynin dış tabakası beyin kabuğu, diğer adıyla gri maddedir. Altında bazal gangliyon olarak da adlandırılan kabuk altı gri madde çekirdeklerinin gömülü olduğu ak madde bulunur.
 • beyincik - Hareketlerin düzenlenmesinde önemlidir.
 • beyin sapı - Öksürme, hapşırma, kusma gibi hayati reflekslerin merkezleri burada bulunur. Diğer görevleri arasında tansiyon ve solunumun düzenlenmesinde de önemli rol oynar. Kafa sinirlerinin çoğu da buradan, beyin sapındaki gri madde çekirdeklerinden çıkar. Beyin sapının kısımları aşağıdan yukarıya omurilik soğanı, pons (varol köprüsü) ve orta beyindir.
 • omurilik - Omurganın içinde omurga boyunca uzanır. Omurilik sinirleri omurilikten çıkar. Deri kaynaklı ağrı refleksi ve diz kapağı refleksi gibi bazı reflekslerin merkezi omurilikte bulunur.

Beyin karıncıkları ve çekirdekler

 • talamus - Hipotalamus ile birlikte ara beyni oluşturur. Çekirdeklerden oluşur. Koku hücrelerinin oluşturduğu sinir lifleri hariç bütün duyu liflerinin aktarma istasyonudur. Bazı duyguların oluşmasında önemlidir, uykunun düzenlenmesinde rol oynar.
 • kuyruklu çekirdek - Adını özel şeklinden alır. Merceksi çekirdeğe gri madde köprüleriyle bağlanır. Ekstrapiramidal sistemlerin bir parçası olarak hareketlerin düzenlenmesinde, öğrenmede, hafızanın çalışmasında ve bazı duyguların oluşmasında önemlidir.
 • merceksi çekirdek - İç kısmı globus pallidus, dış kısmı putamendir. Ekstrapiramidal sistemlerin bir parçası olarak hareketlerin düzenlenmesinde önemlidir. Disfonksiyonu Parkinson hastalığının oluşmasında başlıca rol oynar. Bazı kaçınma reaksiyonlarının (tiksinme, nefret) düzenlenmesi de buraya bağlıdır.
 • amigdala - Limbik sisteminin bir parçası olduğu için bazı duyguların oluşmasında ve hafızanın çalışmasında önemlidir. Sosyal ilişkilerde, agresif ve cinsel davranışta, büyük olasılıkla cinsiyetin (heteroseksüellik/eşcinsellik) oluşmasında önemlidir.
 • sol yan karıncık - Diğer karıncıklarla bağlantılıdır, içleri beyin-omurilik sıvısı (liquor) ile doludur.
 • sağ yan karıncık - Diğer karıncıklarla bağlantılıdır, içleri beyin-omurilik sıvısı (liquor) ile doludur.
 • üçüncü karıncık - Tek, yassılaşmış karıncık olup iki tarafında talamuslar bulunur. Diğer karıncıklarla bağlantılıdır, içi beyin-omurilik sıvısı (liquor) ile doludur.
 • dördüncü karıncık - Beyin sapında bulunan tek karıncıktır. Omurilikteki devamı merkez kanaldır. Diğer karıncıklarla bağlantılıdır, içi beyin-omurilik sıvısı (liquor) ile doludur.
 • ön beyin - Beynin en gelişmiş kısmıdır. Konuşma, hareketler, mantıklı düşünme, hafıza ve bazı duygular gibi en kompleks işlevlerin merkezidir. İki yarım küreye ayrılmıştır. Ön beynin dış tabakası beyin kabuğu, diğer adıyla gri maddedir. Altında bazal gangliyon olarak da adlandırılan kabuk altı gri madde çekirdeklerinin gömülü olduğu ak madde bulunur.
 • beyincik - Hareketlerin düzenlenmesinde önemlidir.
 • beyin sapı - Öksürme, hapşırma, kusma gibi hayati reflekslerin merkezleri burada bulunur. Diğer görevleri arasında tansiyon ve solunumun düzenlenmesinde de önemli rol oynar. Kafa sinirlerinin çoğu da buradan, beyin sapındaki gri madde çekirdeklerinden çıkar. Beyin sapının kısımları aşağıdan yukarıya omurilik soğanı, pons (varol köprüsü) ve orta beyindir.
 • hipotalamus ve hipofiz - Hipotalamus (talamus ile birlikte) ara beynin bir bölümüdür. Hormon sisteminin merkezi, bazı vejetatif işlevlerin n (örneğin açlık, tokluk, susuzluk, vücut ısısı) kontrolünde önemlidir. Hipofiz hormon sisteminin önemli bezidir, hipotalamustan kontrol edilir. Diğer hormon salgılayan bezleri kontrol eden hormonları üretir.

Beynin bölümleri

Kesit

İlgili ekstralar

İnsan Beyni

Beynin başlıca bölümleri beyin sapı, ara beyin, ön beyin ve beyinciktir.

İnsan Beyninin Bölümleri

Beynin başlıca bölümleri beyin sapı, beyincik, ara beyin ve loblardan oluşan ön beyindir.

Sinir Sistemi

Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten, çevresel sinir sistemi ise sinirler ve gangliyonlardan (sinir düğümlerinden) oluşur.

Hipotalamus-Hipofiz Sistemi

Hipotalamus ve hipofiz bezi, hormon sistemimizin kontrol merkezidir.

Konuşma Merkezinin Organizasyonu

Konuşma, beyin kabuğu merkezlerinin uyumlu çalışmasıyla gerçekleşir.

Omuriliğin Yapısı

Omurilik, merkezi sinir sisteminin omurgada bulunan kısmıdır, içinden omurilik sinirleri çıkar.

Sinir Hücresi, Sinir Dokusu

Sinir hücreleri, elektriksel sinyalleri iletmek için özelleşmiş hücrelerdir.

Uyartı (İmpuls) İletimi

Sinir hücreleri uyartıları kimyasal ve elektriksel sinapslar aracılığıyla birbirlerine iletir.

Kafatası ve Omurga

Kafatasının koruduğu beyin ile omurganın koruduğu omurilik, merkezi sinir sisteminin iki önemli parçasıdır.

Added to your cart.