Berlin Duvarı (1961-1989)

Berlin Duvarı (1961-1989)

Bölünmenin ve baskının bir sembolü olan duvar yalnızca şehri değil, aileleri de birbirinden ayırdı.

Tarih

Etiketler

Berlin Duvarı, Berlin, duvar, Batı Berlin, Doğu Berlin, AFC, ADC, soğuk savaş, süper güç, sembol, sınır, başkent, komünizm, sosyalizm, doğu, batı, abluka, Berlin Ablukası, beton duvar, gözetleme kulesi, zulüm, Almanya, tarih, sembolik, mazlum

İlgili ekstralar

Sorular

 • Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) hangi yılda oluştu?
 • Alman Demokratik Cumhuriyeti (ADC) hangi yılda oluştu?
 • Büyük güçlerden hangisinin Berlin'de kendi bölgesi YOKTU?
 • Berlin Ablukası ne zaman gerçekleşti?
 • Berlin Ablukası'nı kim başlattı?
 • ABD ve müttefikleri Berlin Ablukası sırasında yiyecek yardımlarını Batı Berlin'e nasıl ulaştırdı?
 • Berlin Ablukası sırasında Sovyetler Berlin'in hangi bölgesini diğerlerinden ayırdı?
 • Müttefik Devletler Berlin'i kaç bölgeye ayırdı?
 • Batı Berlin hangi ülkenin parçasıydı?
 • Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında sürdürülen gergin ama doğrudan askeri çatışmanın olmadığı dönem nasıl adlandırılır?
 • Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ne zaman kuruldu?
 • NATO ne tür bir kuruluş?
 • Varşova Paktı ne zaman kuruldu?
 • Varşova Paktı ne tür bir birlikti?
 • Hangi olay Soğuk Savaş döneminde olMAmıştır?
 • Soğuk Savaş döneminin hangi önemli figürü 1953'te öldü?
 • Sovyetler AFC'nin NATO'ya katılmasına nasıl bakıyordu?
 • AFC'nin NATO'ya girdiği yılda hangi olay gerçekleşti?
 • AFC hangi yılda NATO'ya katıldı?
 • Berlin Duvarı niçin inşa edildi?
 • Berlin Duvarı ne zaman inşa edildi?
 • "Bazı kişiler Batı Berlin'e kaçmayı başarabildi."\nifadesi doğru mu?
 • "Berlin Duvarı Doğu Berlin'i çevreliyordu."\nifadesi doğru mu?
 • "Berlin Duvarı pek çok aileyi birbirinden ayırdı."\nifadesi doğru mu?
 • "Berlin Duvarı'nın geçiş noktaları yoktu."\nifadesi doğru mu?
 • Berlin Duvarı ne zaman yıkıldı?
 • Berlin Duvarı'nın yanında hangisi YOKTU?
 • Berlin Duvarı'nın yanında hangisi YOKTU?
 • Berlin Duvarı'nın doğu tarafı hangi renkteydi?
 • Berlin Duvarı ne kadar yükseklikteydi?
 • Ortalama bir günde Berlin Duvarı kaç Batı Alman askeri tarafından korunuyordu?
 • Berlin Duvarı'nın en iyi bilinen (ABD tarafından kontrol edilen) geçiş noktasının adı neydi?
 • Berlin Duvarı'nın Batı Almanya'ya bakan tarafının özelliği neydi?
 • Doğu Berlin'den Batı Berlin'e ne şekilde tek bir kişi bile kaçmayı başaramadı?

Görüntüler

Berlin Duvarı

Berlin'in ikiye bölünmesi: Duvar

1945'te Müttefik Devletler'in zaferiyle biten II. Dünya Savaşı'nın ardından Alman halkının yaşamı büyük ölçüde değişti.
Ülke ikiye bölündü ve doğu kısmında yer alan başkenti Berlin de işgal bölgelerine ayrıldı (Sovyet, Fransız, Amerikan ve İngiliz bölgeleri).

Sovyet kontrolü altındaki bölgenin çevresine 1947'ye kadar bir teknik bariyer yapıldı.
Berlin'in ikiye bölünmesi (Doğu Berlin, Batı Berlin) Batı kısmının çevresine 1961'de inşa edilen bir taş duvarla tamamlandı.
Doğu Berlin ve Alman Demokratik Cumhuriyeti'ne (ADC) ait bölgede yapılan Berlin Duvarı (die Berliner Mauer, Die Mauer) önceki Müttefik Devletler tarafından kontrol edilen Batı Berlin'i çevreleyen betondan sınırdı.

Sembolik önem kazanan yapının işlevi 1989'da son buldu: Değişim dalgaları (ve doğu ile batı tarafından gelen insanların elleri, kazmaları ve keskileri) baskı ve bölünmenin sembolünü yıktı.
Teknik bariyer Kasım 1991'de bir daha kullanılmamak üzere ortadan kaldırıldı.
Duvarın ayakta kalan birkaç parçası günümüzde anıt ve turistik yer olarak işlev görür.
Japon bir televizyon şirketi tarafından toplanan bir milyon euroluk bağıştan ise eski sınır hattına on bin kiraz ağacı dikildi.

Bölünmüş Berlin

Gazetelerde Duvar'ın yıkılmasına dair

Yapısı

 • bir dizi aydınlatma direği
 • hendek
 • beton duvar (3,75 m)
 • gözetleme kulesi
 • asfalt yol
 • köpek gezdirme parkuru
 • şerit (1-2 m)
 • tel örgü (2-3 m)
 • tel örgü (2,5 m)
 • araç tuzağı
 • Batı Berlin
 • Doğu Berlin

Sınır şeridinin yapısı

Berlin Duvarı gelmiş geçmiş en ciddi korunan sınırlardan biriydi. ADC sınır muhafızları tarafından korunuyordu. (Normal bir günde 2.300 asker ile 1.000 köpek nöbet tutuyordu.)
Duvar 1980'li yıllarda tamamlanmış oldu. Karmaşık sınır koruma sistemi ve onun yakın çevresi (Doğu tarafında) birçok şeritten oluşuyordu: beton "çiçek yatakları", korkuluklar, direkler, dikenli tel çitler, yol şeridi, (birçok tipte) araç tuzakları, köpek gezdirme parkuru, sinyal sistemleri, gözetleme kuleleri, asfalt yol, aydınlatma direkleri, beton duvar, vb.

Sınırın Berlin kısmındaki bazı teknik elemanların yaklaşık olarak uzunluğu:
42 km 3,6 m yükseklikte beton duvar,
59 km 3,4 m yükseklikte beton duvar,
69 km 2,9 m yükseklikte beton duvar,
114 km sinyal teli.

Duvarın kendisi 3,75 metre yüksekliğinde olup "L" şeklinde düzenlemelerden oluşan üstte pürüzsüz beton boru içeren ADC tarafında beyaza boyanan beton duvardı.
Batı tarafı üzerine boyanmış grafitilerle kaplıydı.

Berlin Duvarı'nda sınır geçiş noktaları da bulunuyordu (bunlardan en ünlüsü Amerikalıların kontrol ettiği Checkpoint Charlie'ydi).

Checkpoint Charlie

Yürüme

Animasyon

Anlatma

II. Dünya Savaşı'nı yenen Müttefik Devletler Almanya gibi Berlin'i de bölgelere ayırdı.
Berlin'in batı tarafı Amerikan, Fransız ve İngiliz bölgesi oldu, doğu tarafı ise Sovyetlerin elindeydi.
ADC (Alman Demokratik Cumhuriyeti) ve AFC (Almanya Federal Cumhuriyeti)'nin oluşturulmasıyla Müttefik Devletler arasında var olan gerginlik daha da arttı.
Sovyetler Birliği ile ABD arasında Soğuk Savaş başladı. Doğu Almanlar Berlin'den sürekli artan sayıda batıya kaçıyordu.

ADC nüfus kaybını durdurmak için 1961'de Berlin'in iki tarafı arasındaki sınırı kapattı, böylece Batı Berlin'i tamamen yalıttı. İlk olarak yalnızca tel örgü çekildi, daha sonra beton duvar da inşa edildi.

Aileleri de ikiye ayıran ve kaçmayı neredeyse tamamen imkansız kılan duvarın inşası 1980'lerde tamamlanmış oldu.
Doğu Berlin tarafından bakıldığında görülen ilk unsur bir dikenli tel örgü ve onu izleyen bir şeritti. Sonra gelen kısım ikinci bir dikenli tel örgü, araç tuzaklarıyla dolu bölge ve köpek gezdirme parkurundan oluşuyordu.
Sınır bölgesinin ortasında bir asfalt yol ve belli aralıklarla yerleştirilmiş gözetleme kuleleri bulunuyordu. Bunların yanında bir dizi aydınlatma direği yerleştirilmiş ve hendek de oluşturulmuş idi. Sınır bölgesinin nihai unsuru ise ünlü beton duvardı.

Berlin Duvarı bir zamanlar var olan sınırlar arasında en iyi korunanlardan biriydi. Ortalama bir günde duvar yanında 2.300 Doğu Alman askeri hizmet yapıyordu. 1989'a kadar 268 kaçma girişiminden 125’i ölümle sonuçlandı.

Değişim rüzgarları 1989 yılında Berlin'e de ulaştı. 1989 yazından itibaren Doğu Alman siyasi sisteminde değişim isteyen kitlesel gösteriler günlük bir hal aldı. Başlıca talepleri Almanya içindeki sınırı açmak ve duvarı kaldırmaktı.
Gösterilerin ve dış politika olaylarının etkisiyle sınır açıldı ve fonksiyonunu kaybeden duvar da yıkıldı. Almanya, Berlin ve Alman halkı yeniden birleştirildi, 1991'e kadar ise Soğuk Savaş da sona erdi.

İlgili ekstralar

U-2 "Dragon Lady" (USA, 1957)

Yüksek irtifa keşif uçağı, Amerikan askeri istihbaratı tarafından Soğuk Savaş döneminden beri kullanılıyor.

1960’lı Yıllarda Batı Avrupa’da Kıyafetler

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

1980’li Yıllarda Batı Avrupa’da Kıyafetler

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Alman Askeri (I. Dünya Savaşı)

I. Dünya Savaşı'nda Alman askerleri iyi eğitimliydi ve modern silahlarla donatılmıştı.

Brandenburg Kapısı

Erken neoklasik yapı, Berlin ile Almanya'nın en iyi bilinen sembollerinden biridir.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Tarihsel Topoğrafya (Yerler)

Boş bir harita üzerinde önemli tarihi yerleri bul!

Panel Binanın Yapımı

Mantar gibi türeyen panel binalar hazır beton fabrikalarında önceden hazırlanan blokların şantiyede montajının yapılması neticesinde ortaya çıktı.

RT-2PM Topol Kıtalararası Balistik Füze (Sovyetler Birliği, 1985)

RT-2PM Topol, Soğuk Savaş sonunda tasarlanan, nükleer saldırı kapasitesine sahip, taşıyıcı araçtan fırlatılabilen balistik füzedir.

Alman Askerler (II. Dünya Savaşı)

Wehrmacht'ın askerleri II. Dünya Savaşı başladığında iyi eğitimliydi ve modern silahlarla donatılmıştı.

Added to your cart.