Benzoik Asit (C₆H₅COOH)

Benzoik Asit (C₆H₅COOH)

En basit aromatik karboksilik asittir.

Kimya

Etiketler

benzoik asit, benzenkarboksilik asit, karboksilik asit, aromatik karboksilik asit, benzoat, koruyucu, organik kimya, kimya

İlgili ekstralar

Görüntüler

İlgili ekstralar

Anilin (C₆H₅NH₂)

En basit aromatik amin. Bilimsel adı fenil amin.

Benzen (C₆H₆)

En basit aromatik bileşiktir.

Fenol (C₆H₅OH)

En basit aromatik hidroksi bileşiktir.

Benzen Molekülünde Bağlar

Karbon atomlarının arasında hem sigma bağları, hem delokalize pi bağları vardır.

Kalsiyum Karbonat (CaCO₃)

Kireç taşı yaygın ve çeşitli amaçlarla kullanılan bir malzemedir.

Naftalin (C₁₀H₈)

En basit polisiklik aromatik hidrokarbondur.

Piridin (C₅H₅N)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir. Renksiz, keskin kokulu, zehirli sıvıdır.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir. Timin, sitozin ve urasil, pirimidinin türevleridir.

Stiren (Vinil Benzen) (C₈H₈)

Renksiz, benzene benzeyen kokusu var. Polistirenin monomeridir.

Formik Asit (Metanoik Asit) (HCOOH)

Karınca asidi en basit karboksilik asittir.

Added to your cart.