Bedevi Kampı

Bedevi Kampı

Çölde yaşayan, yarı göçebe Bedeviler çöl iklimine ve çevre koşullarına uyum sağlamıştır.

Görsel Sanatlar

Etiketler

Bedevi, göçebeler, göçebe yaşam tarzı, göçebe, kabile, yarı göçebe, çöl, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Arap Yarımadası, yaşam biçimi, göç, çadır, kamp, Arapça, vaha, Müslüman, ekipman, Yeni Çağ, evcil hayvan, hayvancılık, çalgı, kültür, kıyafet, silah

İlgili ekstralar

Sorular

 • Bedevi sözcüğünün anlamı nedir?
 • Bedevilerin en önemli geçim kaynakları neydi?
 • Bedeviler nerede yaşaMAZ?
 • Bedevilerin beslediği hayvanlar arasında hangisi bulunMAZ?
 • Bedevilerin yaşam biçimi nasıldır?
 • Aşağıdakilerden hangisi Bedevi erkeklerin geleneksel giyiminin bir parçası DEĞİLdir?
 • Bedevi savaşçılar özellikle hangi silahı kullanırdı?
 • Bedevi savaşçılar hangi silahı kullanMAmıştır?
 • Bedevilerin çadırında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
 • "Bedevi erkekler ve kadınlar çadırın aynı bölümünde yaşadılar."\nifadesi doğru mu?
 • Bedevilerin hangi çalgıya benzeyen müzik aleti vardır?
 • Bedevilerin sofrasında hangisi bulunMAZ?
 • Çadır neye karşı koruma sağlaMAZdı?
 • Bedeviler çadır bezini hangi maddeden yapardı?
 • Bedeviler çadırlarını nasıl havalandırırdı?
 • Günümüzdeki hangi ülkede Bedeviler yaşaMAZ?
 • Rababa hangi çalgı grubunda yer alır?
 • Shabbaba hangi çalgı grubunda yer alır?
 • Çadırdaki erkekler ve kadınlar bölümünü ayıran halının adı nedir?
 • "Bedevi kabilesi, büyük ailelerden oluşan gruptur."\nifadesi doğru mu?

Görüntüler

Bedevi kampı

 • çöl
 • keçiler
 • develer
 • çadırlar - Kolayca ve hızlı kurabilir ve kaldırabilir. Güneş ışınlarından, kum ve rüzgardan korurlar. Havalandırılması da kolaydır.

Yakından görünüşü

 • poşu - Erkekler tarafından kullanılan kırmızı-beyaz renkte başa sarılan kumaş.
 • cellabiye - Erkekler tarafından giyilen uzun kıyafet.
 • abaye - Kadınların uzun, siyah bir kıyafeti olup özellikle kamptan çıktıkları zaman giyerlerdi.

Çadır

 • çadır ipi
 • çadır bezi - Genellikle keçi ve develerin tüyünden yapılırdı.
 • erkekler bölümü - Genellikle kadınlar bölümünden daha büyüktür. Gelen misafirler burada ağırlanırdı.
 • qata - Çadırda erkekler ve kadınlar bölümünü ayıran ''halı''.
 • kadınlar bölümü - Pişirme kapları da buradaydı, çünkü yemek pişirme tamamen kadınların göreviydi.
 • çadır direği

Aletler

Animasyon

 • çöl
 • keçiler
 • develer
 • çadırlar - Kolayca ve hızlı kurabilir ve kaldırabilir. Güneş ışınlarından, kum ve rüzgardan korurlar. Havalandırılması da kolaydır.
 • poşu - Erkekler tarafından kullanılan kırmızı-beyaz renkte başa sarılan kumaş.
 • cellabiye - Erkekler tarafından giyilen uzun kıyafet.
 • abaye - Kadınların uzun, siyah bir kıyafeti olup özellikle kamptan çıktıkları zaman giyerlerdi.
 • çadır ipi
 • çadır bezi - Genellikle keçi ve develerin tüyünden yapılırdı.
 • erkekler bölümü - Genellikle kadınlar bölümünden daha büyüktür. Gelen misafirler burada ağırlanırdı.
 • qata - Çadırda erkekler ve kadınlar bölümünü ayıran ''halı''.
 • kadınlar bölümü - Pişirme kapları da buradaydı, çünkü yemek pişirme tamamen kadınların göreviydi.
 • çadır direği

Anlatma

Bedeviler, Kuzey Afrika'dan Arap Yarımadası'na, yani Fas'tan Umman'a kadar özellikle yarı göçebe bir halde yaşar. Bedevi sözcüğü Arapçada ''çölde yaşayan insanlar'' anlamına gelmektedir.

Bedevilerin en önemli geçim kaynakları İlk Çağ'dan beri hayvancılıktır. En çok besledikleri hayvan deve ve keçidir. Kurak mevsimlerde hayvanlarıyla birlikte doğal bir su kaynağı yakınına yerleşirler, yağışlı mevsimlerde ise hayvanlarını otlatmaya çıkarırlar.

Bedeviler iklime ve yaşam biçimine uygun şekilde yana uzunlamasına giden ve üstten alçak olan çadırlarda yaşar. Çadırlar güneş ışınlarına, kum ve rüzgara karşı koruma sağlar. Çadırların bir tarafı açılarak havalandırmaya çözüm bulunur. Çadırda erkekler ve onların misafirleri için ayrı bir bölüm vardır. Mutfak eşyaları kadınların bölümünde bulunur, çünkü pişirmek tamamen onların göreviydi.

Bedevi erkeklerin kıyafeti tüm vücudu saran uzun bir kaftandan ve başın etrafına dolanan bir kumaştan oluşur. Kıyafetlerin rengi ve süslemesi kabileye, sosyal duruma ve belli bir olaya bağlıdır.

2003'teki verilere göre dünyada sadece 21 milyon Bedevi yaşamıştır. Bedevilerin yaşam biçimi geçen birkaç yüzyıl boyunca önemli derecede değişmiştir, çoğu yerleşik hayata geçmiştir ve geçim kaynakları arasında turizm de görülmektedir.

İlgili ekstralar

Vaha

Vahalar çöllerde ve yarı çölllerde suyun bulunduğu alanlarda oluşur.

Şişman Kuyruklu Akrep

Şişman kuyruklu akrep en tehlikeli akrepler arasındadır.

Çöllerde Rüzgarların Oluşturduğu Yüzey Şekilleri

Rüzgar bir dış kuvvet olarak çöllerin şekillenmesinde önemli rol oynar.

Afrika'da Köy

Afrika'daki köyler doğal çevreye uyum sağlar ve yerel kabilelerin kültürünü yansıtır.

Arap Savaşçı (6. yüzyıl)

Orta Çağ'da Arap savaşçıların en önemli silahları yay ve kılıçtı.

Gize Piramitleri (MÖ 26. yüzyıl)

Gize Piramitleri, Antik Dönem'in Yedi Harikası'nın hala yaşayan tek anıtıdır.

Kızılderili Köyü (Karga kabilesi)

Güney Amerika'lı Karga kabilesi Yellowstone Irmağı vadisinde yaşıyordu.

Özgün Evler

Her dönemin ve kültürün kendine özgü evleri vardır.

Polinezya'daki Ailelerin Yerleşim Yerleri (Samoa, 15. yüzyıl)

Samoa'nın geleneksel yerleşim yerleri, orada yaşayan ailelerin kültürünü yansıtır.

Tek Hörgüçlü Deve

Tek hörgüçlü deve, diğer adıyla Hecin devesi, çöl sakinlerinin vazgeçilmez hayvanıdır.

Ülkelerin Sembolik Yapıları ve Görülecek Yerleri

Görüntü yardımıyla ülkelerin sembolik yapıları ve görülecek yerleri hakkındaki bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.

Halife (7. yüzyıl)

Peygamber Hz. Muhammed’in ardılları olan halifeler, İslam dininin en önemli dini liderleriydi.

Nizwa Kalesi (Umman, 17. yüzyıl)

Arap Yarımadası'ndaki en büyük kalenin kulesi, ustalıkla yapılmış bir savunma sistemine sahipti.

Barbarların Kıyafetleri (5. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Geleneksel Arap Yelkenlisi (Zambuk)

En büyük Arap yelkenli tipi olan ve genelde ticari amaçla kullanılan zambuk, özellikle Basra Körfezi'nde kullanılmakta.

Kıyafetler (Antik Çağ’daki Mısırlılar)

Antik Çağ'daki Mısırlı kadınlar ve erkekler özel kıyafetler ve takılar kullandı.

Yurt tutan Macarlar (Kıyafetler)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Added to your cart.