Barış Sunağı (Roma, MÖ 1. yüzyıl)

Barış Sunağı (Roma, MÖ 1. yüzyıl)

Roma'nın ilk imparatoru tarafından yaptırılmış olan görkemli sunak, Augustus Çağı sanatının en önemli eserlerinden biridir.

Tarih

Etiketler

Barış Sunağı, Augustus Dönemi, Augustus, Augustus Barışı, Pax, altar, barış antlaşması, Roma, Római Birodalom, Kampüs Martius, bina, yapı, mimari, din, kabartma, mermer, friz, Hispania, Galya, senato, tören alayı, mitoloji, tanrılar, sanat, Antik Çağ, tarih

İlgili ekstralar

Görüntüler

Sunak

 • tören alayı (güney duvarı) - İmparator tarafından getirilen barışı kutlayan alayın bu kısmı 46 figürden oluşur. Lictorlar, rahipler ve senatörlerin dışında Lucius Iulius Caesar Vipsanius (Augustus'un torunu), Iulia Caesaris (Augustus'un tek öz çocuğu), Octavia Thurina Minor (Augustus'un öz ablası) ve Iullus Antonius (Octavia'nın üvey oğlu) da tasvir edilir.
 • oymalı süsleme - Duvarın dış tarafının alt kısmında sülükdallar, akantus yaprakları, çiçekler ve kuşlar görülür. Kuşlar arasında Augustus'un sevdiği Tanrı Apollo'nun kuğusu da yer alır. Geometrik, simetrik tasvir doğanın birliğini ve ahengini sembolize eder.
 • meander şeridi
 • Lupercal Paneli - Sahnede çoban Faustulus'un dişi kurt tarafından beslenen Romolus ve Remus'u bulduğu tasvir edilir. Savaş tanrısı oğullarına göz kulak oluyor. Panelin ismi dişi kurdun mağarasının adından (Lupercal Mağarası) gelir.
 • ana giriş
 • Aeneas Paneli - Bir görüşe göre kabartmanın başlıca figüründe evin refahını koruyan tanrılar için kurban kesen Truvalıların İtalya'ya kaçışı sırasında önderlik eden kahraman tasvir edilir. Vergilius'un, İtalya'ya vardıklarında Aeneas'ın bir dişi domuz ile 30 domuz yavrusu kurban kestiğini yazması da buna kanıttır. İkinci görüşe göre bu figür Roma'nın efsanevi ikinci kralı olan Numa Pompilius'tur. Hükümdarın barışsever olması ve panelde görülen kapalı kapılı Janus Tapınağı’na benzer bina bu versiyona kanıt sayılabilir.
 • Augustus - MÖ 27 ile 14 arasında tahtta olup Roma'nın ilk imparatoruydu. Genel Roma barışı olan Pax Romana'yı sağladı.
 • anıt - Dikdörtgen şekilli tabanının alanı 11,62 m × 10,62 m'dir. Yüksekliği 4,6 m'dir. Basamaklı bir platformda yer alan sunak ve onu çevreleyen duvar olmak üzere iki kısımdan oluşur.
 • tören alayı (kuzey duvarı) - İmparatorun sağladığı barışı kutlayan alayda rahipler ve diğer eşlik edenlerin yanı sıra İmparator Augustus, Marcus Vipsanius Agrippa (Augustus'un generali, sadık dostu ve damadı), Livia Drusilla Augusta (Augustus'un eşi), Tiberius Caesar Augustus (Augustus'un üvey oğlu ve mirasçısı), Julia Antonia Minor (Augustus'un genç yeğeni), Nero Claudius Drusus (Augustus'un üvey oğlu), Julia Antonia Maior (Augustus'un daha büyük yeğeni) ve Gnaeus Domitius Calvinus (Augustus'un generali) da tasvir edilir.
 • Tellus Paneli - Oturan kadın figüründe büyük olasılıkla bir tanrıça tasvir edilir. Doğurganlığı ve refahı betimleyen çevresinden dolayı Tellus Mater (Toprak Ana) olduğu düşünülür. Sağındaki kuğuya binen figür kara rüzgarlarını, solundaki deniz yılanında oturan figür ise deniz rüzgarlarını sembolize eder. Yani üç figür; toprak, su ve havanın alegorisidir. Başka bir düşünceye göre merkezdeki kadın figürü İtalya'yı veya Roma'yı sembolize eder. Bazılarına göre ise figürler aşk tanrıçası (Venüs) ve barış tanrıçası (Pax)'dır. Bu fikir sunağın orijinal amacı ile de desteklenir.
 • Roma Paneli - Merkezi figürü yenilen düşmanın silahlarının yığını üzerinde oturup düşmanları barıştıran bir kadındır. En kabul edilen görüşe göre savaşçı kadın Roma'yı (şehri ve imparatorluğu da) sembolize eder.
 • giriş

Barış Sunağı

İlk Roma imparatoru tarafından tesis edilen barıştan adını alan sunak MÖ 13 ile 9 arasında yapılmıştır.
Senato tarafından sipariş edilen sanat eseri Hispanya ve Galya seferinden yurduna dönen İmparator Augustus’un askeri başarılarının anısına inşa edilmiştir.
Barışın tanrıçası Pax’a adanan sunak orijinal halinde Campus Martius'ta, Via Flaminia'nın yakınında yer alıyordu.

Bir platformun üzerinde bulunan beyaz Carrara mermerinden yapılmış başyapıt duvarlarla çevrilidir.
Duvarın iç ve dış kısmında son derece ayrıntılı kabartmalar görülür. Girişin olmadığı iki tarafta betimlenen (rahiplerden, memurlardan ve sanatörlerden oluşan) geçit töreninin gerçekçi portreler arasında Augustus ve kraliyet ailesinden üyeler de mevcuttur. Girişlerin yanında mitolojik sahneler tasvir edilmiştir.
Dört başlıca kabartmada Roma şehrinde önemli sayılan başka figürler de görülür. Duvarın dış tarafının alt kısmında bitki süsleri bulunur, bunların simetrik ve düzenli oluşu doğanın ahengini sembolize eder. Duvarın iç tarafı kurbanı sembolize eden öküz kafatasları ve meyvelerle dolu çelenk kabartmaları ile süslenmiştir.

Augustus Dönemi'nin en seçkin ustaları tarafından oyulmuş sunak imparatorluğun yıkılmasından sonra hasarlar görmüş ve Tiber Nehri'nin çamuruna gömülmüştür.
Sadece yaklaşık 1.000 yıl sonra, 16. yüzyılda bir sarayın inşaatı sırasında ortaya çıkmıştır.
Ancak kabartmaları kırılmış ve parçaları dünyanın farklı yerlerine götürülmüştür. Yeni Çağ'da gitgide parçalar bulunmuştur. Nihayet 1938'de büyük ölçekli bir proje kapsamında alt yapı kazılmış orijinal parçalar toplanmış ve bina restore edilmiştir.
Bu muhteşem eser günümüzde orijinal yerinde değil, Augustus Mozolesi'nin yakınında bulunan modern bir binada ziyaret edilebilir.

Sunağın içi

 • sunak kanadı - Arkaik stilde olan kanat Helenistik etkiler gösterir. Üzerinde kanatlı aslanlar ve başlık kıvrımı süsleri bulunur.
 • süslü duvar - Sunağı çevreleyen duvarın iç yüzeyinin üst kısmı kurbanı sembolize eden öküz kafataslarını ve meyvelerle dolu çelenkleri tasvir eden kabartmalarla süslüdür. Çelenklerin üstünde sunu kapları görülür. İç duvarın alt kısmının şekli geleneksel Roma sunaklarının ahşap çitini sembolize eder.
 • Vesta bakireleri - Tanrıça Vesta rahibeleri kutsal ateşin koruyucularıydı. Evleri Forum Romanum'daydı. Vesta aile, ocak ve ev tanrıçasıydı. Yunan mitolojisindeki Hestia'nın Roma mitolojisindeki karşılığıdır.
 • öküz kafatası
 • Korint sütunu
 • askı çelenk

Üstten görünüş

 • basamaklı platform
 • sunak
 • duvar - Açık hava sunağı yüksek bir duvarla çevrilidir. Sunağa duvardaki iki girişten ulaşılır.

Animasyon

 • oymalı süsleme - Duvarın dış tarafının alt kısmında sülükdallar, akantus yaprakları, çiçekler ve kuşlar görülür. Kuşlar arasında Augustus'un sevdiği Tanrı Apollo'nun kuğusu da yer alır. Geometrik, simetrik tasvir doğanın birliğini ve ahengini sembolize eder.
 • meander şeridi
 • ana giriş
 • Augustus - MÖ 27 ile 14 arasında tahtta olup Roma'nın ilk imparatoruydu. Genel Roma barışı olan Pax Romana'yı sağladı.
 • basamaklı platform
 • sunak

Anlatma

Barış Sunağı

İlk Roma imparatoru tarafından tesis edilen barıştan adını alan sunak MÖ 13 ile 9 arasında yapılmıştır.
Senato tarafından sipariş edilen sanat eseri Hispanya ve Galya seferinden yurduna dönen İmparator Augustus’un askeri başarılarının anısına inşa edilmiştir.
Barışın tanrıçası Pax’a adanan sunak orijinal halinde Campus Martius'ta, Via Flaminia'nın yakınında yer alıyordu.

Bir platformun üzerinde bulunan beyaz Carrara mermerinden yapılmış başyapıt duvarlarla çevrilidir.
Duvarın iç ve dış kısmında son derece ayrıntılı kabartmalar görülür. Girişin olmadığı iki tarafta betimlenen (rahiplerden, memurlardan ve sanatörlerden oluşan) geçit töreninin gerçekçi portreler arasında Augustus ve kraliyet ailesinden üyeler de mevcuttur. Girişlerin yanında mitolojik sahneler tasvir edilmiştir.
Dört başlıca kabartmada Roma şehrinde önemli sayılan başka figürler de görülür. Duvarın dış tarafının alt kısmında bitki süsleri bulunur, bunların simetrik ve düzenli oluşu doğanın ahengini sembolize eder. Duvarın iç tarafı kurbanı sembolize eden öküz kafatasları ve meyvelerle dolu çelenk kabartmaları ile süslenmiştir.

Augustus Dönemi'nin en seçkin ustaları tarafından oyulmuş sunak imparatorluğun yıkılmasından sonra hasarlar görmüş ve Tiber Nehri'nin çamuruna gömülmüştür.
Sadece yaklaşık 1.000 yıl sonra, 16. yüzyılda bir sarayın inşaatı sırasında ortaya çıkmıştır.
Ancak kabartmaları kırılmış ve parçaları dünyanın farklı yerlerine götürülmüştür. Yeni Çağ'da gitgide parçalar bulunmuştur. Nihayet 1938'de büyük ölçekli bir proje kapsamında alt yapı kazılmış orijinal parçalar toplanmış ve bina restore edilmiştir.
Bu muhteşem eser günümüzde orijinal yerinde değil, Augustus Mozolesi'nin yakınında bulunan modern bir binada ziyaret edilebilir.

İlgili ekstralar

Antik Çağ'da Roma Senatörü ve Karısı

Antik Roma'daki sosyal sınıflar içerisinde en üst noktada yer alan senatör sınıfı üyeleri mor kenarlı toga giyerlerdi.

Aktium Muharebesi (MÖ 31)

Hellas kıyılarındaki savaşta Octavianus, Marcus Antonius'a karşı kesin bir zafer kazandı.

Antik Roma'nın Eyaletleri ve Şehirleri

Bu görüntü Antik Roma'nın yüzlerce yıllık tarihini sunmaktadır.

Caracalla Hamamları (Roma, 3. yüzyıl)

Roma İmparatoru'nun muhteşem hamamları 3. yüzyılda inşa edildi.

Circus Maximus (Roma)

Antik Roma'daki görkemli hipodrom özellikle atlı araba yarışlarıyla ün kazandı.

Colosseum (Roma, 1. yüzyıl)

Antik Roma'nın en ünlü, günümüzde de görkemli amfitiyatrosu MÖ I. yüzyılda inşa edildi.

Panteon (Roma, 2. yüzyıl)

"Tüm tanrıların tapınağı" günümüzdeki formunu İmparator Hadrianus döneminde aldı.

Pompeius Tiyatrosu (Roma, MÖ 1. yüzyıl)

Romalı devlet adamının inşa ettirdiği tiyatro, "Ebedi Şehir"in ilk kalıcı taş tiyatrolarından biridir.

Titus Kemeri (Roma, 1. yüzyıl)

Titus'un Yahudi Savaşı'nda kazandığı zaferi hatırlatmak için Forum Romanum'un girişinde bu kemer yaptırıldı.

Antik Dönemin Harikaları

Günümüzde, Antik Dönemin Harikaları'ndan sadece Keops Piramidi ayaktadır.

Added to your cart.