Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler şekillerine göre de sınıflandırılabilir.

Biyoloji

Etiketler

bakteri, prokaryot, tek hücreli, patojen, antibiyotik, mikroorganizma, hastalık, bulaşma, iltihap, koli, tetanos, veba, kolera, gonokoksik enfeksiyon, menenjit, belsoğukluğu, zatürree, zehirlenmeye neden olan mikrop, Lejyonerler hastalığı, Lyme hastalığı, frengi, çubuk, spiral, küresel, monococcus, vibrio, irin, staphylococcus, streptococcus, basil, Spirillum, kokus, hücre, hücre duvarı, Gram pozitif, Gram boyama, tok, sil, Pasteur, Gram negatif, morfoloji, bakteriyoloji, mikrobiyoloji, biyoloji

İlgili ekstralar

Sorular

 • Hangisi yuvarlak şekilli bakteri DEĞİLdir?
 • Hangi şekil bakteriler için tipik DEĞİLdir?
 • Veba hastalığı bakterisi hangi biçimdedir?
 • Tetanos hastalığı bakterisi hangi biçimdedir?
 • Hangi hastalığa bakteri neden olur?
 • Hangi hastalığa bakteri neden olur?
 • Hangi hastalığa bakteri neden olur?
 • Hangi hastalığın nedeni bakteri DEĞİLdir?
 • Hangi hastalığın nedeni bakteri DEĞİLdir?
 • Hangi hastalığın nedeni bakteri DEĞİLdir?
 • Hangisinin boyanmasına göre Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerini ayırt edebiliriz?
 • Bakterilerin hücre duvarının ana bileşeni hangisidir?
 • Hangi bakteriler süt ürünleri üretiminde yaygın olarak kullanılır?
 • "Azot sabitleme bakterileri insanların vücuduna girdiğinde iltihaba neden olur."\nifadesi doğru mu?
 • "Azot bağlama bakterileri baklagillerin kökünde bulunur."\nifadesi doğru mu?
 • "Fener balığının fenerinde ışık yayan bakteriler bulunur."\nifadesi doğru mu?
 • "Koli basili bakterileri insanın kalın bağırsağında yaşar."\nifadesi doğru mu?
 • "Tetanos basili toksini tehlike içermeyen kas sertleşmesine ve kasılmaya neden olur."\nifadesi doğru mu?
 • "Bakteriler prokaryot tek hücrelilerdir."\nifadesi doğru mu?
 • "Bakteriler ökaryot tek hücrelilerdir."\nifadesi doğru mu?

Görüntüler

Yuvarlak

 • monococcus - Basit yuvarlak şekilli bakterilerdir.
 • diplococcus - Örneğin: belsoğukluğu etkeni (Neisseria gonorrheae) ya da menenjitin etkenlerinden biri (Meningococcus).
 • streptococcus - İltihap oluşturan bakterilerin çoğu bu gruba girer. Örneğin zatürreye, üst solunum yolu enfeksiyonuna ve sıklıkla menenjite neden olan Streptococcus pneumoniae.
 • staphylococcus - İrinli hastalıklara neden olan bakterilerdir. Üzüm salkımı şeklindedir. Örneğin Staphylococcus aureus, sıklıkla yaralarda enfeksiyona yol açar.

Çubuk

 • basil - Örneğin: kalın bağırsakta yaşayan koli basili (Eschericia coli) ya da süt endüstrisinde sıkça kullanılan laktik asit üreten basiller. Bazı basiller enfeksiyona neden olurlar. Veba etkeni, lejyoner hastalığı etkeni, tetanos etkeni, salmonelloz ve tifo etkeni buna örnek olarak gösterilebilir.
 • vibrio - Örneğin: kolera etkeni (Vibrio cholerae); fener balığının "fenerinde" bulunan ışık yayan bakteriler (Photobacterium).

Spiral

 • spirillum - Örneğin: fare ısırığı hastalığı etkeni olan Spirillum minus. Kemirgenin ısırdığı yerde iltihaplanmaya neden olur.
 • spirochaeta - Örneğin: Lyme hastalığı etkeni (Borrelia burgdorferi), leptospiroz hastalığı etkeni ya da cinsel yolla bulaşan frengi etkeni (Treponema pallidum).

Yapısı

 • kapsül - Hücrenin korunmasını sağlayan dış kabuk. Özellikle hastalık yapıcı bakterilerde bulunur.
 • hücre duvarı - Polisakkaritler ve proteinlerden oluşan dayanıklı sert yapı. Bakteri hücresine yapısal destek verir ve hücreyi korur.
 • hücre zarı - Çift katlı lipit katmanı.
 • DNA - Dairesel şekildedir ve hücre çekirdeği zarıyla çevrili değildir. Bu nedenle bakteriler prokaryotik (gerçek hücre çekirdeği olmayan) hücreler olarak değerlendirilir.
 • sitoplazma
 • sil - Bakterilerin hareket etmesini sağlar. Kısa ya da uzun olabilir, uzun olanı genellikle kamçı olarak adlandırılır. Her bakteride sil bulunmaz.
 • plazmid - Hücrenin kromozomundan ayrı ve ondan bağımsız olarak çoğalabilen DNA molekülüdür. Genellikle bakterilerde dairesel DNA molekülü olarak bulunur.

Hücre duvarı

 • Gram pozitif
 • polisakkarit - Bakterilerin hücre duvarı peptidoglikan adlı polisakkaritten oluşur. Gram boyama sırasında boya bu tabakaya yerleşir.
 • hücre zarı
 • Gram negatif
 • hücre zarı
 • polisakkarit - Bakterilerin hücre duvarı peptidoglikan adlı polisakkaritten oluşur.
 • dış lipit tabakası - Gram boyama sırasında boyanın polisakkarit tabakaya yerleşmesini engeller. Bu nedenle hücre duvarı bu yöntemle yeterince iyi boyanamaz.

Animasyon

 • kapsül - Hücrenin korunmasını sağlayan dış kabuk. Özellikle hastalık yapıcı bakterilerde bulunur.
 • hücre duvarı - Polisakkaritler ve proteinlerden oluşan dayanıklı sert yapı. Bakteri hücresine yapısal destek verir ve hücreyi korur.
 • hücre zarı - Çift katlı lipit katmanı.
 • DNA - Dairesel şekildedir ve hücre çekirdeği zarıyla çevrili değildir. Bu nedenle bakteriler prokaryotik (gerçek hücre çekirdeği olmayan) hücreler olarak değerlendirilir.
 • sitoplazma
 • sil - Bakterilerin hareket etmesini sağlar. Kısa ya da uzun olabilir, uzun olanı genellikle kamçı olarak adlandırılır. Her bakteride sil bulunmaz.
 • plazmid - Hücrenin kromozomundan ayrı ve ondan bağımsız olarak çoğalabilen DNA molekülüdür. Genellikle bakterilerde dairesel DNA molekülü olarak bulunur.
 • Gram pozitif
 • polisakkarit - Bakterilerin hücre duvarı peptidoglikan adlı polisakkaritten oluşur. Gram boyama sırasında boya bu tabakaya yerleşir.
 • hücre zarı
 • Gram negatif
 • hücre zarı
 • polisakkarit - Bakterilerin hücre duvarı peptidoglikan adlı polisakkaritten oluşur.
 • dış lipit tabakası - Gram boyama sırasında boyanın polisakkarit tabakaya yerleşmesini engeller. Bu nedenle hücre duvarı bu yöntemle yeterince iyi boyanamaz.
 • monococcus - Basit yuvarlak şekilli bakterilerdir.
 • diplococcus - Örneğin: belsoğukluğu etkeni (Neisseria gonorrheae) ya da menenjitin etkenlerinden biri (Meningococcus).
 • streptococcus - İltihap oluşturan bakterilerin çoğu bu gruba girer. Örneğin zatürreye, üst solunum yolu enfeksiyonuna ve sıklıkla menenjite neden olan Streptococcus pneumoniae.
 • staphylococcus - İrinli hastalıklara neden olan bakterilerdir. Üzüm salkımı şeklindedir. Örneğin Staphylococcus aureus, sıklıkla yaralarda enfeksiyona yol açar.
 • basil - Örneğin: kalın bağırsakta yaşayan koli basili (Eschericia coli) ya da süt endüstrisinde sıkça kullanılan laktik asit üreten basiller. Bazı basiller enfeksiyona neden olurlar. Veba etkeni, lejyoner hastalığı etkeni, tetanos etkeni, salmonelloz ve tifo etkeni buna örnek olarak gösterilebilir.
 • vibrio - Örneğin: kolera etkeni (Vibrio cholerae); fener balığının "fenerinde" bulunan ışık yayan bakteriler (Photobacterium).
 • spirillum - Örneğin: fare ısırığı hastalığı etkeni olan Spirillum minus. Kemirgenin ısırdığı yerde iltihaplanmaya neden olur.
 • spirochaeta - Örneğin: Lyme hastalığı etkeni (Borrelia burgdorferi), leptospiroz hastalığı etkeni ya da cinsel yolla bulaşan frengi etkeni (Treponema pallidum).

Anlatma

Tek hücreli prokaryotlar olan bakterilerle yaşamımızın pek çok alanında karşılaşırız. Modern bakterilerin ataları, yeryüzünde yaklaşık 3,5 milyar yıl önce ortaya çıktı.

Bakteri hücresinin iç kısmı sitoplazmayla doludur. Hücrenin kalıtsal özelliğini taşıyan daire şeklindeki DNA'sı ise sitoplazmada dağınık olarak bulunur. Bakterilerin DNA'sına ökaryot hücreler gibi proteinler bağlanmaz. Sitoplazma hücre zarıyla çevrilidir.

Bütün bakterilerde polisakaritler ve proteinlerden oluşan dayanıklı sert yapıdır. Hücreye şeklini veren bu tabaka, korunmasında da önemli rol oynar.

Hücre duvarının dışında genellikle polisakkaritlerden oluşan kapsül bulunur. Kapsül, hücreyi korur ve hastalık yapabilme özelliğini arttırır.
Bazı bakteriler sillerini kullanarak hareket edebilir.

Bakterilerin uyum sağlama ve hızla çoğalma yeteneği, yaygın olmalarına neden olur. Hem eşeyli hem eşeysiz çoğalırlar. Eşeysiz üreme, ikiye bölünme şeklinde olur ve böylece bireylerin sayısı hızla artar.
Bakteriler şekillerine göre yuvarlak, çubuk ve spiral olmak üzere 3 ana gruba ayrılır.

Yuvarlak şekilli bakteriler, yani kokuslar teker teker, çift olarak ya da grup halinde olabilir. İrinli hastalıklara, zatürreye, belsoğukluğuna neden olan bakteriler bu türdendir.

Çubuk şeklindeki bakteriler arasında basiller de bulunur. Basiller arasında gıda endüstrisinde kullanılan laktik asit bakterileri ile veba, tüberküloz, salmonelloz, tetanos gibi hastalıklara neden olan bakteriler bulunmaktadır. Ayrıca kalın bağırsak bakterisi olarak da bilinen koli basili de çubuk şeklindedir.

Frengi, Lyme ve leptospiroz hastalıklarına yol açan bakteriler spiral şeklindedir.

Bakteriler Gram boyama yardımıyla Gram-pozitif ve Gram-negatif olarak iki gruba bölünebilir. Farklı bakterilerin hücre duvarları, bakterilerin farklı yapısı nedeniyle Gram boyama sırasında başka şekilde boyanır. Gruplamanın önemi, iki tip bakteriye farklı antibiyotiklerin faydalı olduğudur.

İlgili ekstralar

Azot Döngüsü

Havadaki azot bakteriler tarafından bağlandıktan sonra canlılar çeşitli formlarda kullanır.

Biyogaz Santralı

Organik maddelerden (hayvan gübresi, bitkisel ve organik atıklar) bakteriler yardımıyla biyogaz üretilebilir. Biyogaz metan ve karbondioksidin karışımıdır;...

Virüsler

Proteinden ve DNA veya RNA'dan oluşur ve bulaştığı hücreleri daha fazla virüs üretmeleri için yeniden programlar.

Bakteriler (İleri düzey)

Bakteriler, hücre çekirdeğine sahip olmayan, birkaç mikrometre büyüklüğünde tek hücreli canlılardır.

Büyük Veba Salgını (Avrupa, 1347–1353)

Bir bakteriden kaynaklanan veba hastalığı insanlık tarihinin en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biridir.

DNA

Hücrelerde genetik bilginin taşıyıcısıdır.

Genom düzenleme

Genom düzenleme bir canlının kromozomunda bir DNA segmentinin çıkarılması, eklenmesi ve değiştirilmesi ile sonuçlanan yöntemdir. Görüntüde en iyi bilinen...

Prokaryot ve ökaryot hücrelerin yapısı

Canlılar aleminde iki temel hücre tipi vardır: Prokaryot ve ökaryot hücre.

Toprak Solucanı

Toprak solucanı örnek alınarak halkalı solucanların anatomik yapısı tanıtılıyor.

Yağ Molekülü

Doymamış yağ asitleri içeren trigliseritler, oda sıcaklığında sıvı halde bulunmaktadır.

Yağ Molekülü

Gliserin molekülüne üç doymuş yağ asidi bağlanır.

Yenilebilen ve Zehirli Mantarların Karşılaştırılması

Bazı mantarlar ölümcül zehirlenmelere neden olurken bazıları ise önemli besin maddesidir.

Fener Balığı

Tuhaf görünen bu balık avını yakalamak için ışıklı oltasını kullanır. Oltanın nasıl çalıştığı animasyonla gösteriliyor.

Proteinlerin Yapısı

Polipeptit zincir(ler)inin yapısı ve düzenlemesi proteinlerin uzaysal yapısını etkiler.

Yeşil Öglena (Euglena Viridis)

Kamçılılar sınıfından hem ototrof hem heterotrof olarak beslenen, tatlı sularda yaşayan tek hücrelidir.

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

Tatlı Su Amipi

Tatlı sularda yaygın olarak yaşayan heterotrof tek hücrelidir. Şeklini sürekli değiştirir.

Terliksi Hayvan

Sillilerin en bilinen örneği olarak tatlı sularda yaşayan tek hücreli ökaryot.

Added to your cart.