Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler şekillerine göre de sınıflandırılabilir.

Biyoloji

Etiketler

bakteri, prokaryot, tek hücreli, patojen, antibiyotik, mikroorganizma, hastalık, bulaşma, iltihap, koli, tetanos, veba, kolera, gonokoksik enfeksiyon, menenjit, belsoğukluğu, zatürree, zehirlenmeye neden olan mikrop, Lejyonerler hastalığı, Lyme hastalığı, frengi, çubuk, spiral, küresel, monococcus, vibrio, irin, staphylococcus, streptococcus, basil, Spirillum, kokus, hücre, hücre duvarı, Gram pozitif, Gram boyama, tok, sil, Pasteur, Gram negatif, morfoloji, bakteriyoloji, mikrobiyoloji, biyoloji

İlgili ekstralar

Sorular

 • Hangisi yuvarlak şekilli bakteri DEĞİLdir?
 • Hangi şekil bakteriler için tipik DEĞİLdir?
 • Veba hastalığı bakterisi hangi biçimdedir?
 • Tetanos hastalığı bakterisi hangi biçimdedir?
 • Hangi hastalığa bakteri neden olur?
 • Hangi hastalığa bakteri neden olur?
 • Hangi hastalığa bakteri neden olur?
 • Hangi hastalığın nedeni bakteri DEĞİLdir?
 • Hangi hastalığın nedeni bakteri DEĞİLdir?
 • Hangi hastalığın nedeni bakteri DEĞİLdir?
 • Hangisinin boyanmasına göre Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerini ayırt edebiliriz?
 • Bakterilerin hücre duvarının ana bileşeni hangisidir?
 • Hangi bakteriler süt ürünleri üretiminde yaygın olarak kullanılır?
 • "Azot sabitleme bakterileri insanların vücuduna girdiğinde iltihaba neden olur."\nifadesi doğru mu?
 • "Azot bağlama bakterileri baklagillerin kökünde bulunur."\nifadesi doğru mu?
 • "Fener balığının fenerinde ışık yayan bakteriler bulunur."\nifadesi doğru mu?
 • "Koli basili bakterileri insanın kalın bağırsağında yaşar."\nifadesi doğru mu?
 • "Tetanos basili toksini tehlike içermeyen kas sertleşmesine ve kasılmaya neden olur."\nifadesi doğru mu?
 • "Bakteriler prokaryot tek hücrelilerdir."\nifadesi doğru mu?
 • "Bakteriler ökaryot tek hücrelilerdir."\nifadesi doğru mu?

Görüntüler

İlgili ekstralar

Azot Döngüsü

Havadaki azot bakteriler tarafından bağlandıktan sonra canlılar çeşitli formlarda kullanır.

Biyogaz Santralı

Organik maddelerden (hayvan gübresi, bitkisel ve organik atıklar) bakteriler yardımıyla biyogaz üretilebilir. Biyogaz metan ve karbondioksidin karışımıdır;...

Virüsler

Proteinden ve DNA veya RNA'dan oluşur ve bulaştığı hücreleri daha fazla virüs üretmeleri için yeniden programlar.

Bakteriler (İleri düzey)

Bakteriler, hücre çekirdeğine sahip olmayan, birkaç mikrometre büyüklüğünde tek hücreli canlılardır.

Büyük Veba Salgını (Avrupa, 1347–1353)

Bir bakteriden kaynaklanan veba hastalığı insanlık tarihinin en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biridir.

DNA

Hücrelerde genetik bilginin taşıyıcısıdır.

Genom düzenleme

Genom düzenleme bir canlının kromozomunda bir DNA segmentinin çıkarılması, eklenmesi ve değiştirilmesi ile sonuçlanan yöntemdir. Görüntüde en iyi bilinen...

Prokaryot ve ökaryot hücrelerin yapısı

Canlılar aleminde iki temel hücre tipi vardır: Prokaryot ve ökaryot hücre.

Toprak Solucanı

Toprak solucanı örnek alınarak halkalı solucanların anatomik yapısı tanıtılıyor.

Yağ Molekülü

Doymamış yağ asitleri içeren trigliseritler, oda sıcaklığında sıvı halde bulunmaktadır.

Yağ Molekülü

Gliserin molekülüne üç doymuş yağ asidi bağlanır.

Yenilebilen ve Zehirli Mantarların Karşılaştırılması

Bazı mantarlar ölümcül zehirlenmelere neden olurken bazıları ise önemli besin maddesidir.

Fener Balığı

Tuhaf görünen bu balık avını yakalamak için ışıklı oltasını kullanır. Oltanın nasıl çalıştığı animasyonla gösteriliyor.

Proteinlerin Yapısı

Polipeptit zincir(ler)inin yapısı ve düzenlemesi proteinlerin uzaysal yapısını etkiler.

Yeşil Öglena (Euglena Viridis)

Kamçılılar sınıfından hem ototrof hem heterotrof olarak beslenen, tatlı sularda yaşayan tek hücrelidir.

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

Tatlı Su Amipi

Tatlı sularda yaygın olarak yaşayan heterotrof tek hücrelidir. Şeklini sürekli değiştirir.

Terliksi Hayvan

Sillilerin en bilinen örneği olarak tatlı sularda yaşayan tek hücreli ökaryot.

Added to your cart.