Aztek İmparatoru (15. yüzyıl)

Aztek İmparatoru (15. yüzyıl)

Despotik ve askeri Azteklerin başında imparator bulunuyordu.

Tarih

Etiketler

Aztek, Aztek hükümdarı, Aztek İmparatorluğu, Tenochtitlan, II. Moctezuma, fetih, askeri devlet, konkistador, Hernan Cortes, hükümdar, Meksika, kral, Meksiko, hükümdarlık sembolü, İspanya, Orta Amerika, taht, 15-16. yüzyıl, tanrılar, din, Orta Çağ, Yeni Çağ, kıyafet, hiyerarşi

İlgili ekstralar

Sorular

 • Aztek İmparatorluğu günümüzdeki hangi ülkenin yerindeydi?
 • Azteklerin başkenti günümüzdeki hangi şehrin yerindeydi?
 • Aztekler tarafından sevilen oyun neyle oynandı?
 • ´Tlachtli´ oyununda yenilen takımın kaptanını nasıl bir kader bekledi?
 • ´Tlachtli´ oyununda ´gol´ nasıl oluyordu?
 • Aztek başkentinin adı neydi?
 • Tenochtitlan´da en önemli ulaşım aracı neydi?
 • Aztekler, İspanyolları ilk gördüklerinde ne düşündüler?
 • Fetihçilere karşı Azteklerin en büyük askeri dezavantajı neydi?
 • Hangi bitki Aztekler tarafından üretilmedi?
 • Aztek İmparatorluğu´nun en parlak dönemi ne zamandı?
 • “Pek çok insanı birlikte kurban etme, Aztek dininin önemli parçasıydı.”\nifadesi doğru mu?
 • “Aztekler, İspanyollar gelmeden önce komşularıyla barış içinde yaşıyordu.”\nifadesi doğru mu?
 • Conquistadorlar kimdi?
 • Conquistadorların temel amacı neydi?
 • Aztek İmparatorluğu´nun yıkılması kimin adına bağlanır?
 • Hangi Aztek İmparatoru, İspanyollara karşı savaştı?
 • Aztek dininin baş tanrısı kimdi?
 • Aztek İmparatorluğu hangi kıtadaydı?
 • Aztek İmparatorluğu´nu hangi halk fethetti?
 • Aztek İmparatorluğu´nu Avrupalılar ne zaman fethetti?
 • Aztek İmparatoru için hangi sözcük kullanılır?
 • Azteklerin önemli son kralı kimdi?
 • “Aztek İmparatorluğu eskiden iki okyanus tarafından çevriliydi.”\nifadesi doğru mu?
 • “Aztek kralı bile Cortes´in yarı tanrı olduğunu sandı.”\nifadesi doğru mu?
 • Fetihlerin başarı olmasında hangi faktörün rolü YOKTU?
 • “İspanyollar Azteklerin başkentini yerle bir ettikten sonra yeni şehir kurdular.”\nifadesi doğru mu?
 • “Son Aztek kralı halkı tarafından öldürüldü, çünkü hain olduğu düşünüldü.”\nifadesi doğru mu?
 • “Aztekler tektanrıya inanıyordu.”\nifadesi doğru mu?
 • Aztekler hayvanlara büyük saygı gösterdiler. Hangisi dışında?
 • Aztek topluluğunda hangi sınıf yoktu?
 • Aztekler 15-16. yüzyıl dönümünde kaç küçük devletten vergi topluyordu?
 • Aztekler kendilerini nasıl adlandırdı?
 • “Aztekler genellikle günde iki kez banyo yaptı.”\nifadesi doğru mu?
 • Aztek devletiyle ilgili hangi ifade YANLIŞ?

Görüntüler

Aztek İmparatoru

Aztek İmparatorluğu şehir devletler arasında kurulan ittifak ile oluştu ve sürekli genişleme yoluyla bir imparatorluk haline geldi.
Despotik, askeri konfederasyon imparator tarafından yönetildi.

İmparator dini bir liderdi. Aztek inanışlarına göre, tanrıların temsilcisiydi. Halkın ona bakmasına bile izin verilmedi. İmparatorlar quetzal adı verilen bir kuşun uzun ve renkli tüylerinden yapılmış karakteristik bir başlık takıyorlardı.

Orta Amerika'da bulunan Aztek İmparatorluğu'nun merkezi Tenochtitlandı. Tenochtitlan'ın ilk imparatoru (Acamapichtli) 1376'da tahtaya çıktı. İmparatorluk 15. yüzyılın sonunda ve 16. yüzyılın başında Ahuizotl hükümdarlığı altında en güçlüydü. İmparatorluğun parlak dönemi ondan sonra gelen II. Moctezuma döneminde de sürmesine rağmen Hernan Cortes'in gelişiyle imparatorluk çöktü. Son Aztek imparatoru Ahuizotl'un oğlu Cuauhtemoc'tu.

Aztek İmparatorluğu

 • Tenochtitlan
 • Büyük Okyanus
 • Meksika Körfezi

Aztekler Toltekler'i yendikten sonra Meksika Platosu'na girdiler. Militarist şehir devleti başarılı askeri kampanyalar sonucunda sürekli büyüyordü. 1428'de üç şehir devleti (Tenochtitlan, Texcoco ve Tlacopan) bir ittifak ile Aztek İmparatorluğu'nu kurdu. Atlantik Okyanusu'ndan Pasifik Okyanusu'na uzanan imparatorluk 16. yüzyılda en büyüktü.

Tenochtitlan Orta Amerika'da Aztek İmparatorluğu'nun merkeziydi.
Şehir 14. yüzyılın başında, Meksika Platosu'ndaki Texcoco Gölü'nün bir adasına kuruldu.Tenochtitlan 15. yüzyılın sonunda gelişmiş bir şehir haline geldi, çünkü o zaman binaların çoğu taştan yapılıyordu. Şehrin büyümesi sırasında Aztekler gölün bir kısmını doldurdular ve adanın gerçek boyutunu artırdılar. Aztek İmparatorluğu'nun başkentine dönüşen şehre, çamurdan oluşturulan pek çok yapay ada ve aralarındaki kanallar özel bir görünüş verdi.

Aztek toplumu dört ana sınıftan oluşuyordu. En üstte savaşçıların sınıfıydı, onları imparator yönetti. İkinci sınıf din adamlarından oluşuyordu. Dinin önemi nedeniyle rahiplere büyük saygı duyuldu. Hiyerarşideki üçüncü sınıf köylüler, zanaatkarlar ve tüccarlardan oluşuyordu. Sosyal hiyerarşinin altında çoğunlukla savaşta yakalanan insanlar yani köleler vardı.

Aztek kültürünün en önemli bileşenlerinden biri çok tanrılı dinleriydi. Her tanrı bir ya da daha fazla doğal olay ya da etkinlikle ilgiliydi. Örneğin Huitzilopochtli Güneş ve savaş tanrısıydı ve Tenochtitlan'ın koruyucu tanrısıydı. Tlaloc yağmur ve şimşek tanrısı, Quetzalcoatl rüzgar, hava ve öğrenim tanrısıydı, yaratıcı tanrıydı. Sonuncusu genellikle tüylü bir yılan olarak tasvir edilmiştir. Kan ritüelleri, ve insan kurban etme dinlerinde önemli bir rol oynadı.

Aztek İmparatorluğu'nun ortak dili Nahuatl diliydi. Aztekler hiyeroglif bir yazı sistemi kullandı. Çok ayrıntılı bir takvim kullandılar. Aztekler tıp, mimarlık, astronomi ve matematik alanlarında da önemli sonuçlar elde etti. Maalesef çoğu yazılı kayıt İspanyollar tarafından yok edildi.

Yeni İspanya

 • Tenochtitlan
 • Büyük Okyanus
 • Meksika Körfezi
 • Karayip Denizi
 • Cortes'in gittiği yollar

15. yüzyılın sonunda İspanya Portekiz tarafından başlatan yeni bölgeleri keşfetme yarışına katıldı. Fakat iki ülke farklı yöntemler kullandılar: Portekiz nispeten barışçı yöntemler kullanırken, İspanya yeni bölgeleri şiddetle alıyordu.

Kanlı savaşlar, İspanya İmparatorluğu'nun ayrılmaz bir bölge varlığı haline gelen Amerika kıtasında Yeni İspanya'nın Yardımcılığının kurulmasına yol açtı. Daha sonra, imparatorluk diğer kıtalardaki bölgeleri de kolonize etti. 16. ve 17. yüzyıllarda Amerika kıtasının kolonizasyonuna katılan fatihler ve kaşiflere fetihçılar denir. İspanyollar 1519'da günümüz Meksika topraklarına geldiler. Conquistador Hernán Cortés liderliğinde 1521'de Tenochtitlan'ı ele geçirdiler. Görkemli Aztek binaları yıkıldı ve 18. yüzyılda Texcoco Gölü boşaltıldı ve dolduruldu. Bugün, Tenochtitlan'ın bir zamanlar durduğu yerde, dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan Mexico City'yi buluyoruz.

Tenochtitlan

İlgili ekstralar

Aztek Savaşçıları (15. yüzyıl)

Aztek savaşçıları basit silahlarıyla İspanyolları durduramadılar.

Tenochtitlan (15. yüzyıl)

Gelişmiş Aztek İmparatorluğu'nun ünlü başkenti, İspanyol fetihçilerini bile hayrete düşürdü.

Konkistador (16. yüzyıl)

İspanyol fatihleri elde ettikleri büyük başarıları zırh ve silahlarına borçludurlar.

Modern İmparatorluklar

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Amerika’nın Sömürgeleştirilmesi (1763’e kadar)

Birçok Avrupa ülkesi, Yeni Dünya'nın fethine katılarak Amerika haritasını rengarenk yaptı.

Teotihuacan (4. yüzyıl)

Kalıntıları bile görkemli şehir, Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük ve en nüfuslu yerleşim yeriydi.

Chichén Itzá (12. yüzyıl)

Maya ve Toltek uygarlıklarının efsanevi başkenti, Meksika sınırları içerisinde bulunmaktadır.

İnka Savaşçıları (15. yüzyıl)

İnkaların ilkel silahları İspanyol konkistadorlara karşı yeterince etkili değildi.

Machu Picchu (15. yüzyıl)

Peru'da bulunan antik İnka şehri Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

16. Yüzyılda El Hamra Sarayı (İspanya)

Gırnata üstüne yükselen muhteşem bina kompleksinin Arapça kökenli isminin anlamı "kızıl"dır.

Aksolotl

Yetişkinlik döneminde de solungaçları vardır, iki yaşamlıdır.

Pers Kralı (MÖ 5. yüzyıl)

Pers kralları, imparatorluklarının büyüklüğü ve hazinelerinin zenginliğiyle ünlüydü.

Added to your cart.