Azot Döngüsü

Azot Döngüsü

Havadaki azot bakteriler tarafından bağlandıktan sonra canlılar çeşitli formlarda kullanır.

Coğrafya

Etiketler

Azot, döngü, azot molekülü, nitrifikasyon, denitrifikasyon, nitrifikasyon bakterileri, azot bağlayan bakteriler, kök düğümü, baklagil, amonyak, organik madde, nitrit, nitrat, toprak, atmosfer, kovalent bağ, fiziki coğrafya, biyoloji, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Azot döngüsü

 • Azotun toprağa bağlanması
 • Nitrifikasyon
 • Denitrifikasyon
 • Çürüme
 • Canlıların çoğu havadaki azotu doğrudan kullanamazlar, çünkü iki azot atomunu üçlü kovalent bağ sıkıca bir arada tutar.
 • Topraktaki azot bağlayıcı bakteriler havadaki azot gazını amonyağa dönüştürür.
 • Baklagillerin kök yumrularında yaşayan azot bağlayıcı bakteriler, havadaki azot gazını amonyağa dönüştürür. Amonyak bitkilerin organik maddesine sızar. Azot bağlayıcı bakteriler özellikle baklagiller familyasında olan bitkilerin köklerinde bulunur, örneğin alfalfa, soya, fasulye ve bezelye.
 • Topraktaki nitrifikasyon bakterileri, azot bağlayıcı bakteriler tarafından üretilen amonyağı önce nitrite, daha sonra da nitrata dönüştürür. Nitrat bitkilerin en önemli azot kaynağıdır.
 • Topraktaki denitrifikasyon bakterileri nitrat iyonlarını azota dönüştürür, sonra da azot atmosfere geçer. Denitrifikasyon bakterilerinin sayısının artması, topraktaki nitrat miktarını azaltır, bu da bitkiler için zararlı olabilir.

Atmosferdeki N₂

Kök yumrularında N₂ fiksasyonu (bağlanması)

Toprakta N₂ fiksasyonu (bağlanması)

Nitrifikasyon

Denitrifikasyon

Animasyon

 • Azotun toprağa bağlanması
 • Nitrifikasyon
 • Denitrifikasyon
 • Çürüme
 • N₂
 • NH₃
 • NO₃⁻

Anlatma

Havada büyük miktarda azot bulunur, ama bu bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılamaz.

Azot toprakta veya baklagillerin kök yumrularında yaşayan azot bağlayıcı bakteriler tarafından kullanılır.

Bu tip bakteriler havadaki azot gazını amonyağa dönüştürür, sonra da amonyak nitrifikasyon sırasında nitrata dönüştürülür.

Nitrat bitkilerin en önemli azot kaynağıdır.

Hayvanlar azotu bitkilerden alır. Bundan sonra azot toprağa çeşitli yollardan geri döner.

Boşaltım sırasında amonyak, üre ve ürik asit oluşur. Ölmüş canlılarda olan azottan ise bakteriler amonyak üretir.

Topraktaki amonyağın bir kısmı atmosfere geçer, diğer kısmı nitrifikasyon sırasında bitkiler tarafından kullanılan nitrata dönüşür.

Oluşan nitratlar denitrifikasyon bakterileri tarafından azota dönüştürülür. Azot ise bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılamaz.

Denitrifikasyon bakterileri oksijen bakımından fakir toprakta bulunur, ancak toprağın işlenmesiyle bakterilerin sayısı azaltılabilir.

Denitrifikasyon sırasında atmosfere geçen azot, azot bağlayıcı bakteriler tarafından kullanılır, böylece döngü yeniden başlar.

İlgili ekstralar

Amonyak (NH₃)

Renksiz, keskin kokulu bir gazdır. Sulu çözeltisi amonyak hidroksittir, diğer adıyla sulu amonyaktır.

Azot (N₂) (orta)

Renksiz, kokusuz, reaktif olmayan gazdır, atmosferin % 78'ini oluşturur.

Fosfor Döngüsü

Dünya´da sürekli bir döngü içerisinde olan fosfor, canlılar için önemli bir elementtir.

Karbon Döngüsü

Karbon fotosentez sırasında organik maddelere bağlanır, solunum sırasında ise atmosfere salınır.

Nitrat İyonu (NO₃⁻)

Bitkilerin en önemli azot kaynağı olan çok atomlu iyon.

Oksijen Döngüsü

Canlıların coğu için vazgeçilmez olan oksijen, Dünyamızda sürekli bir döngü içerisindedir.

Su Döngüsü (Orta Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Amino Asitler

Amino asitler proteinlerin monomerleridir.

Amonyum İyonu (NH₄⁺)

Amonyak molekülü bir proton aldığında (dativ bağla) oluşan bileşiktir.

Azot (N₂) (temel)

Renksiz, kokusuz, reaktif olmayan gazdır, atmosferin % 78'ini oluşturur.

Azot Dioksit (NO₂)

Koyu kahverengi, zehirli gazdır. Eşleşmemiş elektronu nedeniyle reaktiftir.

Azot Monoksit (NO)

Renksiz, havadan yoğun gaz, nitrik asit üretiminin ara maddesidir.

Bakteriler (İleri düzey)

Bakteriler, hücre çekirdeğine sahip olmayan, birkaç mikrometre büyüklüğünde tek hücreli canlılardır.

Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler şekillerine göre de sınıflandırılabilir.

Toprak Tipleri (toprak profilleri)

Animasyonda zonal, kalsimorfik ve hidromorfik toprakların yapısı tanıtılıyor.

Elementlerinden Amonyak Üretimi (Haber-Bosch yöntemi)

Amonyak sanayide elementlerinden yüksek sıcaklık ve basınçta, demir katalizörlü ortamda üretilir.

Fener Balığı

Tuhaf görünen bu balık avını yakalamak için ışıklı oltasını kullanır. Oltanın nasıl çalıştığı animasyonla gösteriliyor.

Su Döngüsü (Temel Düzey)

Gezegenimizin bütün suları buharlaşma, yoğunlaşma, erime ve donma olayları sırasında sürekli su döngüsü yapmaktadır.

Toprak türleri - Macaristan (harita)

Görüntü, Macaristan'da bulunan toprak türlerini gösterir.

Added to your cart.