Avrupa'daki Megalitik Kültürler

Avrupa'daki Megalitik Kültürler

Devasa taş bloklardan oluşan binlerce yıllık yapılar megalitik kültürlere aittir.

Tarih

Etiketler

megalit, Champ-Dolent, Pedra Gentil, D49, Stonehenge, menhir, kromlek, dolmen, hunebed, Neolitik, Tarih Öncesi Çağlar, yapı, arkeoloji, mezar odası, mezar tümseği, sunak taşı, Hollanda, İspanya, Fransa, İngiltere, kültür, tarih, gizem, harita, Avrupa

İlgili ekstralar

Görüntüler

Yayılım

 • Champ-Dolent - Fransa'da bulunan menhir.
 • Pedra Gentil - İspanya'da bulunan dolmen.
 • D49 - Hollanda'da bulunan dolmen.
 • Stonehenge - Büyük Britanya'da bulunan cromlech.
 • Atlas Okyanusu
 • Akdeniz
 • Avrupa
 • Afrika
 • Asya

Yeni Taş Devri'nde (Neolitik Çağ) dünyanın birçok yerinde gelişen kültürler ortaya çıkmıştır. Bu dönemde inşa edilen devasa taş yapılardan dolayı bu kültürleri "megalitik kültürler" olarak adlandırıyoruz.

Yunanca "megalit" sözcüğü büyük anlamına gelen "megas" ve taş anlamına gelen "lithos" sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur.
Megalitik yapılar Avrupa'nın birçok yerinde, en çok da Atlantik kıyısında bulunur. Konuma bakılmaksızın, yapıların devasa taşlarını taşımak için kullanılan yöntem birbirine çok benziyordu. Hem insan hem de hayvan gücü kullanılmıştır. Taşlar herhangi bir bağlayıcı madde kullanılmadan birbirine geçirilmiştir. Megalitik anıtlar yapılarına göre gruplandırılabilir. Üç ana türü menhirler, dolmenler ve cromlechlerdir.

Champ-Dolent

 • yaklaşık 9,3 m

Menhirler dik duran taşlardır. "Menhir" sözcüğü Kelt kökenli olup "uzun taş" veya "yalnız taş" anlamına gelebilir. Menhirler büyük olasılıkla ölü kültüne ait yapılardır.

Fransa'daki Dol-de-Bretagne yakınında bulunan menhir (Menhir de Champ-Dolent) 9 metreden daha yüksektir. Taban çapı yaklaşık 7 metredir.
Konik şeklinde olan granit monolit yaklaşık 100 ton ağırlığındadır.

Bu menhirle ilgili birçok efsane vardır. Bunlardan birine göre, büyük taş giderek toprağa batmaktadır ve tamamen battığı zaman dünya sona erecektir.
Başka bir efsaneye göre birbirini öldürmek isteyen iki erkek kardeşi ayırmak için gökyüzünden aşağı düşmüştür. Menhirin adının ("üzüntü alanı") da bu hikaye ile bir bağlantısı olabilir. Yerel folklora göre çok acımasız olan Frank Kralı I. Chlothar burada kendi asi oğlu ile buluşmuştur. Böylece taş iki kardeşi değil de kral ve oğlu ayırmak için düşmüş olabilir.

Pedra Gentil

 • destek taşları - Kapak taşı yedi dikey taş tarafından desteklenir. Yapı yaklaşık 1,5 m yüksekliğindedir.
 • kapak taşı - 3,16 m uzunluğunda ve 2,54 m genişliğindedir.

Dolmenler megalitik yapılar arasında olup dik olarak yerleştirilmiş büyük taş blokların üstüne bir veya daha fazla taşın kapak gibi yatırılmasıyla meydana gelmiştir.

Dolmen sözcüğü Keltçe taol (taş) ve men (masa) sözcüklerinin birleşimidir, dolayısıyla ''taş masa'' anlamına gelir. Dolmenler büyük olasılıkla mezar olarak yapılmıştır.

İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Vallgorguina yakınlarında bulunan Pedra Gentil, nispeten küçük bir dolmendir. 1,5 metreden biraz daha yüksektir. Kapak taşını birbirine yakın, daire şeklinde dizilmiş yedi taş tutar.
En geniş 81 cm olan boşluk giriş olarak sayılır. Kapak taşı 3,16 m uzunluğunda ve 2,54 m genişliğindedir.

Dolmenlere bağlı birçok inanç gelişmiştir. Mesela Pedra Gentil'in cadıların buluşma yeri olduğuna inanılıyordu.

D49

 • höyük
 • kapak taşı
 • destek taşı
 • taş çember
 • giriş

Hunebedler günümüzdeki Hollanda'da bulunan özel dolmenlerdir.

Yerel folklora göre "hunebed" ("devlerin yatağı") adını bu kadar büyük taşların ancak devler tarafından taşınabilir olduğundan ötürü almıştır.

D49 adındaki megalitik yapı, çoğu hunebedler gibi Drenthe eyaletinde, Schoonoord yakınında bulunur. Keşfedildiği zaman çok kötü bir durumdaydı. Daha sonra farklı yerlerden getirilmiş taşlardan yeniden inşa edilmiştir, ancak orijinal haline geri döndürülebilmesi için büyük çaba sarf edilmemiştir.

Bu orta boylu, böbrek şeklindeki hunebed 28 taş ile çevrilidir. Destek taşlarını altı kapak taşı tutar. Bütün yapı toprakla kaplıdır. Muhtemelen mezar olarak kullanılan dolmenin içine tek bir açıklıktan girilebilirdi.

Stonehenge

 • adak taşı - Taş çembere giden yolun sonunda duruyordu. Druidlerin bir ritüel alanı olduğuna inanılır.
 • trilithon - Üç taştan yapılır. İçteki çemberde beş tane bulunur.
 • kapak taşı
 • kumtaşı bloğu

Cromlechler büyük taşlardan oluşan genellikle daire şeklinde düzenlenmiş megalitik yapılardır. Kelt kökenli "cromlech", eğri anlamına gelen "crom" ve taş anlamına gelen "llech" sözcüklerinin birleşimidir.

Tunç Çağı'na ait Stonehenge Güney İngiltere'deki Salisbury Düzlüğü'nde bulunur.

Her biri yaklaşık 20-30 ton ağırlığında ve 2-7 metre uzunluğunda olan taş bloğun dört tane eş merkezli çember biçiminde yerleştirilmesiyle oluşmuştur. En dıştaki çemberin çapı yaklaşık 50 m olabilirdi.

Taş yapının çevresi ilk aşamada bir toprak set ve bir hendekle çevrilmiştir. Stonhenge'in yapılış amacı günümüzde bile yalnızca çeşitli varsayımlara dayanmaktadır. Bazı bilim adamlarına göre kült yapısıydı, diğerlerine göre ise bir takvimdi ya da astronomik bir araç olarak işlev gördü. En son araştırmalara göre (2008) efsanevi mavi taşların iyileştirici gücü olduğuna inanılmış ve bunun için çok uzakta oturanlar bile taşları ziyaret etmiştir.

Megalitik yapılar

 • Champ-Dolent - Fransa'da bulunan menhir.
 • Pedra Gentil - İspanya'da bulunan dolmen.
 • D49 - Hollanda'da bulunan dolmen.
 • Stonehenge - Büyük Britanya'da bulunan cromlech.

Animasyon

 • Champ-Dolent - Fransa'da bulunan menhir.
 • Pedra Gentil - İspanya'da bulunan dolmen.
 • D49 - Hollanda'da bulunan dolmen.
 • Stonehenge - Büyük Britanya'da bulunan cromlech.
 • Atlas Okyanusu
 • Akdeniz
 • Avrupa
 • Afrika
 • Asya

Anlatma

Megalitik kültürler Yeni Taş Devri'nde dünyanın birçok yerinde ortaya çıkmıştır. Megalitik yapılar Avrupa'nın birçok yerinde, en çok da Atlantik kıyısında bulunur.

Bu dönemde inşa edilen devasa taş yapılardan dolayı, bu kültürleri "megalitik kültürler" olarak adlandırıyoruz.
Binlerce yıllık megalitik anıtlar yapılarına göre gruplandırılabilir. Üç ana türü menhirler, dolmenler ve cromlechlerdir.

Menhirler dik duran taşlardır. "Menhir" sözcüğü Kelt kökenli olup "uzun taş" veya "yalnız taş" anlamına gelebilir. Fransa'daki Dol-de-Bretagne yakınında bulunan menhir 9 metreden daha yüksektir.

Dolmenler megalitik yapılar arasında olup dik olarak yerleştirilmiş büyük taş blokların üstüne bir veya daha fazla taşın kapak gibi yatırılmasıyla meydana gelmiştir.Dolmen sözcüğü Keltçe taol (taş) ve men (masa) sözcüklerinin birleşimidir, dolayısıyla ''taş masa'' anlamına gelir. İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Vallgorguina yakınlarında bulunan Pedra Gentil, nispeten küçük bir dolmendir. 1,5 metreden biraz daha yüksektir.

Hunebedler günümüzdeki Hollanda'da bulunan özel dolmenlerdir. Yerel folklora göre "hunebed" ("devlerin yatağı") adını bu kadar büyük taşların sadece devler tarafından taşınabileceğinden ötürü almıştır.

Cromlechler büyük taşlardan oluşan genellikle daire şeklinde düzenlenmiş megalitik yapılardır. Kelt kökenli "cromlech" eğri anlamına gelen "crom" ve taş anlamına gelen "llech" sözcüklerinin birleşimidir. Tunç Çağ'ına ait taş yapı Stonehenge Güney İngiltere'de bulunur.

Megalitik yapıların dış görünüşü çok çeşitli olmasına rağmen yapılış amaçları muhtemelen aynıydı. Taş yapılar büyük bir olasılıkla kült alanları olarak kullanıldı. Çoğu mezar olabilirdi.

İlgili ekstralar

Hunebed

Günümüzdeki Hollanda'da bulunan ve yaklaşık 5.000 yıl önce inşa edilen özel dolmenlerdir.

Stonehenge (Büyük Britanya, Tunç Çağı)

İngiltere'deki dünyaca ünlü, Tunç Çağı'ndaki taş yapı, günümüzde bile çok sayıda sır saklıyor.

Altamira Mağarası

Muhteşem duvar resimleri saklayan dünyaca ünlü kireç taşı mağarası Paleolitik Çağ sanatının en önemli arkeolojik alanlarından biridir.

Arkeolojik Kazı (Çukur Evin Kazısı)

Günümüzdeki büyük inşaat alanları, maddi kalıntıları inceleyen arkeologlara pek çok iş veriyor.

Buz Adam Ötzi

Büyük olasılıkla erken Bakır Çağı'nda yaşayan buz adamın mumyası, Alpler'deki bir buzul içinde bulundu.

Buzullaşma

Son buzul dönemi yaklaşık 13 bin yıl önce sona ermiştir.

Efsanevi binalar

İnsanlık tarihinin efsanevi binalarının koleksiyonu.

Taş Çağı'ndan Demir Çağı'na

Görüntü, baltanın gelişimini arkeolojik dönemler boyunca göstermektedir.

Tarih Öncesi Mağara

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerleri, atalarımızın yaşam biçimi hakkında pek çok bilgi sunar.

Yeni Taş Çağı'nda Yerleşim Yeri

Neolitik Devrim olarak adlandırılan gelişimin etkisinden dolayı ilk kalıcı yerleşim yerleri kuruldu.

Atreus Hazinesi (Miken, MÖ 14. yüzyıl)

Antik Miken'de inşa edilmiş daire şeklindeki mezar, efsanevi kralın adıyla anılır.

Homo Sapiens'in Dünyaya Yayılması

"Akıllı (bilge) insan" Afrika'dan başlayarak dünyanın diğer kıtalarına yayıldı.

Miken (MÖ 2. binyıl)

Bir uygarlık dönemine de adını veren Miken, kalesi olan ilk şehirdi.

Tüylü Mamut

Fillerle yakın akrabalığı olan nesli tükenmiş bir hortumludur. Buzul Çağı'nda insanların av hayvanlarından biriydi.

Added to your cart.