Avarlar (8. yüzyıl)

Avarlar (8. yüzyıl)

Avarlar 6-8. yüzyılda Karpat Havzası'nda güçlü bir kağanlık halinde yaşadı.

Tarih

Etiketler

Avars, Avrasya stepleri, Karpat Havzası, silah, kıyafet, ekipman, Orta Çağ

İlgili ekstralar

Sorular

 • Avarlar Karpat Havzası'na\nnereden göç etti?
 • Avarlar savaş araç gereçlerinden hangisi sayesinde başarılı savaşçı oldu?
 • Üzengi niçin önemli\nbir icattı?
 • Avarlar Karpat Havzası'nda\nyaklaşık ne kadar süre yaşadı?
 • Avarların ekonomik faaliyetinin temeli neye dayalıydı?
 • Avarların altın hazinesi nerede bulundu?
 • Nagyszentmiklós'ta bulunan\nhazinedeki eşyalar hangi maddeden yapıldı?
 • Avarlar Karpat Havzası'nda ne zaman ortaya çıktı?
 • Avarların Karpat Havzası'ndaki ülkesi nasıl adlandırılır?
 • Avarların Karpat Havzası'nda\nhangi halkla karşılaşması mümkün DEĞİLdi?
 • Avarların Karpat Havzası'nda\nhangi halkla karşılaşması mümkün DEĞİLdi?
 • Avarların sınırsız haklara sahip lideri nasıl adlandırıldı?
 • Avarlar hangi yazı tipini\nkullandı?
 • Nagyszentmiklós Hazinesi'nde kaç eşya bulundu?

Görüntüler

Avarlar

Erkek

Kadın

İlgili ekstralar

Yurt tutan Macarlar (Kıyafetler)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Alman Savaşçı (4. yüzyıl)

Kuzey Avrupa'dan gelen korkunç Alman savaşçıları, Roma İmparatorluğu'nu bile tehdit etti.

Macar Hilal Taktiği (9-10. yüzyıl)

Çekilme numarasını yapıp düşmanı kuşatma anlamına gelen hilal taktiğini atlı göçebe halklar uzun süre başarılı kullanırdı.

Slav Savaşçıları

Orta Çağ Avrupası'nda Slav savaşçılarına karşı büyük saygı gösterilirdi.

Tarihsel Topoğrafya (Yerler - Karpat havzası)

Boş harita üzerinde Karpat havzası'nın önemli yerleri bul!

15. Yüzyılda Macar Ordusu (Süvariler)

Matthias Corvinus'un ordusundaki süvari birlikleri savaş alanlarında çok etkiliydi.

Barbarların Kıyafetleri (5. yüzyıl)

Kıyafetler, söz konusu dönemde ve bölgede yaşayanların yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır.

Arkeolojik Kazı (Çukur Evin Kazısı)

Günümüzdeki büyük inşaat alanları, maddi kalıntıları inceleyen arkeologlara pek çok iş veriyor.

Arpad Dönemi’nde Yerleşme (Macaristan)

Arpad dönemi'nde köy sakinleri çukur evlerde yaşıyordu.

Yurt (Göçebe Çadırı)

Genelde keçe ile kaplanmış kubbe veya kesik koni şeklindeki çadır göçebe hayat tarzını sürdüren halklara özgüdür.

Added to your cart.