Antik Yunan Evleri

Antik Yunan Evleri

Yunan evleri genellikle dikdörtgen biçimli, geometrik düzene sahip iki katlı binalardı.

Tarih

Etiketler

yaşam biçimi, konut, oturma odası, Yunan, Hellas, Yunanistan, Antik Çağ, geometrik düzen, polis, yerleşim yapısı, mutfak, aula, süslü kapı, Zeus, kabul odası, banyo, şehir manzarası, sokak

İlgili ekstralar

Sorular

 • Antik Yunanistan'da evlerin biçimi nasıldı?
 • "Antik Yunan şehirlerinin evleri sokaklar üzerinde kuruluydu."\nifadesi doğru mu?
 • Evlerin dış dekorasyonunun zenginliğini ne belirlerdi?
 • Antik Yunan evlerinin çatısı neyle örtülüydü?
 • Evlerin içindeki büyük avlunun adı neydi?
 • Hangi oda evlerin zemin katında bulunup sokağa açılırdı?
 • "Yunan evlerinde erkeklerin ve kadınların bölümü ayrı bulunurdu."\nifadesi doğru mu?
 • "Antik Yunan evlerinin iç yapısı hemen hemen aynıydı."\nifadesi doğru mu?
 • Antik Yunan evlerindeki mobilyaların çoğu neden yapılırdı?
 • Hangisi Antik Yunan evlerinde tipik olarak bulunan bir mobilya DEĞİLdi?
 • Antik Yunan evlerinin en önemli odası hangisiydi?
 • Genellikle evler nasıl ısıtılırdı?
 • Köleler evin hangi odasında yaşardı?
 • Kölelerin yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi kimin sorumluluğundaydı?
 • "Kabul odasında evin efendisi tarafından yalnızca erkekler konuk edilirdi."\nifadesi doğru mu?
 • "Kadınlar ve erkekler yalnızca yatak odalarında buluşabilirdi."\nifadesi doğru mu?
 • Antik Yunanlıların özel şekle sahip, saklamada kullandıkları kil çömleğinin adı nedir?
 • Antik Yunanistan'daki kil çömleklerde ne saklanMAZdı?
 • Antik Yunan evlerinin kilerinde aşağıdakilerden hangisi bulunMAZdı?
 • Antik Yunan evlerinin kilerinde aşağıdakilerden hangisi bulunMAZdı?
 • Antik Yunan evlerinin odalarına ışık nereden girerdi?
 • Antik Yunan evleri genellikle kaç katlıydı?
 • Genel bir antik Yunan ailesi için hangi ifade doğrudur?
 • "Antik Yunan geleneklerine göre kadınlar ya da çocukların olduğu odalara konuk giremezdi."\nifadesi doğru mu?
 • Antik Yunanlılar elbiselerini genellikle nerede muhafaza ederdi?
 • Antik Yunanlılar hangi kıyafeti giyMEZdi?
 • MÖ 4. yüzyılda Yunan evlerinin alanı kaç metrekareydi?
 • Antik Yunan ailelerinin erkek çocukları kimler tarafından eğitilirdi?

Görüntüler

Yunan sokağı

Antik Hellas evleri

Antik Hellas evleri
Genel Yunan evleri dikdörtgen biçimli ve geometrik bir düzene sahipti. Kentsel alanlarda evler sokaklar üzerinde kuruluydu, kırsal alanlarda ise (Antik Roma'daki kır evleri gibi) evler tek başına inşa edilmiş durumdaydı.
Evler genellikle bir ya da iki katlıydı. Büyüklükleri ve dış dekorasyonu sahibinin maddi durumuna bağlıydı.

Yunanlılar evlerini tuğla ve ahşaptan inşa ederdi. Evlerin çatısı kiremitle örtülüydü.
En tipik kat planına göre orta kapı merkezi avluya açılırdı. Avlu (aula) aile yaşamının merkeziydi. Avlu üç taraftan sütunlu koridorla çevriliydi. Evin zemin ve birinci kattaki odaları bu koridora açılırdı. Genellikle sokağa bakan atölye veya dükkan da evin bir parçasıydı.

Ev

Evin kesiti

 • açık avlu (aula)
 • kapı
 • sütunlu koridor
 • Zeus sunağı
 • kabul odası
 • banyo
 • mutfak
 • erkeklerin bölümü
 • kadınların bölümü

Yatak odaları

Kadın ve erkek yatak odaları ayrıydı. Başlangıçta kadınların bölümleri birinci katta, erkeklere ayrılmış bölüm (andronitis) ise zemin katta yer alırdı. Sonra erkeklerin bölümleri de kadınlarınkinden ayrı olmak suretiyle birinci kata taşındı.
Birinci kattaki odalara avlu üstündeki koridordan ulaşılabilirdi. Odaların döşemesi en basitinden en lüksüne kadar değişiklik gösterebilirdi.

Yatak odaları genellikle bir yatak, küçük bir masa ve birkaç arkalıksız ya da düşük arkalıklı sandalyeden ibaretti. Mobilyalar ağaçtan yapılırdı. İç dekorasyon sahibinin maddi durumuna bağlıydı.

Diğer odalar

Yunan evlerinin çoğunda kişisel hijyen için ayrı bir oda bulunurdu. Döşemesi zengin değildi, sadece kilden yapılmış bir küvet ve leğen vardı.
Kölelerin yatak odaları zemin katta yer alırdı. Pek tabii bunlar ailenin odalarından çok daha küçük ve daha basit bir şekilde döşenmiş durumdaydı.
Pencereler genellikle yalnızca birinci katta bulunurdu. (Işık zemin kattaki odalara avludan girerdi.)

Kabul odası

Kabul odası

Kabul odası birinci katta yer alırdı. Aile reisi (erkek) konuklarını burada kabul ederdi. Toplantılar genellikle çok uzun sürerdi, bu arada konuklar köleler tarafından kilerden ya da mutfaktan servis edilen bolca şaraptan içerdi.
Odalar kor halinde yanan odun kömürü içeren metal kaplarla ısıtılırdı. Kömür ısıyı uzun süre içinde tutardı, kap ise ısıyı kendi çevresine yayardı.

Kadınların bölümü

Kadınların bölümü

Kadınlara ayrılan bölüm (gynaikonitis) birinci katta yer alırdı.
Döşeme ve mobilyalar erkeklerinkinden sadece dekorasyonda farklılık gösterirdi, kadınlar kendi bölümlerini perdeler ve masa örtüleriyle renklendirirdi.
Yerde bulunan ahşap sandıklar elbise ve değerli eşyaları saklama amaçlı kullanılırdı.
Kadınlar kendi bölümlerinde dokuma ve eğirme gibi işler yapardı ve kadın misafirlerini de kabul ederdi.
Kadınlar diğer aile üyeleriyle genellikle avluda ya da zemin kattaki kabul odasında buluşurdu. Evde çalışan kölelerin gözetimi ev hanımının sorumluluğundaydı ve aynı zamanda kendisi de kimi ev işlerini yapardı.

Mutfak

Mutfak ve yemek odası

Mutfak, kiler ve diğer depo odalarının kapısı zemin katta bulunan avlunun arka tarafından açılırdı.
Fırın mutfağın zeminine tuğlalardan inşa edilirdi. Pişirmede kullanılan kil kaplar fırın içindeki kömüre koyulurdu. Kil kaplar sadece pişirmede değil yiyecek saklamada da kullanılırdı. Amfora tipik kap türüydü.
Mutfağın hemen yanında erkeklerin bölümü (andron) yer alırdı. Ev sahibi ve misafirleri günün büyük bir kısmını burada geçirirdi. Ziyafetler (sadece erkek misafirlerle) burada düzenlenirdi. Yan yatıp dirseklerine dayanarak yiyip içerdiler.

Yürüme

Animasyon

Anlatma

Antik Hellas'takiler genellikle köylerde ve polislerin merkezindeki şehirlerde yaşardı. Şehirlerin evleri sokaklar üzerinde kuruluydu, böylece açık yerleşme düzenine sahipti.
Evler genellikle bir ya da iki katlı, ahşaptan veya tuğladan yapılmış binalardı. Duvarlar kireç boyalıydı, çatılar kiremitle örtülüydü. Büyüklüğü ve dış dekorasyonu sahibinin maddi durumuna bağlıydı.
Genel Yunan evleri dikdörtgen biçimli, geometrik bir düzene sahipti.

Ortadaki büyük kapı, yapının merkezindeki avluya yani aulaya açılırdı. Avlu aile yaşamının merkeziydi. Aula üç taraftan sütunlu koridorla çevriliydi. Evin zemin ve birinci kattaki odaları bu koridora açılırdı.

Zemin katta aile reisi tarafından konukların kabul edildiği kabul odası yer alırdı. Bunun yanında yemek odası, mutfak ve kiler bulunurdu.
Zemin katta temizlenmek için banyo, kölelerin yatak odaları ve diğer depo odaları yer alırdı.
Genellikle sokağa bakan atölye veya dükkan da evin bir parçasıydı.

Birinci kattaki odalara avlu üstündeki koridordan ulaşılabilirdi.
Burada kadınların, genç kızların ve erkeklerin yatak odaları yer alırdı.
Pencereler genellikle yalnızca bu katta bulunurdu, ışık zemin kattaki odalara avludan girerdi.

Odaların döşemesi en basitinden en lüksüne kadar değişiklik gösterebilirdi. İç dekorasyon sahibinin maddi durumuna bağlıydı.
Mobilyalar ahşaptan yapılırdı. Genellikle döşeme bir yataktan, küçük bir masadan ve birkaç arkalıksız ya da düşük arkalıklı sandalyeden oluşurdu.
Eşyalar sandıklarda saklanırdı.
Odalar kor halinde yanan odun kömürü içeren metal kaplarla ısıtılırdı.

Antik Yunan evleri ailelere en pratik ve konforlu koşulları sağlamak üzere tasarlanırdı.
Şehirlerdeki sokaklar ve meydanlar genellikle ağaçlarla ve çalılarla süslenirdi.

İlgili ekstralar

Antik Roma Evi

Zengin antik Romalıların evleri çeşitli planlarla inşa edilen birçok odaya sahip geniş binalardı.

Antik Yunan Seramikleri

Antik Yunan seramikleri günümüzde de önemli arkeolojik kaynaklardır.

Antik Yunan Sütun Tipleri

Dor, iyon ve korint sütunlar boyutlarında ve başlıklarının süslemelerinde de farklılık gösterir.

Atina Vatandaşı ve Eşi (İlk Çağ)

Atina kent devletinin demokratik yapısının temelini vatandaş hakkına sahip erkekler oluşturuyordu.

Çin Konutu

Geleneksel Çin siheyuanı, dikdörtgen şekilli kapalı bir avluyu çevreleyen bina kompleksidir.

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Dünyanın en ünlü kalelerinden biri olan Akropolis Perikles barış döneminde inşa edildi.

Antik Mısır Evi

Antik Mısır'daki bir evin odaları düzenli olarak inşa edilirdi.

Eski Yunan Ticaret Gemisi

Eski Yunanlılar yelkenlileriyle deniz ticareti ile uğraştılar.

Gladyatörler (MÖ 2. yüzyıl)

Antik Roma'da gladyatörler, arenalarda halkı eğlendirmek için birbirleriyle ya da vahşi hayvanlarla dövüştü.

Knossos Sarayı (MÖ 2. binyıl)

Girit Adası'nın en büyük, Tunç Çağı'nda inşa edilen sarayı büyük olasılıkla Minos uygarlığının merkeziydi.

Roma Su Kemeri ve Yolu (İlk Çağ)

Bütün Roma İmparatorluğu'nu ağ gibi saran mükemmel yol ve su kemeri sistemi, Roma uygarlığının çok gelişmiş olduğunun göstergesidir.

Geleneksel Japon Evi

Görüntüde ahşaptan yapılmış geleneksel Japon tüccar evlerinin (machiya) yapısı tanıtılmaktadır.

Orta Çağ Avrupası'nda Köy Evi

Orta Çağ'da Avrupa'da topraktan ve kerpiçten yapılan basit, tek katlı köy evleri bulunurdu.

Özgün Evler

Her dönemin ve kültürün kendine özgü evleri vardır.

Ur Kenti (MÖ 3. binyıl)

Fırat'ın kıyısına kurulan antik şehir, Sümerlerin önemli merkeziydi.

Yurt (Göçebe Çadırı)

Genelde keçe ile kaplanmış kubbe veya kesik koni şeklindeki çadır göçebe hayat tarzını sürdüren halklara özgüdür.

Added to your cart.