Antik Roma'nın Eyaletleri ve Şehirleri

Antik Roma'nın Eyaletleri ve Şehirleri

Bu görüntü Antik Roma'nın yüzlerce yıllık tarihini sunmaktadır.

Tarih

Etiketler

Római Birodalom, Roma, Antik Roma, İmparatorluk Çağı, il, Akdeniz, limes, Antik Çağ, ticaret, Pannonia, tarih, başkent, sınır, fetih, Dünya küresi, boş harita, harita bilgisi, harita, Dünya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Antik Roma

 • Antik Roma (MS 230) - Roma İmparatorluğu'nun en geniş sınırları 5.000.000 km²'ydi.

Yüzyıllar boyunca süren savaşlar ve fetihlerden sonra Roma çok güçlü bir imparatorluk haline gelmiş ve Akdeniz bölgesinin hükümdarı olmuştu. Devasa imparatorluk bütün Akdeniz bölgesini toprakları içine aldığından Romalılar ona Mare Nostrum yani "Bizim Deniz" adını vermişti.

Roma İmparatorluğu en geniş coğrafi sınırlarına (ykl. 5 milyon km²) MS 2. yüzyılda, İmparator Trajan döneminde ulaşmıştı.

Bölgesel genişleme

 • MÖ 510
 • MÖ 320
 • MÖ 300
 • MÖ 270
 • MÖ 220
 • MÖ 190
 • MÖ 140
 • MÖ 70
 • MÖ 40
 • MS 20
 • MS 70
 • MS 140
 • MS 230
 • MS 300

Eyaletler

Eyaletler Antik Roma'nın İtalya Yarımadası dışındaki silahlarla fethedilen, vergi ödeyen topraklarıdır. Yüzyıllar boyunca imparatorluğun en büyük bölgesel ve idari birimleri olmuşlardı. Roma'nın ilk eyaleti MÖ 241'de, I. Pön Savaşı'ndan sonra elde edilen Sicilia'ydı (Sicilya).

Eyaletler genellikle senatolar grubuna ait Roma şehrinde kendi görev sürelerini tamamlayan magistralar (ör. konsullar, praetorlar) tarafından yönetilirdi. Eyaletleri yöneten valiler genellikle başvuranlar arasından kura yoluyla seçilir ve görevleri 1 yıl sürerdi.

Şehirler

 • Alexandria
 • Aquincum
 • Athenae
 • Byzantium
 • Colonia Agrippina
 • Damascus
 • Londinium
 • Lugdunum
 • Lutetia
 • Mediolanum
 • Neapolis
 • Olisipo
 • Roma
 • Toletum
 • Valentia
 • Vindobona

İmparatorluğun genişlemesiyle birlikte içindeki şehirlerin sayısı da artıyordu. Romalılar fethettikleri yerlerde şehirler kurmaya çalışmıştı. Cumhuriyet Dönemi'nde iki binden fazla yerleşim yeri şehir olarak sayılmıştı.

Şehirler imparatorluğun en küçük yönetim birimleriydi. Pek çok türü ortaya çıkmıştı, örneğin sivil ve askeri yerleşimler. İlk zamanlarda şehirlerin (ve içinde yaşayanların ) statüsü ve hakları çok farklıydı. Daha sonra Roma hukukunun yayılmasıyla birlikte statüleri biraz standardize edilmişti.

Roma kültürü şehirlerde gelişmiş ve içinde yaşayanlar kültürün her başarısının tadını çıkarabilmişti. Şehirler aynı zamanda ticaret, üretim ve dinin de merkezleriydi. Her şehir imparatorluğun merkezi olan Roma'yı takip etmeye çalışmıştı.

Ticaret yolları

Ulaşım ve ticaret yolları Roma İmparatorluğu'nda hayati bir önem taşıyordu. Yol sisteminin merkezi doğal olarak Roma'ydı. Bu durum "Omnes viae Romam ducunt" ("Bütün yollar Roma'ya çıkar") özdeyişinin doğmasına yol açmıştı.

Ticarete gelince su yolu ulaşımını tercih etmişlerdi. Hakimiyetleri altında olan Akdeniz'in yanında büyük nehirleri de kullanmışlardı, örneğin Ren, Ebro ya da Nil.

İmparatorluk genişledikçe mükemmel yol sistemi Ebedi Şehri'nin ve İtalya'nın sınırlarının ötesine geçmişti. Böylelikle eyaletlerdeki ürünler Roma'ya taşınabilmişti. En ünlü ticaret yollarından biri Adriyatik Denizi ile Baltık Denizi'ni birbirine bağlayan Kehribar Yolu'ydu.

Limes

Limes Roma İmparatorluğu'nun sınırları boyunca uzanan doğal engeller ve yapay tahkimatlardan oluşan savunma sistemidir. Nehirler (ör. Tuna) ve yüksek dağlar (ör. Alpler) limesin önemli parçalarıydı. Doğal engellere sahip olamayan sınır bölgelerinde Romalılar gözetleme kuleleri ve kapılarla donatılmış duvarlar inşa etmişti.

En iyi bilinen yapay tahkimatlardan biri İmparator Hadrian döneminde (117-138) Britannia eyaletinin kuzey sınırında imparatorun emriyle inşa edilmişti. Hadrian Duvarı sekiz yılda tamamlanmış olup yaklaşık 5 m yüksekliğinde ve 3 m genişliğindeydi. Gözetleme kuleleri ve kapılarla desteklenen duvar 120 km uzunluğuyla adayı hemen hemen ikiye bölüyordu.

Eyalet bulmaca oyunu

Şehir bulmaca oyunu

Animasyon

 • MÖ 510
 • MÖ 320
 • MÖ 300
 • MÖ 270
 • MÖ 220
 • MÖ 190
 • MÖ 140
 • MÖ 70
 • MÖ 40
 • MS 20
 • MS 70
 • MS 140
 • MS 230
 • MS 300

Anlatma

MÖ 8. yüzyılda kurulan Roma şehri İtalya Yarımadası'nın merkezinde yer alır. Yüzyıllarca süren savaşlar ve fetihlerden sonra Roma ilk olarak yarımadanın, sonra da bütün Akdeniz bölgesinin hükümdarı olmuştu. Devasa imparatorluk MS 2. yüzyılda en geniş sınırlarına ulaşmıştı.

İmparatorluğun etkin yönetimini idari bilimleri ve fethedilen alanlarda kurulan eyaletler sağlamıştı. İmparatorluğu doğal engellerden ve yapay tahkimatlardan oluşan limes korumuştu.

İmparatorluğun sınırlarının genişlemesine paralel olarak tüm imparatorluğu kapsayan ünlü yol sistemi de oluşturulmuştu. Kara ve deniz yolları gelişen ticaretin ana arterleri haline gelmişti.

İlgili ekstralar

Efsanevi İlk Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Romalı Asker (MÖ 1. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu´nun ordusundaki askerler son derece yetenekli ve iyi donanımlıydılar.

Antik Roma Askeri Üsler (Castra)

Sürekli genişleyen Roma İmparatorluğu, fethedilen topraklarda askeri üsler kurdu.

Antik Roma Kuşatma Makineleri

Romalıların güçlendirilmiş yerleri kuşatmak için geliştirdikleri makineler çok etkiliydi.

Antik Roma Piyade Taktikleri

Antik Roma İmparatorluğu'nun lejyonerleri askeri taktikte ustaydı.

Quinquereme (MÖ 3. yüzyıl)

Üç sıra kürekli yelkenliler, Helenistik Dönem'in özel savaş gemileriydi.

Aktium Muharebesi (MÖ 31)

Hellas kıyılarındaki savaşta Octavianus, Marcus Antonius'a karşı kesin bir zafer kazandı.

Alesia (Fransa, MÖ 1. yüzyıl)

MÖ 52'de Julius Caesar (Jül Sezar) lejyonlarıyla birlikte Vercingetorix tarafından savunulan Galya şehri Alesia'yı kuşatma altına aldı.

Alesia Kuşatması (MÖ 52)

Vercingetorix tarafından savunulan Galya kenti MÖ 52'de Julius Caesar yönetimindeki Romalı askerler tarafından kuşatma altına alındı.

Amfitiyatro (Pula, 1. yüzyıl)

Bugünkü Hırvatistan'da bulunan Pula Amfitiyatrosu Antik Çağ'daki en büyük Roma amfitiyatrolarından biriydi.

Antik Çağ'da Roma Senatörü ve Karısı

Antik Roma'daki sosyal sınıflar içerisinde en üst noktada yer alan senatör sınıfı üyeleri mor kenarlı toga giyerlerdi.

Antik Roma Evi

Zengin antik Romalıların evleri çeşitli planlarla inşa edilen birçok odaya sahip geniş binalardı.

Barış Sunağı (Roma, MÖ 1. yüzyıl)

Roma'nın ilk imparatoru tarafından yaptırılmış olan görkemli sunak, Augustus Çağı sanatının en önemli eserlerinden biridir.

Bireme (antik savaş gemisi)

Bireme özel bir mahmuza sahip, çift sıra kürekli, pek çok ordu tarafından kullanılan savaş gemisiydi.

Caracalla Hamamları (Roma, 3. yüzyıl)

Roma İmparatoru'nun muhteşem hamamları 3. yüzyılda inşa edildi.

Catalaunum Muharebesi (451)

Aetius'un kumandasındaki Roma ordusu Hun kralı Attila'nın istilacı ordusunu durdurdu.

Cella Septichora (Pécs, Macaristan, 4. yüzyıl)

Pecs'teki erken Hristiyan dönemi mezarlık kompleksi özel arkeolojik sitedir.

Circus Maximus (Roma)

Antik Roma'daki görkemli hipodrom özellikle atlı araba yarışlarıyla ün kazandı.

Colosseum (Roma, 1. yüzyıl)

Antik Roma'nın en ünlü, günümüzde de görkemli amfitiyatrosu MÖ I. yüzyılda inşa edildi.

Diocletianus Sarayı (Split, Hırvatistan)

Kale benzeri saray Roma İmparatoru Diocletianus tarafından doğum yerine yakın, deniz kıyısında inşa ettirildi.

Konstantin Dönemi'ndeki Asker (4. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu'nun doğu tarafının zenginliği I. Konstantin döneminde, erken 4. yüzyılda başladı.

Panteon (Roma, 2. yüzyıl)

"Tüm tanrıların tapınağı" günümüzdeki formunu İmparator Hadrianus döneminde aldı.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Added to your cart.