Aktium Muharebesi (MÖ 31)

Aktium Muharebesi (MÖ 31)

Hellas kıyılarındaki savaşta Octavianus, Marcus Antonius'a karşı kesin bir zafer kazandı.

Tarih

Etiketler

Aktium Muharebesi, VII. Kleopatra, Antonius, Octavius, Actium, Augustus, Quinquereme, MÖ 31, Római Birodalom, 2. Triumvirlikler, Deniz savaşı, cumhuriyet, Hellas, Mısır, Roma, deniz savaşı, savaş gemisi, filo, muharebe, askeri tarih, tarih, Antik Çağ

İlgili ekstralar

Görüntüler

Aktium Muharabesi'nde

 • Octavianus'un filosu
 • Antonius ve Kleopatra'nın filosu
 • Aktium
 • İyonya Denizi
 • Octavianus'un kampı
 • Antonius'un kampı

Denizdeki İç Savaş: Aktium Muharebesi

Julius Caesar'ın öldürülmesinden sonra Roma Cumhuriyeti'nde iç savaş patladı. İktidar mücadelesinin sonunda iki adam ayakta kaldı: Marcus Antonius ve Octavianus. Antonius Mısır kraliçesi olan Kleopatra, Octavianus ise Roma Senatosu tarafından desteklendi. Otokrasi için başlatılan savaş Aktium'da gerçekleşti.

Quinquereme

Üç sıra kürekli yelkenliler, Helenistik Dönem'in özel savaş gemileriydi. Geminin adında geçen beş anlamındaki "Quinque" sözcüğü, üst ve orta sırada iki, alt sırada ise bir olmak üzere toplam beş kürekçinin oturduğu düzeni ifade etmekteydi. En korkutucu silahı geminin pruvasındaki mahmuzdu ve ayrıca fırlatma makineleri ile de donatılmıştı. Pön Savaşı sırasında başarıyla kullanılan açılır kapanır köprü gemilerin fırtınalarda devrilmesine neden oldukları için artık kullanılmadı.

Octavianus'un filosu

 • sol kanat (Agrippa)
 • ana güç (L. Arruntius)
 • sağ kanat (Octavianus)

Aktium Muharebesi'nden sonra Octavianus

Aktium Muharebesi'ni kazandıktan sonra çok güçlü pozisyondaydı. Caesar'in evlatlığı olan Octavianus otokrasi yarattı. Hükümdarlığı Roma İmparatorluğu'nun başlangıcını işaret etti ve Augustus olarak ilk imparatoru oldu.

Antonius ve Kleopatra'nın filosu

 • sağ kanat (Antonius)
 • sol kanat (G. Sosius)
 • Kleopatra'nın filosu

Aktium Muharebesi'nden sonra Antonius

Marcus Antonius Mısır'a kaçtı. Öncede çok popüler komutan savaştan sonra askerleri tarafından terk edildi. 19 piyade lejyonu ve 12 bin süvari tarafından bırakıldı. Sonunda Antonius intihar etti.

Aktium Muharebesi'nden sonra Kleopatra

Kleopatra savaş sırasında Mısır'a kaçtı. Marcus Antonius'un ölümünden sonra Octavianus ile müzakerelere başladı, ancak utanç verici koşulları kabul etmeden intihar etti.

Savaşın aşamaları

 • Octavianus'un filosu
 • Antonius ve Kleopatra'nın filosu
 • Aktium
 • Octavianus'un kampı
 • Antonius'un kampı
 • sol kanat (Agrippa)
 • ana güç (L. Arruntius)
 • sağ kanat (Octavianus)
 • sağ kanat (Antonius)
 • sol kanat (G. Sosius)
 • Kleopatra'nın filosu
 • sağ kanat
 • Antonius

Anlatma

Octavianus ve Antonius körfezin karşı kıyılarında kamplar kurdu. Marcus Vipsanius Agrippa tarafından yönetilen filo körfezin girişini engelledi.
Kamptaki bir salgın ve yiyecek eksikliği nedeniyle Antonius körfezden çıkmalıydı. Saldırıyı filosunun sol kanadı başlattı.
Agrippa sol kanadına çevreleyici hareketi yapmasını emretti. Bundan dolayı gemi hattının ortasında, Kleopatra'nın gemilerine kaçma fırsatı veren bir boşluk açtı.
Sağ kanadı komuta eden Antonius küçük bir gemiye bindi ve kaçtı. Bundan sonra filosunun geri kalanı teslim oldu.

İlgili ekstralar

Quinquereme (MÖ 3. yüzyıl)

Üç sıra kürekli yelkenliler, Helenistik Dönem'in özel savaş gemileriydi.

Antik Roma Askeri Üsler (Castra)

Sürekli genişleyen Roma İmparatorluğu, fethedilen topraklarda askeri üsler kurdu.

Romalı Asker (MÖ 1. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu´nun ordusundaki askerler son derece yetenekli ve iyi donanımlıydılar.

Antik Roma'nın Eyaletleri ve Şehirleri

Bu görüntü Antik Roma'nın yüzlerce yıllık tarihini sunmaktadır.

Barış Sunağı (Roma, MÖ 1. yüzyıl)

Roma'nın ilk imparatoru tarafından yaptırılmış olan görkemli sunak, Augustus Çağı sanatının en önemli eserlerinden biridir.

Efsanevi İlk Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Eski Mısır Yelkenlisi

Eski Mısır'ın nehir ve deniz yelkenlileri tek direkli, kürekli gemilerdi.

İnebahtı Muharebesi (1571)

Bu ünlü deniz muharebesinde Kutsal İttifak'ın filosu Osmanlı filosunu yendi.

Jutland Muharebesi (1916)

İngilizler ve Almanlar arasındaki muharebe, bugüne kadar tarihin en büyük savaş gemileriyle gerçekleşen deniz muharebesi sayılmakta.

Midway Muharebesi (1942)

İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli muharebelerinden biri, Pasifik Cephesi'nde bir dönüm noktası oldu.

Salamis Muharebesi (MÖ 480)

Yunan filosu, mükemmel taktiği ve gemilerinin hızı ile manevra kabiliyeti sayesinde başarılı oldu.

Tarihsel Topoğrafya (Muharebeler – Evrensel Tarih)

Boş harita üzerinde gelmiş geçmiş en önemli muharebelerin konumunu bulun!

Trafalgar Muharebesi (1805)

Napolyon savaşları sırasında gerçekleşen muharebede Amiral Nelson komutasındaki İngiliz filosu Fransız-İspanyol filosunu yendi.

Added to your cart.