Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Dünyanın en ünlü kalelerinden biri olan Akropolis Perikles barış döneminde inşa edildi.

Tarih

Etiketler

Akropolis, citadel, Pheidias, Perikles, Hellas, Dünya mirası, Pallas Athena, Parthenon, bina, şehir devleti, Zeus, Yunanlılar, Yunan, Yunanistan, Atina, Ikthinosz, Kallikrates, yapı, polis, tanrılar, Dor, üçgen alınlık, kaide, revak, iyon, din, karyatid, mabet, karyatidler, barışın yaşı, kilise, sütun, alınlık süsü, Antik Çağ, tarih, savunma

İlgili ekstralar

Sorular

 • Akropolisler genellikle Yunan şehir devletlerinin neresine yapıldı?
 • Şehir devletlerinin diğer adı nedir?
 • Akropolisin işlevi neydi?
 • Akropolisin işlevi neydi?
 • Atina Kalesi ne zaman inşa edildi?
 • Atina Kalesi'ndeki dinsel yapıların baş mimarı kimdi?
 • Yunan alfabesinin ilk harfi nedir?
 • Yunan alfabesinin son harfi nedir?
 • Atina kentinin koruyucu tanrıçası kimdi?
 • Yunan mitolojisine göre\nPallas Athena nasıl doğdu?
 • Yunan mitolojisine göre bilimin ve sanatın tanrıçası kimdi?
 • Yunan dininin baş tanrısı kimdi?
 • Atina Akropolisi'nin giriş yapısının adı nedir?
 • Giriş yapısının yanındaki tapınak, hangi tanrıça için yapıldı?
 • Athena Nike Tapınağı hangi Yunan mimari tarzda inşa edildi?
 • Atina Akropolisi'ndeki en büyük tapınağın adı nedir?
 • Kadın şeklindeki taş sütunun adı nedir?
 • Karyatidler Atina Akropolisi'nin hangi binasındadır?
 • Atina Akropolisi'ndeki hangi bina "Hazine dairesi"dir?
 • Hangisi Atinalı devlet adamı değildir?
 • Tiran kimdi?
 • En son tiran Atina'dan ne zaman kovuldu?
 • Atina demokrasisinde iktidar kimin elindeydi?
 • Atina demokrasisinde meclis üyelerinin hizmet süresi ne kadardı?

Görüntüler

Akropolis

Atina kalesi

Akropolisler (kaleler) Antik Dönem'de Yunanistan'a özgü, öncelikle dini işlev gören bina kompleksleriydi.
Genellikle şehrin merkezindeki kayalık, yüksek bir yerde bulunuyorlardı.
En çok bilinen (ve en ünlü) akropolis Atina'da, yaklaşık 150 metre yüksek, mavimsi gri, üstü yassı bir kireç taşı kayasında görülür.
Atina demokrasisinin parlak dönemi olan MÖ 5. yüzyılda Perikles, Antik Çağ'ın en ünlü sanatçılarından biri olan Pheidias'tan planları yapmasını istedi. İnşaatları ise Ikthinos ve Kallikrates yönetti.
Çorak kayadan arka arkaya muhteşem binalar çıktı.
Yunan Arkeoloji Derneği 19. yüzyılın sonlarında Akropolis'te büyük ölçekli kazılar yaptı, ancak binaların restorasyonu günümüzde hala devam etmektedir.
Bina kompleksi 1987'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı.

Pheidias'ın portre heykeli

Propylaion

Giriş binası

Propylaion sözcüğü genellikle Antik Yunan giriş binalarını ifade eder.
Atina Akropolisi'nin giriş binası MÖ 437 ile 432 arasında Mnesikles'in planlarına göre inşa edildi. (Orijinal planı farklı sebeplerden dolayı hiç gerçekleştirilemedi.)
Giriş binası beş kapı içeren ve dor sütunlardan oluşan bir revaktı. Giriş binasının iki yanındaki binaların planlarından yalnız kuzey tarafında yer alanları inşa edildi.
Giriş binasına çıkan merdiven sadece daha sonra, Roma Dönemi'nde yapıldı.
Propylaion'un beş kapısından ve iki revakından günümüze sadece süslü tavanın kısımları ve dış sütunlar kaldı.

Günümüzde giriş binası

Parthenon

Bakire tanrıçanın tapınağı

Parthenon Akropolis'in en muhteşem, merkezi binasıydı. Antik dünyanın en büyük tapınaklarından biri olan Parthenon, MÖ 447 ile 432 arasında Pheidias planlarına göre ve Ikthinos ile Kallikrates yönetiminde inşa edildi.
Adını şehrin koruyucu tanrıçası olan Pallas Athena'nın lakabından (bakire: parthenos) aldı.
Tapınak dor düzenine göre inşa edildi. Duvarlar ve sütunlar (toplam 46 adet) basamaklı bir alt yapı tarafından tutulur.
Sütunların üstüne konan kirişlerde kırma çatı ve kabartmalarla süslü, üçgen şekilli alınlık (tympanum) bulunur.
Tapınağın merkezi cellası bir duvar ile ikiye bölünürdü. Daha büyük olan bölümde Pheidias'ın 11-12 metre yüksek, fil dişinden yapılmış Athena heykeli yer alıyordu, küçük cella ise hazine odası olarak kullanılıyordu.

Günümüzde Parthenon

Erekhtheion

Karyatidlerın binası

Akropolis platosuna Parthenon ve Erekhtheion olmak üzere iki tapınak hakimdir. İkincisi iyon tarzında inşa edilmiştir. Özelliği balkon gibi revakınının çatısını (Kore revakı) tutan, taştan oyulmuş altı kadın figürüdür.
"Karyatid" olarak adlandırılan sütun yerine kullanılan kadın figürüdür (erkek çifti atlas figürüdür). Bu yöntem yalnız Antik Yunan mimarisinde değil, sonraki stillerde de kullanılır. Antik karyatidlere Erekhtheion'un galerisi seçkin bir örnektir.

Karyatidler

Athena heykeli

Şehir koruyucusu

Pallas Athena Olimposlular arasında Zeus ile Metis'in kızı olarak yer alır.
Antik Yunanistan'da bilgelik, adalet, hukuk, zanaat ve sanatın tanrıçasıydı. (Zeus'un başından Hephaistos'un baltasının çarpmasından çıkmasına rağmen babasının gözdesi oldu.)
Şehirler de Athena tarafından korunurdu. Attika'daki bir şehir için Poseidon ile yarışmak zorunda kaldı. Yarışı Athena kazandı ve böylece şehir onun adını alıp Atina oldu.
Akropolis'in en önemli binaları doğal olarak şehrin koruyucu tanrıçasına (Athena Polias) adandı. Pheidias Athena'ya karşı saygısını başka bir eserle de ifade etti. Yaptığı devasa bronz heykel kalenin açık bir alanında durduğundan açık havada uzaktan da görülüyordu.

Şehir koruyucusu Pallas Athena

Yürüme

Zaman tüneli

Parthenon (kesit)

Bakire tanrıçanın tapınağı

Parthenon Akropolis'in en muhteşem, merkezi binasıydı. Antik dünyanın en büyük tapınaklarından biri olan Parthenon, MÖ 447 ile 432 arasında Pheidias planlarına göre ve Ikthinos ile Kallikrates yönetiminde inşa edildi.
Adını şehrin koruyucu tanrıçası olan Pallas Athena'nın lakabından (bakire: parthenos) aldı.
Tapınak dor düzenine göre inşa edildi. Duvarlar ve sütunlar (toplam 46 adet) basamaklı bir alt yapı tarafından tutulur.
Sütunların üstüne konan kirişlerde kırma çatı ve kabartmalarla süslü, üçgen şekilli alınlık (tympanum) bulunur.
Tapınağın merkezi cellası bir duvar ile ikiye bölünürdü. Daha büyük olan bölümde Pheidias'ın 11-12 metre yüksek, fil dişinden yapılmış Athena heykeli yer alıyordu, küçük cella ise hazine odası olarak kullanılıyordu.

Günümüzde Parthenon

Pallas Athena

Şehir koruyucusu

Pallas Athena Olimposlular arasında Zeus ile Metis'in kızı olarak yer alır.
Antik Yunanistan'da bilgelik, adalet, hukuk, zanaat ve sanatın tanrıçasıydı. (Zeus'un başından Hephaistos'un baltasının çarpmasından çıkmasına rağmen babasının gözdesi oldu.)
Şehirler de Athena tarafından korunurdu. Attika'daki bir şehir için Poseidon ile yarışmak zorunda kaldı. Yarışı Athena kazandı ve böylece şehir onun adını alıp Atina oldu.
Akropolis'in en önemli binaları doğal olarak şehrin koruyucu tanrıçasına (Athena Polias) adandı. Pheidias Athena'ya karşı saygısını başka bir eserle de ifade etti. Yaptığı devasa bronz heykel kalenin açık bir alanında durduğundan açık havada uzaktan da görülüyordu.

Şehir koruyucusu Pallas Athena

Atina

Atina kalesi

Akropolisler (kaleler) Antik Dönem'de Yunanistan'a özgü, öncelikle dini işlev gören bina kompleksleriydi.
Genellikle şehrin merkezindeki kayalık, yüksek bir yerde bulunuyorlardı.
En çok bilinen (ve en ünlü) akropolis Atina'da, yaklaşık 150 metre yüksek, mavimsi gri, üstü yassı bir kireç taşı kayasında görülür.
Atina demokrasisinin parlak dönemi olan MÖ 5. yüzyılda Perikles, Antik Çağ'ın en ünlü sanatçılarından biri olan Pheidias'tan planları yapmasını istedi. İnşaatları ise Ikthinos ve Kallikrates yönetti.
Çorak kayadan arka arkaya muhteşem binalar çıktı.
Yunan Arkeoloji Derneği 19. yüzyılın sonlarında Akropolis'te büyük ölçekli kazılar yaptı, ancak binaların restorasyonu günümüzde hala devam etmektedir.
Bina kompleksi 1987'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı.

Pheidias'ın portre heykeli

Anlatma

Akropolisler antik Yunan şehir devletlerinde önemli rol üstleniyordu.

Polisin merkezine, korunması kolay olan yerlere yapılan kaleler, savunma işlevi dışında, dinsel yaşamın da merkeziydi.

Atina şehrinin kalesi, akropolisler arasında önemli bir yer tutar. Yalnız büyüklüğü ve yapısal düzeyiyle değil, tarihsel önemiyle de benzer özellikteki antik Yunan yapılarından ayrılır.

Attike ovasındaki kireçtaşı kayalarının üzerinde yer alan Akropolis, MÖ 5. yüzyılda Perikles barış döneminde inşa edildi. Dinsel özellikli yapıların baş mimarı, çağın ünlü Hellen heykeltraşı Pheidias'tı.

Bu dinsel alana anıtsal giriş yapısı Propylaion'dan geçerek ulaşılır. Bu geniş mermer kapı, Mnesikles'in planına göre inşa edildi.

Roma döneminde eklenen merdivenin yanındaki Olimpos tanrıçasına adanan Athena Nike Tapınağı, iyon tarzın en güzelidir.

Çevrede yükselen kayalardaki yapıların çoğu, kentin koruyucusu ve aynı zamanda kente adını veren Pallas Ahtena'ya adandı.

Kalenin merkezindeki açık alanda en sevdiği kentine yukarıdan göz kulak olan bronz bir Athena heykeli duruyordu.

Khalkotheka tanrıçaya sunulan adakların depolandığı binadır (yani "Hazine dairesi").

Antik dünyanın en büyük ve en ünlü tapınağı Parthenon, Atina Akropolisi'ndeki binaların arasından yükselir.

Dor tarzına iyon ögeler karıştırılmış yapı, Pheidias'ın planına göre İktinos ve Kallikrates tarafından inşa edildi.

Tapınağın büyük cellasında ünlü Hellen heykeltraşın 12 metrelik Athena heykeli vardı.

Elbette Zeus’un en sevdiği çocuğunun yanı sıra başka tanrılar da Akropolis’te yer aldı.

Karyatidlerle, yani kadın şeklindeki sütunlarıyla ünlü Erekhtheion da kült tapınaklar arasındadır. Artemis Tapınağı'nın (Brauronion) günümüzde maalesef yalnızca harabesi görülebiliyor.

Atina Akropolisi her yıl binlerce turist çekmekte. Ve bu muhteşem yapı, 1987 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi'nde hakkettiği yeri aldı.

İlgili ekstralar

Konstantin Dönemi'ndeki Asker (4. yüzyıl)

Roma İmparatorluğu'nun doğu tarafının zenginliği I. Konstantin döneminde, erken 4....

Antik Çağda Hint Savaş Fili

Hintliler sayısız çatışmada Antik Çağın tankı sayılan savaş fillerini etkin şekilde kullandı.

Termopylae Muharebesi (M.Ö. 480)

Yunan-Pers savaşları zamanındaki muharebe Kral Leonidas'ın Spartalı askerlerinin kendi...

Antik Yunan Evleri

Yunan evleri genellikle dikdörtgen biçimli, geometrik düzene sahip iki katlı binalardı.

Mısır Firavunu ve Eşi (MÖ 2. binyıl)

Antik Mısır'da firavunların tanrı olduğuna, yaşamı ve ölümü kontrol ettiğine inanılırdı.

Antik Çağ'da Roma Senatörü ve Karısı

Antik Roma'daki sosyal sınıflar içerisinde en üst noktada yer alan senatör sınıfı üyeleri...

Teotihuacan (4. yüzyıl)

Kalıntıları bile görkemli şehir, Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük ve en nüfuslu...

Cella Septichora (Pécs, Macaristan, 4. yüzyıl)

Pecs'teki erken Hristiyan dönemi mezarlık kompleksi özel arkeolojik sitedir.

Added to your cart.