ADP ve ATP

ADP ve ATP

ATP hücrelerin en önemli enerji kaynağı olan moleküldür.

Biyoloji

Etiketler

ADP, ATP, adenozin difosfat, adenozin trifosfat, enerji depolayan molekül, enerji nakil molekülü, nükleotit, metabolizma süreçleri, yüksek enerjili bağ, riboz, adenin, fosfat, biyoloji, biokimya, kimya

İlgili ekstralar

Görüntüler

ADP

Üç boyutlu ADP

ATP

Üç boyutlu ATP

Anlatma

Anlatma

ATP ve ADP gibi nükleotitler, pentoz denilen beş karbon atomlu bir şeker, azot içeren organik bir baz ve fosfat grubu olmak üzere 3 ana bileşenden oluşur.
ATP'de, yani adenozin trifosfat molekülünde pentozlardan riboz bulunur, baz ise adenindir. Ribozun 1 numaralı karbon atomuna adenin, 5 numaralı karbon atomuna ise sırayla üç fosfat grubu bağlanır. İkinci ve üçüncü fosfat grupları arasındaki bağ, yüksek enerjili bağdır, koptuğunda 31 kJ/mol enerji serbest kalır ve ADP, yani adenozin difosfat ortaya çıkar.


ATP, her canlı hücrenin metabolizması için vazgeçilmezdir. Enerji gerektiren süreçler sırasında yüksek enerjili bağ kopar, serbest enerjinin çoğu ise gerçekleşmekte olan süreçte kullanılır. Serbest enerji açığa çıkaran biyokimyasal süreçlerde ADP ve fosforik asit birbirlerine bağlanarak ATP oluşturur. Bağ, biyokimyasal sürecin enerjisiyle meydana gelir.

İlgili ekstralar

Beta-D-riboz (C₅H₁₀O₅)

Nükleik asitlerde, koenzimlerde, nükleotitlerde ve nükleositlerde bulunan renksiz, kristalli madde.

Fosfat İyon (PO₄³⁻)

Fosforik asidin, bir proton verdiğinde oluşan çok atomlu iyon.

Fosforik Asit (H₃PO₄)

Gıda katkı maddesi, kireç ve pas sökücü olarak kullanılır.

Pürin (C₅H₄N₄)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir, guanin ve adenin pürinin türevleridir.

Koenzim A

Yıkım ve yapım süreçlerinde açil grubunu taşıyan koenzimdir.

NAD, NADP, NADPH

NAD katabolik, NADP ise özellikle anabolik süreçlerde hidrojen taşıyan önemli bir koenzimdir.

D-riboz (C₅H₁₀O₅)

Nükleik asitlerde, koenzimlerde, nükleotitlerde ve nükleositlerde bulunan açık zincirli ribozdur.

Enzimin İşlevi

Enzimler, biyokimyasal reaksiyonları katalize eden (hızlandıran) protein molekülleridir, çalışmaları kontrol edilebilir.

Fotosentez

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

Fotosentez (Temel Düzey)

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

Taşıma Süreçleri

Animasyonda hücre zarından gerçekleşen aktif ve pasif taşıma süreçleri özetlenmektedir.

Added to your cart.